Instellingsrollen bepalen welke opmaken, tabbladen en modules gebruikers kunnen zien wanneer ze zich aanmelden bij Blackboard Learn. Instellingsrollen kunnen ook toegang bieden tot bestanden en mappen van Content Collection.

Alle licenties wijzen de standaardinstellingsrol toe aan alle gebruikers in het systeem. Instellingen met toegang tot functies van Community Engagement kunnen andere instellingsrollen toewijzen aan andere gebruikers in het systeem. Daarnaast kunnen ze nieuwe instellingsrollen toevoegen aan het systeem die aan gebruikers kunnen worden toegewezen.

Het efficiënt implementeren van instellingsrollen vereist gedetailleerde planning om de werking te optimaliseren en inconsistenties en overlap te voorkomen. Het wordt aanbevolen te beginnen met andere systemen binnen de instelling waarop studentgegevens worden opgeslagen. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat studenten op faculteit (Taalkunde, Wetenschap, Geschiedenis) en locatie (Campus Oost, Campus West) worden gecategoriseerd in de database. Door hetzelfde model voor het ordenen van studentgegevens toe te passen op instellingsrollen, bent u verzekerd van consistentie binnen de hele instelling.

Voorbeeld: een beheerder definieert een instellingsrol met de naam CJ_2011 en wijst deze rol toe aan alle gebruikers in het cursusjaar 2011. Er wordt inhoud gemaakt en deze komt alleen beschikbaar voor de rol CJ_2011. Alleen gebruikers met de primaire of secundaire instellingsrol CJ_2011 kunnen deze inhoud zien.


Verwijderbare en niet-verwijderbare instellingsrollen

Eerdere versies van Blackboard Learn hadden een set met twintig instellingsrollen. Deze rollen worden in huidige versies aangeboden als niet-verwijderbare instellingsrollen. Je kunt wel de naam van deze rollen wijzigen, maar je kunt ze niet verwijderen. Het is evenmin mogelijk de rol-ID te wijzigen. Deze rol-ID's kunnen namelijk worden gebruikt door bestaande Building Blocks en integraties van derden.

Je kunt aangepaste instellingsrollen maken. Aangepaste instellingsrollen kun je verwijderen en een andere rol-ID geven. Ga echter zorgvuldig te werk als je rollen gaat verwijderen of rol-ID's gaat aanpassen. Deze bewerkingen kunnen namelijk invloed hebben op Building Blocks of integraties van derden die deze rollen gebruiken.


De instellingsrol Student

De rol Student is de rol die standaard wordt ingesteld als de primaire instellingsrol. Dit is een niet-verwijderbare rol. De rol-ID kan dus niet worden gewijzigd. Je kunt wel de naam van de rol wijzigen. De rol-ID blijft dus altijd Student, maar de rolnaam kan worden veranderd in Deelnemer, Basisgebruiker of een andere aanduiding.

Als een verwijderbare instellingsrol wordt verwijderd, krijgen alle gebruikers met die rol als de primaire instellingsrol automatisch weer de rol Student.


Primaire en secundaire instellingsrollen

Elke gebruiker krijgt een primaire rol binnen de instelling toegewezen.

U kunt ook een of meer secundaire instellingsrollen toewijzen aan een gebruiker. De gebruiker beschikt in dat geval over het totaal van de bevoegdheden van alle instellingsrollen. Een gebruiker met verschillende instellingsrollen heeft toegang tot alle opmaken, tabbladen, modules en bestanden en mappen van Content Collection die beschikbaar zijn voor een van deze rollen.

Secundaire rollen zijn bedoeld om aanvullende bevoegdheden te verlenen aan gebruikers op basis van de behoeften van hun functie en de taken die ze moeten uitvoeren in Blackboard Learn. Op deze manier kunnen gebruikers toegang hebben tot meer inhoud en tools zonder dat hun primaire rol of functie hoeft te worden aangepast.

Instellingsrollen zijn niet van zich zelf primair of secundair. Deze aanduidingen hebben betrekking op de gebruikersaccount. Zo kan de ene gebruiker Student als primaire instellingsrol hebben, terwijl dit voor een andere gebruiker een secundaire instellingsrol is.


Informatie over Instellingsrollen plannen: aanbevolen procedures voor Blackboard Learn

Een inhoudsplan opstellen

In de meeste gevallen hebben de verschillende soorten gebruikers toegang tot verschillende soorten inhoud en tools nodig binnen Blackboard Learn. Studenten hebben bijvoorbeeld een andere set tabbladen, modules, en bestanden en mappen van Content Collection nodig dan cursusleiders.

