Navigeren in Blackboard Learn met JAWS

Voordat je aan de slag gaat

Voor een optimale ervaring in Blackboard Learn met JAWS® moet je een paar dingen weten.

Automatische formuliermodus instellen op handmatig

Als de automatische formuliermodus is ingesteld op standaard, oftewel Automatisch, krijgt het automatisch de focus en wordt de formuliermodus ingeschakeld als je de muisaanwijzer boven een bewerkingsveld, keuzelijst met invoervak of ander besturingselement houdt. Aangezien de Blackboard-pagina's vol met inhoud staan, is het vaak noodzakelijk om pagina's regel voor regel te bekijken. Daarom moet je de automatische formuliermodus op handmatig instellen.

 1. Open je browser en laad Blackboard Learn.
 2. Druk op Insert + V om het dialoogvenster Snelkoppelingen te openen.
 3. Typ automatische formuliermodus in het zoekvak en druk op Tab om de lijst met resultaten te focussen. Het eerste resultaat moet automatische formuliermodus zijn. Dit is standaard ingesteld op automatisch.
 4. Druk op de spatiebalk totdat JAWS meldt dat het op handmatig is ingesteld.
 5. Druk tweemaal op Enter om de wijzigingen door te voeren en het dialoogvenster te sluiten.

Start JAWS voordat je je browser opent

JAWS moet gestart zijn voordat de browser wordt geopend. Als je dit niet doet, kunnen de volgende problemen optreden.

 • Fouten bij het indrukken van de sneltoets voor het weergeven van links (Insert + 7), formuliervelden (Insert + F5), koppen (Insert + F6), enzovoort
 • Je kunt niet met de pijlen omhoog en omlaag gaan door pagina-inhoud met de virtuele pc cursor

Om dit op te lossen, sluit je alle geopende vensters in de browser en open je Blackboard Learn opnieuw. Als het goed is pakt JAWS de pagina-inhoud en de elementlijsten behoren normaal te functioneren.


Snel naar inhoud springen

Iedere pagina van Blackboard Learn met de originele ervaring staat vol met aanpassingsopties. Met deze opties kun je menu-items toevoegen aan of verwijderen uit de verschillende secties die voorafgaan aan de inhoud van de daadwerkelijke pagina. De meeste hiervan kunnen genegeerd worden.

De belangrijkste inhoud van de pagina kan bijna altijd gevonden worden door Control + Home in te drukken om naar de bovenkant van pagina-inhoud te gaan, en daarna twee keer op de toets 1 te drukken op de bovenste rij met een nummer. De eerste keer zie je dat een kop het menu Snelkoppelingen markeert en de tweede keer zie je dat de kop de start van pagina-inhoud markeert.

Een uitzondering hierop is het cursusmenu. Dit wordt weergegeven boven de inhoud van de pagina van een cursus. In dit menu kun je rechtstreeks koppelingen vinden en activeren. Je kunt alle opties ook vinden onder de niveau 2 kop van het cursusmenu.


Koppen, koppelingen en formuliercontroles vinden

Als je niet bekend bent met HTML-navigatie-opdrachten in JAWS, raden we aan om de relevante documenten door te nemen in de Help van JAWS.

Deze opdrachten zullen zeker van pas komen tijdens het gebruik van Blackboard Learn:

 • Druk de H-toets en Shift + H in om door koppen op een pagina te bladeren.
 • Druk op Insert + F7 om JAWS koppelingen te laten weergeven.
 • Druk op Insert + F5 voor meer bedieningselementen.
 • Druk op Insert + F6 om een lijst met koppen weer te geven. Begin de naam van de kop in te voeren om deze snel in de lijst te vinden.

  Voorbeeld: Typ 'Mijn cursus' om de kop Mijn cursussen te vinden en druk op Enter om ernaar toe te gaan.

 • Druk op CTRL + F om snel tekst op een pagina te vinden. Typ bijvoorbeeld 'Mijn cursus' in het zoekscherm van JAWS dat wordt weergegeven en druk op Enter. JAWS vindt de volgende instantie van die tekst en gaat er naartoe.

Ontdek wat er allemaal op een pagina gedaan kan worden

Gebruik de Tab-toets en Shift + Tab-toets om te schakelen tussen koppelingen, formuliercontroles en overige gewenste pagina-inhoud. Blackboard Learn heeft instructies op het tabblad geplaatst waar niets mee gedaan kan worden. Als je met Tab naar een item gaat dat met een woord begint dat van nature informatief is, dan zijn dit instructies en kan er geen actie ondernomen worden.

