De volgende voorbeelden geven de compositie van MEMBERSHIP-gegevensfeeds weer terwijl ze aan verschillende praktijkvoorbeelden voldoen. Deze voorbeelden gebruiken de eenvoudigste invoer van gegevensfeeds die nodig is om aan het praktijkvoorbeeld te voldoen. Er zijn meer MEMBERSHIP-invoerheaders voor gebruik bij maken van lidmaatschaprecords. Analyses van het informatiesysteem van je instelling en registratievereisten en planning helpen om het niveau van de gegevens te bepalen die nodig zijn om Learn op de juiste manier te vullen waarbij er aan je doelen voor gegevens en de levensduur van lidmaatschappen wordt voldaan.

De voorbeelden zijn gebaseerd op standaardinstellingen van Learn in de integratieconfiguratie van de UI. Als je deze configuratie-elementen wijzigt, worden de resultaten van het voorbeeld gewijzigd. Uitleg van deze instellingen is beschikbaar in Overzicht van SIS Framework. Het wordt ook aangenomen, indien anders aangegeven, dat de integratie geconfigureerd is om dezelfde gegevensbron te gebruiken voor alle inkomende gegevens.

Opmerkingen over lidmaatschappen in samengevoegde cursussen

Bij het maken van lidmaatschappen op samengevoegde cursussen werken de volgende criteria:

 • Volg de SIS-lead. Lidmaatschappen moeten een 1:1-relatie bijhouden per het SIS. Zet niet alle lidmaatschappen in de bovenliggende cursus.
 • Het is mogelijk dat een lidmaatschap slechts in één onderliggende cursus bij samengevoegde cursussen. SP 12 heeft een nieuwe veldtoewijzing geïntroduceerd voor lidmaatschappen op cursussen om het beheer van inschrijvingen te ondersteunen bij samengevoegde cursussen (gecombineerde inschrijvingen verplaatsen). Als deze optie wordt toegepast, worden het lidmaatschap en de bijbehorende gegevens/inhoud verplaatst van de huidige cursus naar de nieuwe onderliggende cursus (bekijk het volgende voorbeeld).
 • Met Gecombineerde inschrijvingen verplaatsen moet je het lidmaatschap uitschakelen in een onderliggende cursus voordat je een lidmaatschap in een andere cursus maakt. Als je instelling een algemeen beleid toelaat voor cursusinschrijvingen waarbij studenten zich kunnen inschrijven voor meer dan een cursus, dan krijg je te maken met integratiefouten voor de extra lidmaatschapaanvragen. Bijvoorbeeld, Math100 heeft drie onderliggende cursussen Math100.1, Math100.2 en Math100.3, en een student selecteert Math100.2 en Math100.3 tijdens de inschrijvingsperiode. Eén van de twee inschrijvingen zal een fout veroorzaken bij de verwerking in Learn afhankelijk van welk onderliggend lidmaatschap als eerste wordt verwerkt.

Informatie over lidmaatschapsgegevens

Lidmaatschapsgegevens zijn de set met primaire informatie waarmee de toegang tot een cursus of organisatie wordt bepaald door een gebruiker met een niet-beheerdersrol.

Taken

Gegevens kunnen worden verstrekt aan Learn en daarna worden bijgewerkt, verwijderd of gewijzigd. Het is dus mogelijk dat je begint met de eenvoudigste gegevensset en dat de gegevensvereisten van de instelling veranderen.

Beheer van Momentopname-bestand

Het SIS Framework ondersteunt gegevensfeeduploads van Momentopname-bestanden via een UI-feedupload en via een set URL's die door het Learn-systeem worden aangeboden.

Open HTTP-gegevens en Invoerbestanden uploaden via het integratiemenu in de Gegevensintegratie van de Systeembeheerder voor UI-integraties voor Studenteninformatiesystemen.

In beide gevallen wordt het van de gegevensbewerking aangestuurd door de configuratie van de integratie en het geselecteerde type taak. Het geselecteerde type gegevensbewerking bepaalt hoe de gegevens in de feed 'geïnterpreteerd' worden en elke URL geeft een ander resultaat om te voldoen aan de gewenste doelen van de integratie.

