Doğru yanıtları gösterme

Değerlendirme ayarlarını seçerken, öğrencilerin gönderimlerinden sonra otomatik olarak puanlanan soruların doğru yanıtlarını görmelerine izin verebilirsiniz. Örneğin; öğrencilerin birden fazla denemeye izin verilen değerlendirmelerde hangi soruları kaçırdıklarını görmelerini ancak doğru yanıtları görmemelerini istersiniz. Ayrıca tüm öğrenciler gönderimlerini tamamlayana kadar yanıtları gizleyebilirsiniz.

Değerlendirme ayarları panelinde Doğru yanıtları göster ve Soru puanlarını göster ögeleri varsayılan olarak seçili değildir. Bu nedenle, her soru için doğru yanıtlar ve puanlar öğrenciler tarafından görülemez. Öğrencilerin değerlendirme içeriğiyle birlikte yanıtları incelemelerini istediğinizde ayarlar paneline dönün ve Doğru yanıtları göster ögesini tıklatın. Soru puanlarını göster ögesi otomatik olarak seçilecektir. Doğru yanıtları gösterdiğinizde soru puanlarını da göstermeniz gerekir. Yalnızca soru başına puanı göstermek ancak doğru puanı göstermemek için Doğru yanıtları göster onay kutusunun işaretini kaldırın.

Belirlediğiniz son tarih bu ayarı etkilemez. Yanıtları tüm öğrencilere açıklamaya hazır olduğunuzda onay kutusunu seçin.

Öğrenciler bir değerlendirmeyi tamamlayıp gözden geçirmek için geri döndüklerinde değerlendirmenin en üstünde bir başlık görünür. Tüm öğrenciler gönderim yaptıktan sonra kendilerine eğitmenlerinin doğru cevapları göstereceği bildirilir. Verdiğiniz geri bildirimler notlar yayımlanana kadar görünmez.

Öğrencilerin, sorusuz değerlendirmelerin başlığını görmesini istemiyorsanız oluşturma sırasında Doğru cevapları göster onay kutusunu seçin.

Otomatik geri bildirim

Otomatik geri bildirim, otomatik not verilen soru türlerinde ayrı ayrı geri bildirim girmenize olanak tanır. Öğrenciler, belirlediğiniz yayımlama zamanı ayarlarına bağlı olarak geri bildirimi otomatik olarak alır. Geri bildirim şu anda soru düzeyinde eklenebilmektedir. 

Otomatik Geri Bildirim'i etkinleştirmek için açma kapatma düğmesini seçin. Doğru yanıt geri bildiriminizi ve Yanlış yanıt geri bildiriminizi yazın. Yanlış yanıt geri bildirimi aynı zamanda kısmi puanlı yanıtlar için de görüntülenir. Varsayılan olarak otomatik geri bildirim, öğrencinin gönderiminin ardından görüntülenir. Yayımlama zamanı ayarlarını değiştirmek için düzenleme simgesini seçin. Geri bildirimi gönderimin ardından veya belirli bir tarihte gösterin. "Doğru yanıtları göster"i seçtiyseniz otomatik geri bildirim ayarlarınızın doğru yanıtları gösterme tarihiyle aynı zamanda veya öncesinde olması gerekir.


Erişim kodları hakkında

Erişim kodundan yararlanarak değerlendirmenize bir güvenlik katmanı ekleyin.

Öğrencilerin ve grupların değerlendirmeye ne zaman gireceklerini kontrol edebilmek için bir erişim kodu dağıtabilirsiniz. Şu anda erişim kodları sistem tarafından rastgele üretilmektedir. Erişim kodlarını özelleştiremezsiniz.

Değerlendirmeler testleri ve ödevleri ifade eder ancak SCORM ögelerini kapsamaz.

Örnek:

Bazı öğrencilerin diğerlerinden önce değerlendirmeye girmesini istediğinizde bir erişim kodu eklersiniz. Erişim kodunu yalnızca ilk gruptaki öğrencilere dağıtabilirsiniz. Değerlendirmeye daha sonra girecek öğrenciler değerlendirmeyi girmeden önce ön izleyemezler.

