De bewerkingen die u kunt uitvoeren in Blackboard Learn worden bepaald door de bevoegdheden die zijn toegekend aan uw gebruikersaccount. Beheerders verlenen bevoegdheden aan gebruikers door rollen te definiëren en deze toe te wijzen aan gebruikersaccounts. U hebt toegang tot alle functies in Blackboard Learn die met uw rollen toegankelijk zijn.

Tijdens de installatie van Blackboard Learn worden er drie gebruikersaccounts met beheerdersmachtigingen gemaakt. Een van deze accounts heeft de naam Systeembeheerder. Deze account wordt ook wel de standaardbeheerdersaccount genoemd.

Beheerders gebruiken de standaardbeheerdersaccount om andere gebruikersaccounts aan te maken, inclusief andere beheerdersaccounts. Op deze manier kunnen beheerders bepaalde beheertaken delegeren, zoals het beheren van gebruikersaccounts, het maken van cursussen of het afhandelen van verzoeken om inschrijving.


Standaardbeheerdersaccounts

Tijdens de installatie van Blackboard Learn worden er drie gebruikersaccounts met beheerdersmachtigingen gemaakt.

 • Beheerder
 • root_admin
 • integratie

Beheerder

De account Systeembeheerder beschikt over alle beheerdersbevoegdheden voor Blackboard Learn. Deze account en de account root_admin zijn de enige twee accounts die zich kunnen aanmelden totdat er aanvullende gebruikers zijn gedefinieerd.

Het wachtwoord voor de account Systeembeheerder wordt ingesteld tijdens de installatie van Blackboard Learn.

root_admin

De account root_admin beschikt over alle administratieve bevoegdheden, waaronder het beheer van virtuele installaties via het configuratiescherm voor systeembeheer. Wanneer met de account root_admin het configuratiescherm voor systeembeheer wordt weergegeven, zie je boven in het configuratiescherm de koppeling Virtuele installaties beheren. Via deze koppeling kan met de account root_admin worden aangemeld bij elke virtuele installatie, waarna de functies voor het beheer van de virtuele installatie kunnen worden gebruikt.

Het wachtwoord voor deze account wordt ingesteld tijdens de installatie van Blackboard Learn.

Zelfs als je een licentie hebt zonder gebruik van virtuele installaties, wordt er een account root_admin gemaakt. De account root_admin kan worden gewijzigd via de pagina Profiel van hoofdbeheerder bewerken.


Integratie

De account integratie wordt uitsluitend gebruikt om momentopnamen in mogelijk te maken. Je kunt deze account niet gebruiken om je aan te melden via de gebruikersinterface. De account wordt nergens vermeld in lijsten met gebruikers in de gebruikersinterface. Als u het wachtwoord van deze account wilt wijzigen, moet u dit doen via de functie Integratiewachtwoord in het configuratiescherm voor systeembeheer.

Het standaardwachtwoord voor de account Integratie wordt ingesteld tijdens de installatie van Blackboard Learn.


Gebruikersaccounts maken

Beheerders kunnen gebruikersaccounts afzonderlijk aanmaken of via een batchbestand. Verderop in dit onderwerp wordt er meer aandacht besteed aan het maken van meerdere gebruikersaccounts via een batchbestand.

 1. Ga naar het configuratiescherm voor systeembeheer en selecteer bij Gebruikers de optie Gebruikers.
 2. Selecteer Gebruiker maken.

  In deze tabel worden de beschikbare velden beschreven. [v] geeft een verplicht veld aan.

  Beschikbare velden voor gebruikersaccounts
  Veld Beschrijving
  Persoonlijke gegevens
  Titel Voer de aanspreektitel van de gebruiker in. Typ bijvoorbeeld dr., dhr. of mevr.
  Voornaam [v] Voer de voornaam van de gebruiker in. Dit veld is verplicht.
  Tweede naam Voer de tweede naam van de gebruiker in.
  Achternaam [v] Typ de achternaam van de gebruiker. Dit veld is verplicht.
  Achtervoegsel Voer het achtervoegsel van de gebruiker in. Typ bijvoorbeeld jr., III of Ph.D.
  Andere naam Voer een andere naam in voor deze gebruiker. Als een gebruiker bijvoorbeeld een andere naam heeft gekregen door te trouwen of te scheiden en de instelling onder beide namen gegevens bijhoudt voor deze student, kunt u hier de andere naam invoeren.
  E-mail Voer het e-mailadres van de gebruiker in. Dit veld wordt aanbevolen.