Bewerking Beschrijving
Opslaan Wanneer je dit type taak gebruikt, dan worden gegevens die deel uitmaken van het bestand opgeslagen of bijgewerkt (per configuratie-instellingen) voor alle gegevensbronnen die eigendom zijn van de integratie. (Zie het overzicht van SIS Framework voor gegevenseigendom en gegevensbron.)
Volledig vernieuwen Met deze taak worden gegevens opgeslagen of bijgewerkt die deel uitmaken van de gegevensfeed tijdens het uitschakelen van gegevens die niet zijn opgenomen in de gegevensfeed die is gekoppeld aan de integratie in alle gegevensbronnen.
Verwijderen Deze taak schakelt per integratie-instellingen de records uit in de gegevensfeed die gekoppeld is aan de integratie in alle gegevensbronnen.
Complete Refresh By Data Source Deze taak is geïntroduceerd in SP 12 en voert een volledige vernieuwing uit van gegevens die alleen zijn gekoppeld aan de geconfigureerde gegevensbron voor integratie. Deze taak imiteert de opdrachtregel nauwkeuriger voor het momentopnameproces voor het vernieuwen van gegevens.

De objecten die zijn gekoppeld aan lidmaatschaptaken zijn:

Object Taken
lidmaatschap Store, Complete Refresh, Delete, Complete Refresh by Data Source

Organisaties en cursussen delen dezelfde patronen voor lidmaatschapsbeheer. Er zijn echter wel andere headers vereist. Deze worden indien nodig automatisch vastgesteld, maar de voorbeelden houden de focus op het lidmaatschapsbeheer van de cursus.

De opgegeven voorbeelden worden weergegeven met behulp van de Momentopname Framework UI-functie voor het uploaden van invoerbestanden. Voor meer informatie over het automatiseren of gebruik van andere opdrachtregel-/ programmatische taken, raadpleeg je Automatisering van Momentopname-bestand.

Een herinnering over gegevensbronsleutels

Alle gegevensobjecten ondersteunen de mogelijkheid om de gegevensbronsleutel te wijzigen voor de groepering van die gegevensset en kan gebruikt worden om de bijbehorende gegevensbron te wijzigen.

Dit veld is niet vereist in gegevensfeeds op basis van Framework en tenzij de volgende voorbeelden worden vermeld, wordt ervan uitgegaan dat de integratie is geconfigureerd voor het gebruik van één gegevensbron. In SP 12 bestaat de mogelijkheid om de gegevensbron in de gegevensfeed apart te specificeren van de specificatie van een nieuwe gegevensbron. Raadpleeg Beheer gegevensbronsleutel en de sectie over het wijzigen van een gegevensbron van lidmaatschaprecord.

Opmerkingen over veldtoewijzing

Veldtoewijzing biedt de mogelijkheid om inkomende gegevens te wijzigen voordat deze in Learn worden opgeslagen. Op deze manier heb je volledige controle over de opgeslagen gegevens en kun je voldoen aan de specifieke regels voor Learn wanneer de SIS-gegevens die je hebt opgegeven onvoldoende zijn, bijvoorbeeld door het maken van een geschikte vermelding voor een lidmaatschapnaam. Wanneer dit wordt toegepast op een veld van het lidmaatschapobject, wordt het bijbehorende script uitgevoerd per lidmaatschaprecord, door de gegevens te wijzigen of in te leveren voordat het wordt opgeslagen in Learn. Er wordt een volledige uitleg over veldtoewijzing gegeven in Veldtoewijzing voor tekstbestanden zonder opmaak van Momentopname.

Voorbeelden lidmaatschaptaken

Je kunt op een hoog niveau drie gegevensfeedpatronen van SIS-integratie vaststellen die toegepast kunnen worden op alle taken voor lidmaatschapgegevens en de selectie van het patroon is afhankelijk van de gegevens die je kunt opgeven.

 • Als je een enkel invoerbestand gebruikt, kun je de records opslaan en bijwerken (Store) om een afzonderlijk proces te gebruiken voor het uitschakelen (Delete) van records
 • Als je een enkel invoerbestand gebruikt, kun je records opslaan, bijwerken en uitschakelen (Volledig vernieuwen)
 • Als je een combinatie van bestanden gebruikt, kun je met één opslaan en met een tweede uitschakelen.

Tot slot kun je ook, en dit is niet een SIS-invoerpatroon maar wel noemenswaardig, uitschakelen en verwijderen op basis van alleen gegevensbronsleutels waarbij er gebruik wordt gemaakt van de Gegevensbronbeheertool die beschikbaar is in de UI. Je moet uiterst zorgvuldig zijn met de SIS-gegevens die je op deze manier verkrijgt. Dit is erg handig bij het opschonen van gegevens die nooit werden of niet meer worden aangeboden via het SIS of het resultaat van de uitvoering van testen.

