Mae'r wybodaeth hon yn berthnasol i Wedd Cwrs Ultra yn unig.

Ynghylch  banciau cwestiynau

Gall hyfforddwyr ddefnyddio banciau cwestiynau i greu cronfa ddata o gwestiynau y gallant eu hailddefnyddio mewn amryw asesiadau. Gallwch greu banciau cwestiynau newydd neu fewngludo banciau cwestiynau sydd eisoes yn bodoli i'w defnyddio yn eich cyrsiau. Ewch i'r pwnc "Ailddefnyddio Cwestiynau" i ddysgu mwy am ailddefnyddio cwestiynau mewn asesiadau. 

Ewch i'r Banciau Cwestiynau i:

 • Creu banciau cwestiynau gwag newydd yn eich cyrsiau Ultra.
 • Gweld a chwilio am gwestiynau mewn banc cwestiynau.
 • Ychwanegu, golygu a dileu pob agwedd cwestiwn mewn banciau cwestiynau newydd a'r rheini sydd eisoes yn bodoli.
 • Copïo cwestiynau o fanciau eraill neu asesiadau i fanc cwestiynau.
 • Mewngludo banciau cwestiynau o gyrsiau Gwreiddiol i Ultra.

Mae'r nodwedd hon ar gael ar y bwrdd gwaith ac yn yr ap symudol. Gallwch gael mynediad i'r opsiynau hyn o Rheoli banciau yn yr adran Manylion a Gweithrediadau ar brif dudalen eich cwrs. 

Location of Manage banks highlighted in the Details & Actions panel on the left of the Course Content page

Mae'r pynciau ar y dudalen hon yn cynnwys:


Gwylio fideo am Fanciau Cwestiynau

Mae'r fideo canlynol â sylwebaeth yn rhoi cynrychiolaeth weledol a chlywedol o rywfaint o'r wybodaeth sydd wedi'i chynnwys ar y dudalen hon. I gael disgrifiad manwl o'r hyn sy'n cael ei bortreadu yn y fideo, agorwch y fideo ar YouTube, llywiwch i Mwy o weithredoedd, a dewiswch Agor trawsgrifiad.

Fideo ar Youtube: Banciau Cwestiynau yn Blackboard Learn

 


Creu neu olygu banciau cwestiynau

Dewiswch yr arwydd plws ar banel y Banciau Cwestiynau. Dewiswch Newydd o'r gwymplen.

Question Banks panel, showing the dropdown menu to create a new question bank

Rhowch deitl a disgrifiad dewisol. Gallwch ychwanegu cwestiynau nawr. Gweler y pwnc "Math o Gwestiwn" am ragor o wybodaeth am y mathau o gwestiynau yn Ultra. 


Cynhyrchu banciau cwestiynau o Ddogfennau Ultra

Mae Dogfennau Ultra yn cyfuno cydrannau testun a chyfryngau, gan gyfoethogi cyflwyniad cynnwys. Ewch i'r pwnc "Creu Dogfennau Ultra" i ddysgu mwy am sut i greu Dogfennau Ultra.

Mae Banciau Cwestiynau yn setiau o gwestiynau y gallwch eu defnyddio ar draws nifer o asesiadau. Gall yr AI Design Assistant greu banciau cwestiynau yn seiliedig ar Ddogfen Ultra i fesur dealltwriaeth eich myfyrwyr o bwnc y ddogfen ac arbed amser i chi'ch hun. Ewch i'r pwnc "Banciau Cwestiynau" i ddysgu mwy am sut i greu a golygu Banciau Cwestiynau.

Dewiswch Cynhyrchu banc cwestiynau yn eich dogfen Ultra.

Generate a question bank from the text content of an Ultra Document

Mae gennych sawl ffordd o ddiffinio'r cwestiynau y mae'r AI Design Assistant yn eu cynhyrchu.

