I Blackboard-appen for Windows kan du se en liste som oppdateres hvert minutt, over viktig emneaktivitet – inkludert nytt innhold, oppslag og vurderinger. Aktivitetsstrømmen prioriterer automatisk elementer for å hjelpe deg med å fokusere på oppgavene det er lurt å gjøre med en gang.

Trykk på et element i strømmen for å åpne det og begynne å jobbe. Klikk på den lenkede emnetittelen i elementet hvis du heller vil gå til emneoversikten.

Aktivitetsstrømelementer

Disse elementene vises i aktivitetsstrømmen:

 • Varsler fra skolen
 • Emneoppslag
 • Prøver og oppgaver med innleveringsfrist i dag eller denne uken
 • Endringer lærere har gjort for innleveringsfrister
 • Kalenderhendelser for i dag og denne uken
 • Endringer lærere har gjort for hendelser
 • Publiserte vurderinger for prøver, oppgaver og vurderte diskusjoner
 • Endrede vurderinger for prøver, oppgaver og vurderte diskusjoner
 • Elementer som legges til i emneelementer, oppgaver og prøver
 • Manglende, overskredne og fullførte oppgaver og prøver
 • Blackboard Learn-systemoppslag vises i aktivitetsstrømmen i appen. Appen har ikke Oppslag-verktøyet som er tilgjengelig i nettleserversjonen av Blackboard Learn med Original-opplevelsen.
 • Emneoppslag lærere har opprettet i nettvisningen av emner, vises i strømmen.

Fjern elementer

Du kan fjerne elementer i Viktig-delen av appens aktivitetsstrøm når du har lest dem.

 • Når du fjerner en emnekunngjøring, er den ikke tilgjengelig i appens aktivitetsstrøm på noen enheter. Kunngjøringen finnes imidlertid fortsatt i Kunngjøringer i emnet.
 • Når du fjerner systemoppslag, er de ikke tilgjengelige i appen på den spesifikke enheten de ble fjernet på.
 • Fjerning av oppslag i appen har ingen innvirkning på nettvisningen av Blackboard Learn.