Deze informatie is alleen van toepassing op de originele ervaring. De instelling bepaalt welke tools beschikbaar zijn.

Aan discussies deelnemen met JAWS

De discussieruimte openen

Zoek de koppeling Discussies voor een bepaalde cursus onder H-koptekst 3 van de homepage van de cursus. Als je al deel uitmaakt van de groep, wordt de groep vermeld onder de kop Mijn groepen. Je kunt een forum vinden door de naam ervan te selecteren.


Forums

Wanneer je de koppeling Discussies of de koppeling naar de forums van je groep hebt geselecteerd, druk je op T om naar een tabel met de beschikbare forums te springen. Gebruik de pijltoetsen om de inhoud van deze tabel te bekijken.

Als je in deze tabel op Tab drukt, schakelt JAWS naar de Toepassingsmodus. Hier ga je op dezelfde manier te werk als wanneer je in een editor voor geavanceerde inhoud een vraag beantwoordt. Als je de rest van de tabel op context wilt controleren, druk je tweemaal snel achter elkaar op NumPad Plus of CapsLock + puntkomma (laptopmodus) om deze modus uit te schakelen.

In deze tabel zijn forums geordend in rijen, met deze kolommen van links naar rechts.

 • Forum (forumnaam)
 • Beschrijving (een door de cursusleider verstrekte beschrijving van het forum)
 • Totaal aantal berichten (een getal)
 • Totaal aantal ongelezen berichten (een getal)
 • Totaal aantal deelnemers (een getal)

Select de naam van een forum om een pagina met discussielijnen te laden.

Selecteer het getal in de kolom Ongelezen berichten als je alle ongelezen berichten in alle discussielijnen van dat forum op één pagina wilt verzamelen en weergeven.


Forumdiscussielijnen

Je wordt geadviseerd om op de pagina met de discussielijnen van een forum de weergave Discussie in te stellen op Boomstructuur. Druk op Enter als de koppeling is geselecteerd. Je vindt deze onder kop 2 Opties discussieweergave. Deze kop verschijnt vóór de inhoudskop 1. Als de koppeling 'Boomstructuur (actief)' heet, is de boomstructuur al actief.

In de boomstructuur zijn de titels van alle discussielijnen gemarkeerd als Koptekstniveau 3. Dat betekent dat je met de toets H snel tussen de titels kunt navigeren. Je kunt ook de afbeelding met de naam message.thread.expand selecteren. Je ziet dan de namen van berichten met een discussielijn. Dat betekent dat je de berichten in elke discussielijn kunt bekijken zonder dat je de naam ervan hoeft te selecteren om de specifieke pagina te openen.

In de lijstweergave worden discussielijngegevens in tabelvorm weergegeven. Druk op de toets T om naar de tabel te navigeren en gebruik de pijltoetsen of tabelnavigatieopdrachten om de informatie te bekijken.

Selecteer de koppeling Discussielijn maken op de pagina van het forum als je een nieuwe discussielijn wilt maken.


Berichten in een discussielijn weergeven

Je kunt berichten in een bepaalde discussielijn op twee manieren volgen:

 1. Als de formuliermodus is uitgeschakeld, druk je op de toets X om naar het selectievakje boven aan elk bericht in de discussielijn te springen. Dit is de snelste manier om van het ene naar het andere bericht te gaan. Met deze methode vind je echter geen conceptberichten.
 2. Gebruik de Tab-toets om de berichten in de discussielijn te doorlopen. De formuliermodus kan automatisch worden geactiveerd. Je moet deze dus uitschakelen als je het bericht met de pijltoetsen wilt doornemen.

