Mae'r wybodaeth hon yn berthnasol i Wedd Cwrs Ultra yn unig.

Mae banc cwestiynau yn gasgliad o gwestiynau sy'n cael eu storio i'w defnyddio eto ar draws asesiadau.

Gall hyfforddwyr ddefnyddio banciau i greu cronfa ddata o gwestiynau y gallant eu hailddefnyddio mewn amryw asesiadau. Gallwch greu banciau cwestiynau newydd neu fewngludo banciau cwestiynau sydd eisoes yn bodoli i'w defnyddio yn eich cyrsiau. 

Rhagor am ailddefnyddio cwestiynau yn eich aseiniadau

Terminoleg asesiadau'r Wedd Cwrs Ultra a’r Wedd Cwrs Gwreiddiol

Rydym wedi gwneud rhai newidiadau i enwau nodweddion asesu sy’n seiliedig ar ymchwil defnyddwyr a safonau presennol y diwydiant. Mae’r Wedd Cwrs Ultra yn cynnwys terminoleg newydd sy’n alinio â safonau presennol

Mae’r tabl hwn yn rhestru enwau nodweddion cwestiynau asesiadau yn y ddwy wedd cwrs.

Terminoleg Ultra a Gwreiddiol mewn asesiadau
Gwedd Cwrs Ultra Gwedd Cwrs Gwreiddiol
Cronfa gwestiynau Bloc ar hap a set cwestiynau
Banc cwestiynau Cronfa gwestiynau
Dadansoddi cwestiynau Dadansoddi eitemau


Creu neu olygu banciau cwestiynau a chwestiynau

Ewch i'r Banciau Cwestiynau i:

 • Creu banciau cwestiynau gwag newydd yn eich cyrsiau Ultra.
 • Gweld a chwilio am gwestiynau mewn banc cwestiynau.
 • Ychwanegu, golygu a dileu pob agwedd cwestiwn mewn banciau cwestiynau newydd a'r rheini sydd eisoes yn bodoli.
 • Copïo cwestiynau o fanciau eraill neu asesiadau i fanc cwestiynau.
   
After – new Question Banks interface


Mae'r swyddogaeth hon ar gael ar y bwrdd gwaith ac yn yr ap symudol. Gallwch gyrchu'r opsiynau hyn o Rheoli Banciau yn Manylion a Gweithrediadau.
 

Add New or Import question banks from a file

 

Question banks - Add questions

 

Edit a question in a question bank

 

View questions in a question bank with filter criteria

 

Reuse questions in a question bank


Ynghylch banciau cwestiynau

Pan fyddwch yn dewis cwestiynau o fanc ac yn eu hychwanegu at asesiad, cânt copïau o'r cwestiynau eu creu a'u hychwanegu at yr asesiad. Gallwch olygu'r copïau yn eich asesiad heb effeithio ar asesiadau eraill. Ni fydd newidiadau a wneir i un enghraifft o'r cwestiwn neu gynnwys yn cael eu gweld yn yr enghreifftiau eraill. Os ydych eisiau i newidiadau ddangos ym mhob achos, bydd rhaid i chi ganfod a golygu pob enghraifft wedi'i chopïo.

Gallwch fewngludo cronfeydd cwestiynau a allgludwyd yn flaenorol o'r Wedd Cwrs Gwreiddiol i mewn i'ch cwrs. 

Cefnogir cwestiynau a fewngludwyd o becyn QTI yn y Wedd Cwrs Gwreiddiol yn unig.

Trefnu Banciau Cwestiynau

Defnyddio rheolyddion trefnu i lywio ym manciau cwestiynau yn hawdd. Gallwch drefnu banciau cwestiynau yn ôl enw, nifer y cwestiynau mewn banc, neu yn ôl y dyddiad pan gafodd y banc ei olygu ddiwethaf.
 

