Eich sefydliad sy'n rheoli pa offer sydd ar gael yn y Wedd Cwrs Gwreiddiol. Mae'r llyfr graddau ar gael i hyfforddwyr ar bob adeg yng Ngwedd Cwrs Ultra.

Mae colofnau gradd yn dangos graddau ar gyfer y gwahanol weithgareddau yn eich cwrs. Yn y wedd cwrs Ultra, gallwch greu colofnau ar gyfer:

 • Gradd Gyffredinol — Mae'n dangos gradd derfynol y cwrs yn seiliedig ar bwyntiau, eitemau wedi'u pwysoli, neu fformiwla bersonol. Eitemau Graddadwy — Mae colofnau'n cael eu hychwanegu'n awtomatig ar gyfer eitemau gradd a gwblhawyd ar-lein, megis profion ac aseiniadau, neu gallwch ychwanegu colofnau â llaw ar gyfer eitemau a raddir all-lein, megis gweithgareddau a gynhaliwyd y tu allan i'r dosbarth.
 • Graddau presenoldeb — Os rydych yn defnyddio presenoldeb yn eich cyfrifiadau gradd, mae'r golofn Presenoldeb yn dangos gradd bresenoldeb bresennol y myfyriwr. Am ragor o wybodaeth, gweler Gosod presenoldeb ar gyfer cwrs.
 • Colofn Cyfrifiad CyfanswmMae'n dangos sgôr a gyfrifwyd yn seiliedig ar bwyntiau neu eitemau wedi'u pwysoli. Defnyddir hyn yn amlaf ar gyfer cyfrifiad Tymor i roi gwedd arall o'r Radd Gyffredinol i fyfyrwyr, lle mae un mewn pwyntiau a'r llall mewn canrannau. Am ragor o wybodaeth, gweler Colofnau Cyfrifiad Cyfanswm
 • Colofn CyfrifiadMae'n dangos sgôr a gyfrifwyd yn seiliedig ar fformiwla bersonol ar gyfer detholiad o waith cwrs, megis asesiadau neu gategorïau penodol yn unig. Am ragor o wybodaeth, gweler Colofnau Cyfrifiad

Colofn Gradd Gyffredinol

Mae’r golofn Gradd Gyffredinol yn dangos cyfrif cyfredol wedi'i gyfrifo o’r holl eitemau rydych yn eu graddio a’u cyhoeddi sy'n cyfrif tuag at radd gyffredinol y cwrs. Mae’n ymddangos yn y llyfr graddau wrth ochr enwau’r myfyrwyr er mwyn i chi allu gweld sut mae pob myfyriwr yn perfformio’n gyflym.

Gosod y radd gyffredinol

Os nad ydych wedi ffurfweddu'r radd gyffredinol eto, byddwch yn gweld baner sy'n eich annog i'w gosod. 

Example of the set up overall grade message

Ddim eisiau defnyddio'r radd gyffredinol? Dewiswch Cuddio'r neges hon i dynnu'r hysbysiad hwn o'ch sgrin. Os ydych yn newid eich meddwl, gallwch ychwanegu'r radd gyffredinol drwy Gosodiadau'r Llyfr Graddau unrhyw bryd.

 1. O'r faner, dewiswch Gosod. Mae’r dudalen Gradd Gyffredinol yn ymddangos.
 2. Dan Dewis Math o Gyfrifiad, dewiswch un o'r opsiynau hyn: 
  • Pwyntiau. Gall cyfrifiad gradd sy'n seiliedig ar bwyntiau gynorthwyo tryloywder gan ei fod yn ei gwneud yn glir i fyfyrwyr beth sy'n werth mwy mewn cwrs a beth sy'n werth llai. Gallwch ddewis pa gategorïau ac eitemau rydych eisiau eu cynnwys yn y cyfrifiad. Caiff y nifer mwyaf o bwyntiau sydd ar gael yn y gwrs ei benderfynu gan yr eitemau a chategorïau rydych yn eu cynnwys yn y cyfrifiad.
  • Wedi Pwysoli. Mae'r cyfrifiad wedi'i bwysoli yn cyfrifo'r categorïau ac eitemau a raddir fel canran o'r radd derfynol sy'n werth 100%. Gallwch neilltuo gwerthoedd canran i unrhyw eitem gwrs a chategori a dewis a ddylid pwysoli eitemau yn yr un categori yn gymesur neu'n gyfartal. Am ragor o wybodaeth gweler Creu cyfrifiadau wedi'u pwysoli.
  • Uwch. Defnyddio fformiwla bersonol i gyfrifo'r radd gyffredinol.

