Deze informatie is alleen van toepassing op de originele cursusweergave. De instelling bepaalt welke tools beschikbaar zijn.

Het krijgen van een beloning is een sterke extrinsieke motivator. Een van de beste beloningen is erkenning voor een goede prestatie. Je kunt studenten gedurende de cursus belonen om ervoor te zorgen dat studenten gemotiveerd blijven of extra worden gestimuleerd. U kunt certificaten en open badges gebruiken om een cijfer extra te benadrukken. U kunt details en voorbeelden geven van wat studenten hebben bereikt in uw cursus.

Deze certificaten en open badges gaan mee met studenten en kunnen worden ingezet om een identiteit en reputatie te communiceren van iemand die zichzelf heeft bewezen op een bepaald vlak. Deze prestaties kunnen kansen bieden op de arbeidsmarkt en voor verdere studie. Daarnaast kunnen ze zijn gekoppeld aan extra voorzieningen.


Wat zijn prestaties?

Je kunt de tool Prestaties van Blackboard gebruiken om studenten extra waardering te geven voor hun werk. Je formuleert criteria voor het belonen van prestaties van studenten in de vorm van badges en certificaten.

Studenten kunnen zien welke badges en certificaten ze hebben verdiend en wat ze moeten doen om extra beloningen te krijgen. Op deze manier krijgen ze ook een beeld van de leerprogressie die nodig is om vastgelegde competenties te halen.

Studenten kunnen badges publiceren op Badge Backpack en zo ook buiten Blackboard Learn laten zien over welke kennis ze beschikken. Ga naar Badge Backpack (alleen beschikbaar in het Engels) voor meer informatie over Badges en Badge Backpack.

Sommige gebieden in Learn kunnen nog steeds verwijzen naar Mozilla als de badge-uitgever in plaats van Badgr, afhankelijk van je versie.


De aantrekkingskracht van badges

Gebruik spelelementen zoals competities, scores, levels en badges om gebruikers enthousiast te maken.

Als je een gamer weleens World of Warcraft hebt zien spelen, dan weet je hoe iemand gemotiveerd kan zijn door iets wat wordt aangeboden in het digitale universum. Je kunt je studenten ook motiveren door een spelelement te introduceren in de vorm van badges die ze kunnen winnen. Gebruik de tool Prestaties om een badgesysteem te ontwerpen waarmee je je studenten kunt stimuleren om meer te ontdekken en meer te doen.

Je kunt badges geven voor de afronding van een project, het leren van een vaardigheid of het halen van een bepaald ervaringsniveau. Een verzameling badges van een student kan staan voor de belangrijkste mijlpalen binnen het leertraject waaraan is voldaan. De verdiende badges kunnen een compleet beeld geven van de vaardigheden en prestaties van een student.

U kunt ook badges toekennen voor vaardigheden en kennis die buiten de schoolomgeving zijn verkregen, zoals:

 • Buitenschoolse activiteiten en naschoolse programma's
 • Vrijwilligerswerk
 • Werkgerelateerde projecten
 • Militaire ervaring
 • Studie in het buitenland
 • Bestuurlijke functie
 • Lidmaatschap van een club, groep of andere organisatie
 • Stages en mentorschap
 • Werkervaring
 • Soft skills, zoals samenwerking, leiderschap en het creëren van communities

U kunt studenten de gelegenheid geven om door het combineren van allerlei badges het verhaal te vertellen van de prestaties die ze hebben geleverd, binnen en buiten school. U kunt in overleg met de studenten badges ontwikkelen die de nadruk leggen op vaardigheden die studenten nodig hebben om een bepaald doel te bereiken. Het maakt niet uit of het doel toelating op een vervolgopleiding is of het vinden van de perfecte baan. Je kunt samen met je studenten het te volgen traject vorm geven.

Wanneer studenten invloed hebben op het proces dat toegang biedt tot iets wat ze graag willen, zul je misschien merken dat ze nog meer gemotiveerd zijn om een stapje extra te zetten. Je wilt studenten helpen bij het bereiken van de wat als-denkfase. Geef ze de flexibiliteit om innovatief te zijn en zelf te bepalen wat ze waardevol vinden en belangrijk vinden voor hun eigen ontwikkeling.


Enkele punten van overweging

Gaat u de badges indelen in groepen?

Je kunt studenten gemotiveerd houden door badges met elkaar te verbinden. Nadat studenten een badge hebben verdiend, kunnen ze gaan werken aan de volgende badge. De moeilijkheidsgraad voor het verdienen van de volgende badge hoeft niet toe te nemen. Je kunt studenten in staat stellen het aanbevolen traject voor het verdienen van badges te volgen of ze zelf hun eigen leerervaring laten bepalen.

Gaat u extra voorzieningen koppelen aan badges?

Je kunt andere soorten incentives inbouwen voor het verdienen van badges. Zo kunt u studenten een bepaalde stageplaats aanbieden nadat ze badges A, B en C hebben verdiend. Als de badges zijn verbonden met iets wat ze graag willen, zullen je studenten waarschijnlijk nog harder werken om badges te verdienen.

Als je een tijdje werkt met het badgesysteem, zul je misschien merken dat het helemaal niet nodig is om extra beloningen aan te bieden naast badges.

Gaat u de badges openbaar maken?

Vertaald uittreksel uit: Schenke, Tran en Hickey. "Design Principles for Motivating Learning with Digital Badges." HASTAC. 5 juni 2013. Web. 17 juli 2013.

Dankzij de omgeving Open Badges van Mozilla kunnen mensen die badges hebben verdiend, in de meeste projecten aangeven of en wanneer ze badges willen publiceren waaraan ze werken of die ze hebben verdiend. In sommige projecten kunnen de eigenaars van de badges zelf beslissen of ze deze willen publiceren, terwijl dat in andere projecten automatisch gebeurt. Het is bekend uit de motivatieliteratuur dat door het bieden van een keuze mensen zich zelfstandiger (in controle) voelen en dat verschillende keuzeniveaus gevolgen hebben voor motivatie. Het weergeven van badges aan het grote publiek kan ook concurrentie veroorzaken.

Studenten die badges verzamelen, bepalen zelf hoe en wanneer potentiële werkgevers, organisaties en scholen de badges kunnen zien. Studenten kunnen hun badges publiceren op Mozilla Open Backpack, maar ook in profielen van sociale netwerken, op persoonlijke websites, op inschrijfformulieren voor vervolgopleidingen, op vacaturesites en in online cv's.

Als een badge ook verifieerbare informatie bevat, wordt het een bewijsstuk van de vaardigheden, competenties, prestaties, ervaring en talenten van een persoon. Iedereen kan de informatie controleren om de geldigheid ervan vast te stellen.

Naarmate beloning in de vorm van badges toeneemt, kan dit systeem bijdragen aan nieuwe mogelijkheden voor een levenslang leerproces.

Wie is de doelgroep?

Denk bij het samenstellen van badges ook aan de doelgroep die waarde hecht aan de onderliggende prestaties van een badge:

 • Studenten die een badge hebben verdiend
 • Vervolgopleidingen
 • Medestudenten die motivatie ontlenen aan de prestaties van anderen
 • Collega's en professionals op uw vakgebied waarmee u wilt netwerken
 • Aanbieders van stageplaatsen en mentorschappen voor uw studenten
 • Potentiële werkgevers

Al deze doelgroepen dragen bij aan een lange levensduur van uw badgesysteem.