Finn tilgjengelige alternative formater

Ally oppretter alternative formater av de originale innholds lærerne Legg til i emnene sine. Disse formatene gjøres tilgjengelig sammen med originalfilen, slik at alt er på samme praktiske sted.

De alternative formatene opprettet avhenger av det originale innholdet. Hvis du ikke ser noe alternativ om å laste ned alternative formater, er ikke Ally aktivert for emnet eller filen. Eventuelt er ikke filen i en innholdstype som støttes.

Velg Last ned alternative formater-ikonet der du ser det for å laste ned innholdet i et annet format. Velg den versjonen som passer best for behovene dine.