Mireu un vídeo sobre SafeAssign

El vídeo narrat següent proporciona una representació visual i auditiva d'algunes de les informacions incloses en aquesta pàgina. Per obtenir una descripció detallada del que es representa al vídeo, obriu-lo a YouTube, aneu a Més accions i seleccioneu Obre la transcripció.

Vídeo: Com activar SafeAssign 

Funcionament de SafeAssign

SafeAssign compara les tasques trameses amb un conjunt de treballs acadèmics per identificar-ne les parts que coincideixen amb publicacions existents.

Amb la seva efectivitat com a element dissuasiu i com a eina educativa, podeu utilitzar SafeAssign per revisar les trameses de la tasca i comprovar-ne l'originalitat, així com per crear oportunitats que ajudin els estudiants a atribuir les fonts correctament en lloc de parafrasejar.

SafeAssign es basa en un algoritme únic de coincidència de text capaç de detectar correspondències exactes i inexactes entre el document tramès i el document de la font original. Les trameses es comparen amb diverses bases de dades:

  • Global Reference Database: conté més de 15 milions de documents que els estudiants d'institucions clients de Blackboard han tramès de manera voluntària per ajudar a prevenir el plagi interinstitucional.
  • Arxius de documents institucionals: contenen tots els documents que els usuaris han tramès a SafeAssign en les seves respectives institucions.
  • Internet: SafeAssign també cerca coincidències de texts a Internet mitjançant un servei de cerca intern.
  • ProQuest ABI/Inform Journal Database: més de 3000 títols de publicacions, 4,5 milions de documents i més de 200 categories de temes que aborden temàtiques que van des de la publicitat a estudis de la dona des dels anys 70 fins avui.

Global Reference Database

La Global Reference Database de Blackboard és una base de dades individual a la qual els estudiants trameten de manera voluntària còpies dels seus treballs per ajudar a promoure l'originalitat. Aquesta base de dades és diferent de la base de dades interna de cada institució, on els documents els emmagatzemen les institucions corresponents. Els estudiants poden triar que els seus treballs es revisin sense trametre'ls a la Global Reference Database. Els estudiants trameten de manera voluntària els documents a la base de dades i accepten no eliminar-los en el futur. Les trameses a la Global Reference Database són còpies extres que es donen de manera voluntària per ajudar a mantenir l'originalitat. Blackboard no reclama la propietat dels documents tramesos.

Suggeriment d'un URL nou

Aquesta eina només està disponible per als cursos Blackboard Learn que fan servir la vista de curs Original.

Amb l'eina URL Adder, podeu suggerir a SafeAssign pàgines web addicionals que encara no s'hagin identificat o referenciat en un Originality Report.

Els instructors poden accedir a URL Adder de la manera següent: Eines del curs > SafeAssign > URL Adder. Seleccioneu Suggereix URL a la pàgina de SafeAssign per trametre una adreça web.

Si l'usuari suggereix una pàgina web concreta, SafeAssign intentarà incloure totes les pàgines web disponibles amb l'URL de base. Per exemple, si se suggereix http://www.blackboard.com/about-us/index.aspx, s'intentarà trobar totes les pàgines web associades a l'URL de base http://www.blackboard.com.

Els URL que s'inclouen amb URL Adder estaran disponibles per a tots els usuaris i institucions que facin servir SafeAssign. Això vol dir que suggerir URL beneficia tota la comunitat de SafeAssign.

Fitxers compatibles

SafeAssign només ofereix compatibilitat per als tipus de fitxers que es poden convertir a text sense format, com ara DOCX, DOC, PPT, PPTX, PDF, TXT, ODT, RTF, HTML i HTM. Els fitxers de fulls de càlcul no són compatibles.

SafeAssign processa fitxers de qualsevol d'aquests tipus i també accepta fitxers ZIP.

SafeAssign compta i mostra el nombre total de fitxers adjunts que inclou la tramesa, a més del nombre de fitxers adjunts que processa SafeAssign. SafeAssign només processa i crea Originality Reports per a fitxers adjunts d'un format compatible. Pel que fa als tipus de fitxers no admesos, l'Originality Report de SafeAssign omet la puntuació de coincidències.

Originality Reports de SafeAssign

Després de processar una tramesa, es genera un informe on es detalla el percentatge de text que coincideix amb les fonts existents. L'informe mostra les fonts originals per a cada secció del document amb coincidències. Si el document és la continuació d'un treball que l'estudiant ha tramès abans, podeu eliminar de l'informe les fonts amb coincidències i tornar a processar el document.

Llegiu l'informe amb atenció i investigueu que cada secció de text s'hagi atribuït correctament.

Més informació sobre els Originality Reports de SafeAssign

SafeAssign en acció

Apreneu a utilitzar SafeAssign al vostre curs.


Mireu un vídeo sobre SafeAssign

El vídeo narrat següent proporciona una representació visual i auditiva d'algunes de les informacions incloses en aquesta pàgina. Per obtenir una descripció detallada del que es representa al vídeo, obriu-lo a YouTube, aneu a Més accions i seleccioneu Obre la transcripció.

Vídeo: SafeAssign explica com s'utilitza SafeAssign