Voorbeeld: Druk op Verzenden om de toets te maken.

Blijf op Tab drukken om het bedieningselement te vinden waar je naar zoekt.

Als je de rol van element hoort terwijl je er met de Tab-toets naar toegaat (koppeling, knop, selectievakje, bewerken, keuzelijst, etc.) dan kun je handelingen verrichten met dat element, net als in iedere andere toepassing.


Formuliermodus uitschakelen

JAWS schakelt de formuliermodus in als je hoogstwaarschijnlijk tekst moet invoeren of controleren of een besturingselement wilt veranderen. Je hoort het hoge geluid dat aangeeft dat de formuliermodus is geactiveerd.

Je moet de formuliermodus uitschakelen als je de tekst op een pagina met de toetsen pijl-omhoog en -omlaag wilt bekijken.

Om de formuliermodus uit te schakelen, druk je op de Plus-toets op het toetsenblok. Als je de laptopmodus hebt ingeschakeld, druk je op Caps Lock + puntkomma.


Toepassingsmodus

Bij het focussen van bedieningselementen voor de editor voor geavanceerde inhoud, gaat JAWS naar de toepassingsmodus. Dit is hetzelfde als de formuliermodus, behalve dan dat je tweemaal snel op NumPad Plus moet drukken om af te sluiten. De eerste keer dat je op Plus drukt, hoor je ‘Application Mode’. Als je nog eens op Plus drukt, stopt JAWS met het zeggen van 'Application'. JAWS schakelt de formuliermodus uit, zodat je pagina-inhoud kunt weergeven.


Menu's

Menu's zijn verticale lijsten met items die weergegeven worden als er een koppeling is geactiveerd. Gebruik de pijlen omhoog en omlaag om door de lijst te scrollen. Het is belangrijk om te letten op context, aangezien menu-items de rol koppeling niet hebben. Hun namen worden alleen uitgesproken als ze weergegeven zijn.

Als je op Tab drukt als een menu is geopend, wordt het menu afgesloten.

Als je een menu opent en erachter komt dat je de verkeerde koppeling hebt gekozen, druk je op Tab om het menu niet meer weer te geven. JAWS laat de formuliermodus normaal gesproken echter ingeschakeld.


Het cursusmenu

Het cursusmenu bevat koppeling naar het Grade Center, opdrachten, wiki's, blogs, groepen, discussieforums, mededelingen, etc.

Je vindt dit menu onder de cursusmenukop niveau 2.


Selectievakjes

JAWS kan de ingeschakeld of niet-ingeschakelde status van een selectievakje op een vreemde manier melden.

 • Op sommige pagina's meldt JAWS 'Ingeschakeld. Niet ingeschakeld.' wanneer je op de spatiebalk drukt om een selectievakje in te schakelen.
 • Als je een selectievakje met de spatiebalk uitschakelt, meldt JAWS 'Niet ingeschakeld. Niet ingeschakeld.'

Als je twijfelt over de status van een selectievakje, of een ander besturingselement, druk je op Insert + Tab om het te herhalen.


Editors voor geavanceerde inhoud

In de meeste bewerkingsvelden met meerdere regels kan tekst worden opgemaakt. Deze bevatten opmerkingen, beschrijvingen, etc. De knoppen om tekst mee op te maken bevinden zich in een werkbalk.

Je komt deze knoppen tegen als je met de pijltoetsen door een pagina scrolt. Er zijn er erg veel. Druk op Tab om naar beneden te gaan naar het bewerkingsveld, waar je inhoud kunt toevoegen.

De tekst die in een formulierveld is geplakt, wordt niet automatisch gelezen door een schermlezer. Gebruik de standaard leesopdrachten: Druk op INSERT + Pijl-links of -rechts om tekens/woorden te lezen. Druk op ALT + pijltoetsen om de volgende/vorige zinnen te lezen. Druk op CTRL + pijltoetsen om alinea's te lezen. Je kunt ook de tab-toets gebruiken om uit het veld te gaan en SHIFT + TAB om terug te gaan naar het veld. Hierdoor begint JAWS met het lezen van de inhoud.