Deltagarna kan använda en loggbok eller blogg för att samla observationer, tankar, bekymmer, anteckningar, framsteg och åsikter som kanske inte delas annars. Skrivande kan bygga upp ett samförstånd mellan lärare och deltagare och bidra till en positiv inlärningsupplevelse.

I en onlineartikel i Educause Quarterly står det: ”Reflekterande inlärning kan hjälpa elever att sammanfoga ny information och används ofta för att förbättra läsförståelse, skriftlig förmåga och självförtroende genom att man granskar sig själv.”1

I utbildningsmiljön måste loggböcker och bloggar vara mer än bara en lista över vad en deltagare har gjort. Skrivupplevelsen används för att kommunicera om tankeprocessen: hur och varför en aktivitet genomförs och tankar om aktiviteten när den avslutas.

University of Worcester ger ut råd om studiekunskaper där fördelarna med reflekterande inlärning tas upp. Där skriver man: ”Reflekterande deltagare är mer benägna att utveckla en djupare förståelse för sitt ämne och uppnå högre betyg som resultat.”2

Reflekterande deltagare delar dessa egenskaper:

  • De är motiverade och vet vad de försöker uppnå och varför.
  • De är proaktiva vad gäller att utöka sin förståelse för nya ämnen.
  • De använder befintlig kunskap för att utveckla sin förståelse för nya idéer.
  • De förstår nya koncept genom att relatera dem till tidigare upplevelser.
  • De förstår att vidare undersökning och läsning förbättrar deras förståelse.
  • De utvecklar sin inlärning och sitt tänkande genom att bygga vidare på kritisk utvärdering av sina tidigare inlärningsupplevelser.
  • De har självkännedom vilket innebär att de kan identifiera, förklara och hantera sina styrkor och svagheter.

Källor

1Phipps, Jonnie Jill. ”E-Journaling: Achieving Interactive Education Online.” Educause Quarterly. 28.1 (2005): ingen sida Webb. 18 nov 2009.

2Learning Journals. University of Worcester, aug 2007. Webb. 18 nov 2009.