Deze informatie is alleen van toepassing op de originele ervaring. De instelling bepaalt welke tools beschikbaar zijn.

Toetsen weergeven

Toetsen zijn toegankelijk via het configuratiescherm. Selecteer de koppeling kop 4 Cursustools en selecteer vervolgens Toetsen, enquêtes en pools.


Toetsen maken

 1. Selecteer op de pagina Toetsen, enquêtes en pools de koppeling kop 3 Toetsen.
 2. Selecteer de koppeling Toets bouwen.
 3. Zoek het bewerkingsveld Naam. Dit veld is de naam van de nieuwe toets. Druk op Tab om naar het Rich Edit-veld Beschrijving te gaan.
 4. Druk tweemaal op Tab in het veld Beschrijving om naar de knop Annuleren te gaan. Druk op Tab om naar Verzenden te gaan en druk op Enter om de toets te maken. De pagina Toetsbord wordt nu geopend. Gebruik deze pagina om vragen toe te voegen en puntwaarden in te stellen.
 5. Zoek de kop Vraag maken en druk op Enter om het menu te openen.

  Als je liever een bestaande vraag wilt gebruiken, druk je op Tab om naar Vraag hergebruiken te gaan.

 6. Kies het vraagtype in het menu dat verschijnt.

Als je een vraag maakt of wijzigt, kan de focus blijven hangen op het veld Juist antwoord. In dat geval druk je tweemaal op het plusteken op het numerieke toetsenblok en op de toets E om de focus te verplaatsen naar de editor van Feedback voor onjuist antwoord .


Tips voor berekende formules

Als je een formule wilt bewerken, zul je de hulp nodig hebben van iemand zonder gezichtsbeperking. Hoewel het mogelijk is om symbolen in te voegen, zijn taken zoals het bewerken van de teller en noemer van een breuk niet mogelijk met JAWS.

Tussen de vakken Vraagtekst en Formule staat een werkbalk die je kunt gebruiken om symbolen in te voegen in een formule. Hoewel veel van deze knoppen een label hebben, geldt dit niet voor de menuknoppen voor het weergeven van extra symbolen. Deze worden dan ook als 'Geen label x' uitgesproken door JAWS, waarbij x een willekeurig nummer is. Hieronder volgt een lijst met de werkbalkknoppen, waarbij de knoppen zonder label worden aangegeven met (Geen label) aan het begin van de regel:

 • Vierkantswortel
 • (Geen label) Rechte haakjes, verticale balken.
 • Matrix van 3 rijen, 3 kolommen met haakjes
 • (Geen label) Opties voor de matrix: kolommen en rijen toevoegen/verwijderen.
 • Vermenigvuldigingsteken
 • (Geen label) Aanvullende wiskundige tekens: plus, min, plus of min.
 • Getal pi
 • (Geen label) Aanvullende irrationele getallen: e.
 • (Geen label) Aanvullende Griekse letters:
 • hoofdletter omega
 • (Geen label) Aanvullende Griekse hoofdletters:
 • (Geen label) Aanvullende geometrische symbolen:
 • (Geen label) Aanvullende bewerkingselementen - Knippen.

Tips voor meerkeuzevragen en vragen met meerdere antwoorden

Als je op Tab drukt, schakel je doorgaans tussen het keuzerondje van een antwoord en de bijbehorende editor. Het kan af en toe gebeuren dat de focus blijft hangen op de editor van elk antwoord. Dit betekent dat je niet met Tab naar het volgende besturingselement kunt.

Als dit gebeurt, verplaats je de focus naar de groep met keuzerondjes bij Juist. Druk hier op Tab om de tekst voor het juiste antwoord te typen. Het keuzerondje Juist krijgt standaard de focus. Nadat je het antwoord hebt getypt, druk je op Shift + Tab om terug te gaan naar de groep met keuzerondjes. Gebruik de pijl-omlaag om naar het volgende antwoord te gaan dat je wilt invoeren. Druk hier op Tab om de editor de focus te geven voor het volgende antwoord.

Doe dit totdat je alle antwoorden hebt ingevoerd. Druk vervolgens op Shift + Tab om terug te gaan naar de keuzerondjes en selecteer opnieuw het juiste antwoord door dit met de pijltoetsen te zoeken.

