Deze informatie is alleen van toepassing op de Ultra-cursusweergave.

Een vragenbank is een verzameling vragen die worden opgeslagen voor herhaald gebruik in beoordelingen.

Cursusleiders kunnen vragenbanken gebruiken om een database met vragen te maken die ze kunnen gebruiken in verschillende beoordelingen. Je kunt nieuwe vragenbanken maken of bestaande vragenbanken importeren om in je cursussen te gebruiken. 

Meer informatie over het hergebruiken van vragen in je beoordelingen

Gebruikte terminologie in beoordelingen in Ultra-cursusweergave en originele cursusweergave

Op basis van gebruikersonderzoek en actuele industriestandaarden hebben we enkele wijzigingen doorgevoerd in de namen van beoordelingsfuncties. In de Ultra-cursusweergave wordt de nieuwe terminologie gebruikt, die is afgestemd op de huidige standaarden.

In deze tabel zie je een overzicht van de namen van de functies voor beoordelingsvragen in de twee cursusweergaven.

Gebruikte terminologie in Terminologie in beoordelingen in de originele cursusweergave
Ultra-cursusweergave Originele cursusweergave
Vragenpool Willekeurig blok en vragenset
Vragenbank Vragenpool
Vraaganalyse Itemanalyse


Vragenbanken en vragen maken of bewerken

Ga naar Vragenbanken om:

 • Nieuwe, lege vragenbanken te maken in Ultra-cursussen.
 • Vragen binnen een vragenbank weer te geven en te zoeken.
 • Alle aspecten van een vraag toe te voegen, te bewerken en te verwijderen binnen nieuwe en bestaande vragenbanken.
 • Vragen te kopiëren uit andere banken of beoordelingen naar een vragenbank.
   
After – new Question Banks interface


Deze functionaliteit is beschikbaar voor zowel de desktop als de mobiele app. Je kunt deze opties openen via Banken beheren in Details en acties.
 

Add New or Import question banks from a file

 

Question banks - Add questions

 

Edit a question in a question bank

 

View questions in a question bank with filter criteria

 

Reuse questions in a question bank


Vragenbanken

Wanneer je vragen uit een bank selecteert en deze aan een beoordeling toevoegt, worden er kopieën van de vragen gemaakt en toegevoegd aan de beoordeling. Je kunt de kopieën van je beoordeling bewerken zonder andere beoordelingen te beïnvloeden. Wijzigingen in de ene versie van de vraag of inhoud worden niet doorgevoerd in andere exemplaren. Als je wijzigingen wilt doorvoeren in alle exemplaren van die vraag, moet je elk gekopieerd exemplaar van de vraag zoeken en afzonderlijk wijzigen.

Je kunt vragenpools die eerder zijn geëxporteerd uit de originele cursusweergave in je cursus importeren. 

Vragen die uit een QTI-pakket zijn geïmporteerd, worden alleen in de originele cursusweergave ondersteund.

Vragenbanken kopiëren uit andere cursussen

Als je beoordelingsvragen in verschillende cursussen hergebruikt, kun je cursusleiders tijd besparen. Cursusleiders kunnen vragenbanken kopiëren uit originele en Ultra-cursussen om tijd te besparen. 

Selecteer in het menu Inhoud kopiëren de map Vragenbanken in de gewenste cursus. Als je alle banken wilt kopiëren, kun je het selectievakje voor de map Vragenbank inschakelen. 
 

Question Banks folder option from Copy Content menu


Als je individuele banken wilt kopiëren, open je de map Vragenbanken en schakel je het selectievakje in van de banken die je wilt kopiëren. 

List of all Question Banks

Gekopieerde banken worden weergegeven in het gebied Vragenbanken. Selecteer Banken beheren in het deelvenster Details en acties om alle vragenbanken in de cursus te bekijken. 


Vragenbanken importeren

Selecteer op de pagina Cursusinhoud Banken beheren in het deelvenster Details en acties. Selecteer op de pagina Vragenbanken het pluspictogram en blader naar één of meerdere ZIP-bestanden om te importeren.

Venster Vragenbanken is geopend en de knop Vragen toevoegen is gemarkeerd.