Alleen de basis: Lidmaatschappen

Voor alle lidmaatschappen is een basisset van informatie vereist. Deze informatie wordt weergegeven in Gegevensindeling van Momentopname-bestand en Header-beschrijvingen van Momentopname-bestand.

Als je momenteel de UI-batchtools gebruikt om te schakelen naar SIS Framework en de minimale lidmaatschapgegevens en de UI-uploadfuncties van het SIS Framework, bieden we een betere logboekregistratie en rapportage van je gegevensuploads zonder je processen voor gegevensverzameling aan te passen.

Gegevens in het kort

De minimale gegevensset of headers die vereist zijn voor het maken van een lidmaatschapaccount in Learn bestaat uit:

 • EXTERNAL_COURSE_KEY - een unieke ID voor deze lidmaatschaprecord. Voor organisaties is dit EXTERNAL_ORGANIZATION_KEY.
 • NEW_DATA_SOURCE_KEY - een unieke ID voor de gegevensset van deze record.
  Opmerking: dit wordt aangeboden in de feed of via de integratieconfiguratie.
 • EXTERNAL_PERSON_KEY - De gebruikers-ID voor wie het lidmaatschap geldt.

Het SIS Framework biedt per integratieconfiguratie standaardwaarden voor de niet-verplichte velden, of negeert deze. Drie nuttige velden die niet vereist zijn voor een lidmaatschapfeed AVAILABLE_IND, ROW_STATUS en ROLE. Deze worden besproken in het volgende praktijkvoorbeeld.

Elk van deze headers wordt volledig beschreven in Header-beschrijvingen van Momentopname-bestanden.

Lidmaatschapinformatie toevoegen

Er bestaan praktijkvoorbeelden voor het toevoegen van lidmaatschapinformatie. De eerste is om STORE-lidmaatschapinformatie uit te voeren waardoor het toevoegen of bijwerken van de records wordt weergegeven in de gegevensfeed. De tweede is om de REFRESH-lidmaatschapinformatie te vernieuwen die al aanwezig is in Learn, waardoor nieuwe of bestaande records worden toegevoegd zoals weergegeven in het gegevensbestand. Bestaande Learn-records worden uitgeschakeld die niet aanwezig zijn in het gegevensbestand van het lidmaatschap.

Voorbeelden store-taak

Voorbeeld nr. 1: Lidmaatschappen maken

Je wilt lidmaatschappen toevoegen aan Learn zonder dat dit gevolgen heeft voor bestaande accounts. Je hebt de integratie geconfigureerd om dezelfde gegevensbron voor alle inkomende gegevens te gebruiken.

Vereiste

De cursus en gebruiker moeten bestaan voordat een lidmaatschaptaak kan worden voltooid.

Minimale vereisten voor gegevensfeed

EXTERNAL_COURSE_KEY

EXTERNAL_PERSON_KEY

Oplossing

Maak een memberships.txt-gegevensbestand met de vereiste kopteksten en de bijbehorende gegevens per lidmaatschap dat je wilt toevoegen aan het systeem. Bijvoorbeeld:

EXTERNAL_COURSE_KEY|EXTERNAL_PERSON_KEY
testcourse1|testPerson1
testcourse1|testPerson2
testcourse2|testPerson3

Gebruik de UI om dit bestand te uploaden via het gegevenstype van de lidmaatschap met behulp van de STORE-taak. De lidmaatschapaccounts worden gemaakt en je kunt ze vinden via de lidmaatschaptools van de systeembeheerder.

Voorwaarde achteraf

Lidmaatschappen in testcourse1 zijn gemaakt voor de personen met testPerson1, testPerson2 als hun EXTERNAL_PERSON_KEY en een lidmaatschap in testcourse2 wordt gemaakt voor testperson3.

Voorbeeld nr. 2: Lidmaatschappen bijwerken

Je hebt lidmaatschapaccounts gemaakt en je moet deze wijzigen. Het bovenstaande voorbeeld heeft testPerson3 toegevoegd aan testcourse2 wanneer het testcourse1 had moeten zijn.

