Studenten kunnen een dagboek of blog bijhouden voor het opschrijven van waarnemingen, gedachten, twijfels, aantekeningen, voortgang en meningen die niet op een andere manier kunnen worden gedeeld. Het bijhouden van een dagboek of blog kan bijdragen aan een goede band tussen cursusleiders en studenten, wat gunstig is voor een positieve leerervaring.

Zoals omschreven in een online artikel in Educause Quarterly, kan reflectief leren studenten helpen bij het synthetiseren van nieuwe informatie, en wordt deze methode vaak gebruikt voor het verbeteren van lees- en schrijfvaardigheden, en zelfwaardering via zelfanalyse.

In de leeromgeving moeten dagboeken en blogs meer zijn dan een lijstje met dingen die een student heeft gedaan. Gebruik de schrijfervaring om het denkproces te communiceren: het hoe en waarom voor elke activiteit en gedachten over de activiteit op het moment van uitvoering.

De University of Worcester stelt een document beschikbaar met adviezen voor studievaardigheden waarin deze tekst voorkomt: "De kans is groter dat reflectieve studenten een diepere kennis ontwikkelen van hun onderwerp en daardoor ook hogere cijfers halen."2

Reflectieve studenten delen deze eigenschappen:

  • Ze zijn gemotiveerd en weten wat ze willen bereiken en waarom.
  • Ze zijn proactief bij het uitbreiden van hun kennis van nieuwe onderwerpen en vakken.
  • Ze gebruiken hun aanwezige kennis bij het ontwikkelen van inzicht in nieuwe ideeën.
  • Ze begrijpen nieuwe concepten door deze te relateren aan eerdere ervaringen.
  • Ze begrijpen dat aanvullend onderzoek en extra lezen goed is voor een beter begrip van de materie.
  • Ze ontwikkelen hun leer- en denkprocessen door voort te bouwen op de kritische evaluatie van hun eerdere leerervaringen.
  • Ze zijn zelfbewust, en in staat om hun sterke en zwakke punten vast te stellen, te beschrijven en er op een goede manier mee om te gaan.

Bronnen

1Phipps, Jonnie Jill. "E-Journaling: Achieving Interactive Education Online." Educause Quarterly. 28.1 (2005): n.pag. Web. 18 nov. 2009.

2Learning Journals. University of Worcester, aug. 2007. Web. 18 nov. 2009.