Mae'r wybodaeth hon yn berthnasol i'r profiad Gwreiddiol yn unig. Eich sefydliad sy'n rheoli pa offer sydd ar gael.

Gosod eich proffil

Gallwch osod eich proffil yn newislen Fy Blackboard. Os caniateir, gallwch ychwanegu'ch llun proffil sy'n ymddangos ledled y system ac o fewn rhwydwaith academaidd ehangach Blackboard.

Os yw’ch sefydliad wedi troi integreiddiad cyfryngau cymdeithasol ymlaen, gallwch gopïo’ch llun Facebook a Twitter, disgrifiad a chyfeiriad e-bost. Os gofynnir i chi, rhaid i chi gytuno i'r telerau defnyddio a darparu cyfeiriad e-bost cyn i chi allu gosod eich proffil.


Gosodiadau preifatrwydd

Gosodwch pwy all weld eich proffil a beth fyddant yn ei weld.

 • Cyhoeddus (argymhellir): Gall unrhyw un sydd â phroffil Blackboard chwilio amdanoch a'ch gweld ar y dudalen Pobl. Nid oes rhaid iddynt fod wedi cofrestru yn yr un sefydliad neu ar yr un cwrs â chi. Mae eich enw a llun proffil yn ymddangos gyda'i gilydd trwy gydol eich cyrsiau, a gall defnyddwyr weld rhagolwg o'ch proffil o'r un lle. Bydd hefyd gennych proffil Google sydd wedi'i optimeiddio ar gyfer peiriannau chwilio er mwyn i eraill allu chwilio amdanoch ar y we.
 • Cudd: Nid yw unrhyw ddefnyddiwr yn gallu chwilio amdanoch a'ch gweld ar dudalen Pobl. Mae eich enw a llun proffil yn ymddangos gyda'i gilydd trwy gydol eich cyrsiau, ond nid yw defnyddwyr yn gallu gweld rhagolwg o'ch proffil yno.
 • Fy Sefydliad: Gall unrhyw un eich sefydliad chwilio amdanoch a'ch gweld ar dudalen Pobl. Nid oes rhaid iddynt fod wedi cofrestru ar yr un cwrs neu yn yr un sefydliad â chi. Mae eich enw a llun proffil yn ymddangos gyda'i gilydd trwy gydol eich cyrsiau, a gall defnyddwyr weld rhagolwg o'ch proffil o'r un lle.
 • Pob Sefydliad: Gall unrhyw un gyda phroffil Blackboard chwilio amdanoch a'ch gweld ar dudalen Pobl. Nid oes rhaid iddynt fod wedi cofrestru yn yr un sefydliad neu ar yr un cwrs â chi. Mae eich enw a llun proffil yn ymddangos gyda'i gilydd trwy gydol eich cyrsiau, a gall defnyddwyr weld rhagolwg o'ch proffil o'r un lle.

Os nad ydych yn gweld rhai o'r opsiynau hyn, nid yw'ch sefydliad wedi eu galluogi.


Integreiddio Facebook a Twitter

Pan fyddwch yn creu neu'n golygu'ch proffil, gallwch dynnu'ch llun proffil, y cyfeiriad e-bost a ddefnyddiwch ar gyfer Facebook, a disgrifiad byr "amdanaf fi" o'ch proffil ar Facebook neu Twitter.

Os nad ydych yn gweld integreiddiad Facebook a Twitter, nid yw'ch sefydliad wedi'i alluogi.


Waliau proffil

Defnyddiwch eich wal proffil i ddiweddaru a chael sgyrsiau gyda'ch dilynwyr.

 • Teipiwch neges yn y blwch Rhannu Rhywbeth a dewiswch Postio.
 • I wneud sylw ar bost neu sylw, hofrwch drosto a dewis Gwneud sylw.
 • I olygu un o'ch postiadau neu sylwadau, hofrwch drosto a dewis Golygu. Bydd label GOLYGWYD yn ymddangos ac yn dangos y wybodaeth yma:
  • Mae’r post neu sylw wedi ei olygu o’i gyflwr gwreiddiol
  • Pryd ddigwyddodd y golygiad diweddaraf