 Ychwanegu cyfrifiad graddau cyffredinol pwyntiau

 1. O'r dudalen Gradd Gyffredinol, dan Dewis Math o Gyfrifiad, dewiswch Pwyntiau
 2. Mae categorïau sy'n cynnwys eitemau yn cael eu rhestru'n gyntaf a'u trefnu yn ôl y nifer o eitemau maent yn eu cynnwys. Ehangwch gategori i weld ei eitemau. O'r ardal hon, gallwch:
  • Datgysylltu eitem o'i chategori. Mae hyn yn ddefnyddiol os rydych eisiau cynnwys yr eitem yn y cyfrifiad ar wahân i weddill y categori. 
  • Eithrio eitem mewn categori o gyfrifiad y radd gyffredinol. Mae hyn yn tynnu pwyntiau'r eitem o'r cyfanswm o bwyntiau sydd ar gael yn y cwrs. Bydd yr eitem neu’r categori yn troi’n llwyd i ddangos nad yw wedi’i gynnwys yn y cyfrifiad. Dewiswch y botwm eto i gynnwys yr eitem neu'r categori yn y cyfrifiad unwaith eto. 
 3. Ar gyfer pob categori, gallwch ddewis Golygu'r rheolau cyfrifo i ddilysu neu ddiweddaru'r gosodiadau presennol:
  • Mae Gollwng Sgoriau yn tynnu'r nifer penodol o'r graddau uchaf neu isaf ar gyfer pob categori o'r cyfrifiad. 
  • Mae Defnyddio yn Unig yn tynnu'r holl raddau o'r cyfrifiad heblaw am y sgôr uchaf neu isaf.
 4. Dan Gosodiadau Gradd Gyffredinol, gallwch ddewis sut i ddangos y radd gyffredinol — fel gradd lythyren, canran, pwyntiau neu unrhyw sgema graddio a grëwyd yn y cwrs. Pan fyddwch yn dewis Pwyntiau, bydd hyfforddwr a myfyrwyr yn gweld y radd gyffredinol fel ffracsiwn o gyfanswm y pwyntiau a enillwyd, wedi'i rannu â chyfanswm y pwyntiau sydd ar gael yn y cwrs. Er enghraifft, 745/800.
 5. Pan fyddwch yn dewis Dangos i Fyfyrwyr, gall myfyrwyr weld y radd gyffredinol a manylion y cyfrifiad o'r botwm gwybodaeth yn eu Llyfr Graddau. 
 6. Dewiswch Cadw.

