Ar y dudalen hon


Gosodiadau 

Yn y gosodiadau, gallwch:  

 • Adolygu statws eich cyfrif gwasanaeth.
 • Galluogi cyfrifon gwasanaeth.
 • Newid cyfrinair eich cyfrif gwasanaeth.

Gosodiadau Cyfrif Snowflake

Adolygu statws eich cyfrif gwasanaeth:

 1. Mewngofnodwch i Anthology Illuminate.
 2. Dewiswch opsiwn y ddewislen.
 3. Dewiswch Gosodiadau.
 4. Dan Gosodiadau Cyfrif Snowflake, dewch o hyd i'r golofn Statws Cyfrif Gwasanaeth.  
 5. Mae Statws y Cyfrif Gwasanaeth yn dangos a yw'r cyfrif wedi'i alluogi neu wedi'i analluogi.  

 

Menu option on the top left hand highlighted with a purple rectangle around it.

 

 

Menu Panel with Settings option selected and in the settings screen service account status highlighted with purple rectangle around it.

 

Galluogi Cyfrif Gwasanaeth

Os yw eich cyfrif wedi'i analluogi ac rydych eisiau ei alluogi, bydd yn rhaid i chi newid cyfrinair y cyfrif gwasanaeth.

 


Gosodiadau i integreiddio â systemau eraill

 1. Defnyddiwch y CYFRIF GWASANAETH i integreiddio â systemau eraill.

  Bydd y cyfrifon unigol dim ond yn gweithio gyda'r Consol Snowflake mewn porwr a data.blackboard.com 

 2. Gellir cael eich Cyfrif Gwasanaeth o Anthology Illuminate, fel y'i esboniwyd uchod.

Gosodiadau Snowflake

Gellir dod o hyd i'r gosodiadau pan fyddwch wedi mewngofnodi i Snowflake:

 • Gweinydd: eich URL Snowflake, e.e. oha52661.snowflakecomputing.com
 • Warws: yn adran Cyd-destun yr UI Snowflake, fel arfer BLACKBOARD_DATA_WH
 • Cronfa ddata: yn y panel ar y chwith lle rhestrir y sgemâu.

  Gallwch dde-glicio a dewis Enw'r Lle yn SQL er mwyn ei gopïo'n haws, e.e. BLACKBOARD_DATA_512586BFD5794746B0E5D14CB8322067

Snowflake settings to integrate with other systems

 

 


Newid Cyfrinair Eich Cyfrif Gwasanaeth

Cadwch olwg ar y nifer o ddiwrnodau cyn i gyfrinair eich cyfrif gwasanaeth ddod i ben a'r dyddiad dod i ben. Newidiwch eich cyfrinair mewn pryd. 

 1. Mewngofnodwch i Anthology Illuminate.
 2. Dewiswch opsiwn y ddewislen. 
 3. Dewiswch Gosodiadau.
 4. Dan Gosodiadau Cyfrif Snowflake, dewiswch Newid Cyfrinair
 5. Cewch eich ailgyfeirio at Snowflake i gwblhau newid eich cyfrinair.
 6. Dewiswch Ie i barhau. 

 

Settings option selected on Menu Panel. Change Password highlighted by a purple rectangle around it.

 

 

Snowflake redirect modal with yes highlighted with a purple rectangle around it.

 

Gall meddalwedd sganio URLau, fel meddalwedd wrthfirysau, rwystro eich mynediad at ddolen ailgyfeirio Snowflake. Ni fydd hyn yn caniatáu i chi gwblhau newid y cyfrinair. Rhowch gynnig ar borwr arall nad yw'n defnyddio'r feddalwedd hon neu newid gosodiadau eich meddalwedd wrthfirysau. 

 


Trwyddedu a Rheoli Defnyddwyr

Mae'n rhoi trosolwg o ddefnydd y drwydded, mynediad defnyddwyr, a'u statws yn y mis presennol.

Dim ond ar gael ar gyfer sefydliadau sydd â Dilysiad Sefydliadol.

Sut i gyrchu:

 1. Yn y panel ar y chwith, ewch i Datblygwr a Gosodiadau
 2. Yn y tab cyntaf, Rheoli Trwyddedau, gallwch ddod o hyd i fanylion yr holl wybodaeth.
  Nifer:

  • Trwydded wedi'i defnyddio yn erbyn Cyfanswm: Trwyddedau a ddefnyddir allan o'r cyfanswm yn y mis calendr presennol. Cyfanswm yw'r cwota a osodwyd ar gyfer eich cyfrif ac mae'n cynnwys Gwylwyr ac Awduron. 
  • Defnyddwyr awduron: Defnyddwyr sy'n gallu creu adroddiadau yn Adroddiadau Uwch (Adroddiadau Personol) a chael mynediad i Adroddiadau Safonol. 
  • Defnyddwyr gweithredol: Defnyddwyr (Awduron a Gwylwyr) a gyrchodd Adroddiadau Illuminate yn ystod y mis calendr hwn drwy Adroddiadau Safonol, Adroddiadau Personol, neu Data Q&A. 
  • Defnyddwyr segur: Defnyddwyr (Gwylwyr) nad ydynt wedi cyrchu unrhyw un o'r ardaloedd Adroddiadau Illuminate yn ystod y mis calendr presennol.

  Tabl gyda gwybodaeth fanwl am bob defnyddiwr: 

  • Enw defnyddiwr 
  • Rôl 
  • Statws 
  • Mynediad Diwethaf (dyddiad ac amser)

 

Left menu open, Settings, License Management tab

 


Defnydd Credydau

Cadw llygad ar y credydau* a ddefnyddiwyd o'u cymharu â'r rhai sy'n weddill.

Mae credyd Snowflake yn fwy neu lai yn 1 awr o ddefnyddio Snowflake.

 1. Mewngofnodwch i Anthology Illuminate.
 2. Dewiswch opsiwn y ddewislen. 
 3. Dewiswch Gosodiadau.
 4. Dan dab Gosodiadau Cyfrif Snowflake
 5. Dewch o hyd i'r cerdyn Defnydd Credydau gyda gwybodaeth am y mis presennol.
Snowflake Credits Usage