  Meer informatie over hoe e-mailadressen worden gebruikt

  Student-ID Voer de ID van de student in, zoals toegewezen door de instelling.
  Accountgegevens
  Gebruikersnaam [v] Typ een gebruikersnaam voor de nieuwe gebruiker. Dit veld is verplicht. Gebruikersnamen mogen niet de ASCII-tekens 0-31 bevatten, evenmin als spaties en deze speciale tekens: & # + < > % = / \

  Deze speciale tekens zijn expliciet toegestaan en worden ondersteund in gebruikersnamen: _ - . @

  Deze speciale tekens zijn momenteel niet verboden in gebruikersnamen, maar Blackboard raadt het gebruik ervan af, omdat zij onvoorziene problemen kunnen veroorzaken: ( ) [ ] { } : ; , | ? ! ` ~ ' ^ " * $

  Komma's en aanhalingstekens kunnen bijvoorbeeld problemen veroorzaken met JavaScript: of met lijsten tijdens het verwerken van formulieren.

  Gebruik kleine letters voor een gebruikersnaam. Hoofdletters in gebruikersnamen worden omgezet in kleine letters in de systeemdatabase.

  Een gebruikersnaam is geen beveiligde waarde en kan in de gebruikersinterface worden weergegeven aan onbevoegde gebruikers. Neem daarom nooit vertrouwelijke of persoonlijke gegevens op in een gebruikersnaam, zeker geen gegevens die wettelijk of volgens redelijke verwachting zijn beperkt.

  Wachtwoord [v] Typ een wachtwoord voor de account van de gebruiker. Het wachtwoord moet uit ten minste één teken bestaan en mag geen spaties bevatten.
  Wachtwoordbevestiging [v] Typ het wachtwoord nogmaals, ter bevestiging.
  Overige gegevens
  Geslacht Voer het geslacht van de gebruiker in.
  Geboortedatum Selecteer de geboortedatum van de gebruiker met behulp van de keuzelijsten.
  Opleidingsniveau Geef het opleidingsniveau van de gebruiker aan.
  Bedrijf Voer de bedrijfsnaam van de gebruiker in.
  Functie Voer de functie van de gebruiker in.
  Afdeling Voer de vakgroep van de gebruiker in.
  Straat 1 Voer het adres van de gebruiker in.
  Straat 2 Voer eventuele aanvullende adresgegevens in.
  Plaats Voer de plaats van de gebruiker in.
  Provincie
  Voer de provincie van de gebruiker in.
  Postcode Voer de postcode van de gebruiker in.
  Land Voer het land van de gebruiker in.
  Website Geef de URL van de persoonlijke website van de gebruiker op. Dit moet de volledige URL zijn. Bijvoorbeeld: http://www.blackboard.com, niet www.blackboard.com of blackboard.com
  Telefoon thuis Voer het privé-telefoonnummer van de gebruiker in. Het telefoonnummer wordt exact zo weergegeven als het wordt ingevoerd. Als binnen de instelling een vaste notatie wordt gehanteerd voor telefoonnummers, gebruikt u deze notatie. Bijvoorbeeld: (530) 555-1234 of +1 530-555-1234.
  Telefoon werk Voer het zakelijke telefoonnummer van de gebruiker in. Het telefoonnummer wordt exact zo weergegeven als het wordt ingevoerd. Als binnen de instelling een vaste notatie wordt gehanteerd voor telefoonnummers, gebruikt u deze notatie. Bijvoorbeeld: (530) 555-1234 of +1 530-555-1234.
  Fax werk Voer het faxnummer van de gebruiker in. Het faxnummer wordt exact zo weergegeven als het wordt ingevoerd. Als binnen de instelling een vaste notatie wordt gehanteerd voor telefoonnummers, gebruikt u deze notatie. Bijvoorbeeld: (530) 555-1234 of +1 530-555-1234.
  Mobiele telefoon Voer het mobiele nummer van de gebruiker in. Het telefoonnummer wordt exact zo weergegeven als het wordt ingevoerd. Als binnen de instelling een vaste notatie wordt gehanteerd voor telefoonnummers, gebruikt u deze notatie. Bijvoorbeeld: (530) 555-1234 of +1 530-555-1234.
  Instellingsrollen
  Instellingsrollen Selecteer een of meer instellingsrollen in de lijst. Selecteer de pijl-rechts om de rol te verplaatsen naar de lijst Primaire instellingsrol of Secundaire instellingsrollen.