Wanneer je de belangrijkste groepen gebruikers binnen de instelling hebt geïdentificeerd, kun je een inhoudsplan opstellen met daarin per groep een overzicht van de opmaken, thema's, modules en bestanden van Content Collection die vereist zijn. Vervolgens definieer je instellingsrollen die toegang verlenen tot iedere set met inhoud.

Het plannen van instellingsrollen op basis van inhoud is doorgaans de meest efficiënte manier om rollen te structureren die overweg kunnen met nieuwe inhoud en toekomstige uitbreiding.

Instellingsrollen maken in groepen op categorie

Gebruik categorieën zoals locatie, hoofdvak en jaar om instellingsrollen te definiëren. Gebruik andere instellingen als een model voor het ontwikkelen van categorieën.

 • Aanduiding: STUDENT (voornaamste rol binnen instelling)
 • Campus: CAMPUS_WEST
 • Hoofdvak: HOOFDVAK_NATUURKUNDE
 • Jaar: CJ_2012

Naamgevingsconventie

Rollen van Blackboard Learn worden in alfabetische volgorde weergegeven. Een naamgevingsconventie op basis van categorieën met instellingsrollen maakt het eenvoudiger de juiste rollen te vinden wanneer u de bijbehorende bevoegdheden gaat aanpassen en de rollen gaat toewijzen aan gebruikers.

Als de instelling bijvoorbeeld drie locaties heeft, Midden, Oost en West, kun je de instellingsrollen LOCATIE_MIDDEN, LOCATIE_OOST en LOCATIE_WEST noemen om de rollen eenvoudig te kunnen terugvinden in de lijst.

Als je de namen MIDDEN_LOCATIE, OOST_LOCATIE en WEST_LOCATIE gebruikt, staan de rollen niet bij elkaar in de lijst.

Instellingsrollen testen

Maak gebruikersaccounts die u kunt gebruiken om instellingsrollen te testen. Maak bijvoorbeeld een testaccount voor elke instellingsrol. Meld je aan als de testgebruiker om te kijken wat gebruikers met die instellingsrol zien wanneer ze Blackboard Learn starten.

Blackboard adviseert een testgebruiker te maken met de instellingsrol Gast om te controleren wat niet-geverifieerde gebruikers kunnen zien in het systeem. Wijzigingen van de instellingsrol Gast kunnen ernstige gevolgen hebben, aangezien deze rol bepaalt wat gebruikers kunnen zien in Blackboard Learn zonder dat ze zich aanmelden.

Voorbeeld: dit voorbeeld toont het geplande effect van instellingsrollen op twee testgebruikers.

Gebruiker: Mirjam Tuk

Instellingsrol voor Mirjam Tuk
Rol Diensten
Locatie – Oost (primair) Algemene mededelingen over opmaak voor locatie Oost
Afdeling – Scheikunde, locatie Oost Nieuws en mededelingen, afdeling Scheikunde

Instructietools zoals simulaties en interactieve docenten, afdeling Scheikunde

Functie – Faculteitslid Administratieve bronnen en formulieren

Mogelijkheden voor portfoliopublicatie

Status – Actief, fulltime professor Speciale gebeurtenissen voor fulltime faculteitsleden
Taak – Mentor Opleidingsbronnen en richtlijnen voor adviseurs
Taak – Faculteitslid Natuurwetenschappen, locatie Oost Content Collection met herbruikbare leerobjecten, video's en afbeeldingen door de afdeling gelicentieerd voor studie, faculteit Natuurwetenschappen

100 MB ruimte op virtuele vaste schijf

Gebruiker: Jan Baak

Instellingsrol voor Mirjam Tuk
Rol Diensten
Locatie – West (primair) Algemene mededelingen over opmaak voor locatie West

Verkeersberichten voor locatie West

Locatie Oost Algemene mededelingen
Afdeling – Scheikunde, locatie West (geen)
Functie – Faculteitslid Administratieve bronnen en formulieren

Mogelijkheden voor portfoliopublicatie

Status – Tijdelijk Richtlijnen voor tijdelijke faculteitsleden
Taak – Faculteitslid Natuurwetenschappen, locatie West 200 MB ruimte op virtuele vaste schijf
Taak – Faculteitslid Natuurwetenschappen, locatie Oost Content Collection met herbruikbare leerobjecten, video's en afbeeldingen door de afdeling gelicentieerd voor studie, faculteit Natuurwetenschappen

100 MB ruimte op virtuele vaste schijf

Instellingsrollen maken

Zorg dat de nieuwe rol overeenkomt met het inhoudsplan en voldoet aan de naamgevingsconventie van de instelling. Je kunt rollen die niet voldoen aan de conventie weliswaar verwijderen, maar je krijgt een beter resultaat als je een gedetailleerde planning maakt en naleeft voordat je rollen gaat maken.

