Deze informatie is alleen van toepassing op de originele cursusweergave. De instelling bepaalt welke tools beschikbaar zijn.

Cijfertoekenningsperioden

U kunt cijfertoekenningsperioden maken om kolommen van het Grade Center te groeperen op basis van een periode, zoals een kwartaal of semester. Je kunt ook cijfertoekenningsperioden maken om kolommen te groeperen die een bepaalde eigenschap delen, zoals alle cijferkolommen voor een groepsproject. Wanneer je een cijfertoekenningsperiode maakt op basis van een datumbereik, kun je een optie kiezen om automatisch alle bestaande kolommen te koppelen die een einddatum hebben die in het opgegeven bereik valt.

Er zijn standaard geen cijfertoekenningsperioden beschikbaar in Grade Center. Je kunt elke kolom aan één cijfertoekenningsperiode koppelen, behalve gebruikerskolommen. Je kunt zo veel perioden maken als je wilt.

Cijfertoekenningsperioden bieden deze mogelijkheden:

 • De weergave van het Grade Center filteren. Je kunt bijvoorbeeld alleen de cijfertoekenningsperiode Eerste kwartaal weergeven om alleen de bijbehorende kolommen te zien in het raster van Grade Center.
 • Cijfers berekenen. U kunt bijvoorbeeld een kolom Totaal maken om een cijfer te berekenen voor de kolommen in het eerste kwartaal.
 • Een slimme weergave maken. Een slimme weergave is een aangepaste weergave van Grade Center met alleen de kolommen die aan bepaalde criteria voldoen. Je kunt bijvoorbeeld een slimme weergave maken om alleen kolommen weer te geven die zijn gekoppeld aan 'Kwartaal 1'.
 • Een rapport maken. U kunt een rapport maken met de prestatiestatistieken van alle kolommen in een cijfertoekenningsperiode.

Cijfertoekenningsperioden maken

Een kolom van Grade Center kan altijd maar aan één cijfertoekenningsperiode zijn gekoppeld. Een nieuwe cijfertoekenningsperiode met hetzelfde of een overlappend datumbereik overschrijft de instellingen van een bestaande cijfertoekenningsperiode. Alle kolommen die zijn gekoppeld aan de bestaande cijfertoekenningsperiode worden dan gekoppeld aan de nieuwe periode.

 1. Open in Grade Center het menu Beheren en selecteer Cijfertoekenningsperioden.
 2. Selecteer Cijfertoekenningsperiode maken op de pagina Cijfertoekenningsperioden en typ een naam en eventueel een beschrijving.
 3. Selecteer een waarde voor Datums cijfertoekenningsperiode.
  • Selecteer Geen om handmatig kolommen te koppelen aan de cijfertoekenningsperiode. Zo kun je een cijfertoekenningsperiode maken met de naam 'Groepsproject'. U kunt dan ook later handmatig kolommen koppelen voor het project.
  • Selecteer Bereik en typ een datumbereik om automatisch kolommen te koppelen met een einddatum die in dat bereik ligt. Elke cijfertoekenningsperiode moet unieke datums hebben.
 4. Schakel desgewenst het selectievakje Kolommen koppelen in om alle bestaande kolommen te koppelen die een einddatum hebben die binnen het datumbereik ligt. Wanneer je nieuwe kolommen maakt die in het datumbereik vallen, moet je die kolommen handmatig koppelen aan de cijfertoekenningsperiode.
 5. Selecteer Verzenden.

Cijfertoekenningsperioden sorteren, bewerken en verwijderen

Op de pagina Cijfertoekenningsperioden kunt u cijfertoekenningsperioden sorteren, bewerken en verwijderen. Je kunt een kolom sorteren door de kolomkop te selecteren. Als er veel cijfertoekenningsperioden beschikbaar zijn, selecteer je Alles weergeven om alle perioden op één pagina weer te geven. Selecteer Paginering bewerken om het aantal items op te geven dat per pagina moet worden weergegeven.

Als je een cijfertoekenningsperiode wilt wijzigen of verwijderen, open je het bijbehorende menu en selecteer je Bewerken of Verwijderen. Alle Grade Center-kolommen die bij een verwijderde cijfertoekenningsperiode horen, worden opnieuw ingesteld en zijn niet meer gekoppeld aan een cijfertoekenningsperiode.

Je kunt het datumbereik voor een periode wijzigen en het selectievakje Kolommen koppelen inschakelen. Alle bestaande kolommen met einddatums in het nieuwe datumbereik worden automatisch gekoppeld aan de cijfertoekenningsperiode.


De gekoppelde kolommen van een cijfertoekenningsperiode bekijken

In Grade Center kun je op twee manieren kijken welke kolommen er zijn gekoppeld aan een cijfertoekenningsperiode. Je kunt de weergave van Grade Center filteren en een cijfertoekenningsperiode selecteren. Je kunt ook alle cijfertoekenningsperioden en bijbehorende kolommen weergeven op de pagina Kolomordening. Je kunt een of meer kolommen koppelen aan een cijfertoekenningsperiode, aan een andere cijfertoekenningsperiode of aan geen enkele cijfertoekenningsperiode. Open de pagina via het menu Beheren.

Als kolommen niet automatisch op einddatum zijn gekoppeld aan een cijfertoekenningsperiode, kun je kolommen handmatig koppelen via de pagina Kolomordening door de instellingen van een kolom te wijzigen. U kunt bijvoorbeeld een cijfertoekenningsperiode maken voor een groepsproject en de bijbehorende kolommen koppelen aan die periode.