Ychwanegu cyfrifiad graddau cyffredinol wedi'i bwysoli

 1. O'r dudalen Gradd Gyffredinol, dan Dewis Math o Gyfrifiad, dewiswch Wedi Pwysoli
 2. Dan Pwysoli eitemau graddadwy o fewn categori, dewiswch Yn Gymesur neu Yn Gyfartal.
  • Mae Yn Gymesur yn defnyddio sgoriau crai'r colofnau a chategorïau sydd wedi'u cynnwys ac wedyn yn rhannu'r canlyniad â chyfanswm y pwyntiau sy'n bosibl er mwyn cael canran ar gyfer pob eitem yn y golofn wedi'i phwysoli. Mae'r canrannau sy'n deillio o hynny yn cadw pwysoliad cymesur pob eitem fel bod eitemau sydd â gwerth pwynt mwy yn cael mwy o effaith ar y radd wedi'i chyfrifo.
  • Pan fydd gan y colofnau a'r categorïau a ddewiswch ar gyfer y golofn wedi'i phwysoli werthoedd pwyntiau gwahanol, mae Yn Gyfartal yn eu trosi yn ganrannau. Cyfartaleddir y canrannau hyn i gael gwerth cyfartal ar gyfer pob un o'r eitemau a gynhwysir yn y golofn wedi'i phwysoli. 
 3. Mae categorïau sy'n cynnwys eitemau yn cael eu rhestru'n gyntaf a'u trefnu yn ôl y nifer o eitemau maent yn eu cynnwys. Ehangwch gategori i weld ei eitemau. O'r ardal hon, gallwch:
  • Datgysylltu eitem o'i chategori. Mae hyn yn ddefnyddiol os rydych eisiau cynnwys yr eitem yn y cyfrifiad ar wahân i weddill y categori. 
  • Datgloi eitem neu gategori i olygu ei bwysoliad. Bydd y cyfrifiad yn mantoli'r holl eitemau wedi'u datgloi'n awtomatig i sicrhau bod cyfanswm y cyfrifiad yn 100%. 
  • Eithrio eitem mewn categori o gyfrifiad y radd gyffredinol. Mae hyn yn tynnu pwyntiau'r eitem o'r cyfanswm o bwyntiau sydd ar gael yn y cwrs. Bydd yr eitem neu’r categori yn troi’n llwyd i ddangos nad yw wedi’i gynnwys yn y cyfrifiad. Dewiswch y botwm eto i gynnwys yr eitem neu'r categori yn y cyfrifiad unwaith eto. 
 4. Ar gyfer pob categori, gallwch ddewis Golygu'r rheolau cyfrifo i ddilysu neu ddiweddaru'r gosodiadau presennol:
  • Mae Gollwng Sgoriau yn tynnu'r nifer penodol o'r graddau uchaf neu isaf ar gyfer pob categori o'r cyfrifiad. 
  • Mae Defnyddio yn Unig yn tynnu'r holl raddau o'r cyfrifiad heblaw am y sgôr uchaf neu isaf.
 5. Dan Gosodiadau Gradd Gyffredinol, dewiswch sut i ddangos y radd gyffredinol — fel gradd lythyren, canran, pwyntiau, Cyflawn/Anghyflawn, neu unrhyw sgema graddio a grëwyd yn y cwrs. Pan fyddwch yn dewis Pwyntiau, bydd hyfforddwr a myfyrwyr yn gweld y radd gyffredinol fel ffracsiwn o gyfanswm y pwyntiau a enillwyd, wedi'i rannu â chyfanswm y pwyntiau sydd ar gael yn y cwrs. Er enghraifft, 745/800.
 6. Pan fyddwch yn dewis Dangos i Fyfyrwyr, gall myfyrwyr weld y radd gyffredinol a manylion y cyfrifiad o'r botwm gwybodaeth yn eu Llyfr Graddau. 
 7. Dewiswch Cadw.

Ychwanegu cyfrifiad gradd gyffredinol uwch

Mae'r opsiwn hwn yn rhoi mwy o hyblygrwydd i chi ac yn cefnogi gwahanol arferion gwerthuso.  Mae'n ddefnyddiol os rydych eisiau seilio'r radd gyffredinol ar gyfrifiad sy'n cynnwys un neu fwy o asesiadau penodol.

 1. O'r dudalen Gradd Gyffredinol, dan Dewis Math o Gyfrifiad, dewiswch Uwch
 2. Dechrau creu'ch fformiwla. Yn y cwarel ar y chwith, dewiswch ffwythiant, newidyn, neu gweithredydd i'w ychwanegu at y cwarel ar y dde.

  Er enghraifft, dewiswch Cyfanswm yn y panel ar y chwith i ychwanegu'r ffwythiant hwnnw at y cwarel ar y dde. Ehangwch y rhestr a dewiswch yr eitemau i'w cynnwys yn y fformiwla. Pan fyddwch yn dewis categori, caiff yr holl eitemau yn y categori hwnnw eu cynnwys. Rhaid i chi ddewis eitemau wedi'u graddio a chyfrifiadau eraill yn unigol. Sgroliwch drwy'r rhestr i weld yr holl eitemau. Yn y ddewislen Newidyn, dewiswch eitem i'w chynnwys.