Opmerking: hoewel we de juiste wijziging kunnen doorvoeren in de gegevensfeed: testcourse1|testPerson3, blijft het vorige testcourse2-lidmaatschap van kracht totdat het is uitgeschakeld. Dit kan in één feed worden gedaan door het headerelement ROW_STATUS toe te voegen.

Vereiste

COURSE- en PERSON-records moeten bestaan in Learn.

De record voor uitschakelen moet vooraf aanwezig zijn in Learn.

Oplossing

Maak een membership.txt -gegevensbestand met de vereiste kopteksten en de bijbehorende gegevens per lidmaatschap dat je wilt maken/bijwerken of uitschakelen. Bijvoorbeeld:

EXTERNAL_COURSE_KEY|EXTERNAL_PERSON_KEY|ROW_STATUS
testcourse2|testPerson3|disabled
testcourse1|testPerson3|enabled

Omdat STORE alleen werkt op de gegevens in het bestand, worden de lidmaatschaprecords met eerder verzonden gegevens niet beïnvloed. De STORE-taak vereist expliciete manipulatie van gegevens als je de records wilt uitschakelen.

Gebruik de UI om dit bestand te uploaden via het gegevenstype van de lidmaatschap met behulp van de STORE-taak. De lidmaatschaprecords in het bestand worden bijgewerkt.

Voorwaarde achteraf

De lidmaatschaprecords voor testPerson3 worden bijgewerkt om expliciet het testcourse2-lidmaatschap uit te schakelen voor testPerson3 tijdens het maken en inschakelen van een lidmaatschap in testcourse1.

Eerder gemaakte lidmaatschaprecords worden niet beïnvloed.

Lidmaatschap: Complete refresh-taak

COMPLETE REFRESH werkt anders dan STORE COMPLETE REFRESH voert twee taken uit die een vergelijking hebben tussen de gegevens in het invoerbestand en de records in Learn die het eigendom zijn van de integratie: het opslaan van nieuwe records, het bijwerken van bestaande records of het uitschakelen van records in Learn die niet in het gegevensbestand staan.

Voorbeeld: Complete refresh

De gegevens die je SIS geeft, bevatten een volledige momentopname van de lidmaatschappen van cursussen die in Learn moeten bestaan. Deze gegevens bevatten lidmaatschaprecords om toe te voegen, lidmaatschaprecords om bij te werken en sluit records uit die verwijderd zijn sinds de vorige uitvoering van COMPLETE REFRESH die op de juiste manier afgehandeld zou moeten zijn per configuratie (uitschakelen of verwijderen).

Vereiste

COURSE- en PERSON-records moeten bestaan in Learn.

Minimale vereisten voor gegevensfeed

EXTERNAL_COURSE_KEY

EXTERNAL_PERSON_KEY

Oplossing

Begin met de gegevens uit onze eerste store-taak van lidmaatschappen en voeg het juiste lidmaatschap toe voor testPerson3 in testcourse1 en verwijder het onjuiste lidmaatschap voor testPerson3 in testcourse2. Dit levert vergelijkbare resultaten als de verschillende STORE -taken die hierboven zijn gepresenteerd, zoals COMPLETE REFRESH waarbij alle records die niet in het bestand staan, impliciet worden uitgeschakeld.

EXTERNAL_COURSE_KEY|EXTERNAL_PERSON_KEY
testcourse1|testPerson1
testcourse1|testPerson2
testcourse1|testPerson3

Opmerking: als andere lidmaatschaprecords beheerd worden door deze integratie dan zullen deze uitgeschakeld of verwijderd worden omdat ze niet aanwezig zijn in de bovenstaande gegevensfeed.

Voorwaarde achteraf

De lidmaatschaprecord voor testcourse1|testPerson1 en testcourse1|testPerson2 wordt behouden en bijgewerkt.

De lidmaatschaprecord voor testcourse1|testPerson3 wordt toegevoegd aan Learn.

De lidmaatschaprecord voor testcourse2|testPerson3, omdat het niet aanwezig is in de gegevensfeed, wordt gemarkeerd als uitgeschakeld of klaar voor verwijdering per integratieconfiguratie.

Lidmaatschap: Complete refresh by data source-taak

COMPLETE REFRESH BY DATA SOURCE voert een COMPLETE REFRESH-taak uit maar beperkt de getroffen gegevens die gekoppeld zijn aan allen de integratie van de gegevensbron.

