Met de introductie van tools voor sociaal leren kan elke gebruiker twee verschillende e-mailadressen hebben:

  • E-mailadres van Learn voor gebruikersrecord: dit e-mailadres wordt alleen gebruikt door voorzieningen binnen de Blackboard Learn-instantie van een instelling.
  • Primair e-mailadres voor profiel: dit e-mailadres wordt alleen gebruikt om gebruikers op ieder moment in hun academische carrière toegang te bieden tot hun Blackboard-profiel, dus ook als ze de instelling al lang hebben verlaten.

Ieder e-mailadres heeft verschillende doelstellingen en als u het ene adres wijzigt, heeft dat geen gevolgen voor het andere adres.


E-mailadres voor de gebruikersrecord

Het e-mailadres voor de gebruikersrecord kan worden weergegeven (en worden gewijzigd, afhankelijk van de instellingen) via het algemene navigatiemenu. Selecteer Instellingen, Persoonlijke gegevens en selecteer Persoonlijke gegevens bewerken.

Het e-mailadres voor de gebruikersrecord wordt in Blackboard Learn gebruikt voor alle lokale Learn-voorzieningen, zoals Meldingen, Discussieruimte en E-mail verzenden.

Het e-mailadres van de gebruikersrecord wordt beheerd door de instelling.


Primair e-mailadres voor profiel

Het primaire e-mailadres voor het profiel is onderdeel van het cloudgebaseerde Blackboard-profiel dat in gebruik is genomen met de Cloudprofielen en -hulpprogramma's in SP 10. De gebruiker wordt bij het maken van een profiel gevraagd dit adres in te voeren. Hierbij wordt er naar een persoonlijk e-mailadres gevraagd. Dit adres wordt gebruikt om de identiteit te controleren, waardoor gebruikers hun profiel gedurende hun hele academische loopbaan kunnen meenemen, ook wanneer ze bij een andere onderwijsinstelling gaan studeren of werken.

Het primaire e-mailadres voor het profiel wordt beheerd door de instelling.

Het is niet handig om een e-mailadres van de instelling te gebruiken als het primaire e-mailadres voor het profiel omdat het instellingsadres meestal wordt verwijderd of geblokkeerd wanneer iemand de instelling verlaat. Als de student een adres invoert dat ze later niet meer kunnen gebruiken, hebben ze ook geen toegang meer tot hun profiel en alle relaties die ze via het netwerk hebben opgebouwd.

Meer informatie over het gebruik van e-mail in Blackboard Learn