Deze informatie is alleen van toepassing op de originele ervaring. De instelling bepaalt welke tools beschikbaar zijn.

Het Grade Center weergeven

Je opent Grade Center via het configuratiescherm. Selecteer de koppeling kop 4 voor Grade Center en selecteer vervolgens Volledige Grade Center. Wacht tot Grade Center is geladen en selecteer de koppeling Modus voor schermlezer inschakelen. Druk op Insert + T om te controleren of de schermlezermodus actief is.

Je moet de schermlezermodus elke keer inschakelen wanneer je Blackboard Learn start.

Het belangrijkste onderdeel en ook de standaardweergave van Grade Center is een tabel. De rijen van deze tabel komen overeen met individuele studenten, behalve de bovenste rij. De kolommen vertegenwoordigen items met cijfertoekenning, zoals opdrachten en toetsen.

Druk op Alt + Ctrl + Pijl-links en Alt + Ctrl + Pijl-rechts om door de verschillende items te lopen voor een bepaalde student.

Het voordeel van deze toetsen ten opzichte van Tab en Shift+Tab is dat je duidelijk de begrenzingen van elke rij kunt begrijpen.

Meer informatie over het navigeren in Grade Center


Kolommenu's weergeven

Elke bovenste rij van een kolom in Grade Center bevat een afbeelding. Het label van de afbeelding geeft aan of een opdracht is beoordeeld.

 • JAWS zegt ‘Klik voor meer opties’ als een cijfer kan worden gewijzigd.
 • JAWS zegt ‘Geen cijfer’ als een item niet kan worden beoordeeld.

Via de afbeelding kan het menu van de kolom worden geopend. Selecteer de afbeelding in de bovenste rij van een kolom om details van die kolom weer te geven (of het een enquête, opdracht, toets, enzovoort is) of om de gegevens te bewerken.

Als de focus niet automatisch naar de lijst met koppelingen voor opdrachten wordt verplaatst nadat je een koppeling hebt geselecteerd in deze rij, druk je op Ctrl + End om naar het einde van het document te gaan. De koppelingen worden daar weergegeven.


Een gemiddeldenkolom maken

 1. Selecteer in Grade Center de koppeling Kolom maken.
 2. Zoek en selecteer met de pijl-omlaag kop niveau 2 Berekende kolom maken.
 3. Zoek en selecteer met de toets Pijl-omlaag Gemiddeldenkolom.
 4. Typ een korte naam. Deze naam wordt gebruikt als de kolomnaam in Grade Center en op de pagina Mijn cijfers van studenten.
 5. Druk op Tab om de volgende velden op deze pagina te doorlopen. Op deze manier kun je ook de opmaakbesturingselementen voor het tekstvak Beschrijving overslaan.
 6. Als je bent aangekomen bij het keuzerondje Alle cijferkolommen, bevindt je je in het gedeelte Kolommen selecteren. Als je de gewenste kolommen en categorieën wilt selecteren, gebruik je de pijl-omlaag om Geselecteerde kolommen en categorieën te selecteren.
 7. Druk eenmaal op Tab om naar de lijst Te selecteren kolommen te gaan.
 8. Druk op Ctrl en houd deze toets ingedrukt. Gebruik de toetsen Pijl-omhoog en Pijl-omlaag om door de items in de lijst te bladeren. Druk op Ctrl + spatiebalk om een item te selecteren. Druk nogmaals op Ctrl + spatiebalk om de selectie van een item op te heffen.

  Als de lijst de focus heeft en de formuliermodus is geactiveerd, houd je Ctrl ingedrukt terwijl je de pijltoetsen gebruikt om door de items in deze lijst te bladeren. Het valt je misschien op dat JAWS voor bijna alle items ‘Niet geselecteerd’ opleest. Druk op Ctrl + spatiebalk om een item te selecteren. Het is belangrijk om Ctrl ingedrukt te houden wanneer je met de pijltoetsen omhoog en omlaag bladert in deze lijst. Als je dat namelijk niet doet en een pijltoets indrukt, wordt het volgende of vorige item geselecteerd en wordt de eerdere selectie ongedaan gemaakt.