Als het bestand wordt geïmporteerd, kun je de ondersteunde vraagtypen bekijken. Je ontvangt een bericht als het bestand met succes is geïmporteerd. Je ontvangt ook een bericht als het bestand of sommige vraagtypen niet zijn geüpload.

Het kan even duren voordat het bericht gegenereerd is. Je kunt de pagina verversen om te zien of het importeren al dan niet gelukt is. Je ontvangt ook een e-mail wanneer de bewerking is voltooid.

De laatst geïmporteerde bank wordt als eerste in de lijst weergegeven. Er wordt een uitroepteken weergegeven in banken waar één of meer niet-ondersteunde vragen zijn verwijderd.

Banner bestandsverwerking vragenbanken


 


Ondersteunde vraagtypen

Deze ondersteunde vraagtypen worden na het importeren weergegeven in een vragenbank:

 • Berekende formule
 • Open vraag
 • Invuloefening
 • Meervoudige invuloefening
 • Combineren
 • Meerkeuzevragen
 • Meerdere antwoordmogelijkheden
 • Waar/onwaar

Niet-ondersteunde vraagtypen worden verwijderd. Als je bestand geen ondersteunde vraagtypen heeft, wordt de vragenbank niet aan je cursus toegevoegd.

Als je een bestand hebt geüpload met meerdere banken en sommige items die niet geïmporteerd zijn, selecteer je de koppeling Details weergeven. Het deelvenster Details importeren wordt geopend met meer informatie.

Melding die aangeeft dat het bestandstype niet ondersteund werd met een koppeling naar meer informatie

Andere berichten kunnen worden weergegeven:

 • Niet-ondersteunde vraagtypen zijn verwijderd: Alleen ondersteunde vragen uit dit bestand worden weergegeven in de sectie Vragenbanken op de pagina Vragen hergebruiken.
 • De bank is niet geïmporteerd omdat er geen compatibele vragen zijn gevonden: Er worden geen vragen uit dit bestand weergegeven in de sectie Vragenbanken op de pagina Vragen hergebruiken. De vragenbank is niet toegevoegd aan de pagina Vragenbanken.

Vragenbanken verwijderen

Wanneer je een vragenbank verwijdert, wordt deze definitief verwijderd uit je cursus. Als je vragen van de bank naar één of meer beoordelingen hebt gekopieerd, blijven die vragen in je beoordelingen staan nadat je de bank hebt verwijderd. Het is echter niet mogelijk om vragenbanken te verwijderen die worden gebruikt in vragenpools.

Meer informatie over vragenpools


Wat gebeurt er met vragenpools van originele cursussen wanneer er wordt overgestapt naar Ultra?

De vragenpools van de originele cursus worden als Ultra-vragenbanken weergegeven na de conversie. Niet-ondersteunde vraagtypen worden verwijderd.

Wanneer je een originele cursus omzet naar Ultra, worden twee decimalen overgedragen.

Kan ik op de pagina Vragenbanken bestanden vanuit de originele cursusweergave importeren?

Ja, je kunt deze bestanden importeren:

 • Cursuspakketten die vragenpools bevatten
  • Alleen de vragenpools worden naar Ultra-vragenbanken geïmporteerd en geconverteerd.
 • Vragenpools die vanuit de originele cursusweergave zijn geëxporteerd
  • Als je het bestand uitpakt en wijzigt, kan het importeren mislukken.

Kan ik op de pagina Vragenbanken bestanden vanuit de Ultra-cursusweergave importeren?

Ja, je kunt pakketten van de Ultra-cursusweergave met vragenbanken importeren. Alleen de vragenbanken worden geïmporteerd.

Kan ik op de pagina Vragenbanken bestanden vanuit een externe partij of uitgevers importeren?

Ja, je kunt vragenbanken van een externe partij of uitgevers importeren als het pakket zich in een eerder vermelde Blackboard originele of Ultra-indeling bevindt.

Welke tijdelijke oplossingen kan ik gebruiken?

Als je andere bestandstypen hebt die in de originele cursusweergave werken, kun je de bestanden naar een originele cursus importeren en kun je deze op de pagina Pools exporteren. Importeer vervolgens de ZIP-bestanden naar je Ultra-cursus op de pagina Vragenbanken.

Je kunt een originele cursus ook naar Ultra converteren om de bestaande vragenpools naar Ultra-vragenbanken te converteren.