Archwilio'r tab Cyrsiau

Mae'r tab Cyrsiau yn cynnwys rhestr o gyrsiau rydych wedi'ch cofrestru arnynt neu’n eu dysgu. Gall eich sefydliad ailenwi unrhyw rai o’r tabiau.

 1. Chwilio am Gwrs: Gall myfyrwyr chwilio am gwrs, ac os caniateir hynny, rhagolygu'r cwrs. Teipiwch air allweddol neu linyn testun yn y blwch, dewiswch Iawn. Mae'r canlyniadau'n ymddangos ar dudalen Pori'r Catalog Cyrsiau.
 2. Rhestr Cyrsiau: O'r rhestr, gallwch gyrchu unrhyw gwrs rydych wedi cofrestru arno neu eich bod yn ei addysgu.
 3. Catalog Cyrsiau: Gallwch chwilio'r catalog am gyrsiau neu fudiadau. Dewiswch ddolen categori neu ddewiswch Pori'r Catalog Cyrsiau i gychwyn chwilio.

Os oes gan eich sefydliad fynediad at y nodweddion ymrwymiad cymunedol, mae'r catalog mudiadau yn rhestru pob mudiad mewn categorïau, megis yn ôl y math o fudiad neu argaeledd semester.

Mae gwesteion yn gallu pori'r catalog a rhagolygu cyrsiau. Nid oes gan westeion fynediad i'r cwrs cyfan. Mae hyfforddwyr yn rheoli os caniateir i ddefnyddwyr weld y rhagolwg cwrs cyn cofrestru.

Efallai bydd eich sefydliad yn defnyddio catalog gwahanol neu beidio â defnyddio catalog o gwbl.

Pori’r catalog cyrsiau

Gallwch chwilio am gyrsiau neu fudiadau gyda gair allweddol neu yn ôl categori penodol. Mae'r dolenni yn y catalog yn arddangos gwybodaeth am hyfforddwr a disgrifiad cwrs opsiynol.

Dewiswch Gweld y Catalog Cyrsiau ar dudalen y porth. Neu, mewngofrestrwch ac agor y tab Cyrsiau neu’r tab Cymunedol i bori’r rhestri.

 1. Chwilio trwy’r Catalog: Defnyddiwch y dewislenni i gyfyngu'r chwilio.
 2. Ewch: Chwiliwch am gwrs.
 3. Gweld Gwerslyfrau: Dewiswch i agor ffenestr newydd ac edrychwch ar werslyfrau ar gyfer cwrs.

Cuddio cwrs yn eich rhestr

Gallwch ddefnyddio'r un camau i guddio cwrs o'r tab Cyrsiau neu o fodiwl Fy Nghyrsiau ar dab Fy Sefydliad.

 1. Dewiswch yr eicon Rheoli sy'n ymddangos pan fyddwch yn pwyntio at y modiwl.
 2. Ar dudalen Personoli: Fy Nghyrsiau, edrychwch ar res y cwrs rydych eisiau ei guddio a dad-dicio'r blwch yng ngholofn Enw'r Cwrs.
 3. Gwnewch yn siŵr bod pob tic wedi'u clirio yn rhes y cwrs hwnnw.
 4. Gwnewch hyn eto ar gyfer unrhyw gwrs rydych eisiau eu cuddio.
 5. Dewiswch Cyflwyno.

Sut mae tymhorau'n gweithio?

Cyfnodau penodol o amser yw tymhorau sy'n helpu sefydliadau i drefnu cyrsiau yn ôl y calendr academaidd. Efallai bydd eich sefydliad yn defnyddio tymhorau i grwpio cyrsiau a rheoli argaeledd mewn sympau.

Mae dyddiad dechrau a gorffen y tymor yn rheoli lle mae cyrsiau cysyllteidig yn ymddangos ar y dudalen Cyrsiau.

Tabl yn dangos gwelliannau rhesymeg dangos tymhorau
Hyd y Cwrs Aliniad Tymor
Parhaus Tymor presennol

Dewis dyddiadau:

          Mae'r dyddiad presennol yn hafal i neu ei fod rhwng y dyddiad dechrau a'r dyddiad gorffen

          Mae'r dyddiad presennol cyn y dyddiad dechrau

          Mae'r dyddiad presennol ar ôl y dyddiad gorffen

 

Tymor presennol

Tymor yn y dyfodol

Tymor yn y gorffennol

Diwrnodau ers diwedd y cyfnod cofrestru

          Myfyrwyr a gwesteion sydd â diwrnodau sy'n weddill

          Myfyrwyr a gwesteion heb ddiwrnodau sy'n weddill

          Defnyddwyr nad ydynt yn fyfyrwyr na gwesteion

 

Tymor presennol

Tymor yn y gorffennol

Y tymor presennol os nad yw'n gysylltiedig â thymor yn y gorffennol neu ddyfodol

Hyd y Cwrs - Defnyddio Hyd y Tymor

Parhaus

Dewis Dyddiadau

          Mae'r dyddiad presennol yn hafal i neu ei fod rhwng dyddiad dechrau a'r dyddiad gorffen y Tymor

          Mae'r dyddiad presennol cyn dyddiad dechrau'r Tymor

          Mae'r dyddiad presennol ar ôl dyddiad gorffen y Tymor

Diwrnodau ers diwedd y cyfnod cofrestru

          Myfyrwyr a gwesteion sydd â diwrnodau sy'n weddill

          Myfyrwyr a gwesteion heb ddiwrnodau sy'n weddill

          Defnyddwyr nad ydynt yn fyfyrwyr na gwesteion


Tymor presennol

 

Tymor presennol

Tymor yn y dyfodol

Tymor yn y gorffennol

 

Tymor presennol

Tymor yn y gorffennol

Tymor presennol