Örnek:

Denetlenen veya gözetim altında yapılan bir değerlendirme için erişim kodu ekleyebilirsiniz. Öğrenciler kimlik belgelerini gösterir, eğitmenden veya gözetmenden erişim kodunu alır ve sınıfta değerlendirmeye girerler.

Aynı teste farklı zamanlarda birkaç öğrenci grubu giriyorsa her bir grup için erişim kodunu değiştirebilirsiniz. Bazı öğrencilerin daha sonra devam etmek üzere çalışmalarını kaydetmediklerine emin olmanız yeterlidir.

Öğrenciler neleri görür?

Kurs İçeriği sayfasında, siz yayımlama koşulları eklemediğiniz veya gizlemeyi seçmediğiniz sürece erişim koduyla korunan bir değerlendirmeyi tüm öğrenciler görebilir. Eklediğiniz talimatları görüntülemek için tüm öğrenciler Ayrıntılar ve Bilgiler panelini açabilir. Erişim kodu olmadan değerlendirmeyi başlatamazlar.

Test setting panel open focused on the assessment security section

Erişim kodu sistem içinde hiçbir yerde saklanmaz. Öğrenciler erişim kodunu yalnızca sizden veya kodu vermeyi uygun gördüğünüz diğer rollerden alabilir. Gerektiğinde erişim kodunu değiştirebilir ve bu durumu öğrencilere haber verebilirsiniz.

Öğrenciler değerlendirmeyi kaydetmek ve daha sonra geri dönmek isterlerse aynı kodu kullanabilirler. Öğrencilerin notlarını ve tarafınızdan gönderilen geri bildirimi görmek için erişim koduna ihtiyacı yoktur.


Erişim kodu ekleme

Bir testin veya ödevin Ayarlar panelindeki Değerlendirme güvenliği bölümünden Erişim kodu ekle'yi seçin.

Erişim kodunun ayarını Açık yapın. Sistem, 6 basamaklı rastgele bir erişim kodu üretir. Bu kodu özelleştiremezsiniz. Erişim kodunu kopyalamak için kodun yanındaki simgeleri kullanın veya kodu değiştirmek için yenileyin. Yalnızca eğitmenler erişim kodunu yenileyebilir veya değiştirebilir. Kodu kapatıp tekrar açarsanız kod değişmez.

Devam et ögesini seçin. Erişim kodu Ayarlar panelinde görünür. Kodu silmek için çöp kutusu simgesini tıklatabilirsiniz. Artık öğrenciler değerlendirmeyi başlatmak veya sürdürmek için koda ihtiyaç duymaz.

Anımsatıcı: Erişim kodunu öğrencilere eğitmenler veya gözetmenler verir.

LockDown Browser Panosu

Değerlendirmelerinize daha fazla güvenlik eklemek için hem Lockdown Browser'ı hem de erişim kodunu birlikte açabilir ve ortak çalışmalarını sağlayabilirsiniz. LockDown Browser'ın başlatılması için öğrencilerin doğru erişim kodunu girmesi gerekir.

Lockdown Browser hakkında daha fazla bilgi


Süreölçer ekleme

Ultra Kurs Görünümü'nde bir teste süre sınırı ekleyebilirsiniz. Süre sınırı, her öğrencinin gönderim yapmak için sınırlı bir süresi olacağından öğrencilerin dikkatleri dağılmadan testlerine odaklanmalarına yardımcı olabilir. Süre dolduğunda test denemeleri otomatik olarak kaydedilip gönderilir.

Ayrıca öğrencilerin süre sınırı dolduktan sonra çalışmasına da izin verebilirsiniz. Ek süre öğrencilerin denemeleri sırasında bağlantıları kesilmişse tekrar bağlanmalarına imkan verir. Ayarladığınız esas sürenin öğrencilerin tüm soruları okuyup yanıtlamasına yetip yetmediğini görmek için ek süre tanıyabilirsiniz. Testlere not verirken her öğrencinin testi bitirmek için ne kadar ek süre kullandığını görebilirsiniz. Ayrıca hangi soruların esas süre dolduktan sonra yanıtlandığını da görebilirsiniz. Öğrenciler bu bilgilerin aynısını not verilen testlerine eriştiklerinde de görürler.

Şu anda grup testleri için bir süre sınırı ekleyemezsiniz.

