De instelling bepaalt welke tools beschikbaar zijn in de originele cursusweergave. De cijferlijst is altijd beschikbaar voor cursusleiders in de Ultra-cursusweergave.


Automatisch gemaakte cijferitems

Wanneer je een item met cijfertoekenning maakt in een cursus, wordt er automatisch een cijferlijstitem gemaakt. Vanuit de lijst met beoordeelbare items kun je een item naar een nieuwe locatie in de lijst slepen.

Example of the automatically created gradable items list.

Als de aanwezigheidsfunctie opent vanaf de pagina Cursusinhoud, kun je aanwezigheidsgegevens toevoegen aan de cijferlijst. Je kunt ook de tool aanwezigheid toevoegen op de hoofdpagina van de Cijferlijst. Selecteer het plusteken op de plekken in de lijst waar je de aanwezigheidsrij wilt hebben en selecteer Aanwezigheid toevoegen.

Meer informatie over de aanwezigheidsfunctie


Totaalcijfer

Het totaalcijfer is een berekend item dat je samenstelt om studenten te laten zien wat hun totaalcijfer is voor alle items die je tot nu toe hebt beoordeeld en gepost. Je kunt het totaalcijfer instellen vanuit elke cijferlijstweergave.

Example of the set up overall grade message

Als je het totaalcijfer nog niet hebt geconfigureerd, krijg je een banner te zien om het in te stellen. Selecteer Instellen om in de cijferlijst een kolom te maken voor het totaalcijfer. Op de pagina die verschijnt, kun je instellen hoe het totaalcijfer wordt berekend.

Wil je het totaalcijfer niet gebruiken? Selecteer Dit bericht verbergen om deze melding van het scherm te verwijderen. Als je van mening bent veranderd, kun je het totaalcijfer altijd nog toevoegen via de Cijferlijstinstellingen.

Als je al een totaalcijfer hebt en dit wilt aanpassen, selecteer je het tandwielpictogram om de cijferlijstinstellingen weer te geven en selecteer je vervolgens Totaalcijferinstellingen beheren.

From grade settings select manage overall grade settings

Je kunt kiezen uit drie opties voor de berekening van het totaalcijfer:

 • Punten. Een berekening van cijfers op basis van punten kan transparantie bevorderen omdat het duidelijk maakt aan studenten wat veel waard is in een cursus en wat minder waard is. Je kunt selecteren welke categorieën en items je wilt opnemen in de berekening. Het maximumaantal beschikbare punten in de cursus wordt bepaald door de items en categorieën die je in de berekening opneemt.
 • Gewogen. Bij het gewogen totaal worden cijferitems berekend als een percentage van een eindcijfer van 100%. Je kunt percentagewaarden toewijzen aan de items en categorieën die je wilt. Elke weging die wordt toegepast op een categorie geldt voor de categorie als geheel. De items in de categorie worden proportioneel gewogen op basis van het onderliggende maximale aantal punten. Als je wilt dat de beoordelingen in de categorie evenveel worden gewogen, moeten ze dezelfde maximale puntenwaarde hebben.
 • Geavanceerd. Gebruik een aangepaste formule om het totaalcijfer te berekenen.
Instructor view of the overall grade settings.

Cijferlijstcategorieën maken en beheren

Berekening totaalcijfer: punten en gewogen

Categorieën met items worden als eerste vermeld en geordend op basis van het aantal items in de categorie. 

Vouw de categorie uit om de items te bekijken. Je hebt nu de volgende mogelijkheden:

 • Een item loskoppelen van de categorie. Dit is handig als je het item afzonderlijk wilt opnemen in de berekening, dus niet voor de rest van de categorie. 
 • Een item of categorie ontgrendelen (alleen voor gewogen optie) om de weging te wijzigen. De berekening zorgt ervoor dat alle ontgrendelde items automatisch worden in evenwicht genomen, zodat de berekening als geheel gelijk is aan 100%. 
 • Een item binnen een categorie uitsluiten bij de berekening van het totaalcijfer. Hiermee worden de itempunten verwijderd van het totale aantal punten dat beschikbaar is in de cursus. Het item of de categorie wordt dan grijs om aan te geven dat het onderdeel niet wordt gebruikt in de berekening. Selecteer het pictogram opnieuw om het onderdeel wel mee te nemen in de berekening van het totaalcijfer. 

Geef in Instellingen totaalcijfer aan hoe het totaalcijfer moet worden weergegeven. Je kunt het totaalcijfer weergeven als een cijfer in de vorm van een letter, percentage, punten of een cijferschema dat in de cursus is gemaakt. Met de optie voor het weergeven van punten zien cursusleiders en studenten het totaalcijfer als een breuk van het totale aantal behaalde punten, gedeeld door het totale aantal beschikbare punten in de cursus. Bijvoorbeeld: 745/800.

Detailed view of the overall settings pannel.
Instructor gradebook view, in the grid view the Overall grade is displayed as points

Selecteer Opslaan als je klaar bent.  De kolom Totaalcijfer wordt in de cijferlijst weergegeven naast de naam van een student, zodat je snel kunt zien hoe ze het doen.

Je kunt waarden gebruiken met maximaal twee cijfers achter de komma.

Anoniem beoordeelde opdrachten worden niet meegenomen in de berekeningen totdat je de anonimiteit uitschakelt.

