Ihre Institution legt fest, welche Tools in der Original-Kursansicht verfügbar sind. Der Bewertungsbericht steht Kursleitern in der Ultra-Kursansicht immer zur Verfügung.

Not sütunları, kursunuzdaki farklı etkinliklere ait notları gösterir. Ultra kurs görünümünde şu etkinlikler için sütun oluşturabilirsiniz:

 • Genel Not: Son kurs notunu puanlara, ağırlıklı ögelere veya özel bir formüle göre görüntüler.Not verilebilir ögeler: Testler ve ödevler gibi çevrim içi tamamlanan not verilebilir ögeler için sütunlar otomatik olarak eklenir. Sınıf dışında gerçekleşen etkinlikler gibi çevrim dışı tamamlanan not verilebilir ögeler için manuel olarak sütun ekleyebilirsiniz.
 • Yoklama notları: Yoklamayı not hesaplamalarınızda kullanıyorsanız Yoklama sütununda öğrencinin geçerli yoklama notu görüntülenir. Daha fazla bilgi için Kurs için yoklamayı ayarlama konusuna bakın.
 • Toplam Hesaplaması sütunu: Puanlara veya ağırlıklı ögelere göre hesaplanan puanı gösterir. Bu seçenek en çok Dönem hesaplamasında ve biri puan, diğeri yüzde cinsinden olacak şekilde öğrencilere Genel Not'un başka bir görünümünü sağlamak amacıyla kullanılır. Daha fazla bilgi için Toplam Hesaplaması Sütunları konusuna bakın.
 • Hesaplama sütunu: Kurs ödevlerinin bir bölümüne (örneğin, yalnızca belirli değerlendirmelere veya kategorilere) uygulanan özel bir formüle dayalı olarak hesaplanan puanı gösterir. Daha fazla bilgi için Hesaplama Sütunları konusuna bakın.

Genel Not sütunu

Genel Not sütunu; not verdiğiniz ve gönderdiğiniz, genel kurs notunu etkileyen tüm ögeler üzerinden hesaplanan değişken toplamı gösterir. Her öğrencinin durumunu hızlıca görebilmeniz için not defterindeki öğrenci adlarının hemen yanında görünür.

Genel notu ayarlama

Genel notu henüz yapılandırmadıysanız gerekli ayarlamaları yapmanızı isteyen bir başlık görürsünüz.

Example of the set up overall grade message

Genel notu kullanmak istemiyor musunuz? Bu pencereyi ekranınızdan kaldırmak için Bu İletiyi Gizle'yi seçin. Fikrinizi değiştirirseniz genel notu istediğiniz zaman Not Defteri Ayarları'ndan ekleyebilirsiniz.

 1. Başlıktan Ayarlayın'ı seçin. Genel Not sayfası görünür.
 2. Bir Hesaplama Türü Seçin ögesinin altındaki şu seçeneklerden birini seçin:
  • Puan. Puana dayalı not hesaplaması, öğrencilere bir kursta nelerin daha fazla, nelerin daha az değerli olduğunu net şekilde belirttiğinden şeffaflığı sağlamaya yardımcı olabilir. Hesaplamaya dâhil etmek istediğiniz kategorileri ve ögeleri seçebilirsiniz. Kursta olabilecek maksimum toplam puan, hesaplamaya dâhil ettiğiniz ögeler ve kategoriler tarafından belirlenir.
  • Ağırlıklı. Ağırlıklı hesaplama, kategorileri ve not ögelerini %100'e karşılık gelen final notunun bir yüzdesi olarak hesaplar. Herhangi bir kurs ögesine ve kategoriye yüzde değerleri atayabilir, aynı kategorideki ögelerin orantısal olarak mı yoksa eşit olarak mı ağırlıklandırılacağını seçebilirsiniz. Daha fazla bilgi için Ağırlıklı hesaplamalar oluşturma konusuna bakın.
  • Gelişmiş. Genel notu hesaplamak için özel bir formül kullanın.

Puanlara dayalı bir genel not hesaplaması ekleme

 1. Genel Not sayfasındaki Bir Hesaplama Türü Seçin ögesinin altından Puan'ı seçin.
 2. Ögeleri içeren kategoriler önce listelenir ve içerdiği öğe sayısına göre sıralanır. Ögelerini görmek için kategorileri genişletin. Bundan sonra:
  • Bir ögenin kategorisiyle olan bağlantısını kaldırın. Ögeyi, kategorinin geri kalanından ayrı olarak hesaplamaya dâhil etmek istiyorsanız bu yöntem çok kullanışlıdır.
  • Kategorinin içindeki bir ögeyi genel not hesaplamasının dışında bırakın. Bu seçenek, öge puanlarını kurstaki toplam puan sayısından kaldırır. Öge veya kategori, gri renge dönüşerek hesaplamaya dâhil olmadığını belirtir. Ögeyi veya kategoriyi hesaplamaya tekrar dâhil etmek için düğmeyi yeniden seçin.
 3. Her kategori için, geçerli ayarları doğrulamak veya güncelleştirmek üzere Hesaplama kurallarını düzenle ögesini seçebilirsiniz:
  • Puanları Çıkar , hesaplamadan her bir kategori için belirtilen sayıdaki en yüksek veya en düşük notu kaldırır.
  • Yalnızca Belirli Puanları Kullan, hesaplamadan en yüksek veya en düşük puan dışındaki tüm notları kaldırır.
 4. Genel Not Ayarları altından, genel notu hangisine göre görüntüleyeceğinizi seçin: Harf notu, yüzde, puan veya kursta oluşturulmuş herhangi bir not verme şeması. Puan'ı seçtiğinizde, eğitmenler ve öğrenciler genel notu, alınan toplam puanın kursta alınabilecek toplam puana bölünmesiyle elde edilen bir kesirli sayı olarak görür. Örneğin, 745/800.
 5. Öğrencilere Göster'i seçtiğinizde, öğrenciler Not Defterlerindeki bilgi düğmesinden genel notu ve hesaplama ayrıntılarını görüntüleyebilir.
 6. Kaydet'i seçin.

