Your institution controls which tools are available in the Original Course View. The gradebook is always available to instructors in the Ultra Course View.

Not defterinin görünümleri

Not defteri, öğrenciler kursunuza kaydolduklarında öğrencilerle doldurulur. Bulunduğunuz kursla ilgili tüm kurs ödevlerini görebilirsiniz. Kurs ödevlerine not verebilir, ögeleri yönetebilir ve notları gönderebilirsiniz.

List or grid view options

Not Verilebilir Ögeler listesi, kurs not defterine ilişkin varsayılan görünümünüzdür. Atadığınız tüm kurs ödevlerini ve not verme sürecinizi görebilirsiniz. Ayrıca tüm yönetim işlevlerine erişebilirsiniz. Bu görünümden içerikleri yeniden düzenleyebilirsiniz. Her bir öğrencinin katılımına ilişkin fikir verecek genel bir görünüm için Öğrenciler sekmesine geçiş yapabilirsiniz.

Öğrenci tablosu, öğrencilerin aldığı puanları gösterir. Her satırda öğrenci adları, sütunlarda ise not verilen ögeler görünür. Kılavuz görünümünde ögelere not verebilir ve yönetebilirsiniz.


Otomatik olarak oluşturulan not ögeleri

Kursunuzda not verilebilir bir öge oluşturduğunuzda otomatik olarak bir not defteri ögesi oluşturulur. Not Verilebilir Ögeler listesindeki bir ögeyi listede yeni bir konuma sürükleyebilirsiniz.

Example of the automatically created gradable items list.

Yoklamayı Kurs İçeriği sayfasından açarsanız not defterinize yoklama ekleyebilirsiniz. Yoklamayı ayrıca Not Defteri ana sayfasına da ekleyebilirsiniz. Listede yoklama satırının görünmesini istediğiniz yerde artı işaretini ve ardından Yoklama Ekle'yi seçin.

Yoklama özelliği hakkında daha fazla bilgi


Genel not

Not Verilebilir Ögeler listesinde veya öğrenci tablosu görünümünde genel notu ayarlayabilirsiniz. Genel not, not verdiğiniz ve gönderdiğiniz tüm ögelere ilişkin değişken bir toplamı öğrencilere göstermek için oluşturduğunuz, hesaplanan bir ögedir.

Example of the set up overall grade message

Genel not için bir not defteri sütunu oluşturmak üzere Ayarla'yı seçin. Görünen sayfada genel notun nasıl hesaplanacağını yapılandırabilirsiniz.

Genel notu görüntülemek istemiyor musunuz? Bu soruyu ekranınızdan kaldırmak için "Bu iletiyi gizle"yi seçin. Fikrinizi değiştirirseniz bu ayarı istediğiniz zaman Not Defteri Ayarları'ndan değiştirebilirsiniz.

Başlamak için Genel Not Ayarları'ndan Not Defteri Ögesi Ağırlıkları veya Not Defteri Kategorisi Ağırlıkları'nı seçin. Kurs içeriği listesi yaptığınız seçime göre değişir ve not yüzdesi ağırlıkları atamaya başlayabilirsiniz. Genel notu hesaplamak için kategori ağırlıklarını kullanırsanız; eklenen not verilmiş ögeleri görmek için bir kategoriyi genişletebilirsiniz.

Not defteri kategorilerini oluşturma ve yönetme

Not defterindeki her öge veya kategori için, öğrencinin notunda daha fazla payı olacak bir genel not yüzdesi yazın. Genel not yüzdesi alanlarının tümünün toplamı %100 olmalıdır.

Ögeleri veya kategorileri genel nottan muaf tutmak için genel not yüzdesi alanının yanındaki Hariç Tut simgesini seçin. Öge veya kategori, gri renge dönüşerek hesaplamaya dâhil olmadığını belirtir. Ögeyi veya kategoriyi hesaplamaya tekrar dâhil etmek için simgeyi yeniden seçin.

Bitirdiğinizde Kaydet'i seçin. Her öğrencinin durumunu hızlıca görebilmeniz için Genel Not sütunu, not defterinde öğrenci adlarının yanında görünür.

Anonim olarak not verilen değerlendirmeler, siz anonimlik durumunu devre dışı bırakıncaya kadar hesaplamalara dâhil edilmez.

