SafeAssign doesn't automatically generate grades based on text matching. Els instructors han d'utilitzar SafeAssign per revisar les trameses i comprovar-ne l'originalitat, així com per crear oportunitats que ajudin els estudiants a atribuir les fonts correctament en lloc de parafrasejar.


Qualificacions amb SafeAssign a Blackboard Learn: Vista de curs Original

No us resulta familiar? Aneu a l'ajuda d'«Ultra» per veure com qualificar amb SafeAssign.

Quan creeu una tasca, podeu activar el servei SafeAssign de detecció de l'originalitat. Quan assigneu qualificacions, podeu accedir a l'Originality Report que conté la informació que correspon a les fonts utilitzades.

Quan finalitzi el processament de l’informe de SafeAssign, podreu accedir-hi a la pàgina Assignació de qualificacions. Es pot accedir a la pàgina Assignació de qualificacions des del Centre de qualificacions o des de la pàgina Necessita qualificació.

Al Centre de qualificacions, cerqueu la tasca per a la qual heu activat les opcions de SafeAssign. Quan els estudiants hagin tramès les seves trameses, s'hi mostrarà la icona que indica que s'han de qualificar. Accediu al menú de la cel·la i seleccioneu l'intent.

A la pàgina Assignació de qualificacions, apareix una secció de SafeAssign a la barra lateral de qualificació. Mentre s'està processant l'informe, es mostra el missatge: S'està preparant l'informe...

Quan l'informe es pugui visualitzar, apareixerà un percentatge a la barra lateral de qualificació. Obriu l'enllaç de SafeAssign i seleccioneu Mostra l'Originality Report per veure els resultats en una finestra nova.

Si voleu fer servir la notació de qualificació en línia amb SafeAssign, els estudiants han de trametre les tasques en aquests tipus de fitxers:

  • DOC
  • DOCX
  • PDF

Més informació sobre com llegir i utilitzar l'Originality Report


Qualificacions amb SafeAssign a Blackboard Learn: Vista de curs Ultra

No us resulta familiar? Aneu a l'ajuda d'«Ultra» per veure com qualificar amb SafeAssign.

You can use SafeAssign to check for potential plagiarism in student submissions for both assignments and tests in the Ultra Course View.

Si qualifiqueu tasques amb SafeAssign activat, podeu consultar l'Originality Report per veure quant de contingut coincideix amb altres documents publicats. Els resultats de SafeAssign no es mostren quan l'avaluació anònima està activada. Després que publiqueu les qualificacions i es mostrin els noms, podeu visualitzar els resultats de SafeAssign i els Originality Reports.

SafeAssign doesn't check any attempts submitted while the setting is disabled.

Per començar, obriu un intent. Un cop l'estudiant tramet el seu treball, SafeAssign comença automàticament a processar-ne el contingut. Quan s'acaba de processar l'Originality Report, apareix un tauler de SafeAssign al costat del contingut de la tramesa. Si no apareix, vol dir que l'informe encara s'està processant.

Quan l'informe estigui a punt, es mostraran els percentatges al tauler Originality Report de SafeAssign. SafeAssign analitza cada part de l'intent, fins i tot les respostes en text i els fitxers adjunts. Per veure els resultats detallats a una finestra nova, seleccioneu una entrada de la llista Originality Report.

Més informació sobre com llegir un Originality Report de SafeAssign

Si voleu fer servir la notació de qualificació en línia amb SafeAssign, els estudiants han de trametre les tasques en aquests tipus de fitxers:

  • DOC
  • DOCX
  • PDF

Per qualificar les tasques i les proves amb grups o amb diversos intents, feu servir el mateix flux de treball. Si permeteu diversos intents amb SafeAssign per a una tasca o prova, es genera un Originality Report per a cada intent. Podeu veure l'Originality Report de cada intent a la llista Trameses.

More on grading multiple attempts


Qualificacions amb SafeAssign a Blackboard Open LMS

When you grade assignments with SafeAssign enabled, you can view an Originality Report to see how much of a student's submitted content overlaps with other published materials.

SafeAssign no comprova els intents que es trameten mentre aquest paràmetre està desactivat.

Quan creeu una tasca, podeu activar el servei SafeAssign de detecció de l'originalitat. You can access an Originality Report with pertinent information about the sources used as you grade student work.

Per començar, aneu a l'Open Grader i seleccioneu la tasca. SafeAssign begins to process submission content automatically after a student submits work. Quan s'acaba de processar l'Originality Report, apareix l'enllaç de l'informe. Si es mostra S'està preparant l'informe..., vol dir que encara no s'ha acabat de processar l'informe.

Seleccioneu Mostra l'Originality Report per veure l'informe de l'estudiant. Introduïu la qualificació de l'estudiant i seleccioneu Desa els canvis.