Ağırlıklı ögelere dayalı bir genel not hesaplaması ekleme

 1. Genel Not sayfasındaki Bir Hesaplama Türü Seçin ögesinin altından Ağırlıklı'yı seçin.
 2. Bir kategori içindeki not verilebilir ögeleri ağırlıklandır ögesinin altında, Orantısal veya Eşit Olarak seçeneğini belirleyin.
  • Orantısal, dâhil edilen sütunlara ve kategorilere ait ham puanları alır ve ağırlıklı sütunundaki her öge için bir yüzde elde etmek üzere sonucu olası toplam puanlara böler. Elde edilen yüzdeler her ögenin orantısal ağırlığını koruyacağından, daha büyük puan değerine sahip ögeler hesaplanan not üzerinde daha fazla etkiye sahip olur.
  • Ağırlıklı sütunu için seçtiğiniz sütunlar ve kategoriler farklı puan değerlerine sahip olduğunda, Eşit Olarak bunları yüzdelere dönüştürür. Ağırlıklı sütununa dâhil edilen ögelerin her biri için eşit bir değer elde etmek üzere bu yüzdelerin ortalaması alınır.
 3. Ögeleri içeren kategoriler önce listelenir ve içerdiği öğe sayısına göre sıralanır. Ögelerini görmek için kategorileri genişletin. Bundan sonra:
  • Bir ögenin kategorisiyle olan bağlantısını kaldırın. Ögeyi, kategorinin geri kalanından ayrı olarak hesaplamaya dâhil etmek istiyorsanız bu yöntem çok kullanışlıdır.
  • Ağırlığını düzenlemek için bir ögenin veya kategorinin kilidini açın. Hesaplama, genel hesaplamanın %100'e eşit olmasını sağlamak için kilidi açılmış tüm ögeleri otomatik olarak dengeleyecektir.
  • Kategorinin içindeki bir ögeyi genel not hesaplamasının dışında bırakın. Bu seçenek, öge puanlarını kurstaki toplam puan sayısından kaldırır. Öge veya kategori, gri renge dönüşerek hesaplamaya dâhil olmadığını belirtir. Ögeyi veya kategoriyi hesaplamaya tekrar dâhil etmek için düğmeyi yeniden seçin.
 4. Her kategori için, geçerli ayarları doğrulamak veya güncelleştirmek üzere Hesaplama kurallarını düzenle ögesini seçebilirsiniz:
  • Puanları Çıkar , hesaplamadan her bir kategori için belirtilen sayıdaki en yüksek veya en düşük notu kaldırır.
  • Yalnızca Belirli Puanları Kullan, hesaplamadan en yüksek veya en düşük puan dışındaki tüm notları kaldırır.
 5. Genel Not Ayarları altından, genel notu hangisine göre görüntüleyeceğinizi seçin: Harf notu, yüzde, puan, Tamamlandı/Tamamlanmadı veya kursta oluşturulmuş herhangi bir not verme şeması. Puan'ı seçtiğinizde, eğitmenler ve öğrenciler genel notu, alınan toplam puanın kursta alınabilecek toplam puana bölünmesiyle elde edilen bir kesirli sayı olarak görür. Örneğin, 745/800.
 6. Öğrencilere Göster'i seçtiğinizde, öğrenciler Not Defterlerindeki bilgi düğmesinden genel notu ve hesaplama ayrıntılarını görüntüleyebilir.
 7. Kaydet'i seçin.

Gelişmiş seviyede bir genel not hesaplaması ekleme

Bu seçenek size daha fazla esneklik sağlar ve çeşitli değerlendirme uygulamalarını destekler. Genel notu bir veya daha fazla sayıdaki belirli değerlendirmeleri temel alan bir hesaplamaya dayandırmak istiyorsanız bu yöntem çok kullanışlıdır.

 1. Genel Not sayfasındaki Bir Hesaplama Türü Seçin ögesinin altından Gelişmiş'i seçin.
 2. Formülünüzü oluşturmaya başlayın. Sağ bölmeye eklemek üzere sol bölmeden bir işlev, değişken veya işleç seçin.

