Mae'r wybodaeth hon yn berthnasol i'r Wedd Cwrs Gwreiddiol yn unig. Eich sefydliad sy'n rheoli pa offer sydd ar gael.

Mae cynnwys cetris cyrsiau yn golygu deunyddiau a wneir ymlaen llaw gan awduron, golygyddion a chyhoeddwyr proffesiynol. Gall hyfforddwyr ei lawrlwytho i'w defnyddio yn eu cyrsiau. Gall cynnwys cetris gynnwys sleidiau, dogfennau, cwestiynau cwis a rhestrau o ddolenni perthnasol.

I gael mynediad at y cwrs yma, rhaid i chi fod wedi cofrestru ar y cwrs ac ag allwedd mynediad i agor cynnwys y cwrs.

Cael mynediad at getris cwrs

Cyhoeddwr cetris y cwrs sy'n darparu'r allwedd mynediad. Gallwch ddod o hyd i'r allwedd mynediad yng nghwrs lyfr y cwrs neu ar wefan y cyhoeddwr. Yn aml, unwaith yn unig gallwch ddefnyddio allwedd mynediad a ddaw gyda chwrs lyfr. Gofynnwch am allweddi mynediad cyn prynu cwrs lyfr ail law.

Pan fyddwch yn ceisio cael mynediad at gynnwys cetris y cwrs am y tro cyntaf, bydd angen i chi deipio'r allwedd. Yna, gallwch agor unrhyw gynnwys yn y cwrs a ddaw o'r cetris cwrs hwnnw.


Beth ddylwn i wneud os oes gen i broblem?

Y cyhoeddwr sy'n rheoli allweddi mynediad a chynnwys cetris. Fodd bynnag, os ydych yn cael trafferth, cysylltwch ag un o'r adnoddau hyn am gymorth:

  • Y cwmni sy'n cyhoeddi cetris y cwrs
  • Desg gymorth cyfrifiaduron eich sefydliad
  • Y siop lyfrau lle brynoch chi'r testun neu allwedd mynediad
  • Eich hyfforddwr