 

Not kategorisi ağırlıklarına göre genel not hesaplama: Örnek

Bu bölümde, Learn Ultra'da not kategorisi ağırlıkları kullanılarak genel notun nasıl hesaplanacağı açıklanmaktadır:

Genel not hesaplamasını açıklamak için kullanılan olası puan, kategori ağırlıkları ve gerçek puan örnekleri
  Olası Puan Kategori Ağırlığı Puan
Ödevler 23 25 22
Değerlendirmeler 20 25 20
Günlükler 20 25 10
Tartışmalar 20 25 14

Toplam puan hesaplaması:

Toplam puan formülü:
Kategori olası puanı = (Toplam Kategori Puanı/ Kategorideki Öge Sayısı)
Olası not = (Kategori puanı / Kategori puanı * Ağırlıklar) * Kategori puanı

= 23/3 -> 7,6666 --> ((7,6667/7,6667) *0,25) * 7,6666 = 1,91666
= 25/2 -> 12,5 --> ((12,5/12,5) *0,25) *12,5 = 3,125
= 20/2 -> 10 --> ((10/10) *0,25) *10 = 2,5
= 20/2 -> 10 --> ((10/10) *0,25) *10 = 2,5

Toplam olası puan (Toplam puan) = 10,04166

Genel not hesaplaması:

Kategori puanı = (Kategori Puanı/ Kategorideki Öge Sayısı)
Genel not = ((Kategori Puanı / Kategori Toplam Puanı * Ağırlık) + (Kategori Puanı / Kategori Toplam Puanı * Ağırlık) + (Kategori Puanı / Kategori Toplam Puanı * Ağırlık) + (Kategori Puanı / Kategori Toplam Puanı * Ağırlık) + (Kategori Puanı / Kategori Toplam Puanı * Ağırlık)) * Kategori Toplam Ağırlığı

= 22/3 -> 7,33333 --> ((7,33333/7,66666) *0,25) --> 0,23913
= 20/2 -> 10 --> ((10/12,5) *0,25) --> 0,2
= 10/2 -> 5 --> ((5/10) *0,25) --> 0,125
= 14/2 -> 7 --> ((7/10) *0,25) --> 0,175
= 0,7391 * 10,04166
=7,42179

Genel not = 7,4240 / 10,04166
100 üzerinden genel not yüzdesi:
(7,4240 /10,04166) * 100 = %73,91

Genel notu geçersiz kılma

Bir öğrencinin performansı veya katılım seviyesi kursun not şemasına uymuyorsa öğrencinin genel notunu geçersiz kılabilirsiniz.

Overall grade option in the gradebook

Bir notu geçersiz kılmak için ilgili öğrencinin Genel Not sütunundaki not hücresini seçin. Yeni bir değer yazın veya bir seçenek seçin. Notu, bir not gösterimi ile geçersiz kılabilirsiniz. Geçersiz kılma işlemi, bir öğrenci kursu tamamlayamadığında veya tamamlamak için gereken şartları bir şekilde karşılamadığında oldukça işe yarar. Not gösterimleri; Tamamlanmamış, Bırakılmış vb. ifadeleri içerebilir. Not Defteri Ayarları bölümünüzde genel not notasyonları oluşturup yönetebilirsiniz.

Geçersiz kılma durumunu kaldırmak istiyorsanız öğrencinin genel not hücresini ve ardından Geçersiz Kılmayı Geri Al'ı seçin. Öğrencinin genel notu kursunuz için ayarladığınız hesaplamaya geri alınır.

Genel not ve hesaplanan not arasındaki fark

Blackboard Learn Ultra'da, her formülün puan ağırlıklandırmaya ilişkin kendi matematiksel tanımı olması nedeniyle hesaplanan Genel Not ile Hesaplama Ekle fonksiyonu yoluyla elde edilen toplam arasında küçük farklılıklar görülmesi mümkündür.

Bazı durumlarda 0,01 gibi çok küçük bir değeri olabilen bu farklılık, Ultra'nın not düzenine dayanan hesaplamalarda önemli etki yaratabilir.

Tüm not ögelerinin aynı maksimum puanasahip olması durumunda, ağırlıklandırma farkı iptal olacağından ve bunun sonucunda not şemasıyla atanan yüzde eşleşeceğinden her iki hesaplamadaki not aynı olacaktır.