Test Ayarları panelindeki Ek Araçlar bölümünden Süre sınırı ekle komutunu seçin.

Önce bir süre sınırı yazın. Süre sınırı, 1-480 arası bir tamsayı olmalıdır. Kesirli sayılar desteklenmez. Ardından iki seçenekten birini seçin:

 • Süre dolduğunda çalışma otomatik olarak kaydedilip gönderilir: Bir öğrenci belirlenen süre içinde gönderim yapmazsa sistem testi otomatik olarak kaydedip gönderir.
 • Öğrenciler süre dolduktan sonra da çalışmak için ek süreye sahip olur: Bu seçeneği belirlediğinizde görünen menüden ek süreyi seçin:
  • %50
  • %100
  • Sınırsız ek süre

%50 ve %100 seçenekleri, test kaydedilip otomatik olarak gönderilmeden önce süre sınırına ne kadar zaman eklendiğini gösterir. Örneğin, süre sınırı olarak 60 dakika ayarlayıp, ek süre olarak %50'yi seçerseniz öğrencileriniz, süre dolduktan sonra 30 dakika daha çalışabilir. Esas süre sınırının bitmesine az bir zaman kalana kadar öğrencilerinize herhangi bir uyarı yapılmaz. Ek süre verildiğini belirten bir açılır ileti alırlar. Ek süreyi kullanmayı veya testi göndermeyi seçebilirler. Çalışmalarını süre sınırı dolduktan sonra gönderdikleri takdirde kısmi puan alacakları bildirilir.

Birden fazla denemeye izin verirseniz süre sınırı her deneme için geçerli olur.

Test Ayarları paneline dönmek için X işaretini seçin. Belirlediğiniz süre sınırı ayarını görüntüleyebilirsiniz. Değişiklik yapmak için süre sınırını seçin. Ancak öğrenciler gönderim yaptıktan sonra süre sınırını düzenleyemezsiniz. Süre sınırını kaldırmak üzere Kaldır simgesine erişmek için süre sınırının üzerine gelin. Süre sınırı test ayrıntılarıyla birlikte Kurs İçeriği sayfasında da görünür ancak ek süre görünmez.

Time limit function from additional tools.

Süre sınırı istisnası + süre sınırı

Öğrencilerin süre sınırı istisnası varsa ve ayarlar bölümünden bir değerlendirmenin bitirilmesi için daha fazla zaman tanırsanız söz konusu süreler birleştirilir.

Süre sınırı istisnaları hakkında daha fazla bilgi

Öğrenci iş akışı

Öğrenciler süre sınırını Kurs İçeriği sayfasında diğer test ayrıntılarıyla birlikte görürler. Süre sınırını ayrıca testin Ayrıntılar ve Bilgiler panelinde ve çalışırken testin içinde de görürler.

Öğrenciler Denemeye Başla'yı seçtiklerinde, teste erişebilmeleri için önce süreölçeri başlatacakları bir açılan pencere görürler.

Start the timer pop-up window with options to cancel timer or start timer.

Ek süre verdiyseniz esas süre dolduğunda başka bir açılır pencerede testi o anda gönderebilecekleri veya daha uzun süre çalışabilecekleri bildirilir. Ayrıca süre sınırı dolduktan sonra gönderilen ödevlere kısmi puan verileceği de belirtilir. Esas süre sınırının bitmesine az bir zaman kalana kadar öğrencilerinize herhangi bir uyarı yapılmaz.

Öğrenciler testte aktif şekilde çalışıyor olsa da olmasa da süreölçer çalışmaya devam eder. Süreölçer pencerenin altında görünür ve öğrencilere kalan süreyi gösterir. Bir taslak kaydeder veya test penceresinden çıkarlarsa geri sayım devam eder ve süre dolduğunda çalışmaları kaydedilip gönderilir.

Students can see a test's time limit and the time remaining for the test to end.

Süre sınırı olan testlere not verme hakkında daha fazla bilgi


Birden fazla deneme

Test Ayarları'ndan, öğrencilerin birden fazla deneme yapmalarına izin verebilirsiniz. Birden fazla deneme, testin son notunun hesaplanma biçimini değiştirir. Son notun nasıl hesaplanacağını seçin:

 • Tüm denemelerin ortalaması
 • Not verilmiş ilk deneme
 • En yüksek notu alan deneme
 • Not verilmiş son deneme
 • En düşük notu alan deneme
In Test settings you can grade each attempt.