Question Banks sorting controls: Sorting arrows added for name, number of questions, and last edited date


Ychwanegu disgrifiadau at fanciau cwestiynau 

Gallwch ychwanegu disgrifiadau at fanciau cwestiynau i gadw golwg ar y pynciau neu'r nodau mae eich cwestiynau yn eu cwmpasu.  
 

Description for a question bank


Chwilio am fanciau cwestiynau 

Mae'r bar chwilio yn caniatáu i chi ddod o hyd i fanc cwestiynau penodol mewn cwrs yn hawdd. Gallwch chwilio yn ôl enw neu ddisgrifiad. 
 

Search field for Question Banks; descriptions appear beneath the Question Bank name

Copïo banciau cwestiynau o gyrsiau eraill

Gall ailddefnyddio cwestiynau asesu ar draws cyrsiau arbed amser hyfforddwyr.  Gallwch gopïo banciau cwestiynau o gyrsiau Gwreiddiol ac Ultra i arbed amser. 

O'r ddewislen Copïo Cynnwys, dewiswch ffolder y Banciau Cwestiynau o'r cwrs o'ch dewis. I gopïo pob banc, dewiswch y blwch ticio ar gyfer ffolder y Banciau Cwestiynau. 
 

Question Banks folder option from Copy Content menu


I gopïo banciau cwestiynau unigol, agorwch ffolder y Banciau Cwestiynau a dewis y blwch ticio ar gyfer pob banc rydych eisiau ei gopïo. 

List of all Question Banks

Bydd banciau a gopïwyd yn ymddangos yn ardal y Banciau Cwestiynau. Dewiswch Rheoli banciau yn y panel Manylion a Gweithrediadau i adolygu'r holl fanciau cwestiynau yn y cwrs. 


Mewngludo banciau cwestiynau

Ar dudalen Cynnwys y Cwrs, dewiswch Rheoli banciau yn y panel Manylion a Gweithrediadau. Ar y dudalen Banciau Cwestiynau, dewiswch yr eicon plws a phorwch am un neu ragor o ffeiliau ZIP i’w mewngludo.

Panel Banciau cwestiynau ar agor gyda'r botwm ychwanegu cwestiynau wedi'i amlygu.

Wrth i'r ffeil fewngludo, gallwch weld y mathau o gwestiynau a gefnogir. Byddwch yn derbyn neges llwyddiant pan fydd ffeiliau wedi’u mewngludo’n llwyddiannus. Byddwch hefyd yn derbyn neges os nad uwchlwythwyd y ffeil neu rai mathau o gwestiwn.

Mae’n gallu cymryd tipyn o amser i gynhyrchu'r neges. Gallwch adnewyddu'r dudalen i weld os oedd y mewngludo’n llwyddiannus ai peidio. Byddwch hefyd yn derbyn e-bost pan fydd y gweithrediad wedi gorffen.

Mae’r banciau a fewngludwyd yn ddiweddaraf yn ymddangos yn gyntaf yn y rhestr. Mae ebychnod yn ymddangos gyda banciau lle mae un neu fwy o gwestiynau nas chefnogir wedi'u tynnu.

Baner prosesu ffeil banciau cwestiynau


 


Mathau o gwestiynau a gefnogir

Mae’r mathau o gwestiynau a gefnogir hyn yn ymddangos mewn banc cwestiynau ar ôl i chi eu mewngludo:

 • Fformiwla sydd wedi’i Chyfrifo
 • Traethawd
 • Llenwch y Bylchau
 • Llenwi Cwestiwn Llenwi Bylchau
 • Cyfatebol
 • Amlddewis
 • Ateb Lluosog
 • Gwir/Gau

Mae mathau o gwestiwn heb gymorth yn cael eu tynnu. Os nad oes gan eich ffeil unrhyw fathau o gwestiynau a gefnogir, nid ychwanegir y banc cwestiynau at eich cwrs.

Os ydych yn uwchlwytho ffeil sydd â sawl banc ond ni fewngludwyd rhai eitemau, dewiswch y ddolen Gweld Manylion. Mae’r panel Manylion Mewngludo yn agor gyda rhagor o wybodaeth.

