Skriv gode beskrivelser

Følg disse anbefalte fremgangsmåtene for å skrive gode alternative tekstbeskrivelser for bilder.

 • Beskriv bildet basert på konteksten på siden. Formidle hele meningen med bildet.
 • Unngå å si «Bilde av» eller «Bildet viser». Skjermlesere kunngjør automatisk bilder som bilder.
 • Vær konkret.
 • Skriv beskrivende tekster for sammensatte bilder, for eksempel infografikk. Plasser den beskrivende teksten på siden som kommer rett etter infografikken. Ta med en ankerlenke til tekstalternativet øverst på siden. Her er et eksempel på en infografikk med et tekstalternativ.
 • Unngå bilder av tekst Hvis du ikke kan unngå det, bør du kopiere teksten til den alternative beskrivelsen.
 • Si noe nytt. Ikke gjenta alternative beskrivelser på samme side. Ikke gjenta det som allerede er sagt på siden.
 • Merk bilder som ikke inneholder relevant innhold, som dekorative.

Hva er dekorative bilder?

Bilder er dekorative når de ikke tilfører noe til informasjonen på siden. Eksempler på dette kan være et grafikkelement som brukes for å skille mellom ulike temaer, eller et bilde av noen som snakker i telefonen, i en del som omhandler kommunikasjonsferdigheter.

Slike bilder er verdifulle når det kommer til visuell appell, men det er ikke nødvendig at skjermlesere leser dem.

Du finner mer informasjon om dekorative bilder på nettstedet til Web Accessibility Initiative


Hvorfor er det viktig å bruke alternative beskrivelser for bilder?

Det finnes mange grunner til å bruke alternative beskrivelser for bilder.

 • Alternative beskrivelser – eller tekst – er inkludert i WCAG 2.2-retningslinjene
 • Studenter kan søke etter bilder
 • Studenter med synshemninger har vanskeligheter med å oppfatte bilder
 • Studenter med dårlig nettverkstilkobling kan ha vanskeligheter med å oppfatte bilder
 • Skjermlesere kan ikke lese bilder
 • Noen studenter lærer bedre med beskrivelser enn bilder
 • Tekst skaleres bedre enn de fleste bilder når skjermen eller siden gjøres større