 • Rhoi disgrifiad (wedi'i gyfyngu i 2000 nod) i gulhau ffocws y cwestiynau
 • Addasu cymhlethdod y cwestiynau
 • Dewis y nifer o gwestiynau

Gallwch ddewis o'r mathau canlynol o gwestiynau:

 • Traethawd
 • Llenwi'r bwlch
 • Cyfateb
 • Amlddewis
 • Gwir/Gau

Mae'r math o gwestiwn "Ysbrydolwch fi!" yn awgrymu amrywiaeth o fathau o gwestiynau i roi mwy o opsiynau i chi. Ewch i'r pwnc "Mathau o Gwestiynau" i ddysgu mwy am y mathau gwahanol o gwestiynau yn Learn.

Define, select, and add questions to a question bank

Unwaith y byddwch wedi cwblhau eich gosodiadau, dewiswch Cynhyrchu. Dewiswch y cwestiynau yr hoffech eu hychwanegu at eich Banc Cwestiynau, wedyn dewiswch Ychwanegu at Fanc Cwestiynau.

Generated question bank, with options to filter, search, and edit questions

Adolygwch bob cwestiwn i sicrhau eu bod yn gywir. Gallwch hefyd olygu cwestiynau i gyd-fynd â'ch nodau dysgu yn well. Ewch i'r pwnc "Golygu Profion a Chwestiynau" i ddysgu mwy am olygu cwestiynau.


Defnyddio banciau cwestiynau

Pan fyddwch yn dewis cwestiynau o fanc ac yn eu hychwanegu at asesiad, cânt copïau o'r cwestiynau eu creu a'u hychwanegu at yr asesiad. Dewiswch Ailddefnyddio cwestiynau o'r gwymplen pan grëwch gwestiwn newydd mewn asesiad drwy ddewis yr arwydd plws.

The dropdown menu for adding a question for a new assessment, with Reuse Questions highlighted

Bydd banciau cwestiynau'n ymddangos fel categori. Gallwch ddewis o nifer o fanciau cwestiynau. Dewiswch unrhyw gwestiynau rydych eisiau eu hychwanegu at eich asesiad, wedyn dewiswch Copïo Cwestiynau.

Gallwch olygu'r cwestiynau rydych wedi'u copïo i'ch asesiad. Ni fydd newidiadau a wneir i un enghraifft o'r cwestiwn neu gynnwys yn cael eu gweld yn yr enghreifftiau eraill. Os ydych eisiau i newidiadau ddangos ym mhob achos, bydd yn rhaid i chi ganfod a golygu pob enghraifft wedi'i chopïo. 

Gallwch fewngludo cronfeydd cwestiynau a allgludwyd yn flaenorol o'r Wedd Cwrs Gwreiddiol i mewn i'ch cwrs. 

Cefnogir cwestiynau a fewngludwyd o becyn QTI yn y Wedd Cwrs Gwreiddiol yn unig.


Trefnu a chwilio banciau cwestiynau

Defnyddio rheolyddion trefnu i lywio ym manciau cwestiynau yn hawdd. Gallwch drefnu banciau cwestiynau yn ôl enw, nifer y cwestiynau mewn banc, neu yn ôl y dyddiad pan gafodd y banc ei olygu ddiwethaf.
 

Question Banks sorting controls: Sorting arrows added for name, number of questions, and last edited date

Mae'r bar chwilio yn caniatáu i chi ddod o hyd i fanc cwestiynau penodol mewn cwrs yn hawdd. Gallwch chwilio yn ôl enw neu ddisgrifiad.

Search field for Question Banks; descriptions appear beneath the Question Bank name

Copïo banciau cwestiynau o gyrsiau eraill

Gall ailddefnyddio cwestiynau asesiadau ar draws cyrsiau arbed amser i hyfforddwyr.  Gallwch gopïo banciau cwestiynau o gyrsiau Gwreiddiol ac Ultra i arbed amser. 

O'r ddewislen Copïo Cynnwys, dewiswch ffolder y Banciau Cwestiynau o'r cwrs o'ch dewis. I gopïo pob banc, dewiswch y blwch ticio ar gyfer ffolder y Banciau Cwestiynau. 
 

Question Banks folder option from Copy Content menu


I gopïo banciau cwestiynau unigol, agorwch ffolder y Banciau Cwestiynau a dewis y blwch ticio ar gyfer pob banc rydych eisiau ei gopïo. 

