Mae'r wybodaeth hon yn berthnasol i brofiad Ultra yn unig.

Mudo o Moodle

Rydym yn gwybod eich bod wedi treulio llawer o amser yn datblygu eich cyrsiau ym Moddle ac nad ydych am ail-wneud yr holl waith hwnnw oherwydd bod eich sefydliad wedi penderfynu newid i Ultra. Gallwch drosi eich cwrs yn hawdd o Moodle i Ultra wrth gadw cymaint o ddeunyddiau ac addasiadau eich cwrs â phosibl.

Rhagor am wahaniaethau o ran terminoleg ym Moodle a Learn Ultra

Mae'r pynciau ar y dudalen hon yn cynnwys:


Mewngludo eich cwrs

I fewngludo eich cwrs o Moodle i Ultra, mae angen i chi lawrlwytho ffeil gwrs.

Moodle

Gallwch greu copi wrth gefn o'ch cwrs o fewn Moodle.

 1. O brif dudalen y cwrs, dewiswch y ddewislen Mwy.
 2. Dewiswch Ailddefnyddio'r cwrs.
 3. Ewch i'r gwymplen ar y brig, wedyn dewiswch Creu Copi Wrth Gefn.
 4. Yn ddiofyn, dewisir yr holl osodiadau a gweithgareddau. Rydym yn argymell cynnwys yr holl eitemau yn eich copi wrth gefn.
 5. Dewiswch Perfformio copi wrth gefn.
 6. Pan fydd y copi wrth gefn wedi'i gwblhau, dewiswch Parhau.
 7. Gallwch nawr lawrlwytho'r ffeil wrth gefn fel estyniad .mbz o ardal copi wrth gefn y cwrs.

Blackboard Learn Ultra

Ewch i dudalen Cynnwys eich cwrs yn Learn. Dewiswch y ddewislen Mwy o opsiynau ac wedyn dewiswch Mewngludo Cynnwys.

Image of the Course Content page, with the More options menu expanded and Import Content highlighted

Dewiswch Mewngludo Cynnwys eto ar y panel sy'n ymddangos. Dewiswch y ffeil MBZ y gwnaethoch ei lawrlwytho yn gynharach.

Bydd bar llwyd yn ymddangos ar frig y dudalen Cynnwys sy'n dweud, "Wrthi'n mewngludo cynnwys cwrs." Bydd cyrsiau mwy yn cymryd mwy o amser i'w huwchlwytho, gan ddibynnu ar gyflymder eich cysylltiad â'r rhyngrwyd. Nid oes bar cynnydd.

Gall eich sefydliad gyfyngu ar faint y ffeiliau y mae modd eu huwchlwytho i Ultra. Efallai y bydd eich cwrs yn mynd dros y terfyn maint hwn os oes llawer o ffeiliau mawr ynddo.

Os byddwch yn gadael y dudalen Cynnwys, gallwch wirio cynnydd y broses uwchlwytho trwy fynd i'r panel Tasgau a Logiau'r Cwrs Dewiswch y ddewislen Mwy o Opsiynau ar frig y dudalen Cynnwys ac wedyn dewiswch Tasgau a Logiau'r Cwrs.

Image of the Course Tasks and Logs panel

Pan fydd y broses mewngludo wedi'i chwblhau, gofynnir i chi adolygu eithriadau y broses mewngludo. Mae'r anogwr hwn yn ymddangos ar waelod eich sgrin.


Gwylio fideo am Fewngludo Cyrsiau Moodle i Blackboard Learn

Mae'r fideo canlynol â sylwebaeth yn rhoi cynrychiolaeth weledol a chlywedol o rywfaint o'r wybodaeth sydd wedi'i chynnwys ar y dudalen hon. I gael disgrifiad manwl o'r hyn sy'n cael ei bortreadu yn y fideo, agorwch y fideo ar YouTube, llywiwch i Mwy o weithredoedd, a dewiswch Agor trawsgrifiad.

Fideo: Mewngludo Cyrsiau Moodle

 

Adolygu eithriadau ac addasu eich cwrs

Dewiswch y ddolen destun goch gyda nifer yr eithriadau eich proses mewngludo i'w hadolygu. Peidiwch â dychryn - nid yw'r rhan fwyaf o eithriadau o bwys ac ni fydd angen unrhyw addasiad gennych.

