Kurumunuz, Orijinal Kurs Görünümü'nde hangi araçların kullanılacağını kontrol eder. Not defteri, Ultra Kurs Görünümü'nde eğitmenlerin kullanımına her zaman açıktır.

Not defterinin görünümleri

Not defteri, öğrenciler kursunuza kaydolduklarında öğrencilerle doldurulur. Bulunduğunuz kursla ilgili tüm kurs ödevlerini görebilirsiniz. Kurs ödevlerine not verebilir, öğeleri yönetebilir ve notları gönderebilirsiniz.

Not Verilebilir Öğeler listesi, kurs not defterine ilişkin varsayılan görünümünüzdür. Atadığınız tüm kurs ödevlerini ve not verme sürecinizi görebilirsiniz. Ayrıca tüm yönetim işlevlerine erişebilirsiniz. Bu görünümden içerikleri yeniden düzenleyebilirsiniz. Her bir öğrencinin katılımına ilişkin fikir verecek genel bir görünüm için Öğrenciler sekmesine geçiş yapabilirsiniz.

Öğrenci tablosu, öğrencilerin aldığı puanları gösterir. Her satırda öğrenci adları, sütunlarda ise not verilen öğeler görünür. Kılavuz görünümünde öğelere not verebilir ve yönetebilirsiniz.


Otomatik olarak oluşturulan not öğeleri

Kursunuzda not verilebilir bir öğe oluşturduğunuzda otomatik olarak bir not defteri öğesi oluşturulur. Not Verilebilir Öğeler listesindeki bir öğeyi listede yeni bir konuma sürükleyebilirsiniz.

Yoklamayı Kurs İçeriği sayfasından açarsanız not defterinize yoklama ekleyebilirsiniz. Yoklamayı ayrıca Not Defteri ana sayfasına da ekleyebilirsiniz. Listede yoklama satırının görünmesini istediğiniz yerde artı işaretini ve ardından Yoklama Ekle'yi seçin.

Yoklama özelliği hakkında daha fazla bilgi


Manuel olarak eklenen not öğeleri

Katılım gibi, gönderim gerektirmeyen not öğeleri ekleyebilirsiniz. Bu not öğelerine aynı zamanda manuel notlar, manuel olarak oluşturulan öğeler veya çevrim dışı öğeler de denir.

Manuel olarak eklenen öğeler için hiçbir gönderim mevcut değildir. Notları ve geri bildirimleri öğrenci listesi sayfasından atayabilirsiniz.

Manuel olarak eklenen öğeler Kurs İçeriği sayfasında görünmez. Öğeler öğrencinin genel ve kurs notu sayfalarında da görünür.

Manuel olarak eklenen öğelere dosya, dereceli puanlama anahtarı, hedef veya grup ekleyemezsiniz. Gönderim olmadan bu seçenekleri değerlendirmelere eklemek istiyorsanız sonraki bölüme bakın: Gönderimleri çevrim dışı olarak toplayın.

Kurs not defterinizde, Not Verilebilir Öğeler listesine veya öğrenci tablosu görünümüne yeni bir öğe ekleyebilirsiniz.

  1. Öğe eklemek istediğiniz yerde artı işaretini ve ardından Öğe Ekle'yi seçin.
  2. Panele bir başlık yazın. Başlık 255 karakterle sınırlıdır. Başlık eklemezseniz listede “Yeni Öğe” ve tarih görünür.
  3. İsteğe bağlı olarak, öğeyi öğrenciler tarafından görülebilir hale getirebilirsiniz.
  4. Açıklama ve not birimi gibi ayrıntıları sağlayın. Puan, yüzde veya harf seçebilirsiniz. Puan seçerseniz mümkün olan maksimum puanı belirtin. Son tarih isteğe bağlıdır.
  5. İsteğe bağlı olarak, yeni öğeyi hesaplama oluştururken kullanmak için bir kategoriye ekleyebilirsiniz.