  Instellingsrollen bepalen wat de gebruiker te zien krijgt in het portaal. Als de instelling toegang heeft tot functies van Community Engagement, kun je tabbladen en modules configureren die op basis van instellingsrollen worden weergegeven voor verschillende groepen gebruikers.

  Meer informatie over het beheren van instellingsrollen

  Systeemrollen
  Systeemrollen Selecteer een of meer systeemrollen in de lijst. Selecteer de pijl-rechts om de rol te verplaatsen naar de lijst Primaire systeemrol of Secundaire systeemrollen.

  Systeemrollen bepalen welke toegang de gebruiker heeft tot administratieve functies.

  Meer informatie over het beheren van systeemrollen

 3. Selecteer Verzenden.

Batchgewijs gebruikersaccounts maken

Je kunt in één keer heel veel gebruikersaccounts aanmaken door een batchbestand te gebruiken.

 1. Maak het batchbestand. Als je een batchbestand gebruikt dat is gemaakt voor een eerdere versie van Blackboard Learn, moet je controleren of de indeling van het bestand geschikt is voor de huidige versie.
 2. Ga naar het configuratiescherm voor systeembeheer en selecteer bij Gebruikers de optie Gebruikers.
 3. Wijs Batchbewerkingen aan en selecteer Gebruikers maken.
 4. Selecteer op de pagina Gebruikers maken (batch) het veld Bestandslocatie of selecteer Bladeren.
 5. Navigeer in het dialoogvenster Bestand uploaden naar het batchbestand en selecteer Openen.
 6. Selecteer bij Type scheidingsteken het scheidingsteken voor het bestand. Als u Automatisch selecteert, wordt het batchbestand geanalyseerd en wordt het scheidingsteken bepaald op basis van het aantal keren dat het teken in het bestand voorkomt.
 7. Selecteer Verzenden.

Gebruikersaccounts weergeven of bewerken

U kunt gegevens in gebruikersprofielen weergeven en aanpassen, inclusief wachtwoorden en cursusrollen voor specifieke cursussen. Je kunt een e-mailbericht sturen naar een gebruiker door in de kolom E-mail het e-mailadres van de gebruiker te selecteren.

 1. Ga naar het configuratiescherm voor systeembeheer en selecteer bij Gebruikers de optie Gebruikers.
 2. Zoek een gebruiker.
 3. Open het menu van de gebruiker en selecteer Bewerken.
 4. Bekijk of wijzig de gebruikersaccount.

  Meer informatie over de velden voor een gebruikersaccount

 5. Selecteer Verzenden.

Inschrijvingen of lidmaatschappen van gebruikers weergeven

 1. Ga naar het configuratiescherm voor systeembeheer en selecteer bij Gebruikers de optie Gebruikers.
 2. Zoek een gebruiker.
 3. Open het menu van de gebruiker en selecteer Cursusinschrijvingen, Organisatie-inschrijvingen of Resultatenlidmaatschappen.
  • Selecteer Openen om de cursus, de organisatie of het resultaat te zien.
  • Als je de gebruiker wilt verwijderen uit de cursus of organisatie, selecteer je Beheren. Schakel op de pagina Inschrijvingen het selectievakje van de gebruiker in en selecteer Gebruikers verwijderen uit cursus of Gebruikers verwijderen uit organisatie.

