Vis riktige svar

Når du velger vurderingsinnstillinger, kan du la studentene se de riktige svarene på automatiske poengsummerte spørsmål når de har sendt inn. Det kan for eksempel være at du vil at studentene skal se hvilke spørsmål de gikk glipp av i en flerforsøksvurdering, men ikke se de riktige svarene. Du kan også skjule svar før alle studentene har fullført innsendingen.

I oppgavepanelet for vurderingsinnstillinger Vis riktige svar og Vis spørsmålspoengsummer er ikke valgt som standard, så riktige svar og resultater per spørsmål er skjult for studenter. Når du vil at studentene skal gå gjennom svarene i vurderingsinnholdet, går du tilbake til innstillingerpanelet og velger Vis riktige svar. Vis spørsmålspoengsummer vil bli valgt automatisk. Når du viser riktige svar, må du også vise spørsmålspoengsummene. Hvis du bare vil vise poengsum per spørsmål, men ikke riktig poengsum, fjerner du avkryssingen for Vis riktige svar.

Leveringsfristen du angir, påvirker ikke denne innstillingen. Du må krysse av for dette alternativet når du er klar til å vise svarene til alle studentene.

Når studentene har fullført en vurdering og går tilbake til gjennomgangen, vises det et banner øverst i vurderingen. De blir informert om at underviseren vil vise riktige svar etter at alle studentene har sendt inn. Eventuelle tilbakemeldinger du har oppgitt, vises ikke før vurderingene er publisert.

Hvis du ikke vil at studentene skal se banneret for vurderinger uten spørsmål, merker du av i ruten for Vis riktige svar under oppretting.

Automatisk tilbakemelding

Med automatisert tilbakemelding kan du gi tilbakemelding på individuelle automatisk vurderte spørsmålstyper. Studentene får automatisk tilbakemeldingen basert på innstillingene du oppgir for tidsberegningen. Du kan legge til tilbakemelding på spørsmålsnivået for øyeblikket. 

Velg veksle for å aktivere Automatisk tilbakemelding. Skriv inn tilbakemeldingen din for å få tilbakemelding om riktig svar og tilbakemelding på feil svar. Tilbakemelding på feil svar vises også for delvise poengsvar. Som standard vises automatisert tilbakemelding etter studentinnsendingen. Velg Rediger-ikonet for å endre innstillingene for tidtaking. Vis tilbakemeldingen etter innsending eller på en bestemt dato. Hvis du har valgt Vis riktige svar, innstillingene for automatisert tilbakemelding må vises samtidig eller før datoen for riktige svar..


Om tilgangskoder

Legg til et lag med sikkerhet i vurderingen din med en tilgangskode.

Du kan sende inn en tilgangskode for å kontrollere når studenter og grupper tar en vurdering. For øyeblikket genereres tilgangskodene tilfeldig av systemet. Du kan ikke tilpasse tilgangskodene.

Vurderinger henviser til prøver og oppgaver, men ikke SCORM-elementer.

Eksempel:

Du legger til en tilgangskode fordi du vil at enkelte studenter skal ta vurderingen før andre. Du kan bare publisere tilgangskoden til den første gruppen med studenter. Studentene som tar vurderingen senere, kan ikke forhåndsvise vurderingen før de tar den.

Eksempel:

Du kan legge til en tilgangskode for en overvåket eller analysert vurdering. Studentene viser bevis for identitet, får koden fra underviseren eller tilsynet og tar vurderingen i klasserommet.

Hvis flere grupper med studenter tar den samme prøven på forskjellige tidspunkter, kan du endre tilgangskoden for hver gruppe. Det er bare enkelte studenter som ikke har lagret arbeidet, for å fortsette senere.

Hva ser studentene?

På Emneinnhold-siden kan alle studenter se en oppgave som er beskyttet med en tilgangskode, med mindre du legger til publiseringsbetingelser eller skjuler dem. Alle studenter kan åpne Detaljer og informasjon-panelet for å se eventuelle instruksjoner du har lagt til. De kan ikke starte oppgaven uten tilgangskoden.

Test setting panel open focused on the assessment security section

Tilgangskoden er ikke lagret i systemet. Studenter kan bare motta tilgangskoden fra deg eller andre roller du velger å gi den. Du kan endre tilgangskoden etter behov og informere studentene om det.

Studentene kan bruke samme kode hvis de lagrer oppgaven og vil gå tilbake senere. Studentene trenger ikke tilgangskoden for å se vurderingene og tilbakemeldingene du publiserer.


Legg til en tilgangskode

I en prøve eller oppgave sitt Innstillinger-panel kan du velge Legg til tilgangskode i delen Vurderingssikkerhet.

Slå på tilgangskoden. Systemet genererer tilfeldig en 6-sifret tilgangskode du ikke kan tilpasse. Bruk ikonene ved siden av tilgangskoden for å kopiere dem eller oppdatere for å endre koden. Bare undervisere kan oppdatere og endre tilgangskoden. Hvis du slår koden av og på igjen, forblir koden den samme.

