Rollen bepalen wat een gebruiker wel en niet kan doen in Blackboard Learn. Beheerders gebruiken rollen om bevoegdheden onder te verdelen in sets die kunnen worden toegewezen aan gebruikersaccounts. Elke gebruiker met een bepaalde rol beschikt over de bevoegdheden die aan de rol zijn toegewezen.

Als een gebruikersaccount meerdere rollen heeft, beschikt de gebruiker over alle bevoegdheden van alle rollen. Neem bij wijze van voorbeeld dit scenario in beschouwing. Een rol wordt toegewezen aan een gebruikersaccount dat geen toegang heeft tot het configuratiescherm van de cursus. De gebruiker heeft echter ook een andere rol en die biedt wel toegang tot het configuratiescherm van de cursus. De gebruiker beschikt dus over de bevoegdheid, ook al is die uitgesloten voor een van de toegewezen rollen.


Standaardrollen

Tijdens de installatie van Blackboard Learn worden er verschillende standaardrollen gemaakt. Beheerders kunnen deze standaardrollen bewerken.

Er zijn enkele standaard cursus- en instellingsrollen met dezelfde naam, zoals student en gast. De rol van studentinstelling is niet dezelfde als een studentcursusrol.

Systeemrollen

Met behulp van systeemrollen kunnen administratieve bevoegdheden worden toegewezen aan een gebruiker. Dit geeft beheerders de mogelijkheid administratieve bevoegdheden en functies te delen met andere gebruikers in Blackboard Learn.

Meer informatie over het beheren van systeemrollen

Cursus- en organisatierollen

Met behulp van cursus- en organisatierollen wordt de toegang geregeld tot de inhoud en tools binnen een cursus of organisatie. Elke gebruiker krijgt een rol toegewezen voor elke cursus of organisatie waaraan ze deelnemen. Zo kan een gebruiker die voor de ene cursus de rol Onderwijsassistent heeft voor een andere cursus de rol Student hebben. Cursusleiders kunnen deze rollen gebruiken om een deel van de verantwoordelijkheid voor het onderhoud van de cursus door te schuiven naar iemand anders.

Meer informatie over het beheer van cursus- en organisatierollen

Instellingsrollen

Instellingsrollen bepalen welke opmaken, tabbladen en modules gebruikers kunnen zien wanneer ze zich aanmelden bij Blackboard Learn. Instellingsrollen kunnen ook toegang bieden tot bestanden en mappen van Content Collection. Alle licenties beschikken over een beperkte set met instellingsrollen. Instellingen met toegang tot functies van Community Engagement kunnen nieuwe instellingsrollen toevoegen.

Meer informatie over het beheren van instellingsrollen


Aan de slag met aangepaste rollen

Blackboard Learn bevat een aantal standaardrollen op het niveau van het systeem, de instelling of een cursus. Het is mogelijk dat de behoeften van de instelling vereisen dat deze rollen of de bijbehorende bevoegdheden worden aangepast. Gebruik de volgende beknopte handleiding bij het definiëren van vereisten, het ontwikkelen van de rol en het implementeren van de rol op de instelling.

Vereisten verzamelen

De manier die je gebruikt om een nieuwe rol te maken, wordt beïnvloed door de behoeften. Als je bijvoorbeeld een nieuwe rol moet maken die erg veel lijkt op de bestaande rol Beoordelaar, kun je die rol kopiëren en dan de gewenste wijzigingen doorvoeren. Als je gebruikers echter toegang wilt geven tot bepaalde onderdelen van Blackboard Learn, is het wellicht handiger om alle bevoegdheden te verwijderen en een rol samen te stellen door de benodigde bevoegdheden één voor één toe te voegen.

Systeem- en instellingsrollen kun je helemaal zelf maken als je wilt beginnen zonder bestaande bevoegdheden, maar dit is niet mogelijk voor cursusrollen. Je kunt wel alle bijbehorende bevoegdheden van een gekopieerde cursusrol wijzigen of verwijderen als je op deze manier een cursusrol wilt definiëren.

Het kan handig zijn om jezelf deze vragen te stellen als je een nieuwe gebruikersrol wilt gaan maken:

 1. Wat is het doel van deze nieuwe rol?
 2. Is er een bestaande rol die misschien geschikt is?
 3. Welke rol sluit het meeste aan bij de nieuwe rol die ik wil maken?
 4. Welke onderdelen van de toepassing moeten kunnen worden weergegeven door deze rol?
 5. Welke onderdelen van de toepassing moeten kunnen worden gewijzigd door deze rol?
 6. Heeft deze rol toegang op systeemniveau nodig (denk aan het configuratiescherm voor systeembeheer) of alleen tot cursussen?
 7. Heeft deze rol toegang nodig tot gegevens van studenten? Moeten deze gebruikers gegevens kunnen zien en bewerken zoals cijfers, contactgegevens of inschrijvingen?