  Örneğin, sol bölmeden Toplam'ı seçip bu işlevi sağ bölmeye ekleyin. Listeyi genişletin ve formüle eklenecek ögeleri seçin. Bir kategori seçtiğinizde o kategorinin içerdiği tüm ögeler eklenir. Not verilen ögeleri ve diğer hesaplamaları tek tek seçmeniz gerekir. Tüm ögeleri görmek için listeyi kaydırın. Değişken menüsünden dâhil edilecek bir öge seçin.

  • Menüde seçiminizi yaptıktan sonra, çıkmak için menünün dışındaki bir yeri tıklatın ve sağ bölmedeki seçimi kaydedin. Formüle eklediğiniz her öge, sonda görünür.
  • Formülünüzü yeniden sıralamak için bir ögeyi seçin ve yeni konumuna sürükleyin.
  • Bir ögeyi kaldırmak için ögeyi seçip ardından X'i seçin.
  • En baştan başlamak için Temizle'yi seçerek tüm ögeleri tek seferde kaldırın.
  • NOT: İşlevleri, değişkenleri veya işleçleri yeniden kullanabilirsiniz.
 3. Genel Not Ayarları altında:
  1. Kazanılan puanları not verilen toplam puana bölmek için Not verilen toplam puan üzerinden kazanılan puanları temel alarak notları hesaplayın ögesini seçin. Bu seçeneği belirlemezseniz genel not, kazanılan puanlar toplam olası puanlara bölünerek hesaplanır.
  2. Genel notun nasıl görüntüleneceğini seçin ögesinin altında yer alan; harf notu, yüzde, puan, Tamamlandı/Tamamlanmadı veya kursta oluşturulmuş herhangi bir not verme şeması seçeneklerinden birini seçin. Puan'ı seçtiğinizde, eğitmenler ve öğrenciler genel notu, alınan toplam puanın kursta alınabilecek toplam puana bölünmesiyle elde edilen bir kesirli sayı olarak görür. Örneğin, 745/800.
  3. Öğrencilerin Not Defterlerindeki bilgi düğmesinden genel notu ve hesaplama ayrıntılarını görüntüleyebilmesine izin vermek için Öğrencilere Göster'i seçin.
 4. Formülünüzün doğruluğunu kontrol etmek için Doğrula'yı seçin. Formülünüzle ilgili sorunlar kırmızı renkle vurgulanır. Gereken değişiklikleri yapın.
 5. Formülün geçerli olduğu onaylandıktan sonra Kaydet'i seçin.
An instructor may configure an advanced calculation for the overall grade

En fazla iki ondalık basamaklı değerler kullanabilirsiniz.

Anonim olarak not verilen değerlendirmeler, siz anonimlik durumunu devre dışı bırakıncaya kadar hesaplamalara dâhil edilmez.

Genel not ayarlarını düzenleme

Genel not sütununun yapılandırmasını düzenlemek için Not Defteri'nden Ayarlar'ı seçerek Not Defteri Ayarları panelini açın. Ardından Genel not ayarlarını yönet ögesini seçin.

From grade settings select manage overall grade settings

İlgili konular

Genel notu geçersiz kılma

Genel not notasyonları

Öğrencilere yönelik genel not görünümü

Not hesaplamaları


Not ögesi sütunları

Otomatik not ögesi sütunları

Kursunuzda not verilebilir bir öge oluşturduğunuzda, not defteri ögesi için otomatik olarak bir sütun oluşturulur. Not Verilebilir Ögeler görünümünde, ögeleri listedeki yeni bir konuma sürükleyebilirsiniz.

Manuel not ögesi sütunları

Sözlü sunum veya okul gezisi gibi gönderim yapılmasını gerektirmeyen etkinlikler için not ögesi sütunlarını manuel olarak ekleyebilirsiniz. Bu ögelere manuel sütunlar veya manuel olarak oluşturulan ögeler adı da verilir.

Manuel olarak eklenen ögeler için çevrim içi gönderim yapılması gerekmez, ancak bunlara not verebilir ve geri bildirim sağlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için Gönderimleri çevrim dışı toplama konusuna bakın.

Manuel olarak eklenen ögeler Kurs İçeriği sayfasında görünmez. Ögeler, öğrencilerin genel ve kurs notu sayfalarında görünür.

 1. Not defterinin Notlar görünümünden veya Not Verilebilir Ögeler görünümünden, not ögesi sütununu yerleştirmek istediğiniz yerdeki artı düğmesini ve ardından Öge Ekle'yi seçin.
 2. Başlık, açıklama ve varsa son tarih girin.
 3. Not Verme'nin altından not birimini seçin: Puan, yüzde veya tamamlandı/tamamlanmadı.
 4. Alınabilecek maksimum puanı girin.
 5. İsteğe bağlı olarak, ögeyi bir not kategorisine atayabilirsiniz.
 6. Öğrencilerin not sayfalarında bu sütunu görmeleri için hazır olduğunuzda Öğrenciler tarafından görülebilir ögesini seçin.
 7. Kaydet'i seçin.
Example of manually grading an item in the gradebook