Toegankelijkheidsvoorzieningen in Blackboard Learn

Het doel van Blackboard Learn is een platform te bieden voor studenten en cursusleiders waarmee iedereen op een gelijkwaardige manier toegang kan krijgen tot online cursussen. Er ligt echter ook een bepaalde verantwoordelijkheid bij cursusleiders om de inhoud van cursussen toegankelijk te maken en bij studenten om hulp te vragen als ze die nodig hebben. Lees verder om te ontdekken hoe u met de toegankelijkheidsvoorzieningen van Blackboard Learn voor iedereen toegankelijke leerervaringen kunt creëren en hieraan kunt deelnemen.

Blackboard stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat ons platform geen barrières bevat voor gebruikers met een beperking of leerstoornis en dus voor iedereen bruikbaar en toegankelijk is, ongeacht leeftijd, vaardigheden of situatie. Blackboard meet en evalueert de toegankelijkheid aan de hand van twee standaarden: sectie 508 van de Amerikaanse rehabilitatiewet en de Web Content Accessibility-richtlijnen (WCAG 2.1) uitgevaardigd door het World Wide Web Consortium (W3C).

De gekoppelde informatiebronnen zijn alleen beschikbaar in het Engels.


Toegankelijke inhoud ontwerpen

Hieronder zie je de vijf belangrijkste punten die moet weten wanneer je toegankelijke inhoud gaat ontwerpen:

 1. Als je afbeeldingen toevoegt aan je inhoud, vergeet dan niet alternatieve tekst (alt-tekst) te definiëren voor de afbeeldingen. Alt-tekst moet eenvoudig en beknopt zijn en duidelijk aangeven wat de afbeelding voorstelt. Voorbeeld alt="photograph of a Cell Dividing." Als een afbeelding een diagram is dat meer gecompliceerde informatie vertegenwoordigt, is een lange beschrijving noodzakelijk of moet je in de tekst een toelichting geven.
 2. Als je video of andere multimedia-inhoud toevoegt aan je cursus, moet je ondertiteling toevoegen voor de inhoud, zodat ook mensen met een gehoorbeperking het materiaal kunnen raadplegen.
 3. Eén van de klachten die we het vaakst horen van studenten met een visuele beperking is dat ze bijgevoegde bestanden niet kunnen verwerken. Om die reden is het belangrijk dat je in bijgevoegde documenten de juiste koppen gebruikt, zodat de documenten goed kunnen worden verwerkt door schermlezers. Als je documenten gaat maken, gebruik dan de opties voor opmaak en stijldie beschikbaar zijn in Microsoft Office, Adobe of andere programma's voor tekstverwerking om geschikte koppen en lijsten te definiëren.
 4. Gebruik de juiste labels in bijgevoegde PDF-bestanden om ervoor te zorgen dat hun structuur kan worden gelezen door schermlezers. Eenvoudige methoden voor het "afdrukken" of "opslaan" naar PDF resulteren in één beeld van het bestand. Hoewel de structuur van het document er op het oog goed uitziet, kunnen schermlezers niet overweg met het resultaat. Zie Meet PDF accessibility standards op de website van Adobe Acrobat voor meer informatie over het maken van toegankelijke PDF-documenten.
 5. Geef voor alle opdrachten en toetsen duidelijk aan wat je verwachtingen zijn, en geef duidelijke instructies en aanwijzingen. Voor studenten met cognitieve beperkingen of leerstoornissen kan het soms al lastig zijn om zich te concentreren op eenvoudige taken. Duidelijke aanwijzingen en goed omschreven verwachtingen kunnen deze studenten helpen zich te concentreren, waardoor het succespercentage veel hoger is.

Blackboard Learn gebruiken met een gehoorbeperking

Hoewel mediabestanden niet automatisch van ondertiteling worden voorzien door Blackboard Learn, biedt het product wel volledige ondersteuning voor ondertiteling in alle mediatypen die je kunt uploaden of weergeven binnen je cursusmateriaal.