Bevoegdheden en toegang wijzigen voor gebruikersaccounts

U kunt de bevoegdheden van een gebruiker wijzigen door andere rollen toe te wijzen aan de gebruikersaccount. Als een student een cursusleider bijvoorbeeld gaat helpen bij het geven van een cursus, kunt u de rol Onderwijsassistent toevoegen om de gebruiker toegang te geven tot het configuratiescherm van de cursus. Als de student de cursusleider om wat voor reden dan ook niet meer helpt, verwijdert u de rol Onderwijsassistent om de toegang tot het configuratiescherm in te trekken.

 1. Ga naar het configuratiescherm voor systeembeheer en selecteer bij Gebruikers de optie Gebruikers.
 2. Zoek een gebruiker.
 3. Open het menu van de gebruiker en selecteer Bewerken.
 4. Bij Instellingsrollen kun je rollen toevoegen of verwijderen.
 5. Bij Systeemrollen kun je rollen toevoegen of verwijderen.
 6. Selecteer Verzenden.

Extra beheerdersaccounts maken met volledige of gedeeltelijke beheerdersbevoegdheden

De standaardbeheerdersaccount bevat bevoegdheden voor het maken van andere beheerdersaccounts met volledige bevoegdheden. U kunt ook alleen bepaalde beheerdersbevoegdheden toewijzen aan gebruikers door rollen te definiëren voor verschillende sets met bevoegdheden en deze rollen toe te wijzen aan gebruikersaccounts. Op deze manier kunnen beheerders bepaalde routinematige beheertaken delegeren, zoals het beheren van gebruikersaccounts, het maken van cursussen of het afhandelen van verzoeken om inschrijving.

Meer informatie over rollen en bevoegdheden van gebruikers

Als je een nieuwe gebruikersaccount wilt maken met beheerdersbevoegdheden, wijs je de gebruikers een systeemrol toe met beheerdersbevoegdheden.

Gebruik de volgende stappen om beheerdersrechten toe te kennen aan een bestaande gebruiker:

 1. Ga naar het configuratiescherm voor systeembeheer en selecteer bij Gebruikers de optie Gebruikers.
 2. Zoek een gebruiker.
 3. Open in de zoekresultaten het menu van de gebruiker en selecteer Bewerken.
 4. Wijs bij Systeemrollen een rol met beheerdersbevoegdheden toe aan de gebruiker. Dit kan een aangepaste rol zijn, maar ook een van de standaardsysteemrollen.
 5. Selecteer Verzenden.

Gebruikerswachtwoorden wijzigen

Als je het wachtwoord van een gebruiker wijzigt, moet je de gebruiker laten weten wat het nieuwe wachtwoord is omdat hij of zij zich anders niet meer kan aanmelden bij Blackboard Learn. Er bestaan geen geautomatiseerde procedures om gebruikers het gewijzigde wachtwoord te bezorgen. Wachtwoorden moeten uit ten minste één teken bestaan en mogen geen spaties bevatten.

 1. Ga naar het configuratiescherm voor systeembeheer en selecteer bij Gebruikers de optie Gebruikers.
 2. Zoek een gebruiker.
 3. Open in de zoekresultaten het menu van de gebruiker en selecteer Wachtwoord wijzigen.
 4. Typ het nieuwe wachtwoord en typ het nogmaals ter bevestiging.
 5. Selecteer Verzenden.

Gebruikersaccounts beschikbaar of niet-beschikbaar maken

Als u de gegevens van een gebruikersaccount wilt bewaren maar u wilt voorkomen dat de gebruiker zich aanmeldt bij Blackboard Learn, wijzigt u de status van de gebruikersaccount in Niet beschikbaar. Hierdoor blijven de accountgegevens van de gebruiker behouden, evenals cursusinschrijvingen en andere gegevens, maar kan de gebruiker niet deelnemen aan cursussen.

Als een student bijvoorbeeld een semester op stage gaat, kunt u de bijbehorende account gedurende de periode van de afwezigheid op Niet beschikbaar zetten. Als de student terug is, maak je de account weer beschikbaar.

Als een gebruikersaccount niet beschikbaar is, zie je een rode X naast de gebruikersnaam wanneer deze voorkomt in zoekresultaten of lijsten met gebruikers. Ook als een gebruikersaccount niet beschikbaar is, kun je de gebruiker een bericht sturen door het e-mailadres te selecteren.