Velg Fortsett. Tilgangskoden vises i panelet Innstillinger. Du kan velge papirkurv-ikonet for å fjerne koden. Studenter trenger ikke lenger en kode for å starte eller fortsette vurderingen.

Husk: Undervisere eller ankonstruktører gir studentene tilgangskode.

Instrumentbordet for LockDown-nettleseren

Hvis du vil legge til mer sikkerhet i vurderingene dine, kan du slå på både LockDown-nettleseren og tilgangskoden, og de fungerer sammen. Studentene må oppgi riktig tilgangskode før LockDown-nettleseren åpnes.

Mer om LockDown-nettleseren


Legg til en tidtaker

Du kan legge til en tidsbegrensning for oppgaver i Ultra-emnevisningen. Med tidsbegrensninger blir det lettere for studentene å holde seg fokusert på prøven, fordi de har begrenset tid til å gjøre seg ferdig og sende den inn. Prøveforsøk lagres og sendes automatisk inn når tiden er ute.

Du kan også la studentene fortsette å jobbe når tiden er ute. Da blir det mulig for studentene å koble seg til igjen hvis tilkoblingen blir brutt mens de holder på med et forsøk. Du kan også tillate ekstra tid for å se om den opprinnelige tiden er nok til at studentene kan lese gjennom og svare på alle spørsmålene. Når du vurderer prøver, kan du se hvor mye ekstra tid hver student har brukt. Du kan også se hvilke spørsmål som ble besvart etter at den opprinnelige tiden var ute. Studentene ser den samme informasjonen når de åpner de vurderte prøvene sine.

Det er for øyeblikket ikke mulig å legge til tidsbegrensninger for gruppeprøver.

Gå til Prøveinnstillinger-panelet, og velg Legg til tidsbegrensning i Flere verktøy-delen.

Skriv først inn en tidsbegrensning. Tidsbegrensninger må legges inn som heltall mellom 1 og 480. Desimaltall støttes ikke. Velg deretter ett av to alternativer:

 • Arbeidet blir automatisk lagret og sendt inn når tiden er ute: Hvis en student ikke sender inn prøven før tiden er ute, gjør systemet det automatisk.
 • Studentene har ekstra tid når tidsbegrensningen er utløpt: Når du velger dette alternativet, vises det en meny, hvor du må velge hvor mye ekstra tid som skal gis:
  • 50 %
  • 100 %
  • Ubegrenset ekstratid

Med alternativene for 50 % og 100 % vises det hvor mye som legges til i tidsbegrensningen før prøven lagres og sendes inn automatisk. Hvis du for eksempel angir en tidsbegrensning på 60 minutter og velger 50 % ekstra tid, kan studentene fortsette å jobbe i 30 minutter til. Studentene blir ikke varslet om at det tillates ekstra tid, før den opprinnelige tidsbegrensningen nesten er utløpt. Da åpnes det en melding som informerer dem om hvor mye mer tid de kan bruke. De kan velge å bruke ekstratiden eller sende inn prøven. Studentene blir også informert om at de kan få trekk for arbeid som sendes inn etter tidsbegrensningen.

Hvis du tillater flere forsøk, gjelder tidsbegrensningen for hvert forsøk.

Velg X for å gå tilbake til Prøveinnstillinger-panelet. Du kan se hva du har angitt som tidsbegrensning. Velg tidsbegrensningen for å gjøre endringer. Men vær oppmerksom på at du ikke kan endre tidsbegrensningen når studentene har sendt inn arbeidet sitt. Hvis du vil fjerne tidsbegrensningen, kan du holde markøren over tidsbegrensningen, så vises Fjern-ikonet. Tidsbegrensningen vises også på Emneinnhold-siden sammen med prøvedetaljene, men ekstratiden vises ikke.

Time limit function from additional tools.

Tilrettelegging av tidsfrist + tidsbegrensning

Hvis noen studenter har en tilrettelegging av tidsfrist og du gir dem mer tid til å fullføre en oppgave i innstillingene, kombineres tidene.

Mer om tilrettelegging av tidsfrist

Arbeidsflyten for studenter

Studentene ser tidsbegrensningen sammen med de andre prøvedetaljene på Emneinnhold-siden. De ser også tidsbegrensningen på Detaljer og informasjon-panelet for prøven samt i selve prøven mens de jobber med den.

Når studentene velger Start forsøket, åpnes det et vindu hvor de må starte tidtakeren, før de får tilgang til prøven.

Start the timer pop-up window with options to cancel timer or start timer.

Hvis du har tillatt ekstra tid, åpnes det et nytt vindu når den opprinnelige tiden er ute, hvor de får informasjon om at de kan sende inn prøven nå eller jobbe videre. De får også beskjed om at de kan få trekk for arbeid som sendes inn etter tidsbegrensningen. Studentene blir ikke varslet om at det tillates ekstra tid, før den opprinnelige tidsbegrensningen nesten er utløpt.