Meer informatie over het uitschakelen van de formuliermodus

Gebruik de toets pijl-omlaag om de inhoud van de discussielijn te bekijken. Je vindt hier de volgende informatie in de gegeven volgorde:

 1. Een naamloze koppeling
 2. Het tijdstip waarop het bericht ongeveer is geplaatst (bijv. 8 maanden geleden)
 3. De naam van de auteur
 4. Het berichtonderwerp (gewoonlijk [onderwerptitel] of Re: [onderwerptitel])
 5. Een knop Samenvouwen waarmee je de inhoud van het bericht kunt samenvouwen.
 6. Tekst die de algemene waardering van dit bericht aangeeft. Hier wordt uitgelegd dat je met de pijltoetsen de beoordeling van dit bericht kunt wijzigen. Dit werkt alleen als de formuliermodus actief is. Je activeert de formuliermodus door in dit gebied op de Tab-toets te drukken.
 7. Een visuele weergave van de beoordelingstekst: algemeen cijfer, gevolgd door de cijfers 1 t/m 5. Je mag deze lijst negeren.
 8. Uw waardering: gevolgd door vijf knoppen. Druk op Enter als de knop van jouw beoordeling voor dit bericht is geselecteerd.
 9. Dupliceer de algehele/persoonlijke beoordelingsgegevens.

Daarnaast zie je de inhoud van het bericht, gevolgd door de knoppen Reageren, Beantwoorden met de letterlijke tekst van het bericht en E-mail naar auteur.


Reageren op discussieberichten

Druk op de knop Reageren of Letterlijke tekst onder een bericht om erop te reageren. In JAWS wordt een waarschuwing uitgesproken wanneer de berichteditor gereed is. De focus komt te staan in het veld* Onderwerp: te activeren. Druk daar op de spatiebalk om de formuliermodus te activeren.

Als je op een bericht reageert met de knop Letterlijke tekst, wordt het hele bericht van de auteur opgenomen in je bericht. Je kunt dit met de standaardbewerkingsopdracht van Windows® bewerken.

Het veld Onderwerp is op voorhand ingevuld met Re: [titel discussielijn]. Je kunt deze tekst bewerken als je wilt.


Een bericht als concept opslaan

Als je klaar bent met je bericht, ga je met de Tab-toets naar de knoppen Annuleren, Als concept opslaan of Verzenden. Druk op Verzenden als je het bericht in de discussielijn wilt plaatsen. Druk daarna op Als concept opslaan als je het bericht wilt opslaan om het later te bewerken.

Als een bericht is opgeslagen als concept, wordt het zonder selectievakjes weergegeven in de lijst met berichten. Dat betekent dat het niet wordt weergegeven wanneer je met de X-toets door de pagina navigeert.

Gebruik de Tab-toets om een conceptbericht in de lijst met berichten te vinden.

Als je de Tab-toets gebruikt om door de pagina te navigeren, wordt het bericht aangekondigd zonder het onderwerp aan te kondigen. Daarom moet je ofwel de inhoud van je conceptbericht onthouden of na het gebruik van de Tab-toets op de toets pijl-omhoog drukken om het onderwerp van het bericht weer te geven.

Op de volgende manier kun je nagaan of je concepten zijn opgeslagen:

 • Navigeer met de Tab-toets door de pagina en beluister de hoofdtekst van je bericht.
 • Zoek naar een bericht met het woord 'concept' aan het einde van de onderwerpregel, en zonder een selectievakje ervoor.
 • Als je tijdens het navigeren van de pagina de knoppen Bewerken en Verwijderen tegenkomt, druk dan op Shift + Tab om het concept te vinden.

Druk in de inhoud van het concept op Tab of pijl-omlaag om de knoppen Bewerken en Verwijderen te vinden. Druk op Bewerken om de editor voor geavanceerde inhoud voor het concept te openen. Selecteer Verzenden als je het in het forum wilt plaatsen waar iedereen het kan lezen.


Berichten beoordelen

Zoek de knoppen om een bericht te beoordelen boven de inhoud van een bericht. Druk op Enter als de knop die met je beoordeling overeenkomt, is geselecteerd. Je kunt de beoordeling die je aan een bericht hebt toegekend bekijken door de pijl-omlaag te gebruiken tot aan de tekst die de algehele berichtbeoordeling bevat naast die van jou.

Meer informatie over het weergeven van berichten om ze te beoordelen