Als uw instelling beschikt over een licentie voor Community Engagement, kunt u gebruikersaccounts en inschrijvingsrecords van gebruikers uitschakelen in de database. In de lijst met gebruikers in het configuratiescherm voor systeembeheer herkent u uitgeschakelde gebruikersaccounts aan een rode X.

 1. Ga naar het configuratiescherm voor systeembeheer en selecteer bij Gebruikers de optie Gebruikers.
 2. Zoek een gebruiker.
 3. Open in de zoekresultaten het menu van de gebruiker.
 4. Als u de beschikbaarheid voor één gebruiker wilt wijzigen, selecteert u Beschikbaar maken of Niet-beschikbaar maken. Als u de beschikbaarheid voor verschillende gebruikers wilt wijzigen, schakelt u het selectievakje van de gebruikers in. Wijs vervolgens Beschikbaarheid aan en selecteer Beschikbaar maken of Niet-beschikbaar maken.

Meer informatie over vergrendelingsopties voor gebruikersaccounts


Gebruikersaccounts verwijderen

U kunt gebruikersaccounts verwijderen via de gebruikersinterface of via een batchbestand. Zie Batchgewijs gebruikersaccounts verwijderen voor het verwijderen van accounts via een batchbestand.

Verwijderde gebruikersrecords kunnen niet worden hersteld. Als u gebruikers verwijdert, worden ook de bijbehorende cursusgegevens verwijderd, zoals cijfers.

 1. Ga naar het configuratiescherm voor systeembeheer en selecteer bij Gebruikers de optie Gebruikers.
 2. Zoek de gebruikers die u wilt verwijderen.
 3. Als je een bepaalde gebruiker wilt verwijderen, open je het menu van de gebruiker en selecteer je Verwijderen. Als u meerdere gebruikers wilt verwijderen, schakelt u de selectievakjes van de gebruikers in. Klik op Verwijderen.

Batchgewijs gebruikersaccounts verwijderen

U kunt in één keer een groot aantal gebruikers verwijderen door een batchbestand te gebruiken.

Verwijderde gebruikersrecords kunnen niet worden hersteld. Als u gebruikers verwijdert, worden ook de bijbehorende cursusgegevens verwijderd, zoals cijfers.

Als je een batchbestand gebruikt dat is gemaakt voor een vorige versie van Blackboard Learn, controleer je of de indeling van het bestand geschikt is voor de huidige versie.

Meer informatie over richtlijnen voor batchbestanden voor gebruikersaccounts

 1. Ga naar het configuratiescherm voor systeembeheer en selecteer bij Gebruikers de optie Gebruikers.
 2. Wijs Batchbewerkingen aan en selecteer Gebruikers verwijderen.
 3. Selecteer op de pagina Gebruikers verwijderen (batch) het veld Bestandslocatie of selecteer Bladeren.
 4. Navigeer in het dialoogvenster Bestand uploaden naar het batchbestand en selecteer Openen.
 5. Selecteer bij Type scheidingsteken het scheidingsteken voor het bestand. Als u Automatisch selecteert, wordt het batchbestand geanalyseerd en wordt het scheidingsteken bepaald op basis van het aantal keren dat het teken in het bestand voorkomt.
 6. Selecteer Verzenden.

Een overzichtsrapport met gebruikersactiviteiten uitvoeren

Er zijn verschillende rapporten beschikbaar met informatie over de gebruikers- en systeemactiviteit als geheel, maar je kunt ook een rapport uitvoeren met informatie over de activiteit van een bepaalde gebruiker binnen alle cursussen.

 1. Ga naar het configuratiescherm voor systeembeheer en selecteer bij Gebruikers de optie Gebruikers.
 2. Zoek een gebruiker.
 3. Open in de zoekresultaten het menu van de gebruiker en selecteer Overzichtsrapport met gebruikersactiviteiten.
 4. Selecteer eventueel nog bepaalde cursussen en wijzig de waarden in de velden Begindatum selecteren en Einddatum selecteren.
 5. Selecteer Verzenden.

Nadat een rapport is uitgevoerd, kunt u het opslaan in Content Collection, downloaden of een nieuw rapport uitvoeren met andere criteria.