Tidtakeren fortsetter å telle ned uansett om studentene aktivt jobber med prøven eller ikke. Tidtakeren vises nederst i vinduet, så studentene ser hvor mye tid som er igjen. Hvis de lagrer et utkast eller går ut av prøvevinduet, fortsetter nedtellingen, og arbeidet sendes inn når tiden er ute.

Students can see a test's time limit and the time remaining for the test to end.

Mer om vurdering av prøver med tidsbegrensning


Flere forsøk

I Prøveinnstillinger kan du velge om du vil la studentene sende inn mer enn ett forsøk. Når studenter sender inn flere forsøk, blir sluttvurderingen for prøven beregnet på en annen måte. Velg hvordan sluttvurderingen skal beregnes:

 • Gjennomsnitt av alle forsøk
 • Første forsøk med vurdering
 • Forsøket med høyeste vurdering
 • Siste forsøk med vurdering
 • Forsøket med laveste vurdering
In Test settings you can grade each attempt.

Du kan ikke tillate flere forsøk for gruppeprøver eller for innleveringer som ikke samles inn via nettet.

Vurderingsforsøk-innstillingen avgjør hvordan den automatiske beregningen av sluttvurderingen gjøres, men du kan overstyre den. Leveringsfristen du angir for prøver, gjelder for alle forsøkene. Hvis en student sender et forsøk etter leveringsfristen, merkes det som sent. Forsøk som sendes før leveringsfristen, vises som levert i tide.

Du kan bare overstyre den endelige vurderingen, ikke vurderingene for hvert forsøk.

Mer om vurdering av prøver med flere forsøk


Vis spørsmål og svar i tilfeldig rekkefølge

Du kan vise spørsmål og de tilknyttede svarene i tilfeldig rekkefølge for å bygge opp om øvingsaktiviteter og hjelpe studentene med å unngå juks.

Du kan bare sette svar i tilfeldig rekkefølge for paring- og flervalg med flere riktige svar-spørsmål. Hvis du vil ha svar på riktige/falske spørsmål i tilfeldig rekkefølge, kan du bruke Flervalg med ett riktig svar spørsmålstype med sann-og usann-svar-alternativene.

Du kan bruke én av eller begge innstillingene for at alle studentene skal se prøver forskjellig. Det vises en melding om hva du har valgt, på Innholdsinnstillinger-siden for prøven om dine tilfeldige svarvalg.

Sett spørsmål i tilfeldig rekkefølge

I Prøveinnstillinger kan du velge Tilfeldig rekkefølge for å vise studentene spørsmål i tilfeldig rekkefølge.

Spørsmålene vises i rekkefølgen du oppretter dem i når du lager prøven. Spørsmålene vises i en annen rekkefølge hver gang en student starter et prøveforsøk. Hvis du viser til spørsmålnumre som du ser dem på Innhold og innstillinger-siden, bør du ikke bruke alternativet Sett spørsmålene i tilfeldig rekkefølge. Med tilfeldig rekkefølge endres nummereringen for spørsmålene, noe som kan føre til forvirring.

Når studentene har startet innsendingene sine, kan du merke av for eller fjerne avmerkingen for Sett spørsmål i tilfeldig rekkefølge.

Du kan ikke bruke tilfeldig rekkefølge for prøver med tekstblokker eller filer.

Sett svar i tilfeldig rekkefølge

Gå til Prøveinnstillinger, og velg Sett svarene i tilfeldig rekkefølge for å vise studentene alternativene for Flervalg med flere riktige svar- og Flervalg med ett riktig svar-spørsmål i tilfeldig rekkefølge.

Svarene vises i rekkefølgen du oppretter dem i når du lager prøven. Rekkefølgen på svarene forandres hver gang en student starter et prøveforsøk.

Når studentene har startet innsendingene sine, kan du ikke merke av for eller fjerne avmerkingen for Sett svarene i tilfeldig rekkefølge.


Aktiver anonym vurdering

Når du oppretter en prøve uten spørsmål, kan du aktivere anonym vurdering på Prøveinnstillinger-panelet. Da skjules studentenes navn mens du vurderer. Du kan bare legge til tekst og filer i prøver med anonym vurdering.

Mer om anonym vurdering


Aktiver parallellvurdering

Når du oppretter en prøve uten spørsmål, kan du aktivere anonym vurdering på Prøveinnstillinger-panelet. 

Systemet tilordner vurderere du velger, på en vilkårlig måte, slik at alle studentprøver blir tilordnet to vurderere. Vurderingsarbeidet distribueres jevnt mellom vurdererne. Vurderere kan bare åpne innsendingene til studentene de er tilordnet. Undervisere eller fullførere bestemmer studentenes endelige vurderinger.

Mer om parallellvurdering