Deze informatie is alleen van toepassing op de originele ervaring. De instelling bepaalt welke tools beschikbaar zijn.

Visualiseer de realisatie van doelen door studenten met behulp van dashboards.

Cijfers kunnen misleidend zijn. Een opdracht of toets kan aantonen hoeveel kennis een student heeft over verschillende onderwerpen, maar het resultaat wordt meestal met één cijfer uitgedrukt. Je kunt cursusdoelen formuleren om de kennis van studenten van complexe onderwerpen te meten en aan te tonen. Doelen zijn specifieke en meetbare concepten die studenten moeten nastreven tijdens het maken van cursuswerk.

Het prestatieoverzicht Doelen kan u helpen om beter te begrijpen hoe studenten presteren in een cursus. Het overzicht bevat de cursusdoelen en de items die u eraan hebt gekoppeld. Je kunt zo snel zien hoe de individuele cijfers van een student bijdragen aan het realiseren van cursusdoelen.

Je kunt het prestatieoverzicht Doelen op twee manieren weergeven.

Het overzicht openen vanuit het menu van Mijn Blackboard

Ga in het menu Mijn Blackboard naar Tools > Doelprestaties. Er verschijnt een lijst met de studenten uit al je cursussen. Selecteer studenten om het bijbehorende prestatieoverzicht Doelen te zien. Selecteer een doel in het overzicht om de individuele componenten te bekijken. Je kunt nu vaststellen waar studenten zich nog kunnen verbeteren en waar ze goed presteren.

Het dashboard openen in een cursus

Je kunt het prestatieoverzicht Doelen ook bekijken in een cursus. In deze gedetailleerde weergave zie je de doelen van een student en de cursusitems die bijdragen aan het behalen van een doel.

Selecteer Tools in het cursusmenu en selecteer vervolgens Doelprestaties. Selecteer de student waarvan je het prestatieoverzicht wilt bekijken.


Prestatiegegevens over doelen exporteren

Met het prestatieoverzicht Doelen kun je gegevens die te maken hebben met cursusdoelen en de prestaties van studenten exporteren voor gebruik buiten Blackboard Learn.

Beheerders gaan naar het Configuratiescherm voor systeembeheer > de module Tools en functies > Export doelprestaties student > Export genereren om een JSON-bestand met je gegevens te downloaden.

Dit JSON-bestand kan naar andere indelingen worden geconverteerd en op de gewenste manier worden gebruikt. Het bestand bevat gegevens van studenten en hun competenties in je cursussen. Je kunt deze informatie gebruiken als een studierapport of om vast te stellen hoe effectief een bepaalde cursus, opdracht of les is.