Blackboard Learn gebruiken met een visuele beperking

Hieronder zie je de vijf belangrijkste dingen die je moet weten als in je omgeving gebruikers met een visuele beperking werken met Blackboard:

 1. Blackboard Learn is ontwikkeld conform de W3C-richtlijnen voor toegankelijkheid van webcontent om compatibiliteit te garanderen met de meest recente versies van ondersteunende technologie, waaronder schermlezers zoals JAWS en VoiceOver.
 2. Pagina's in Blackboard Learn hebben een vaste structuur om een vertrouwd patroon te creëren terwijl je door het systeem navigeert. De structuur van de pagina wordt gedefinieerd door een combinatie van koppen en zogenaamde ARIA-landmarks. Functies zoals het algemene navigatiemenu en snelkoppelingen kunnen handig zijn voor een snellere, efficiëntere navigatie. Alle toetsenbordnavigatie is gebaseerd op veelgebruikte webnavigatiemodellen.
 3. De functie Snelkoppelingen gaat verder dan de traditionele methode voor het overslaan van koppelingen en maakt het mogelijk om rechtstreeks naar een kop of ARIA-landmark op de huidige pagina te springen. Je kunt snelkoppelingen overal vanaf een pagina openen met een sneltoetscombinatie (Shift+Alt+L), zodat je altijd gemakkelijk kunt navigeren.
 4. Er wordt alt-tekst gebruikt om alle afbeeldingen te beschrijven die binnen Blackboard Learn worden gebruikt. Wanneer cursusleiders cursusinhoud gaan maken, worden ze gevraagd alt-tekst toe te voegen voor afbeeldingen die ze uploaden en te controleren of visuele informatie beschikbaar is voor alle gebruikers.
 5. Als je op je computer instellingen voor hoog contrast hebt gedefinieerd, kun je op de aanmeldingspagina van Blackboard Learn stijlen voor hoog contrast inschakelen. Learn neemt dan de contrastinstellingen van je besturingssysteem over, zodat je de beste visuele ervaring krijgt op basis van je persoonlijke behoeften.

Blackboard Learn gebruiken met een mobiliteitsbeperking

Hieronder zie je de vijf belangrijkste dingen die je moet weten als in je omgeving gebruikers met een mobiliteitsbeperking werken met Blackboard:

 1. De toetsenbordnavigatie binnen het Blackboard Learn-systeem is gebaseerd op veelgebruikte webnavigatiemodellen om consistentie en vertrouwdheid met andere webgebaseerde ervaringen te garanderen.
 2. Snelkoppelingen resulteren in een lijst met alle koppen en landmarks op de pagina, zodat je snel elementen in het midden van de pagina kunt vinden en selecteren. Je kunt snelkoppelingen overal vanaf de pagina openen met een sneltoetscombinatie (Shift+Alt+L), zodat je altijd gemakkelijk kunt navigeren.
 3. Er zijn sneltoetscombinaties beschikbaar voor verschillende tools in Blackboard Learn, zodat toetsenbordgebruikers efficiënter kunnen werken. Sneltoetscombinaties zijn specifiek voor de huidige pagina of gebruikte tool en kunnen worden weergegeven door de tool Snelkoppelingen te openen met Shift+Alt+L.
 4. De tool Volgordeaanpassing toegankelijk via toetsenbord is beschikbaar op elke pagina waarop de volgorde van items kan worden aangepast via slepen en neerzetten en toont de items op de pagina als een lijst. Je gebruikt toetsenbordopdrachten om de volgorde van de items aan te passen.

Blackboard Learn gebruiken met een leerstoornis

Hieronder ziet je de vijf belangrijkste dingen die je moet weten als in je omgeving gebruikers met een leerstoornis werken met Blackboard:

 1. Wanneer je je in een cursus bevindt, kun je het cursusmenu samenvouwen om de pagina overzichtelijker te maken zodat je je beter kunt concentreren op de taak die je moet uitvoeren. Je kunt het menu weer uitvouwen door de linkerkant van het scherm aan te wijzen en de balk te selecteren die verschijnt. Deze voorziening is ook toegankelijk met een toetsenbord.
 2. Menuopties, knoppen en besturingselementen die niet altijd nodig zijn, worden alleen weergegeven wanneer het item waarop ze betrekking hebben de focus krijgt van de muis of het toetsenbord. De pagina wordt hierdoor wat overzichtelijker en je hebt toch toegang tot de menu's wanneer je deze nodig hebt.
 3. Activiteitentellers in het algemene navigatiemenu en Mijn Blackboard geven aan wanneer er nieuwe items zijn of informatie die je aandacht vraagt. Wanneer je deze items bekijkt, worden de tellers op nul gezet zodat je altijd weet wat er nieuw is of is gewijzigd sinds je het systeem voor het laatst hebt gebruikt.
 4. Als dit mogelijk is in je systeem, kun je afzonderlijke meldingen instellen voor nieuwe inhoud, einddatums, discussieberichten en andere items binnen Blackboard Learn, zodat je zelfs een waarschuwing krijgt voor nieuwe informatie wanneer je niet bent aangemeld bij het systeem. Deze meldingen worden per e-mail naar je verstuurd, weergegeven in het onderdeel Updates van Mijn Blackboard of in het meldingsoverzicht. Als Blackboard Connect is geïnstalleerd, kun je meldingen ook via sms ontvangen.
 5. Cursusleiders hebben de mogelijkheid in Blackboard Learn om op basis van je individuele behoeften speciale toetsomstandigheden te creëren. Als je meer tijd nodig hebt, meer pogingen, andere weergaveopties of een andere toetslocatie, overleg dan met je cursusleider.