 1. Ga naar het configuratiescherm voor systeembeheer en selecteer in de sectie Gebruikers de optie Instellingsrollen.
 2. Selecteer Rol maken. In deze tabel worden de beschikbare velden beschreven. [v] geeft een verplicht veld aan.
  Beschikbare velden voor het maken van rollen
  Veld Beschrijving
  Rolnaam [v] Dit veld identificeert de rol binnen de gebruikersinterface. Dit veld is vereist en moet uniek zijn. Dit veld heeft een limiet van 50 tekens.
  Rol-ID[v] Dit veld identificeert de rol in de database en voor externe systemen. Dit veld is vereist en moet uniek zijn. Gebruik alleen alfanumerieke tekens. Gebruik geen spaties of speciale tekens. Dit veld heeft een limiet van 50 tekens.
  Beschrijving Hier kunt u instructies of opmerkingen voor beheerders typen. Alleen gebruikers met administratieve bevoegdheden zien deze beschrijving. Dit veld is weliswaar niet verplicht, maar het is verstandig om een beschrijving op te geven voor de rol. Gebruik geen HTML-code in dit veld. Dit veld heeft een limiet van 1.000 tekens.
 3. Selecteer Verzenden.

Instellingsrollen bewerken

 1. Ga naar het configuratiescherm voor systeembeheer en selecteer in de sectie Gebruikers de optie Instellingsrollen.
 2. Open het menu van de rol.
 3. Klik op Bewerken.
 4. Typ wijzigingen in een of meer van de velden. In deze tabel worden de beschikbare velden beschreven. [v] geeft een verplicht veld aan.
  Beschikbare velden voor instellingsrollen
  Veld Beschrijving
  Rolnaam [v] Dit veld identificeert de rol binnen de gebruikersinterface. Dit veld is vereist en moet uniek zijn. Dit veld heeft een limiet van 50 tekens.
  Rol-ID[v] Dit veld identificeert de rol in de database en voor externe systemen. Dit veld is vereist en moet uniek zijn. Gebruik alleen alfanumerieke tekens. Gebruik geen spaties of speciale tekens. Dit veld heeft een limiet van 50 tekens.
  Beschrijving Hier kunt u instructies of opmerkingen voor beheerders typen. Alleen gebruikers met administratieve bevoegdheden zien deze beschrijving. Dit veld is weliswaar niet verplicht, maar het is verstandig om een beschrijving op te geven voor de rol. Gebruik geen HTML-code in dit veld. Dit veld heeft een limiet van 1.000 tekens.
 5. Selecteer Verzenden.

Instellingsrollen verwijderen

Het verwijderen van een instellingsrol is permanent. Je kunt de rol dus niet meer terughalen. Als je een rol per ongeluk verwijdert, moet een beheerder een nieuwe, identieke rol definiëren en deze toewijzen aan gebruikers. Als u wilt voorkomen dat u de rol opnieuw moet maken en toewijzen, kunt u de instellingsrol ook uitschakelen met Momentopname. Verwijderen is dan niet nodig.

Als u een instellingsrol verwijdert, verbreekt u de koppeling tussen gebruikers en de rol. Als de verwijderde rol de primaire instellingsrol is voor een gebruiker, krijgt de gebruiker automatisch de rol Student als de nieuwe primaire instellingsrol.

Als je een instellingsrol verwijdert, heeft dit geen gevolgen voor inhoud die alleen aan gebruikers met die rol wordt weergegeven. Gebruikers kunnen de inhoud echter pas weer zien nadat deze beschikbaar is gemaakt aan een bestaande instellingsrol.

 1. Ga naar het configuratiescherm voor systeembeheer en selecteer in de sectie Gebruikers de optie Instellingsrollen.
 2. Als je een bepaalde rol wilt verwijderen, open je het menu van de rol en selecteer je Verwijderen. Als u meerdere rollen wilt verwijderen, schakelt u de selectievakjes in van de desbetreffende rollen. Klik op Verwijderen.