Hysbysiad yn dweud ni chefnogwyd y math o ffeil gyda dolen i ddysgu mwy

Efallai bydd negeseuon eraill yn ymddangos.

 • Tynnwyd mathau o gwestiynau na chant eu cefnogi: Dim ond cwestiynau a gefnogir yn y ffeil hon sy’n ymddangos yn yr adran Banciau Cwestiynau ar y dudalen Ailddefnyddio Cwestiynau.
 • Ni fewngludwyd y banc gan na ddaethpwyd o hyd i gwestiynau cydnaws: Nid yw cwestiynau yn y ffeil hon yn ymddangos yn yr adran Banciau Cwestiynau ar y dudalen Ailddefnyddio Cwestiynau. Nid ychwanegir y banc cwestiynau at y dudalen Banciau Cwestiynau.

Dileu banciau cwestiynau

Pan fyddwch yn dileu banc cwestiynau, tynnir y banc o’ch cwrs am byth. Os gopïoch gwestiynau o'r banc i un neu ragor o asesiadau, bydd y cwestiynau hyn yn parhau yn eich asesiadau ar ôl i chi ddileu'r banc. Ond, ni allwch ddileu banciau cwestiynau a ddefnyddiwyd mewn cronfeydd cwestiynau.

Rhagor am gronfeydd cwestiynau


Beth sy'n digwydd i gronfeydd cwestiynau cwrs Gwreiddiol pan gaiff y cwrs ei drosi yn gwrs Ultra?

Mae eich cronfeydd cwestiynau cwrs Gwreiddiol yn ymddangos fel banciau cwestiynau Ultra ar ôl trosi'r cwrs. Mae mathau o gwestiwn heb gymorth yn cael eu tynnu.

Pan fyddwch yn trosi cwrs Gwreiddiol yn gwrs Ultra, mae dau le degol yn cario drosodd.

Ar y dudalen Banciau Cwestiynau, allaf fewngludo ffeiliau o'r Wedd Cwrs Gwreiddiol?

Gallwch, gallwch fewngludo'r ffeiliau hyn:

 • Pecynnau cwrs sy’n cynnwys cronfeydd cwestiynau
  • Mewngludir y cronfeydd cwestiynau yn unig a chânt eu trosi yn fanciau cwestiynau Ultra.
 • Cronfeydd cwestiynau a allforiwyd o'r Wedd Cwrs Gwreiddiol
  • Os ydych yn dadbacio'r ffeil a’i newid, efallai bydd y mewngludo yn methu.

Ar y dudalen Banciau Cwestiynau, allaf fewngludo ffeiliau o'r Wedd Cwrs Ultra?

Gallwch, gallwch fewngludo pecynnau Gwedd Cwrs Ultra sy’n cynnwys banciau cwestiynau. Mewngludir y banciau cwestiynau yn unig.

Ar y dudalen Banciau Cwestiynau, allaf fewngludo ffeiliau o drydydd parti neu gyhoeddwr?

Gallwch, gallwch fewngludo banciau cwestiynau o drydydd parti neu gyhoeddwr os yw'r pecyn mewn fformat Gwreiddiol neu Ultra Blackboard a restrwyd yn flaenorol.

Pa ddatrysiadau gallaf eu defnyddio?

Os oes gennych fathau eraill o ffeiliau sy’n gweithio yn y Wedd Cwrs Gwreiddiol, gallwch fewngludo’r ffeil i gwrs Gwreiddiol a’u hallgludo ar y dudalen Cronfeydd. Wedyn, mewnforiwch y ffeiliau ZIP i'ch cwrs Ultra ar y dudalen Banciau Cwestiynau.

Gallwch hefyd drosi cwrs Gwreiddiol yn gwrs Ultra i drosi'r cronfeydd cwestiynau presennol yn fanciau cwestiynau Ultra.