Kan jeg kontrollere når studentene ser vurderinger og tilbakemeldinger?

Du kan skjule kolonner for studentenes Mine vurderinger-sider mens du tilordner vurderinger og tilbakemeldinger. Du ser fortsatt kolonner i rutenettet i vurderingssenteret selv om du skjuler dem for studentene.

  1. Åpne menyen for en kolonneoverskrift i vurderingssenteret, og velg Rediger kolonneinformasjon.
  2. Rediger kolonne-siden går du til Alternativer-delen.
  3. Velg Nei for Ta med denne kolonnen i beregningene i vurderingssenteret og Vis studentene denne kolonnen.
  4. Velg Send.

Da ser ikke studentene det vurderte arbeidet på Mine vurderinger-sidene. Hvis en student åpner det vurderte arbeidet fra et innholdsområde, vises det ingen vurderinger eller tilbakemelding.

I rutenettet i vurderingssenteret vises kolonnen med Kolonne ikke synlig for brukere-ikonet ved siden av kolonnetittelen.

Når du er klar til å vise studentene vurderingene og tilbakemeldingene, kan du gå til Rediger kolonne-siden og velge Ja for begge alternativene.