Grup testlerinde veya gönderimleri çevrim dışı olarak toplayacaksanız birden fazla denemeye izin veremezsiniz.

Son notun otomatik olarak nasıl hesaplanacağını Denemelere not ver ayarı belirler, ancak notu geçersiz kılma seçeneğiniz de olur. Test için ayarladığınız son tarih, her deneme için geçerlidir. Öğrenci bir denemeyi son tarih geçtikten sonra gönderirse deneme "geç" olarak işaretlenir. Son tarihten önce gönderilen denemeler "zamanında" olarak görüntülenir.

Sadece son notu geçersiz kılabilirsiniz. Her deneme için verilen notları geçersiz kılamazsınız.

Birden fazla denemenin izin verildiği testlere not verme hakkında daha fazla bilgi


Soruları ve yanıtları rastgele sıralama

Uygulama/alıştırma etkinliklerini desteklemek ve öğrencilerin akademik dürüstlük sergilemesine yardımcı olmak için soruları ve yanıtlarını rastgele sıralayabilirsiniz.

Yalnızca Eşleştirme sorularının ve Çoktan Seçmeli soruların yanıtlarını rastgele sıralayabilirsiniz. Doğru/Yanlış sorularının yanıtlarını rastgele sıralamak isterseniz Doğru ve Yanlış yanıt seçenekleriyle Çoktan Seçmeli soru tipini kullanın.

Testlerin her öğrenciye farklı görünmesi için ayarlardan birini ya da ikisini birden kullanabilirsiniz. Testin İçerik Ayarları sayfasında yanıtları rastgele yapma seçiminiz hakkında bir ileti görünür.

Soruları rastgele sıralama

Test Ayarları'ndan Soruları rastgele sırala ögesini seçip öğrencilere soruları rastgele sıralamayla gösterin.

Sorular, testi oluştururken kullandığınız sıralamayla görünür. Öğrencilerin bir test denemesine başladıkları her seferinde ise farklı bir sıralamayla görüntülenir. İçerik ve Ayarlar sayfasında görünen soru numaralarına referanslar eklerseniz Soruları rastgele sırala seçeneği kullanmayın. Rastgele sıralama, soru numaralarını değiştirir ve karışıklığa neden olabilir.

Öğrenciler gönderime başladıktan sonra Soruları rastgele sırala ayarını seçebilir veya işaretini kaldırabilirsiniz.

Metin blokları veya dosyalar içeren testlerde soruları rastgele sıralayamazsınız.

Yanıtları rastgele sıralama

Test Ayarları'ndan Yanıtları rastgele sırala ögesini seçip Çok Yanıtlı ve Çoktan Seçmeli yanıt seçeneklerini öğrencilere rastgele sıralamayla gösterin.

Yanıtlar, testi oluştururken kullandığınız sıralamayla görünür. Öğrencilerin bir test denemesine başladıkları her seferinde yanıtlar farklı bir sıralamayla görüntülenir.

Öğrenciler gönderime başladıktan sonra Yanıtları rastgele sırala ayarını seçemez veya işaretini kaldıramazsınız.


Anonim not vermeyi etkinleştirme

Soru içermeyen bir test oluştururken Test Ayarları panelinden anonim not vermeyi etkinleştirebilirsiniz. Siz not verirken öğrencilerin adları gizlenir. Anonim olarak not verilen testlere sadece metin ve dosya ekleyebilirsiniz.

Anonim not verme hakkında daha fazla bilgi


Paralel not vermeyi etkinleştirme

Soru içermeyen bir test oluşturduğunuzda Test Ayarları panelinden paralel not vermeyi etkinleştirebilirsiniz. 

Sistem sizin seçtiğiniz not verenleri rastgele olarak atar, böylece her öğrenci için testle ilgili iki not veren olur. Not verme işi, not verenler arasında eşit olarak dağıtılır. Not verenler, sadece kendilerine atanan öğrencilerin gönderimlerini açabilir. Öğrencilerin son notlarını eğitmenler veya uzlaştırıcılar belirler.

Paralel not verme hakkında daha fazla bilgi