Berekening totaalcijfer: geavanceerd

Deze optie geeft je meer flexibiliteit en ondersteunt diverse beoordelingsprocedures.  Dit is handig als je het totaalcijfer wilt baseren op een berekening van een of meer specifieke beoordelingen.

 

An instructor may configure an advanced calculation for the overall grade

Berekening baseren op behaalde punten van het totale aantal beoordeelde punten

Als een cursusleider kun je besluiten om een berekening te baseren op de behaalde punten van het totale aantal beoordeelde punten of van het totale aantal mogelijke punten. Met de eerste optie worden de behaalde punten gedeeld door het totale aantal beoordeelde punten, en de tweede optie berekent het totaalcijfer als behaald aantal punten gedeeld door het totale aantal mogelijke punten.  

Selecteer op de pagina Details van de berekening Berekening baseren op behaalde punten van het totale aantal beoordeelde punten Deze optie is beschikbaar voor elke berekening van de cijferlijst, ongeacht of de optie operatoren met functies en variabelen bevat.  

Options to calculate the overall grade

Als je meer duidelijkheid wilt geven aan studenten, kunnen ze het totaalcijfer en de details van de berekening zien via het informatiepictogram in hun cijferlijst. Als je deze optie wilt instellen, selecteer je ‘Weergeven aan studenten’ onder de instellingen voor het totaalcijfer.

Student view of the overall grade calculations.

Het totaalcijfer vervangen

Je kunt het totaalcijfer van een student aanpassen door een vervangend cijfer toe te voegen.

Override grade example.

Als je een cijfer wilt vervangen, selecteer je de cel met het cijfer in de kolom Totaalcijfer van de student en typ je een nieuwe waarde. De cijferbal van het totaalcijfer voor de student wordt dan grijs om aan te geven dat er een vervangend cijfer is toegevoegd.

Je kunt het totaalcijfer ook vervangen met een cijferaantekening. Een cijferaantekening is handig als een student de cursus niet kan afronden of om een andere reden niet voldoet aan de vereisten voor het voltooien van de cursus.Voorbeelden van aantekeningen zijn Niet voltooid en Teruggetrokken. Je kunt aantekeningen voor het totaalcijfer toevoegen en beheren op de pagina Cijferlijstinstellingen.

Overall grade notation settings.

Als je een vervangend cijfer wilt verwijderen, selecteer je de cel met het totaalcijfer van de student en selecteer je vervolgens Vervangen ongedaan maken. Het totaalcijfer van de student wordt aangepast op basis van de berekening die je hebt ingesteld voor de cursus.

Meer informatie over cijfertoekenningsschema's

Meer informatie over het berekenen van cijfers

Meer informatie over de studentenweergave van het totaalcijfer


Handmatig cijferitems toevoegen

Je kunt items voor cijfertoekenning toevoegen waarvoor niets hoeft te worden ingeleverd, zoals deelname. Deze cijferitems worden ook wel handmatige cijfers, handmatig gemaakte items of offline items genoemd.In de cijferlijst van de cursus kun je een nieuw item toevoegen in de lijst met beoordeelbare items of in de rasterweergave van studenten.

Voor handmatig toegevoegde items bestaan geen inzendingen. Je kunt vanaf de pagina met de lijst met studenten scores en feedback geven.

Example of manually grading an item in the gradebook

Handmatig toegevoegde items worden niet weergegeven op de pagina Cursusinhoud. De items worden weergegeven op de pagina's met algemene cijfers en cursuscijfers van de studenten.

Je kunt geen bestanden, rubrieken, doelen of groepen toevoegen aan handmatig toegevoegde items. Lees de volgende sectie als je deze opties wilt toevoegen aan beoordelingen zonder inzendingen: Inzendingen offline verzamelen.

Example of adding an item to the gradebook.
 1. Selecteer het plusteken waar je een item wilt toevoegen en selecteer Item toevoegen.
 2. Typ een titel in het deelvenster. Je kunt maximaal 255 tekens gebruiken. Als je geen titel typt, worden ‘Nieuw item’ en de datum weergegeven in de lijst.
 3. Maak het item eventueel zichtbaar voor studenten.
 4. Geef details op zoals een beschrijving en een cijfereenheid. Je kunt kiezen tussen Punten, Percentage of Letter. Geef het maximale aantal mogelijke punten op. Je kunt desgewenst een einddatum invoeren.
 5. Voeg het nieuwe item eventueel toe aan een categorie die je bij het maken van berekeningen wilt gebruiken.

Je kunt alleen een cijfereenheid kiezen waaraan een cijfertoekenningsschema is gekoppeld. Zo kun je Tekst pas selecteren als cijfereenheid als er cijfertoekenningsschema's voor tekst beschikbaar zijn in de Ultra-cursusweergave. Je kunt de cijfereenheid zelfs nog wijzigen nadat je bent gestart met beoordelen.

Wat zien studenten?

Je kunt een handmatig toegevoegd item zichtbaar maken voor studenten. Ze zien het item op hun algemene en cursuscijferpagina's - met of zonder cijfer.

Let op: Handmatig toegevoegde items worden niet weergegeven op de pagina Cursusinhoud.

Wanneer je een cijfer toekent, zien studenten hiervan een melding in hun activiteitenstream.

The activity stream of the Student's view is open with the "View my grade" button clicked and an example grade highlighted.