  Als een rol geen selectievakje heeft, is het een niet-verwijderbare rol of ben je niet bevoegd om de rol te verwijderen.

 3. Lees het bevestigingsbericht. Als je de rol nog steeds wilt verwijderen, selecteer je OK. Selecteer Annuleren om terug te gaan naar de pagina Instellingsrollen zonder rollen te verwijderen.

Opmaken beschikbaar maken per instellingsrol

Wanneer u een opmaak maakt of bewerkt, koppelt u deze aan een instellingsrol in de lijst Beschikbaarheid op de pagina Opmaakinstellingen. U kunt de opmaak koppelen aan alle instellingsrollen door Iedereen te selecteren. Selecteer de naam van een rol om de opmaak te koppelen aan een bepaalde instellingsrol.

De hostnaam heeft ook invloed op de opmaak die een gebruiker ziet. Hostnamen maken deel uit van de URL die wordt gebruikt voor toegang tot Blackboard Learn. Een instelling kan bijvoorbeeld een verschillende hostnaam gebruiken voor verschillende afdelingen, zoals http://law.yourschool.com en http://medical.yourschool.com. Hostnamen kunnen worden opgegeven in de instellingen van een opmaak.

 1. Ga naar het configuratiescherm voor systeembeheer en selecteer bij Communities de optie Opmaken en thema's.
 2. Selecteer Opmaken beheren.
 3. Open het menu van de module.
 4. Klik op Bewerken.
 5. Selecteer bij Beschikbaarheid een instellingsrol in de lijst. Deze opmaak is nu alleen toegankelijk voor gebruikers waaraan deze rol is toegewezen. Selecteer Iedereen om de opmaak beschikbaar te maken voor alle gebruikers.
 6. Als je de eigenschappen van de opmaak wilt wijzigen, selecteer je Opslaan en aanpassen. Selecteer Verzenden om op te slaan zonder verdere wijzigingen aan te brengen.

Modules beschikbaar maken per instellingsrol

Instellingsrollen bepalen welke modules van Blackboard Learn toegankelijk zijn voor gebruikers. Zie Modules beheren voor meer informatie over het toevoegen en beheren van modules.

 1. Ga naar het configuratiescherm voor systeembeheer en selecteer bij Communities de optie Tabbladen en modules.
 2. Selecteer Modules.
 3. Open het menu van de module.
 4. Klik op Eigenschappen bewerken.
 5. Blader omlaag naar het kopje Beschikbaarheid.
 6. Geef bij Beschikbaar voor aan of deze module beschikbaar moet zijn voor iedereen of voor specifieke rollen.
 7. Als u Iedereen hebt geselecteerd, gaat u verder met de volgende stap. Als u Specifieke rollen hebt geselecteerd, kiest u in de lijst Te selecteren items de rollen waaraan u deze module beschikbaar wilt stellen. Selecteer de pijl-rechts om de items over te brengen naar de lijst Geselecteerde Items. Selecteer Selectie omkeren om de selectie in de lijsten om te draaien.

  Als je in Windows meerdere items achter elkaar wilt selecteren, houd je Shift ingedrukt terwijl je het eerste en laatste item selecteert. Als je items wilt selecteren die niet naast elkaar staan, houd je Ctrl ingedrukt terwijl je de gewenste items selecteert. Op een Mac gebruik je de toets Command in plaats van Ctrl.

  1. Stel deze module beschikbaar aan alle gebruikers (Iedereen) of beperk de toegang per instellingsrol (Geselecteerde rollen).
  2. Als je de toegang per rol wilt beperken, selecteer je een rol. Selecteer vervolgens de pijl om de rol naar de andere lijst te verplaatsen.
 8. Selecteer Verzenden.

Tabbladen beschikbaar maken per instellingsrol

Instellingsrollen bepalen welke tabbladen van Blackboard Learn toegankelijk zijn voor gebruikers. Zie Tabbladen beheren voor meer informatie over het toevoegen en beheren van tabbladen.

 1. Open het menu van de tabbladgroep.
 2. Blader omlaag naar het kopje Beschikbaarheid.
 3. Als u Iedereen hebt geselecteerd, gaat u verder met de volgende stap. Als u Specifieke rollen hebt geselecteerd, kiest u in de lijst Te selecteren items de rollen waaraan u deze module beschikbaar wilt stellen. Selecteer de pijl-rechts om de items over te brengen naar de lijst Geselecteerde Items. Selecteer Selectie omkeren om de selectie in de lijsten om te draaien.
 4. Selecteer Verzenden.