Formüllerin ayrıntıları (beş not hesaplaması ve eşit ağırlık ataması için örnek):

Genel Not Formülü:

((Puan1 / Toplam Puan * Ağırlık) + (Puan2 / Toplam Puan * Ağırlık) + (Puan3 / Toplam Puan * Ağırlık) + (Puan4 / Toplam Puan * Ağırlık) + (Puan5 / Toplam Puan * Ağırlık) ) * Toplam Ağırlık

Her bir puan ögesine atanan ağırlıklandırma toplam yüzdenin (%100) bir bölümüdür. Belirli bir ögenin farklı bir maksimum puan değerinin olması durumunda (örneğin Puan5), bu değer maksimum puana bölünerek yüzde cinsine dönüştürülecektir.

Hesaplanan Not Formülü:

(Puan1 * Ağırlık) + (Puan2 * Ağırlık) + (Puan3 * Ağırlık) + (Puan4 * Ağırlık) + (Puan5 * Ağırlık)

Uygulanan herhangi bir ağırlıklandırma kuralı yoktur. Formül yalnızca, tüm notları kendilerine verilen değerler ile çarpıp sonucu toplamaktan ibarettir.

Not verme şemalarıyla ilgili daha fazla bilgi

Notları hesaplama hakkında daha fazla bilgi

Öğrenciler neleri görür?

Siz genel not hesaplamasına dâhil edilen kurs içerikleri oluşturup not verdikçe öğrenci ve eğitmen genel nottaki değişiklikleri görebilir.

Bir ögenin görünürlüğü genel notu etkilemez. Ancak öğrenciler sadece gönderilen notları görebildiğinden, yalnızca gönderdiğiniz notların etkilediği genel notu görür. Bir eğitmenin gördüğü genel not ise; gönderdiğiniz ve göndermediğiniz tüm notları kapsar. Bazı durumlarda gördüğünüz genel not öğrencilerinizin gördüğünden farklı olabilir.

Öğrencilere yönelik genel not görünümü hakkında daha fazla bilgi


Manuel olarak eklenen not ögeleri

Katılım gibi, gönderim gerektirmeyen not ögeleri ekleyebilirsiniz. Bu not ögelerine aynı zamanda manuel notlar, manuel olarak oluşturulan ögeler veya çevrim dışı ögeler de denir.

Manuel olarak eklenen ögeler için hiçbir gönderim mevcut değildir. Notları ve geri bildirimleri öğrenci listesi sayfasından atayabilirsiniz.

Example of manually grading an item in the gradebook

Manuel olarak eklenen ögeler Kurs İçeriği sayfasında görünmez. Ögeler öğrencinin genel ve kurs notu sayfalarında da görünür.

Manuel olarak eklenen ögelere dosya, dereceli puanlama anahtarı, hedef veya grup ekleyemezsiniz. Gönderim olmadan bu seçenekleri değerlendirmelere eklemek istiyorsanız sonraki bölüme bakın: Gönderimleri çevrim dışı olarak toplayın.

Kurs not defterinizde, Not Verilebilir Ögeler listesine veya öğrenci tablosu görünümüne yeni bir öge ekleyebilirsiniz.

Example of adding an item to the gradebook.
  1. Öge eklemek istediğiniz yerde artı işaretini ve ardından Öge Ekle'yi seçin.
  2. Panele bir başlık yazın. Başlık 255 karakterle sınırlıdır. Başlık eklemezseniz listede “Yeni Öge” ve tarih görünür.
  3. İsteğe bağlı olarak, ögeyi öğrenciler tarafından görülebilir hale getirebilirsiniz.
  4. Açıklama ve not birimi gibi ayrıntıları sağlayın. Puan, yüzde veya harf seçebilirsiniz. Puan seçerseniz mümkün olan maksimum puanı belirtin. Son tarih isteğe bağlıdır.
  5. İsteğe bağlı olarak, yeni ögeyi hesaplama oluştururken kullanmak için bir kategoriye ekleyebilirsiniz.

Sadece ilişkili not verme şeması olan bir not birimini seçebilirsiniz. Örneğin, metin not verme şemaları Ultra Kurs Görünümü'nde kullanılmıyorsa not birimi olarak Metin kullanamazsınız. Not vermeye başlamış olsanız dahi not birimini değiştirebilirsiniz.

Öğrenciler neleri görür?

Manuel olarak eklenmiş bir ögeyi öğrenciler için görünür hale getirebilirsiniz. Örenciler bu ögeyi genel ve kurs notları sayfalarında (notlu veya notsuz olarak) görebilirler.

Anımsatıcı: Manuel olarak eklenen ögeler Kurs İçeriği sayfasında görünmez.

Siz bir not atadığınızda, öğrencilere etkinlik akışlarında bildirilir.

The activity stream of the Student's view is open with the "View my grade" button clicked and an example grade highlighted.