Den här informationen gäller endast den ursprungliga kursvyn. Din institution styr vilka verktyg som är tillgängliga.

Kurspaket innehåller material som tagits fram av professionella författare, redaktörer och förlag. Lärare kan ladda ner kurspaket för användning i sina kurser. Paketen kan innehålla sådant som bilder, dokument, provfrågor och listor med användbara länkar.

Du måste vara inskriven på kursen i fråga och ha en åtkomstnyckel för att få tillgång till det här kursmaterialet.

Öppna kurspaket

Förlagen som ger ut kurspaketen tillhandahåller åtkomstnycklar till dem. Du hittar åtkomstnyckeln i läroboken till kursen eller på förlagets webbplats. Oftast kan du endast använda en åtkomstnyckel i en lärobok en enda gång. Fråga därför om åtkomstnycklar innan du köper en begagnad lärobok.

När du försöker öppna ett kurspaket för första gången måste du ange nyckeln. Sedan kan du öppna allt material i kursen som kommer från det kurspaketet.


Vem ska jag kontakta om jag får problem?

Förlaget bestämmer över åtkomstnycklar och innehållet i paketen. Om du har problem kan du dock kontakta någon av följande för hjälp:

  • Företaget som ger ut kurspaketet
  • Din institutions datasupport
  • Bokhandeln där du köpte läroboken eller åtkomstnyckeln
  • Din lärare