Ga naar het configuratiescherm voor systeembeheer en selecteer bij Gebruikers de optie Gebruikers.

De zoekvelden veranderen op basis van de keuze die je maakt in de lijst Opties.

 1. Selecteer een zoekvoorwaarde in de lijst Opties.
 2. De zoekvelden worden aangepast aan de gekozen optie.

Alle gebruikers zoeken die je mag zien

 1. Selecteer Gebruikersinformatie in de lijst Opties.
 2. Selecteer een gebruikersprofielveld in de lijst Zoeken.
 3. Selecteer de zoekvoorwaarde Niet leeg.
 4. Selecteer Start.

Zoeken op gebruikersprofielgegevens

 1. Selecteer Gebruikersinformatie in de lijst Opties.
 2. Selecteer in de lijst Zoeken of je wilt zoeken op Gebruikersnaam, Voornaam, Achternaam of E-mailadres.
 3. Selecteer een zoekvoorwaarde in de lijst: Bevat, Gelijk aan, Begint met of Niet leeg.
 4. Selecteer Start.

Zoeken op cursus- of organisatie-inschrijving

 1. Selecteer Inschrijvingen in de lijst Opties.
 2. Selecteer een zoekvoorwaarde in de lijst: Gelijk aan, Groter dan of Kleiner dan.
 3. Voer het aantal cursussen of organisaties in.
 4. Geef aan of u wilt zoeken op cursussen of organisaties.
 5. Selecteer Start.

Zoeken op aanmeldingsdatum

 1. Selecteer Laatste aanmelding in de lijst Opties.
 2. Selecteer een zoekvoorwaarde in de lijst: Voor, Na of Nooit.
 3. Voer een datum in of selecteer het kalenderpictogram om een datum te selecteren.
 4. Selecteer Start.

Zoeken op systeemrol

Als je in Windows meerdere items achter elkaar wilt selecteren, houd je Shift ingedrukt terwijl je het eerste en laatste item selecteert. Als je items wilt selecteren die niet naast elkaar staan, houd je Ctrl ingedrukt terwijl je de gewenste items selecteert. Op een Mac gebruikt u de toets Command in plaats van Ctrl.

 1. Selecteer Systeemrollen in de lijst Opties.
 2. Selecteer de rol in het vak Items voor selectie en selecteer de pijl-rechts om de rol over te brengen naar het vak Geselecteerde items.
  • Als je alle rollen wilt overbrengen naar het andere vak, selecteer je Alles selecteren en selecteer je vervolgens de pijl-rechts.
  • Selecteer Selectie omkeren om de selectie in de lijsten om te draaien.
  • Als je rollen wilt verwijderen uit de zoekcriteria, selecteer je de rol in het vak Geselecteerde items en selecteer je de pijl-links om de rol over te brengen naar het vak Items voor selectie.
 3. Selecteer Start.

Open in de zoekresultaten het menu van de gebruiker om de beschikbaarheid van de account van de gebruiker te wijzigen, het profiel van de gebruiker te bewerken of andere acties uit te voeren waarvoor je de bevoegdheid hebt. Selecteer het e-mailadres van een gebruiker om een bericht te versturen.