Ynglŷn â phroffiliau

Nid yw proffil yr un fath â'ch cyfrif defnyddiwr.

Cyfrif defnyddiwr yw'r wybodaeth a ddefnyddir i'ch cofrestru fel myfyriwr yn eich sefydliad. Os caniateir, gallwch olygu'ch gwybodaeth bersonol i olygu'r wybodaeth yn eich cyfrif defnyddiwr.

Mwy ar wybodaeth bersonol

Mae proffil yn dangos sut rydych eisiau cyflwyno'ch hun i'ch cyfoedion, i'ch cyd-ddisgyblion ac i hyfforddwyr. Yn eich proffil Blackboard, chi sy'n penderfynu beth rydych eisiau cael eich galw, a ydych am rannu'ch diddordebau academaidd, a mwy.


Ychwanegu llun proffil

Os caniateir, gallwch uwchlwytho llun proffil sy'n ymddangos trwy gydol y system ac o fewn rhwydwaith academaidd ehangach Blackboard.

Mae eich delwedd bersonol yn ymddangos ym mhennyn y dudalen, offer pobl, blogiau, dyddlyfrau, trafodaethau, wikis ac amserlen. Mae'ch llun proffil hefyd yn ymddangos yn y modiwlau hysbysiadau, megis Beth sy'n Newydd. Gall y modiwlau ymddangos ar dap Fy Sefydliad neu ar hafan cwrs.

Mwy ar fodiwlau hysbysiadau

Mae'r ddelwedd y byddwch yn uwchlwytho i'ch tudalen proffil yn disodli unrhyw ddelwedd proffil arall sydd gennych gyda'ch cyfrif defnyddiwr.

Rhaid i ddelweddau fod yn llai na 5MB gyda dimensiwn o leiaf 50 x 50 picsel. Ymhlith y fformatau ffeil derbyniol mae GIF, PNG, a JPEG.

Does dim eicon proffil yn ymddangos yn y ddewislen

Os nad ydych yn gweld yr eicon proffil gwag yn y ddewislen, nid yw'ch sefydliad wedi galluogi offer proffil.

  1. Dewiswch y saeth nesaf at eich enw ym mhennyn y dudalen i agor y ddewislen.
  2. Dewiswch Gosodiadau ar waelod y panel.
  3. Dewiswch Gwybodaeth Bersonol > Personoli Fy Ngosodiadau.
  4. Ar y dudalen Personoli Fy Ngosodiadau, dewiswch Defnyddio delwedd rhithffurf bersonol a phorwch eich cyfrifiadur am eich llun.
  5. Dewiswch Cyflwyno. Mae'ch llun proffil yn ym mhennyn y dudalen nesaf at eich enw.

Proffil

  1. Ar dudalen Golygu Fy Mhroffil Blackboard yn y panel ar y dde, dewiswch Newid Llun i uwchlwytho llun o'ch cyfrifiadur.
  2. Dewiswch Cyflwyno.

Video: Add a Profile Picture


Watch a video about adding a profile picture

The following narrated video provides a visual and auditory representation of some of the information included on this page. For a detailed description of what is portrayed in the video, open the video on YouTube, navigate to More actions, and select Open transcript.


Video: Add a profile picture shows how to upload your profile picture.