Toegankelijkheidsvoorzieningen in Blackboard Learn

Het is voor zowel studenten als cursusleiders belangrijk om bekend te zijn met deze voorzieningen en tools om een toegankelijke omgeving in te richten die een goede succesbeleving mogelijk maakt..

Mijn Blackboard

In Mijn Blackboard wordt informatie uit het complete Blackboard Learn-systeem verzameld die relevant is voor de individuele gebruiker. Hierdoor beschikt elke gebruiker over één plek waar snel een overzicht kan worden geraadpleegd van alles wat te maken heeft met verschillende tools en cursussen, evenals activiteiten binnen hun academische netwerk, het netwerk van de instelling en de community van Learn. Hierdoor kunnen gebruikers reageren, materiaal doornemen en rechtstreeks werken met de daar aangeboden informatie. Via activiteitentellers wordt snel de aandacht gevestigd op items die de aandacht van de gebruikers vereisen sinds het laatste bezoek aan Mijn Blackboard. Een centrale locatie met alle nieuwe informatie kan bijdragen aan de leerervaring van studenten met beperkingen of leerstoornissen en hen helpen zich beter te concentreren op de taken die ze moeten uitvoeren. Studenten kunnen een overzicht krijgen van nog niet geraadpleegde informatie voordat ze zich gaan toeleggen op de details van hun cursussen.

Algemene navigatie

Het algemene navigatiemenu bestaat uit de verschillende koppelingen helemaal boven aan de interface van Blackboard Learn Je opent het menu door je naam te selecteren of een sneltoetscombinatie te gebruiken. Dit menu biedt een consistente, snelle en eenvoudige manier om overal vanuit het systeem informatie te vinden en te navigeren naar tools zoals Mijn Blackboard, je cursussen en zelfs bepaalde persoonlijke instellingen.

Adaptieve inhoud

Cursusleiders kunnen individuele leertrajecten opzetten voor studenten door adaptieve inhoud te gebruiken. Adaptieve inhoud maakt het mogelijk inhoud vrij te geven aan studenten op basis van een set regels die een cursusleider opstelt. De regels kunnen betrekking hebben op beschikbaarheid, datum en tijd, afzonderlijke gebruikers, groepslidmaatschap, scores of pogingen voor een Grade Center-item, berekende kolommen in het Grade Center of de doorneemstatus van een item in de cursus. Cursusleiders kunnen adaptieve inhoud gebruiken om inhoud met een alternatieve opmaak of aanvullend materiaal alleen beschikbaar te stellen aan de studenten die dit nodig hebben.

Snelkoppelingen

Via het pictogram Snelkoppelingen in de linkerbovenhoek kan een lijst worden geopend met alle ARIA-landmarks plus een overzicht van alle inhoudskoppen op de pagina die je bekijkt. Ook worden de beschikbare sneltoetscombinaties voor de huidige tool of pagina weergegeven. Via de tool Snelkoppelingen kun je snel een kop of gedeelte van een pagina binnen Blackboard Learn vinden en daar rechtstreeks naartoe gaan. Snelkoppelingen zijn specifiek voor de pagina die je bekijkt. Je kunt de tool op ieder moment openen met een toetscombinatie (Shift+Alt+L). Deze functionaliteit betekent dat gebruikers die hoofdzakelijk met het toetsenbord binnen de toepassing navigeren veel efficiënter kunnen werken.

Toetsuitzonderingen

Op de pagina's Toetsopties en Enquêteopties zijn de instellingen Uitzonderingen toetsbeschikbaarheid/Uitzonderingen enquêtebeschikbaarheidtoegevoegd. Met deze nieuwe instellingen kunnen cursusleiders een of meer groepen studenten selecteren en uitzonderingen maken op de eerder opgegeven beschikbaarheidsinstellingen voor de toets of enquête. Uitzonderingen zijn een manier om rekening te houden met de mogelijkheden van een student met beperkingen of om technologie- en taalverschillen op te heffen. Voorbeelden zijn het toestaan van meer tijd of pogingen voor de toets.

