Wanneer de cloud is ingeschakeld, krijgen gebruikers meer mogelijkheden zich op een persoonlijkere manier uit te drukken. Dit betekent dat de kans groter is dat sommige gebruikers ongepaste inhoud zullen posten. Andere gebruikers kunnen inhoud rapporteren die zij ongepast vinden.

Meer informatie over hoe studenten ongepaste inhoud rapporteren

Nadat inhoud is gerapporteerd, wordt er per e-mail een melding verstuurd naar het e-mailadres dat is opgegeven voor de contactpersoon voor lokale ondersteuning.

Je instelling moet de gerapporteerde inhoud controleren en de nodige stappen ondernemen. Blackboard beveelt uw instelling aan om een beleid op te stellen en openbaar beschikbaar te maken m.b.t. online wangedrag en ongepaste inhoud.

Ga naar het configuratiescherm voor systeembeheer en selecteer onder Cloudbeheer de optie Gerapporteerde items om de gerapporteerde inhoud te bekijken.