List of all Question Banks

Bydd banciau a gopïwyd  yn ymddangos yn ardal y Banciau Cwestiynau. Dewiswch Rheoli banciau yn y panel Manylion a Gweithrediadau ar brif dudalen y cwrs i adolygu'r holl fanciau cwestiynau yn y cwrs. 


Mewngludo banciau cwestiynau

Ar dudalen Cynnwys y Cwrs, dewiswch Rheoli banciau yn y panel Manylion a Gweithrediadau. Ar y dudalen Banciau cwestiynau, dewiswch yr eicon plws a phorwch am un neu fwy o ffeiliau ZIP i’w mewngludo.

Question Banks panel when there are no question banks, prompting the user to either create or import a question bank

Wrth i'r ffeil fewngludo, gallwch weld y mathau o gwestiynau a gefnogir. Byddwch yn derbyn neges llwyddiant pan fydd ffeiliau wedi’u mewngludo’n llwyddiannus. Byddwch hefyd yn derbyn neges os nad uwchlwythwyd y ffeil neu rai mathau o gwestiwn.

Mae’n gallu cymryd tipyn o amser i gynhyrchu'r neges. Gallwch adnewyddu'r dudalen i weld os oedd y mewngludo’n llwyddiannus ai peidio. Byddwch hefyd yn derbyn e-bost pan fydd y gweithrediad wedi gorffen.

Mae’r banciau a fewngludwyd yn ddiweddaraf yn ymddangos yn gyntaf yn y rhestr. Mae ebychnod yn ymddangos gyda banciau lle mae un neu fwy o gwestiynau nas chefnogir wedi'u tynnu.

Baner Wrthi'n prosesu ffeiliau banciau cwestiynau

Gwylio fideo am fewngludo cwestiynau

Mae'r fideo canlynol â sylwebaeth yn rhoi cynrychiolaeth weledol a chlywedol o rywfaint o'r wybodaeth sydd wedi'i chynnwys ar y dudalen hon. I gael disgrifiad manwl o'r hyn sy'n cael ei bortreadu yn y fideo, agorwch y fideo ar YouTube, llywiwch i Mwy o weithredoedd, a dewiswch Agor trawsgrifiad.Fideo: Mae Mewngludo cwestiynau asesiadau yn esbonio sut i fewngludo cwestiynau i asesiadau cwrs.


Mathau o gwestiynau a gefnogir

Mae’r mathau o gwestiynau a gefnogir hyn yn ymddangos mewn banc cwestiynau ar ôl i chi eu mewngludo:

 • Fformiwla sydd wedi’i Chyfrifo
 • Rhifyddol cyfrifedig
 • Traethawd
 • Llenwi'r Bwlch
 • Llenwi Bylchau
 • Man Poeth
 • Likert
 • Cyfateb
 • Amlddewis
 • Ateb Lluosog
 • Gwir/Gau

Mae mathau o gwestiwn heb gymorth yn cael eu tynnu. Os nad oes gan eich ffeil unrhyw fathau o gwestiynau a gefnogir, nid ychwanegir y banc cwestiynau at eich cwrs.

Os uwchlwythoch ffeil sydd â sawl banc ond ni fewngludwyd rhai eitemau, dewiswch y ddolen Gweld Manylion. Mae’r panel Manylion Mewngludo yn agor gyda rhagor o wybodaeth.

Rhybudd yn dweud ni chefnogwyd y math o ffeil gyda dolen i ddysgu mwy

Efallai bydd negeseuon eraill yn ymddangos.

 • Tynnwyd mathau o gwestiynau na chant eu cefnogi: Dim ond cwestiynau a gefnogir yn y ffeil hon sy’n ymddangos yn yr adran Banciau Cwestiynau ar y dudalen Ailddefnyddio Cwestiynau.
 • Ni fewngludwyd y banc gan na ddaethpwyd o hyd i gwestiynau cydnaws: Nid yw cwestiynau yn y ffeil hon yn ymddangos yn yr adran Banciau Cwestiynau ar y dudalen Ailddefnyddio Cwestiynau. Nid ychwanegir y banc cwestiynau at y dudalen Banciau Cwestiynau.