  • Ar ôl i chi wneud dewisiad mewn dewislen, cliciwch y tu allan i'r ddewislen i adael a chadw'r dewisiad yn y cwarel ar y dde. Mae pob eitem a ychwanegwch at y fformiwla yn ymddangos ar y diwedd. 
  • I aildrefnu'ch fformiwla, dewiswch elfen a'i llusgo i'r lleoliad newydd.
  • I dynnu elfen, dewiswch hi a dewiswch yr X
  • I ddechrau o'r newydd, dewiswch Clirio i dynnu pob elfen ar yr un pryd.
  • SYLWER: Gallwch ailddefnyddio unrhyw ffwythiant, newidyn, neu weithredydd.
 3. Dan Gosodiadau Gradd Gyffredinol:
  1. I rannu'r pwyntiau a enillwyd â chyfanswm y pwyntiau a raddiwyd, dewiswch Cyfrifo graddau'n seiliedig ar y pwyntiau a enillwyd allan o'r cyfanswm o bwyntiau a raddiwyd. Os na fyddwch yn dewis yr opsiwn hwn, cyfrifir y radd gyffredinol fel y pwyntiau a enillwyd wedi'u rhannu â chyfanswm y pwyntiau posibl.  
  2. Dan Dewis sut arddangosir y radd gyffredinol, dewiswch radd lythyren, canran, pwyntiau, Cyflawn/Anghyflawn neu unrhyw sgema graddio a grëwyd yn y cwrs. Pan fyddwch yn dewis Pwyntiau, bydd hyfforddwr a myfyrwyr yn gweld y radd gyffredinol fel ffracsiwn o gyfanswm y pwyntiau a enillwyd, wedi'i rannu â chyfanswm y pwyntiau sydd ar gael yn y cwrs. Er enghraifft, 745/800.
  3. I ganiatáu i fyfyrwyr weld y radd gyffredinol a manylion y cyfrifiad o'r botwm gwybodaeth yn eu Llyfr Graddau, dewiswch Dangos i Fyfyrwyr
 4. Dewiswch Dilysu i wirio cywirdeb eich fformiwla. Amlygir problemau gyda'ch fformiwla yn goch. Gwneud newidiadau yn ôl yr angen. 
 5. Unwaith bod y fformiwla wedi'i chadarnhau fel fformwila ddilys, dewiswch Cadw
An instructor may configure an advanced calculation for the overall grade

Gallwch gyflwyno gwerthoedd sydd â hyd at ddau le degol.

Ni chynhwysir asesiadau a raddir yn ddienw mewn cyfrifiadau nes i chi diffodd anhysbysrwydd.

Golygu gosodiadau gradd gyffredinol

I olygu'r ffurfweddiad ar gyfer y golofn gradd gyffredinol, o'r Llyfr Graddau, dewiswch Gosodiadau i agor panel Gosodiadau'r Llyfr Graddau. Wedyn, dewiswch Rheoli gosodiadau gradd gyffredinol.

From grade settings select manage overall grade settings

Pynciau cysylltiedig

Diystyru’r radd gyffredinol

Nodiannau gradd cyffredinol

Gwedd myfyrwyr o’r radd gyffredinol

Cyfrifiadau graddau


Colofnau eitemau gradd

Colofnau eitemau gradd awtomatig

Pan fyddwch yn creu eitem raddadwy yn eich cwrs, crëir colofn ar gyfer yr eitem llyfr graddau yn awtomatig. O'r wedd Eitemau Graddadwy, gallwch lusgo eitem i leoliad newydd yn y rhestr.

Colofnau eitemau gradd â llaw

Gallwch ychwanegu colofnau eitemau gradd â llaw ar gyfer gweithgareddau nad oes angen cyflwyniadau arnynt, megis cyflwyniad llafar neu daith. Gelwir yr eitemau hyn yn golofnau â llaw neu eitemau a grëwyd â llaw hefyd. 

Nid oes unrhyw gyflwyniadau ar-lein ar gyfer yr eitemau a ychwanegir â llaw, ond gallwch neilltuo graddau iddynt a rhoi adborth. Am ragor o wybodaeth, gweler Casglu cyflwyniadau all-lein.

Nid yw eitemau a ychwanegwyd â llaw yn ymddangos ar dudalen Cynnwys y Cwrs. Mae'r eitemau'n ymddangos ar dudalennau graddau cyffredinol a chwrs y myfyrwyr. 

 1. O wedd Graddau neu wedd Eitemau Graddadwy y llyfr graddau, dewiswch y botwm plws lle rydych eisiau rhoi'r golofn eitem gradd a dewiswch Ychwanegu Eitem. 
 2. Rhowch deitl, disgrifiad, a dyddiad cyflwyno, os yw'n berthnasol. 
 3. Dan Graddio, dewiswch uned y radd — llythyren, pwyntiau, canran, neu gyflawn/anghyflawn.
 4. Rhowch y nifer mwyaf o bwyntiau a ganiateir.
 5. Yn ddewisol, gallwch neilltuo'r eitem i gategori gradd
 6. Pan fyddwch yn barod i fyfyrwyr weld y golofn hon ar eu tudalen graddau, dewiswch Yn weladwy i fyfyrwyr
 7. Dewiswch Cadw.
Example of manually grading an item in the gradebook