Voorbeeld:

 1. Zoek het bewerkingsveld Titel van vraag. Typ een titel.
 2. Ga met Tab naar het veld Vraagtekst. Typ de tekst van de vraag.
 3. Ga met Tab naar Antwoordnummering. Maak een keuze.
 4. Deze vraag heeft één goed antwoord en één minder goed antwoord. Schakel het selectievakje Deelpunten toestaan in. Het selectievakje Negatieve scores toestaan voor onjuiste antwoorden komt nu beschikbaar. Laat dit vakje uitgeschakeld; er worden geen negatieve scores gebruikt.
 5. Ga met Tab naar Aantal antwoorden. De standaardwaarde moet 4 zijn. Deze vraag heeft 4 antwoorden.

Druk op Tab om de focus te verplaatsen naar een groep keuzerondjes waarmee een van de vier antwoorden als juist wordt aangegeven. De antwoorden zijn genummerd ongeacht het type antwoordnummering van letters dat eerder is gekozen.

Als je hier op Tab drukt, wordt de focus doorgaans verplaatst naar de editor voor dit antwoord. Soms blijft de focus echter hangen bij het eerste keuzerondje van de groep.

Het juiste antwoord voor deze vraag is nummer 1. Dit keuzerondje is standaard ingeschakeld. Als Tab niet werkt, druk je tweemaal snel achter elkaar op Plus het numerieke toetsenblok om de formuliermodus uit te schakelen. Druk op de toets E om naar de editor voor antwoord 1 te gaan. Druk op Enter om de formuliermodus opnieuw te activeren, typ het antwoord en druk op Tab. Als de focus naar het volgende keuzerondje wordt verplaatst, werkt alles weer goed. Anders druk je opnieuw tweemaal op Plus op het numerieke toetsenblok en druk je op F totdat je ‘Juist 2 radio button not checked’ hoort.

Druk op de toets E om naar de editor voor antwoord 2 te gaan.

Typ een aantal in het veld Punten en druk op Tab om naar het volgende veld te gaan. Je kunt ook de hierboven beschreven stappen volgen.

Voer de laatste twee antwoorden in en laat de percentages voor deelpunten op 0 staan.

Als alle antwoorden zijn ingevuld, kom je bij het veld Feedback voor juist antwoord. Typ een juist antwoord.

De focus kan blijven hangen op het veld Juist antwoord. In dat geval druk je tweemaal op het plusteken op het numerieke toetsenblok en op de toets E om de focus te verplaatsen naar de editor van Feedback voor onjuist antwoord .


Tips voor invuloefeningen

JAWS leest de labels op van alle velden in het gedeelte Vragen wanneer de keuzelijst met invoervak Selecteer optielabel.

Je weet dat je hier bent als je iets hoort zoals:

‘Required Answer 1 Selecteer optielabel Contains number Case Sensitive Case Sensitive Remove Required Answer 2 Selecteer optielabel Contains integer Case Sensitive Case Sensitive Remove Read Only Selecteer optielabel Combo box’

Dit is het besturingselement waar je kunt aangeven of een antwoord exact moet overeenkomen met het antwoord, de inhoud van de antwoordtekst moet bevatten of moet voldoen aan een patroon van de antwoordtekst.

Voorbeeld:

 1. Ga met Tab naar het veld Titel van vraag. Deze vraag heeft geen titel.
 2. Ga met Tab naar het veld Vraagtekst. Typ de tekst van de vraag en laat ergens een of meer woorden weg. De witruimte mag je op elke gewenste manier invoegen.
 3. Ga met Tab naar Aantal antwoorden. Deze vraag heeft 2 juiste antwoorden. Ga daarom met pijl-omlaag naar 2.
 4. Druk op Tab om de focus te verplaatsen naar de keuzelijst met invoervak Selecteer optielabel. Ga met de pijltoets naar Bevat, aangezien beide antwoorden juist zijn als ze een bepaald woord bevatten.
 5. Ga met Tab naar het veld Antwoord 1 en typ het antwoord.
 6. Druk op Tab totdat je Selecteer optielabel hoort voor antwoord 2 en stel de waarde in op Bevat.
 7. Typ het antwoord.

Tips voor meervoudige invuloefening

Als je de juiste antwoorden gaat opgeven voor een meervoudige invuloefening, gebruik je de toetsen Pijl-omhoog en Pijl-omlaag om door de formulierelementen te lopen en niet Tab en Shift+Tab.

De toets H komt hier goed van pas, aangezien koppen het begin van elk antwoordgedeelte markeren.


Tips voor vragen met een kort antwoord

De focus kan blijven hangen op het veld * Vraagtekst. In dat geval druk je tweemaal op Plus het numerieke toetsenblok en op de toets E, H of een andere navigatietoets om de focus te verplaatsen naar het gewenste besturingselement.