Voorbeeld: Complete refresh by data source

De gegevens die je SIS geeft, bevatten een volledige momentopname van de PERSON's die toegang moeten hebben tot Learn. Deze gegevens bevatten PERSON-records om toe te voegen, PERSON-records om bij te werken en records die verwijderd zijn sinds de vorige uitvoering van REFRESH die op de juiste manier afgehandeld zou moeten zijn per configuratie (uitschakelen of verwijderen). Daarnaast zijn alle gegevens in deze vernieuwing bestemd om dezelfde gegevensbron te gebruiken zoals gedefinieerd in de integratie en worden alleen gegevens met betrekking tot deze gegevensbronsleutel beïnvloed.

Vereiste

COURSE- en PERSON-records moeten bestaan in Learn.

Minimale vereisten voor gegevensfeed

EXTERNAL_COURSE_KEY

EXTERNAL_PERSON_KEY

Oplossing

Het gebruik van de gegevens van de laatste keer dat we de store-taak hebben toegepast, voegt een nieuw lidmaatschap toe voor testPerson3 in testcourse1 en verwijdert testcourse2|testPerson3 uit de gegevensfeed:

EXTERNAL_COURSE_KEY|EXTERNAL_PERSON_KEY
testcourse1|testPerson1
testcourse1|testPerson2
testcourse1|testPerson3

Voorwaarde achteraf

De lidmaatschaprecord voor testcourse1|testPerson1 en testcourse1|testPerson2 wordt behouden en bijgewerkt.

De lidmaatschaprecord voor testcourse1|testPerson3 wordt bijgewerkt/toegevoegd aan Learn

De lidmaatschaprecord voor testcourse2|testPerson3, omdat het niet aanwezig is in de gegevensfeed, wordt gemarkeerd als uitgeschakeld of klaar voor verwijdering per integratieconfiguratie.

Als andere lidmaatschaprecords beheerd worden door deze integratie dan worden ze niet uitgeschakeld of verwijderd omdat ze niet aanwezig zijn in de gegevensfeed, tenzij ze dezelfde gegevensbron hebben zoals opgegeven door de integratie.

Beschikbaarheid van lidmaatschappen

De instelling voor de beschikbaarheid van lidmaatschappen zorgt ervoor dat een account in Learn zichtbaar is voor studenten (beschikbaar) of niet zichtbaar (niet-beschikbaar). Opmerking: dit is niet hetzelfde als het uitschakelen van een lidmaatschap. De lidmaatschap is niet alleen niet-beschikbaar voor iedereen maar het is ook niet-beschikbaar voor aanvullende taken zoals lidmaatschapsbeheer via de UI. De toevoeging van deze gegevensfeedheader heeft geen invloed op het bovenstaande gebruik van STORE, COMPLETE REFRESH, COMPLETE REFRESH BY DATA SOURCE voor het maken van lidmaatschaprecords.

Let op de standaardinstellingen voor integratie wanneer een AVAILABILITY-instelling niet geleverd is in de gegevensfeed voor het object dat beschikbaar gemaakt moet worden voor de taken maken/bijwerken.

Voorbeeld: Beschikbaarheid lidmaatschap-account

Je SIS beheert de beschikbaarheid van toegang tot Learn en de gegevensfeed geeft de beschikbaarheidsinstelling aan voor gebruikers aan zodat er beheerd kan worden wanneer ze toegang hebben tot LEARN en je wilt deze toegangsinstelling beheren voor het maken/bijwerken van PERSON.

Vereiste

COURSE- en PERSON-records moeten bestaan in Learn.

Minimale vereisten voor gegevensfeed

EXTERNAL_COURSE_KEY

EXTERNAL_PERSON_KEY

AVAILABILITY_IND

Oplossing

Voeg de AVAILABLE_IND-header toe aan je gegevensfeeds en geef het teken Y op voor beschikbaar en N voor niet-beschikbaar.

EXTERNAL_COURSE_KEY|EXTERNAL_PERSON_KEY|AVAILABLE_IND
testcourse1|testPerson1|Y
testcourse1|testPerson2|Y
testcourse1|testPerson3|Y
testcourse2|testPerson3|N

Voorwaarde achteraf

STORE

Alleen de lidmaatschaprecords voor testcourse1 en testcourse2 worden gemaakt of bijgewerkt met de huidige beschikbaarheidsstatus.

Complete refresh-taak

De lidmaatschaprecords voor testcourse1 en testcourse2 worden gemaakt of bijgewerkt met huidige beschikbaarheidsstatus. Alle andere records worden uitgeschakeld of gemarkeerd om verwijderd te worden omdat ze niet aanwezig zijn in de bovenstaande gegevensfeed.