Sadece ilişkili not verme şeması olan bir not birimini seçebilirsiniz. Örneğin, metin not verme şemaları Ultra Kurs Görünümü'nde kullanılmıyorsa not birimi olarak Metin kullanamazsınız. Not vermeye başlamış olsanız dahi not birimini değiştirebilirsiniz.

Öğrenciler neleri görür?

Manuel olarak eklenmiş bir öğeyi öğrenciler için görünür hale getirebilirsiniz. Örenciler bu öğeyi genel ve kurs notları sayfalarında (notlu veya notsuz olarak) görebilirler.

Anımsatıcı: Manuel olarak eklenen öğeler Kurs İçeriği sayfasında görünmez.

Siz bir not atadığınızda, öğrencilere etkinlik akışlarında bildirilir.


Gönderimleri çevrim dışı olarak toplama

Manuel olarak eklenen öğeler, yalnızca not defterinde ve öğrencilerin genel ve kurs notu sayfalarında görünür. Bunun yerine, Kurs İçeriği sayfasında görünen ancak öğrencilerin gönderim yüklemesini gerektirmeyen değerlendirmeler oluşturabilirsiniz. Öğrencilerin çevrim dışı çalışmaya hazırlanabilmeleri için talimatlar, dosyalar, bir dereceli puanlama anahtarı ve hedefler ekleyebilirsiniz. Ayrıca sohbetleri etkinleştirebilirsiniz, ancak soru ekleyemez veya anonim olarak not veremezsiniz.

Çevrim dışı çalışma örnekleri:

  • Sözlü sunumlar
  • Bilim fuarı projeleri
  • Aktörlük performansı
  • Bireysel olarak sunulan sanat çalışmaları
  • Yüz yüze ekip oluşturma çalışmaları, panel tartışmaları ve münazaralar

Hibrit kursların öğretmenliğini yapan eğitmenler en çok bu tür değerlendirmeleri yararlı bulabilir. Örneğin, bir öğrencinin sunduğu sınıf içi bir sunuma not vermek için bir dereceli puanlama anahtarı kullanabilirsiniz. Not almak veya daha sonra bir puan eklemek gerekmez.

Bir değerlendirme oluştururken gönderimleri çevrim dışı olarak toplamayı seçebilirsiniz. Öğrencilere, çalışmayı çevrim içi olarak gönderemeyecekleri bildirilir. Gruplar oluşturursanız öğrenciler kendi grup üyelerini görebilirler.

Çevrim dışı olarak toplanan gönderimler için birden fazla denemeye izin veremez, süre sınırı uygulayamaz veya SafeAssign'ı kullanamazsınız.

Çevrim dışı ödevlere not verme hakkında daha fazla bilgi

Öğrencilerin sınıf dışında toplanmasını gerektiren notlar için yoklama özelliğine toplantılar ekleyebilirsiniz. Öğrencilerden bir saha gezisine veya konuk konuşmacının toplantısına katılmalarını isteyebilir ve gelenleri yoklamada mevcut olarak işaretleyebilirsiniz.

Toplantı ekleme hakkında daha fazla bilgi

Öğrenciler neleri görür?

Öğrenciler değerlendirmeyi Kurs İçeriği sayfasında diğer içeriklerle birlikte, ayrıca genel ve kurs notları sayfalarında görüntüleyebilir. Öğrencilere, çalışmayı çevrim içi olarak gönderemeyecekleri bildirilir. Eğitmenler, talimatlar ve eklediyseniz dereceli puanlama anahtarı gibi diğer bilgilere erişebilirler. Sohbetler etkinleştirilmişse öğrenciler değerlendirmeyle ilgili sohbetlere katılabilir.

Öğrenci iş akışı hakkında daha fazla bilgi


Genel not

Not Verilebilir Öğeler listesinde veya öğrenci tablosu görünümünde genel notu ayarlayabilirsiniz. Genel not, not verdiğiniz ve gönderdiğiniz tüm öğelere ilişkin değişken bir toplamı öğrencilere göstermek için oluşturduğunuz, hesaplanan bir öğedir.