Als u Instellingshiërarchie gebruikt in Blackboard Learn, kan het handig zijn om een aangepaste systeemrol te maken voor gebruikers om alleen toegang tot dat gebied van het configuratiescherm voor systeembeheer te krijgen.

De rol configureren

Klaar om aan de slag te gaan? Als je beschikt over alle benodigde informatie, bepaal je hoe je verder wilt gaan.

Kopieer de rol die het beste aansluit bij wat je met de nieuwe rol wilt bereiken.

Meer informatie over het kopiëren van een cursusrol

Meer informatie over het kopiëren van een systeemrol

Je kunt ook een gloednieuwe instellings- of systeemrol maken zonder bevoegdheden.

Meer informatie over het maken van een instellingsrol

Meer informatie over het maken van een systeemrol

De rol testen

Maak gebruikersaccounts die je kunt gebruiken om nieuwe rollen te testen. Maak bijvoorbeeld een testaccount voor elke instellings-, systeem- of cursusrol en log in als de testgebruiker om te kijken wat gebruikers met die rol zien wanneer ze Blackboard Learn openen.

Blackboard adviseert een testgebruiker te maken met de instellingsrol Gast om te controleren wat niet-geverifieerde gebruikers kunnen zien in het systeem. Wijzigingen van de instellingsrol Gast kunnen ernstige gevolgen hebben, aangezien deze rol bepaalt wat gebruikers kunnen zien in Blackboard Learn zonder dat ze zich aanmelden.


Spreadsheet met beschrijvingen van bevoegdheden

Blackboard Learn bevat talrijke beheerdersbevoegdheden die kunnen worden toegewezen aan verschillende rollen, afhankelijk van de behoeften van de instelling. Voor uw gemak heeft Blackboard een uitgebreid spreadsheet met beschrijvingen van beheerdersbevoegdheden samengesteld, met daarin een overzicht van deze bevoegdheden en hun beschrijvingen.

De spreadsheet is actueel vanaf Blackboard Learn 9.1 Q2 2019 (release 3700.0.0).

In de spreadsheet kun je ook zien welke instellingen standaard in- en uitgeschakeld zijn voor elke bevoegdheid. Sommige bevoegdheden zijn gegroepeerd en moeten als één eenheid toegewezen worden aan een rol.

Deze spreadsheet kan een handige referentie zijn bij het indelen van uw rollen. Wanneer je bijvoorbeeld een standaardsysteem-/cursusrol kopieert als basis voor het maken van een aangepaste rol, kan deze spreadsheet je inzicht geven in welke instellingen in- en uitgeschakeld zijn en begrijp je waartoe elke bevoegdheid dient. Raadpleeg deze spreadsheet als je systeemrollen gaat maken of kopiëren en wanneer je bevoegdheden voor cursusrollen wilt beheren.

Bevoegdheden van Outcomes-toetsing zijn niet vermeld.

De spreadsheet geeft de standaardinstellingen voor deze systeemrollen op:

 • Communitybeheerder
 • Cursusbeheerder
 • Begeleider
 • Kijker doelprestaties
 • Doelen beheren
 • Gast
 • Learning Environment-beheerder
 • Geen
 • Waarnemer
 • Beoordelingsbeheerder
 • Beoordelingsmanager
 • Rubriekmanager
 • Ondersteuning
 • Auteur van enquête
 • Systeembeheerder
 • Systeemondersteuning
 • Gebruikersbeheerder

De spreadsheet geeft de standaardinstellingen voor de volgende cursusrollen op:

 • Cursusbouwer
 • Begeleider
 • Beoordelaar
 • Cursusleider
 • Student
 • Onderwijsassistent
 • Gast

Gast-account van Learn kan niet worden ingeschreven voor cursussen


Gast-account kan niet worden ingeschreven voor cursussen

Eerder, wanneer een niet-geverifieerde gebruiker toegang heeft tot Blackboard Learn en de eigenschap “Gast inschakelen” was ingeschakeld, waren ze gekoppeld aan het "Gast"-account. Cursusleiders kunnen dit “Gast”-account inschrijven voor cursussen en organisaties, waardoor de verwerking van rechten wordt omzeild.

Dit account is een uniek Blackboard System Level-account dat nooit bedoeld was om te worden ingeschreven. Als je wilt dat dit account wordt ingeschreven voor niet-geverifieerde gebruikers, is het mogelijk om meerdere niet-geverifieerde gebruikers te koppelen aan het account.

Daarom hebben we de mogelijkheid voor het "Gast"-account verwijderd om in cursussen te worden ingeschreven, zodat mogelijke zorgen over de blootstelling van gegevens tussen niet-geverifieerde gebruikers worden weggenomen. Bestaande inschrijvingen met een “Gast”-account blijven beschikbaar en zijn zichtbaar voor cursusleiders en beheerders, zodat ze deze bestaande inschrijvingen kunnen opschonen via de gebruikersinterface.