Complete refresh by data source

De lidmaatschaprecords voor testcourse1 en testcourse2 worden gemaakt of bijgewerkt met huidige beschikbaarheidsstatus. Als andere lidmaatschaprecords worden beheerd door een andere integratie, worden ze niet uitgeschakeld of opgeschoond als gevolg van hun afwezigheid in de gegevensfeed, tenzij ze dezelfde gegevensbron hebben zoals opgegeven door de integratie. COMPLETE REFRESH BY DATA SOURCE werkt alleen op records van de gegevensbron van de integratie.

Lidmaatschaprecords uitschakelen

Als je een lidmaatschaprecord in Learn uitschakelt, dan is deze niet meer toegankelijk voor alle gebruikers (de status uitgeschakeld vervangt de beschikbaarheidsinstelling) en de record is ook niet meer toegankelijk voor UI-taken. Bijvoorbeeld, je kunt een uitgeschakeld lidmaatschap niet via de UI beheren. Als je daarnaast een record uit Learn verwijdert, moet de record eerst uitgeschakeld worden.

Door het uitschakelen van een record en de daarop volgende verwijdering, worden alle referenties van de record uit Learn verwijderd. Blackboard beveelt aan dat het verwijderen of uitschakelen van records alleen plaats mag vinden na een bepaalde tijdsperiode zoals bepaald door je bedrijf en/of juridische praktijken waarvan een record met activiteiten wordt vereist.

Het uitschakelen van records kan twee modellen volgen: Uitschakelen via de uitsluiting van invoergegevens bij REFRESH-taken en Uitschakelen door middel van de feedheader ROW_STATUS.

De vorige lidmaatschaptaken met gebruik van REFRESH-taken tonen Uitschakeling door middel van uitsluiting aan. Het volgende geval en voorbeeld toont het aan door middel van ROW_STATUS.

Voorbeeld: Lidmaatschaprecords uitschakelen

Beleid bepaalt dat je je lidmaatschap volledig van Learn moet verwijderen na 5 jaar (in tegenstelling tot het niet-beschikbaar maken van de record waardoor alleen zichtbaarheid wordt beperkt). Als je STORE-taken gebruikt, moet je een lidmaatschap expliciet uitschakelen om het lidmaatschap te verwijderen door middel van de header ROW_STATUS. Dit is ook handig voor handmatige taken buiten het bereik van SIS-feeds.

Vereiste

COURSE- en PERSON-records moeten bestaan in Learn.

Minimale vereisten voor gegevensfeed

EXTERNAL_COURSE_KEY

EXTERNAL_PERSON_KEY

ROW_STATUS

Oplossing

Voeg de ROW_STATUS-header toe aan je gegevensfeeds en geef ENABLED op voor ingeschakeld en DISABLED voor uitgeschakeld.

EXTERNAL_COURSE_KEY|EXTERNAL_PERSON_KEY|ROW_STATUS
testcourse1|testPerson1|enabled
testcourse1|testPerson2|enabled
testcourse1|testPerson3|enabled
testcourse2|testPerson3|disabled

Voorwaarde achteraf

STORE

Alleen de lidmaatschaprecords in de gegevensfeed worden gemaakt of bijgewerkt waarbij de ROW_STATUS expliciet wordt bijgewerkt.

COMPLETE REFRESH

De lidmaatschaprecords uit in de gegevensfeed worden gemaakt of bijgewerkt waarbij de ROW_STATUS expliciet wordt bijgewerkt. Alle andere records worden uitgeschakeld of gemarkeerd om verwijderd te worden omdat ze niet aanwezig zijn in de gegevensfeed.

COMPLETE REFRESH BY DATA SOURCE

De lidmaatschaprecords uit in de gegevensfeed worden gemaakt of bijgewerkt waarbij de ROW_STATUS expliciet wordt bijgewerkt. Als andere lidmaatschaprecords beheerd worden door deze integratie dan worden ze NIET uitgeschakeld of verwijderd omdat ze niet aanwezig zijn in de bovenstaande gegevensfeed, tenzij ze dezelfde gegevensbron hebben zoals opgegeven door de integratie. COMPLETE REFRESH BY DATA SOURCE werkt alleen op records die overeenkomen met de gegevensbron van de integratie.

