Je kunt studenten meerdere pogingen laten inleveren voor een beoordeling.

Het toestaan van meerdere pogingen kan studenten helpen op schema te blijven en de kwaliteit van hun werk te verbeteren. Uiteindelijk leidt dit tot een hoger succespercentage en minder uitval van studenten. Studenten kunnen voor opdrachten concepten inleveren en studiepunten verdienen voor verbeteringen. Informeer studenten voor welke opdrachten meerdere pogingen zijn toegestaan. Geef ook aan wat je van ze verwacht en wat het beoordelingsbeleid is voor elke poging.

Voorbeeld: Scripties

In één opdracht met vier pogingen kan een student bestandsbijlagen versturen voor deze items:

  1. Overzicht
  2. Bibliografie
  3. Concept
  4. Definitieve versie

Je kunt in elke fase feedback geven. Je kunt voor elke poging een cijfer geven, maar het cijfer voor de definitieve versie als het cijfer voor de opdracht gebruiken.

Als je voor elke afzonderlijke fase een cijfer wilt geven, kun je voor elke fase een afzonderlijke opdracht maken. Vervolgens voeg je een berekende kolom toe aan de cijferlijst. Tel de punten van elke opdracht bij elkaar op om een eindcijfer te berekenen voor de scriptie.

Je kunt ook instellen dat groepen werk voor een opdracht meerdere keren kunnen insturen en dat ze voor elke inzending feedback en een cijfer krijgen.

Als je meerdere pogingen wilt toestaan voor een beoordeling, open je de beoordeling en selecteer je de knop Instellingen.  Selecteer in instellingenvenster onder Beoordeling en Inzendingen het aantal pogingen dat je wilt toestaan.  Vervolgens selecteer je in Pogingen beoordelen hoe je het eindcijfer voor de beoordeling wilt berekenen. 

 


Beoordelingen met meerdere pogingen beoordelen

Wanneer je de naam van een student in de cijferlijst selecteert, verschijnt er een deelvenster met de verschillende pogingen, samen met de datum van inzending. Selecteer een poging om de bijdrage weer te geven.

Ter herinnering: Als je cijfers post, kunnen studenten deze bekijken en alle feedback die je hebt opgegeven. Alle feedback voor alle pogingen, zelfs niet-beoordeelde pogingen, wordt weergegeven aan studenten.

Als je een rubriek hebt gebruikt of vragen die automatisch worden beoordeeld, is er mogelijk al een cijfer toegekend aan de poging.

Het rapport Pogingslogboeken bevat gedetailleerde informatie over een beoordeling, waaronder de datum en tijd van de start, antwoorden op elke vraag, het nummer van het inzendingsbewijs, het eindcijfer, het cijfer voor de poging en meer. Pogingslogboeken kunnen valideren of studenten problemen hebben ondervonden tijdens het maken van een beoordeling en helpen om tekenen van academische fraude op te sporen.

Feedback geven over inzendingspogingen

Als je feedback wilt geven, selecteer je de feedbackknop naast de poging om het deelvenster Feedback te openen. Je kunt door de beoordeling bladeren en dan algemene feedback en een cijfer toevoegen.

Selecteer Toevoegen in het deelvenster Feedback om extra inhoud, zoals een ingesloten audio-/video-opname, aan je feedback toe te voegen. Studenten kunnen de feedback afspelen naast eventuele tekst die je hebt toegevoegd. OPMERKING: deze functie wordt niet in alle browsers ondersteund. Gebruik Chrome of Firefox voor de beste ervaring.

Wanneer je cijfers publiceert, kunnen studenten deze bekijken en alle feedback die je hebt opgegeven. Alle feedback voor alle pogingen, zelfs niet-beoordeelde pogingen, wordt weergegeven aan studenten.

The Student's submission page is open with 1) an highlighted selected attempt, 2) the a highlighted "Feedback" icon, and 3) the feedback for a particular student panel displayed.

Eindcijfers

In het deelvenster met de pogingen van studenten wordt het eindcijfer weergegeven wanneer pogingen zijn beoordeeld, op basis van de instelling die je hebt gekozen voor Pogingen beoordelen in het instellingenvenster voor de beoordeling.  Als het eindcijfer bijvoorbeeld wordt berekend op basis van de poging met de hoogste beoordeling, wordt het eindcijfer direct weergegeven nadat ten minste één poging is beoordeeld. Het cijfer kan dan nog veranderen als je andere pogingen gaat beoordelen.

Als je klaar bent met het beoordelen van de pogingen, kun je het eindcijfer vrijgeven aan de student.

Wat zien studenten?

Bij beoordelingen met meerdere pogingen wordt het toegestane aantal pogingen vermeld, samen met de berekening van het eindcijfer. Studenten kunnen deze informatie bekijken op de pagina Details en informatie voordat ze beginnen. Als cijfers zijn gepost, kunnen studenten hun cijfers bekijken voor de afzonderlijke pogingen en het eindcijfer. Als je besluit om het eindcijfer te vervangen, wordt dit via een bericht gemeld aan de student.