Banner mentioning that Blackboard Data is evolving to Anthology Illuminate

Dysgu mwy am Anthology Illuminate

Cael mynediad i Snowflake gan ddefnyddio eich Manylion Mewngofnodi Anthology

 1. Dewiswch Lansio Snowflake.  
  Button Launch Snowflake
 2. Os ydych yn ceisio mewngofnodi am y tro cyntaf, caiff eich mynediad at Snowflake ei ffurfweddu'n awtomatig. Arhoswch nes i'r broses gael ei chwblhau'n llwyddiannus. 
  You Snowflake access is being configured. This process is automatic and will only take a moment. You can launch Snowflake once the configuration is completed.
 3. Unwaith bod eich cyfrif Snowflake wedi'i ffurfweddu'n llwyddiannus, cewch eich ailgyfeirio at Snowflake mewn tab newydd yn eich porwr. 
  Your Snowflake access was successfully configured. Launch Snowflake.
  • Os yw eich ffurfweddiad mynediad i Snowflake yn methu, gwnewch y broses eto o gam 1.  

   Your Snowflake access configuration failed. We couldn't configure your Snowflake access at this moment. Try to launch Snowflake again in a few minutes.
 4. Yn Snowflake, bydd angen i chi ddewis Mewngofnodi â SSO, a chewch eich ailgyfeirio at y dudalen ddilysu. 
  Snowflake Sign in to Snowflake
 5. Mewngofnowch â'ch manylion mewngofnodi Anthology ar y dudalen ddilysu.
 6. Dewiswch Mewngofnodi.

Cyfyngu mynediad at Snowflake a Gosodiadau

Mae gan ddefnyddwyr newydd Anthology Illuminate fynediad i Adroddiadau, Datblygwr, a Gosodiadau yn ddiofyn. Gall defnyddwyr sydd â mynediad i'r Gosodiadau reoli manylion adnabod y cyfrif gwasanaeth sy'n cael ei ddefnyddio mewn cysylltiadau rhwng peiriannau, er enghraifft, PowerBI.  

Gallwch gyfyngu mynediad i Datblygwr a Gosodiadau i rolau neu unigolion penodol, wrth ganiatáu iddynt gael mynediad i Adroddiadau, os yw eich sefydliad yn defnyddio dull Mewngofnodi Anthology ar gyfer dilysu.

Er mwyn cyfyngu mynediad i Snowflake a Gosodiadau: 

 • Neilltuwch rôl system wahanol yn Blackboard Learn ar gyfer defnyddwyr Datblygwr ac Adroddiadau. Mae angen bod gan bob defnyddiwyr y mae angen mynediad arnynt rôl system berthnasol wedi'i neilltuo iddynt yn Learn: 
  • Datblygwr (mynediad i Snowflake, Gosodiadau, ac Adroddiadau) –  dewiswch Gweinyddwr y System 
  • Adroddiadau (yn unig) – dewiswch rôl arall. Rydym yn argymell eich bod yn creu rôl newydd.
 • Gwiriwch fod y defnyddwyr hyn yn rhan o'r grŵp mewngofnodi cywir sy'n darparu mynediad i Anthology Illuminate drwy Mewngofnodi Anthology. 
 • Cyflwynwch docyn cymorth i ofyn am fapio grŵp defnyddwyr Anthology Illuminate a rhowch fanylion y rolau system rydych wedi'u dewis. 

Os nad yw eich system yn defnyddio Mewngofnodi Anthology, bydd angen i chi newid eich dull dilysu ar gyfer Anthology Illuminate os rydych eisiau defnyddio'r cyfyngiadau mynediad hyn:

 • Crëwch docyn cymorth i ofyn am help i fabwysiadu Mewngofnodi Anthology ar gyfer Anthology Illuminate.
 • Unwaith eich bod wedi mabwysiadu Mewngofnodi Anthology, dilynwch y camau i gyfyngu mynediad i Snowflake a Gosodiadau.

Ni fydd hyn yn newid eich dull dilysu ar gyfer Blackboard Learn. Ar ôl cwblhau hyn, dilynwch y camau uchod i gyfyngu mynediad i'r Datblygwr a'r Gosodiadau.  

Gwiriwch ba ddull mewngofnodi Anthology mae eich sefydliad yn ei ddefnyddio:

 • Os rydych yn mewngofnodi i Anthology Illuminate gan ddefnyddio'r opsiwn "Mewngofnodi â'ch cyfrif sefydliadol", mae eich sefydliad yn defnyddio Mewngofnodi Anthology. 
Blackboard Data Sign in screen highlighting Sign in with your institutional account
 • Os rydych yn mewngofnodi i Anthology Illuminate gan ddefnyddio'r opsiwn "Mewngofnodi â'ch cyfrif Anthology Illuminate", nid yw'ch sefydliad yn defnyddio Mewngofnodi Anthology. 
Blackboard Data sign in screen highlighting Sign in with your Blackboard Data account