Mae'r wybodaeth hon yn berthnasol i brofiad Ultra yn unig.

Mudo o D2L Brightspace

Rydym yn gwybod eich bod wedi treulio llawer o amser yn datblygu eich cyrsiau yn Brighstpace ac nad ydych am ail-wneud yr holl waith hwnnw oherwydd bod eich sefydliad wedi penderfynu newid i Ultra. Gallwch drosi eich cwrs yn hawdd o Brightspace i Ultra wrth gadw cymaint o ddeunyddiau ac addasiadau eich cwrs â phosibl.

Mae'r pynciau ar y dudalen hon yn cynnwys:


Mewngludo eich cwrs

I fewngludo eich cwrs o Brightspace i Ultra, mae angen i chi lawrlwytho ffeil cwrs.

D2L Brightspace

  1. Ewch i'ch cwrs yn Brightspace a dewiswch y ddewislen Offer Cwrs .
  2. Dewiswch Gweinyddu Cwrs.
  3. Dewiswch Mewngludo / Allgludo / Copïo Cydrannau.
  4. Ar y dudalen nesaf, dewiswch Allgludo fel Pecyn Brightspace, wedyn dewiswch Dechrau.
  5. Dewiswch Dewis Pob Cydran, wedyn dewiswch Parhau.
  6. Ar y dudalen nesaf, ewch i'r gwaelod a dewiswch Cynnwys Ffeiliau Cwrs yn y Pecyn Allgludo.
  7. Dewiswch Allgludo. Bydd hysbysiad yn ymddangos yn eich Rhybuddion Diweddaru pan fydd y broses allgludo wedi'i chwblhau.
  8. Dewiswch Cliciwch yma i lawrlwytho'r pecyn Zip allgludo.

Blackboard Learn Ultra

Ewch i dudalen Cynnwys eich cwrs yn Learn. Dewiswch y ddewislen Mwy o opsiynau ac wedyn dewiswch Mewngludo Cynnwys.

Image of the Course Content page, with the More options menu expanded and Import Content highlighted

Dewiswch Mewngludo Cynnwys eto ar y panel sy'n ymddangos. Dewiswch y ffeil ZIP y gwnaethoch ei lawrlwytho yn gynharach.

Bydd bar llwyd yn ymddangos ar frig y dudalen Cynnwys sy'n dweud, "Wrthi'n mewngludo cynnwys cwrs." Bydd cyrsiau mwy yn cymryd mwy o amser i'w huwchlwytho, gan ddibynnu ar gyflymder eich cysylltiad â'r rhyngrwyd. Nid oes bar cynnydd.

Gall eich sefydliad gyfyngu ar faint y ffeiliau y mae modd eu huwchlwytho i Ultra. Efallai y bydd eich cwrs yn mynd dros y terfyn maint hwn os oes llawer o ffeiliau mawr ynddo.

Os byddwch yn gadael y dudalen Cynnwys, gallwch wirio cynnydd y broses uwchlwytho trwy fynd i'r panel Tasgau a Logiau'r Cwrs Dewiswch y ddewislen Mwy o Opsiynau ar frig y dudalen Cynnwys ac wedyn dewiswch Tasgau a Logiau'r Cwrs.

Image of the Course Tasks and Logs panel

Pan fydd y broses mewngludo wedi'i chwblhau, gofynnir i chi adolygu eithriadau y broses mewngludo. Mae'r anogwr hwn yn ymddangos ar waelod eich sgrin.

Ni chedwir data cymryd rhan na data gweithgarwch yn ystod y broses trosi. Tynnir eitemau fel postiadau ar Drafodaethau, cyflwyniadau aseiniad, a graddau.


Mewngludo Cyrsiau D2L Brightspace i Blackboard Learn

Mae'r fideo canlynol â sylwebaeth yn rhoi cynrychiolaeth weledol a chlywedol o rywfaint o'r wybodaeth sydd wedi'i chynnwys ar y dudalen hon. I gael disgrifiad manwl o'r hyn sy'n cael ei bortreadu yn y fideo, agorwch y fideo ar YouTube, llywiwch i Mwy o weithredoedd, a dewiswch Agor trawsgrifiad.

Fideo: Mewngludo Cyrsiau D2L Brightspace i Blackboard Learn

 

Adolygu eithriadau ac addasu eich cwrs

Dewiswch y ddolen destun goch gyda nifer yr eithriadau eich proses mewngludo i'w hadolygu. Peidiwch â dychryn - nid yw'r rhan fwyaf o eithriadau o bwys ac ni fydd angen unrhyw addasiad gennych.

Pan fyddwch yn mewngludo cwrs Brightspace i gwrs Ultra, bydd pob un o'ch Gwersi a Ffolderi ac Unedau yn cael eu trosi yn ffolderi. Gallwch lusgo eitemau a fewngludwyd y tu allan i ffolderi yn hawdd a'u rhoi ar y brif dudalen Cynnwys. Gallwch hefyd greu ffolder o fewn ffolder sydd eisoes yn bodoli i drefnu eich cynnwys ymhellach.

Gallwch droi eich Gwersi a Ffolderi ac Unedau Brightspace yn fodiwlau dysgu yn Ultra i reoli mynediad myfyrwyr ymhellach. Mae'r modiwlau dysgu yn cynnwys nodweddion ar gyfer gorfodi dilyniant, rheoli gwelededd myfyrwyr, a gallant gynnwys delwedd i helpu'ch myfyrwyr i lywio i'r modiwl. Ewch i'r pwnc "Creu Modiwlau Dysgu" i gael mwy o wybodaeth am fodiwlau dysgu.

Mae gwahaniaethau rhwng y nodweddion sydd ar gael yn Ultra ac yn Brightspace, felly rydym yn argymell adolygu pob un o'ch trafodaethau, cwisiau a phrofion ar ôl i chi eu mewngludo. Mae opsiynau prawf a cwis nad yw Ultra yn eu cefnogi yn cael eu tynnu yn ystod y broses mewngludo.

Mae modd addasu dyddiadau cyflwyno a gwelededd myfyrwyr ar gyfer cynnwys gan ddefnyddio'r nodwedd Swp-olygu. Gallwch hefyd ddileu cynnwys mewn grŵp. Ewch i'r pwnc "Swp-olygu" i gael rhagor o wybodaeth am y nodwedd hon.

Ni fydd fformiwlâu mathemategol a ysgrifennwyd yn LaTeX heb y gystrawen gywir yn cael eu trosi o Brightspace i Ultra. Adolygwch yr holl fformiwlâu yn eich cwrs ar ôl i chi ei fewngludo.