Genel not için bir not defteri sütunu oluşturmak üzere Ayarla'yı seçin. Görünen sayfada genel notun nasıl hesaplanacağını yapılandırabilirsiniz.

Genel notu görüntülemek istemiyor musunuz? Bu soruyu ekranınızdan kaldırmak için "Bu iletiyi gizle"yi seçin. Fikrinizi değiştirirseniz bu ayarı istediğiniz zaman Not Defteri Ayarları'ndan değiştirebilirsiniz.

Başlamak için Genel Not Ayarları'ndan Not Defteri Öğesi Ağırlıkları veya Not Defteri Kategorisi Ağırlıkları'nı seçin. Kurs içeriği listesi yaptığınız seçime göre değişir ve not yüzdesi ağırlıkları atamaya başlayabilirsiniz. Genel notu hesaplamak için kategori ağırlıklarını kullanırsanız; eklenen not verilmiş öğeleri görmek için bir kategoriyi genişletebilirsiniz.

Not defteri kategorilerini oluşturma ve yönetme

Not defterindeki her öğe veya kategori için, öğrencinin notunda daha fazla payı olacak bir genel not yüzdesi yazın. Genel not yüzdesi alanlarının tümünün toplamı %100 olmalıdır.

Öğeleri veya kategorileri genel nottan muaf tutmak için genel not yüzdesi alanının yanındaki Hariç Tut simgesini seçin. Öğe veya kategori, gri renge dönüşerek hesaplamaya dâhil olmadığını belirtir. Öğeyi veya kategoriyi hesaplamaya tekrar dâhil etmek için simgeyi yeniden seçin.

Bitirdiğinizde Kaydet'i seçin. Her öğrencinin durumunu hızlıca görebilmeniz için Genel Not sütunu, not defterinde öğrenci adlarının yanında görünür.

Anonim olarak not verilen değerlendirmeler, siz anonimlik durumunu devre dışı bırakıncaya kadar hesaplamalara dâhil edilmez.

Genel notu geçersiz kılma

Bir öğrencinin performansı veya katılım seviyesi kursun not şemasına uymuyorsa öğrencinin genel notunu geçersiz kılabilirsiniz.

Bir notu geçersiz kılmak için ilgili öğrencinin Genel Not sütunundaki not hücresini seçin. Yeni bir değer yazın veya bir seçenek seçin. Notu, bir not gösterimi ile geçersiz kılabilirsiniz. Geçersiz kılma işlemi, bir öğrenci kursu tamamlayamadığında veya tamamlamak için gereken şartları bir şekilde karşılamadığında oldukça işe yarar. Not gösterimleri; Tamamlanmamış, Bırakılmış vb. ifadeleri içerebilir. Not Defteri Ayarları bölümünüzde genel not notasyonları oluşturup yönetebilirsiniz.

Geçersiz kılma durumunu kaldırmak istiyorsanız öğrencinin genel not hücresini ve ardından Geçersiz Kılmayı Geri Al'ı seçin. Öğrencinin genel notu kursunuz için ayarladığınız hesaplamaya geri alınır.

Öğrenciler neleri görür?

Siz genel not hesaplamasına dâhil edilen kurs içerikleri oluşturup not verdikçe öğrenci ve eğitmen genel nottaki değişiklikleri görebilir.

Bir öğenin görünürlüğü genel notu etkilemez. Ancak öğrenciler sadece gönderilen notları görebildiğinden, yalnızca gönderdiğiniz notların etkilediği genel notu görür. Bir eğitmenin gördüğü genel not ise; gönderdiğiniz ve göndermediğiniz tüm notları kapsar. Bazı durumlarda gördüğünüz genel not öğrencilerinizin gördüğünden farklı olabilir.

Öğrencilere yönelik genel not görünümü hakkında daha fazla bilgi