Dileu banciau cwestiynau

Pan fyddwch yn dileu banc cwestiynau, tynnir y banc o’ch cwrs am byth. Os gopïoch gwestiynau o'r banc i un neu ragor o asesiadau, bydd y cwestiynau hyn yn parhau yn eich asesiadau ar ôl i chi ddileu'r banc. Ond, ni allwch ddileu banciau cwestiynau a ddefnyddiwyd mewn cronfeydd cwestiynau. Ewch i'r pwnc "Profion, Cronfeydd, ac Arolygon" i gael rhagor o wybodaeth am gronfeydd cwestiynau.


Cwestiynau cyffredin am fanciau cwestiynau

Ar y dudalen Banciau Cwestiynau, allaf fewngludo ffeiliau o drydydd parti neu gyhoeddwr?

Gallwch, gallwch fewngludo banciau cwestiynau o drydydd parti neu gyhoeddwr os yw'r pecyn mewn fformat Gwreiddiol neu Ultra Blackboard a restrwyd yn flaenorol.

Beth sy'n digwydd i gronfeydd cwestiynau cwrs Gwreiddiol pan gaiff y cwrs ei drosi yn gwrs Ultra?

Mae eich cronfeydd cwestiynau cwrs Gwreiddiol yn ymddangos fel banciau cwestiynau Ultra ar ôl trosi'r cwrs. Mae mathau o gwestiwn heb gymorth yn cael eu tynnu.

Pan fyddwch yn trosi cwrs Gwreiddiol yn gwrs Ultra, mae dau le degol yn cario drosodd.

Ar y dudalen Banciau Cwestiynau, allaf fewngludo ffeiliau o'r Wedd Cwrs Gwreiddiol?

Gallwch, gallwch fewngludo'r ffeiliau hyn:

 • Pecynnau cwrs sy’n cynnwys cronfeydd cwestiynau
  • Mewngludir y cronfeydd cwestiynau yn unig a chânt eu trosi yn fanciau cwestiynau Ultra.
 • Cronfeydd cwestiynau a allforiwyd o'r Wedd Cwrs Gwreiddiol
  • Os ydych yn dadbacio'r ffeil a’i newid, efallai bydd y mewngludo yn methu.

Pa ddatrysiadau dros dro gallaf eu defnyddio i fewngludo ffeiliau o'r Wedd Cwrs Gwreiddiol?

Os oes gennych fathau eraill o ffeiliau sy’n gweithio yn y Wedd Cwrs Gwreiddiol, gallwch fewngludo’r ffeil i gwrs Gwreiddiol a’u hallgludo ar y dudalen Cronfeydd. Wedyn, mewnforiwch y ffeiliau ZIP i'ch cwrs Ultra ar y dudalen Banciau Cwestiynau.

Gallwch hefyd drosi cwrs Gwreiddiol yn gwrs Ultra i drosi'r cronfeydd cwestiynau presennol yn fanciau cwestiynau Ultra.

Ar y dudalen Banciau Cwestiynau, allaf fewngludo ffeiliau o'r Wedd Cwrs Ultra?

Gallwch, gallwch fewngludo pecynnau Gwedd Cwrs Ultra sy’n cynnwys banciau cwestiynau. Mewngludir y banciau cwestiynau yn unig.


Terminoleg asesiadau'r Wedd Cwrs Ultra o'i chymharu â'r Wedd Cwrs Gwreiddiol

Rydym wedi gwneud rhai newidiadau i enwau nodweddion asesu sy’n seiliedig ar ymchwil defnyddwyr a safonau presennol y diwydiant. Mae’r Wedd Cwrs Ultra yn cynnwys terminoleg newydd sy’n alinio â safonau presennol

Mae’r tabl hwn yn rhestru enwau nodweddion cwestiynau asesiadau yn y ddwy wedd cwrs.

Terminoleg Ultra a Gwreiddiol mewn asesiadau
Gwedd Cwrs UltraGwedd Cwrs Gwreiddiol
Cronfa gwestiynauBloc ar hap a set cwestiynau
Banc cwestiynauCronfa gwestiynau
Dadansoddi cwestiynauDadansoddi eitemau