Nieuw in SP 12

Voorbeeld: Gecombineerde inschrijvingen verplaatsen

Het gebruik van samengevoegde cursussen heeft enkele beperkingen voor de verwerking van lidmaatschappen (inschrijvingen). Het is niet mogelijk voor een gebruiker om een ingeschakeld lidmaatschap te hebben voor meer dan een samengevoegde cursus.

In sommige gecombineerde scenario's kan het SIS normaliter een gebruiker niet inschrijven voor course_child2 als de gebruiker al ingeschreven staat bij course_child1 in een gecombineerde (samengevoegde) set. Het veld Move Cross-Listed Enrollment stelt de controle in voor de integratie, zodat de SIS-integratie aanneemt dat elke inschrijving die geldig is niet geweigerd moet worden vanwege de gecombineerde beperkingen. Dit betekent, als de bovenstaande referentie van course_child2/course_child1 wordt gebruikt, dat de inschrijving voor course_child1 wordt verplaatst van course_child1 naar course_child2.

De veldtoewijzing voor het beheer van gecombineerde inschrijvingen is beschikbaar via de ‘Geavanceerde configuratie’ van iedere integratie. Het is onderdeel van ‘inschrijving’-objectveldtoewijzing en heet ‘Gecombineerde inschrijvingen verplaatsen.’

Gecombineerde inschrijvingen verplaatsen gebruikt een intern standaardscript dat altijd ‘waar’ als resultaat geeft. Als je dit gedrag wilt wijzigen, moet je een script invoeren dat in sommige of alle gevallen iets anders dan waar als resultaat geeft. Je kunt bijvoorbeeld een script doorvoeren dat onwaar als resultaat geeft of een script dat alleen onwaar als resultaat geeft als het lidmaatschap van de cursus-ID een bepaald patroon heeft etc. Bekijk de voorbeelden voor Aangepaste veldtoewijzing voor meer informatie.

Deze toewijzing wordt standaard niet rechtstreeks ingesteld als onderdeel van de feed voor een integratietype. Er is bijvoorbeeld geen kolom in een momentopname-bestand, er is geen XML-knooppunt in IMS/Vista, etc. Er is daardoor geen voorbeeld van 'gegevens’ voor dit veld.

Volledig voorbeeld

Als je de bovenstaande headers combineert in één bestand dan kunnen we meer praktijkvoorbeelden tegelijkertijd bespreken.

Vereiste

De taak voor het kopiëren van sjablonen kan alleen slagen als testmembership8 niet eerder is gemaakt.

EXTERNAL_COURSE_KEY|EXTERNAL_PERSON_KEY|AVAILABLE_IND|ROW_STATUS
testcourse1|testPerson1|Y|enabled
testcourse1|testPerson2|Y|enabled
testcourse1|testPerson3|Y|enabled
testcourse2|testPerson3|N|disabled

Voorwaarde achteraf

STORE

Alleen de lidmaatschaprecords in de gegevensfeed worden gemaakt of bijgewerkt waarbij de AVAILABILITY en ROW_STATUS expliciet worden bijgewerkt met de volgende resultaten:

Voor alle lidmaatschappen is de beschikbaarheid ingesteld op Ja (Y), behalve voor testcourse2 | testPerson3, die is ingesteld op Nee (N).

Lidmaatschappen voor testcourse1 zijn ingeschakeld, terwijl het lidmaatschap voor testcourse2 | testPerson3 is uitgeschakeld.

COMPLETE REFRESH

Dezelfde resultaten als de store-taak met de toevoeging dat alle andere beheerde records uitgeschakeld worden of gemarkeerd om verwijderd te worden omdat ze niet aanwezig zijn in de gegegevensfeed.

COMPLETE REFRESH BY DATA SOURCE

Dezelfde resultaten als de store-taak met de toevoeging dat als andere lidmaatschaprecords beheerd worden door een andere integratie dan worden ze niet uitgeschakeld of verwijderd omdat ze niet aanwezig zijn in de bovenstaande gegevensfeed, tenzij ze dezelfde gegevensbron hebben zoals opgegeven door de integratie. COMPLETE REFRESH BY DATA SOURCE werkt alleen op records van de gegevensbron van de integratie.

Meer informatie

Overzicht van SIS Framework

Header-beschrijvingen van Momentopname-bestand

Gegevensindeling van Momentopname-bestand

Automatisering van Momentopname-bestand