 9. Nadat je de kolommen hebt geselecteerd, druk je eenmaal op Tab en selecteer je Geselecteerde Kolommen verplaatsen over om de kolommen toe te voegen aan de berekening van deze nieuwe kolom.
 10. Schakel de formuliermodus uit en gebruik de pijltoetsen om door de pagina te bladeren. Op deze manier weet je wat de volgende velden zijn die worden gebruikt voor de berekening. Druk op de spatiebalk om de keuzerondjes van de gewenste opties te selecteren.
 11. Je komt uiteindelijk bij de keuzelijst Categorieën. Voeg categorieën toe aan deze berekening door Ctrl in te drukken en met de pijltoetsen naar het gewenste item te gaan. Druk op Ctrl + spatiebalk om het item te selecteren. Ga met Tab naar Geselecteerde items verplaatsen over en selecteer deze optie.
 12. Zoek en selecteer Verzenden.

Een cijfertoekenningsschema maken

 1. Selecteer in Grade Center de kop niveau 2 Beheren. Er verschijnt een menu met opties.
 2. Druk op de pijl-omlaag om Cijfertoekenningsschema's te vinden. Selecteer de optie.

  De cijfertoekenningsschema's worden weergegeven in een tabel met twee kolommen: titel en beschrijving.

 3. Selecteer de koppeling Cijfertoekenningsschema maken boven de hoofdtabel.
 4. Typ een naam voor het schema.
 5. Druk op T om naar de tabel Schematoewijzing te gaan en definieer de puntbereiken.

Als je een bestaand schema moet bewerken, selecteer je de koppeling Optiemenu: Titel in de kolom Titel. Onder aan de pagina wordt een lijst met opties weergegeven.

De tabel Schematoewijzing

De tabel Schematoewijzing heeft vijf kolommen.

 • Cijfers met score tussen: gebruik de bewerkingsvelden in deze kolom om de laagste en hoogste scores in een bereik te definiëren. De eerste rij bevat bewerkingsvelden voor zowel de laagste als de hoogste waarden van het bereik. Extra rijen hebben maar één bewerkingsveld. Alle bewerkingsvelden in deze kolom hebben het label ‘Kleiner dan’.
 • Zijn gelijk aan: gebruik het bewerkingsveld in deze kolom om aan te geven met welk cijfer scores in het bereik Cijfers met score tussen overeenkomen.
 • Cijfers handmatig ingevoerd als: deze kolom bevat dezelfde waarde als de kolom Zijn gelijk aan.
 • Worden berekend als: gebruik het bewerkingsveld om het percentage voor het eindcijfer in te voeren.
 • Rijen invoegen: selecteer Nieuwe rij hier invoegen om een rij boven de huidige rij in te voegen. De waarden in de oorspronkelijke rij worden aangepast voor gebruik met de nieuwe rij en waarden.

Gebruik de opdrachten van JAWS voor tabelnavigatie, Alt + Ctrl + pijltoetsen, om tussen bewerkingsvelden te schakelen.

Voorbeeld:

Je hebt drie cijfers gedefinieerd in een schema: Uitstekend, Goed en Moet beter. Je wilt twee nieuwe cijfers toevoegen: Erg goed en Onvoldoende.

Om het cijfer Erg goed te maken, verplaats je de rij Goed en druk je op Alt + Ctrl + Shift + Pijl-rechts om naar de laatste kolom te gaan. Dit is de kolom Rijen invoegen. Selecteer Nieuwe rij hier invoegen. Druk op Alt + Ctrl + Pijl-omhoog om naar de rij te gaan die je net hebt toegevoegd. Gebruik Alt + Ctrl + Pijl-links om tussen de kolommen te schakelen. Pas de puntwaarden aan en geef de kolom de naam ‘Erg goed’.

Om het cijfer Onvoldoende te maken, druk je op Alt + Ctrl + Shift + Pijl-omlaag om naar de laatste rij te gaan. Druk op Alt + Ctrl + Shift + Pijl-rechts om naar de kolom Rijen invoegen te gaan. Selecteer Nieuwe rij hier invoegen. De laatste rij van deze tabel is voor het nieuwe cijfer Onvoldoende. De nieuw ingevoegde rij wordt voor het cijfer Moet beter. Wijzig de waarden van de laatste rij. Vervang Moet beter door Onvoldoende in de kolom Zijn gelijk aan. Druk op Alt + Ctrl + Pijl-omhoog om naar de nieuwe rij te gaan en de waarden van het cijfer Moet beter te definiëren.