Volgordeaanpassing toegankelijk via toetsenbord

De tool Volgordeaanpassing toegankelijk via toetsenbord is beschikbaar op elke pagina waarop de volgorde van items kan worden aangepast via slepen en neerzetten en toont de items op de pagina als een lijst. Je gebruikt toetsenbordopdrachten om de volgorde van de items aan te passen.

Afspeelknoppen YouTube-speler

Met behulp van de YouTube-mashup kan een cursusleider zoeken naar YouTube-video's en deze rechtstreeks insluiten in cursusinhoud. Wanneer de video wordt weergegeven, kan de student afspeelknoppen gebruiken om de video af te spelen, te pauzeren, te stoppen en het volume van de video te regelen. Dit kan met het toetsenbord of een schermlezer, wat betekent dat het niet nodig is om de meer complexe bedieningselementen van Flash te gebruiken die standaard worden aangeboden voor YouTube-video's.

Meldingen

Je kunt Blackboard zo configureren dat er op verschillende manieren meldingen worden verstuurd om gebruikers te informeren over wijzigingen in een cursus. Meldingen zijn specifiek voor de afzonderlijke gebruiker. Hierdoor kunnen zowel cursusleiders als studenten zelf bepalen welke meldingen ze ontvangen en ook wanneer en hoe dit gebeurt. Gebruikers kunnen een koppeling in een melding selecteren om direct naar het betreffende item te gaan. Ze hoeven dan niet alle omringende inhoud te verwerken. In het geval van integratie met Blackboard Connect kunnen gebruikers meldingen ook ontvangen via sms, tekst-naar-spraak en per telefoon. Op deze manier kunnen alle gebruikers op de hoogte blijven van wat er gebeurt in hun cursus en kunnen ze zelf bepalen op welke manier ze worden geïnformeerd.


Weergaveopties en inhoudsmappen

Cursusleiders kunnen de weergave bepalen van inhoud op elke inhoudspagina of binnen elke map in hun cursus. Zo is het mogelijk om alleen de tekst weer te geven, alleen een pictogram om een inhoudsobject voor te stellen of zowel de tekst als het pictogram. Als er veel inhoud wordt aangeboden op een pagina, kan dit lastig zijn voor studenten met een cognitieve stoornis. Cursusleiders kunnen mappen en opmaak gebruiken om de inhoud overzichtelijk te houden, zodat studenten zich gemakkelijker op één element tegelijk kunnen focussen.

Inhoudseditor

De inhoudseditor in Blackboard Learn is gebaseerd op externe technologie van TinyMCE. De editor bevat verschillende besturingselementen voor het opmaken van tekst, maar dit kan ook via toetscombinaties. De editor zorgt ervoor dat overbodige HTML-code wordt verwijderd die mogelijk wordt toegevoegd als je inhoud kopieert uit documenten van Microsoft Office. Deze opgeschoonde HTML zorgt ervoor dat gebruikers van een schermlezer maximale toegang hebben tot inhoud die is gemaakt in of is gekopieerd naar de editor.

De opmaakopties in de editor zorgen er ook voor dat koppen die door de cursusleider aan de inhoud zijn toegevoegd, geen conflict geven met de algehele semantische structuur van de pagina waarop de inhoud wordt weergegeven. Het bouwen van toegankelijke inhoud in een cursus is de sleutel tot het succes van alle studenten. en de inhoudseditor draagt eraan bij dat de inhoud die je maakt in een cursus, voldoet aan de verwachtingen van de gebruikers en het systeem.

Stijlen met hoog contrast

Op de aanmeldingspagina voor het Blackboard Learn-systeem kun je een instelling voor hoog contrast inschakelen om ervoor te zorgen dat het systeem de contrastinstellingen gebruikt die je al in het besturingssysteem hebt gedefinieerd voor het weergeven van tekst, menu's en andere navigatie-elementen binnen de Blackboard Learn-omgeving. In het geval van gebruikers met een visuele beperking bieden de contrastinstellingen van het besturingssysteem waarschijnlijk de meest comfortabele manier om informatie te bekijken en te verwerken. Om die reden kun je aangeven dat Blackboard Learn deze contrastinstellingen moet overnemen.