Pan fyddwch yn mewngludo cwrs Moodle i gwrs Ultra, trosir pob un o'ch gwersi, adrannau a phynciau yn fodiwlau dysgu. Gallwch lusgo eitemau a fewngludwyd y tu allan i fodiwlau dysgu'n hawdd a'u rhoi ar y brif dudalen Cynnwys. Mae'r modiwlau dysgu yn cynnwys nodweddion ar gyfer gorfodi dilyniant, rheoli gwelededd myfyrwyr, a gallant gynnwys delwedd i helpu'ch myfyrwyr i lywio i'r modiwl. Ewch i'r pwnc "Creu Modiwlau Dysgu" i gael mwy o wybodaeth am fodiwlau dysgu.

Mae gwahaniaethau o ran y nodweddion sydd ar gael yn Ultra ac ym Moodle, felly rydym yn argymell adolygu pob un o'ch trafodaethau, cwisiau a phrofion ar ôl i chi eu mewngludo. Mae opsiynau prawf a cwis nad yw Ultra yn eu cefnogi yn cael eu tynnu yn ystod y broses mewngludo.

Mae modd addasu dyddiadau cyflwyno a gwelededd myfyrwyr ar gyfer cynnwys gan ddefnyddio'r nodwedd Swp-olygu. Gallwch hefyd ddileu cynnwys mewn grŵp. Ewch i'r pwnc "Swp-olygu" i gael rhagor o wybodaeth am y nodwedd hon.


Mathau o gynnwys a fyddant yn cael eu trosi

Wrth i ni wneud gwelliannau yn y broses trosi, caiff y rhestr o bethau a gefnogir ei hehangu.

 • Cyhoeddiadau
 • Aseiniadau
 • Llyfrau
 • Penodau
 • Dewisiadau (ar gyfer y wedd cwrs Gwreiddiol yn unig)
 • Trafodaethau
 • Ffeiliau
 • Ffolderi
 • Rhestri Termau (ar gyfer y wedd cwrs Gwreiddiol yn unig)
 • Gwersi
 • Tudalennau
 • Cwisiau (Rhai Mathau o Gwestiynau)
  • Amlddewis (Un Ateb) 
  • Amlddewis (Nifer o Atebion)
  • Amlddewis (Credyd Rhannol)
  • Gwir/Gau 
  • Cyfatebu 
  • Ateb Byr 
  • Rhifol 
  • Traethawd 
  • Cyfrifwyd 
  • Amlddewis a Gyfrifwyd (Un Ateb) 
  • Amlddewis a Gyfrifwyd (Nifer o Atebion) 
  • Syml a Gyfrifwyd
 • Pecynnau SCORM
 • Adrannau
 • Meysydd Testun a Chyfryngau
 • Pynciau
 • URLau
 • Gosodiadau Gwelededd
  • Dangos ar dudalen y cwrs (Yn weladwy i fyfyrwyr)
  • Cuddio ar dudalen y cwrs (Wedi'i guddio rhag myfyrwyr)
 • Wikis (ar gyfer y wedd cwrs Gwreiddiol yn unig)

Mathau o gynnwys NA fyddant yn cael eu trosi

Nid yw'r eitemau hyn yn cael eu cario drosodd yn ystod y broses drosi ar hyn o bryd:

 • Sgyrsiau
 • Galluoedd
 • Cronfeydd Data
 • Dyddiadau Cyflwyno
 • Llyfr Graddau
  • Categorïau
  • Llythyrau
  • Graddfeydd
 • Trafodaethau a Raddiwyd
 • Mathau o Gwestiynau
  • Llusgo a Gollwng mewn Testun
  • Marcwyr Llusgo a Gollwng
  • Llusgo a Gollwng ar Ddelwedd
  • Atebion Planedig
  • Cyfateb Ateb Byr Ar Hap
  • Dewis Geiriau Coll
  • Disgrifiad
 • Cyfyngiadau
 • Cyfarwyddiadau
 • Arolygon
 • Tagiau
 • Gosodiadau Gwelededd
  • Trefnu bod ar gael ond peidio â dangos ar dudalen y cwrs (Wedi'i guddio rhag myfyrwyr)
 • Gweithdai

Ni chedwir data cymryd rhan na data gweithgarwch yn ystod y broses trosi. Tynnir eitemau fel postiadau ar Drafodaethau, cyflwyniadau Asesiad, a graddau.