Deze informatie is alleen van toepassing op de originele cursusweergave. De instelling bepaalt welke tools beschikbaar zijn.

Gegevens van Grade Center delen

Je kunt gegevens van Grade Center en andere gegevens delen met onderwijsassistenten, beoordelaars, studenten, waarnemers en andere betrokkenen. De rol van deze gebruikers bepaalt welke toegang ze hebben tot Grade Center en gegevens van Grade Center. Zo hebben onderwijsassistenten en beoordelaars dezelfde toegang tot functies en tools in Grade Center als cursusleiders.

Het is belangrijk dat je het privacybeleid van de instelling en eventuele richtlijnen doorneemt voordat je gegevens van studenten vrijgeeft. De privacy van studenten mag niet worden geschonden. Je moet voldoen aan internationale, nationale en regionale wetten en voorschriften, zoals de Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA) in de V.S.

Het Grade Center delen met studenten

Jij bepaalt welke gegevens van Grade Center toegankelijk zijn voor studenten en wanneer. U kunt besluiten kolommen niet weer te geven aan studenten. Beschikbare kolommen worden weergegeven op de pagina Mijn cijfers en kunnen worden opgenomen in de module Studierapport.

Je kunt bepalen of statistieken van Grade Center beschikbaar zijn voor gebruikers. Als er statistieken beschikbaar zijn, worden deze weergegeven als de kolom wordt weergegeven.

Als je een nieuwe kolom toevoegt aan Grade Center, kun je deze opties kiezen:

  • Deze kolom opnemen in berekeningen voor Grade Center
  • Deze kolom weergeven aan studenten
  • Statistieken (gemiddelde en mediaan) voor deze kolom weergeven in Mijn cijfers

Als je in Grade Center bent, kun je het menu van een kolom weergeven en Kolomgegevens bewerken selecteren. Je kunt dan de beschikbaarheidsinstellingen aanpassen. Je kunt ook het menu van een kolom weergeven en Verbergen voor studenten (aan/uit) selecteren.

Grade Center delen met waarnemers

Waarnemers worden meestal aangewezen om bepaalde gebruikers van Blackboard Learn te volgen zonder verder gebruik te maken van het systeem. Als je dat toestaat, kunnen waarnemers de cursus weergeven en de voortgang van studenten volgen. Je kunt indien nodig ook vanuit een cursus e-mails versturen naar waarnemers.

Nadat waarnemers zich hebben aangemeld, kunnen ze informatie over de toegewezen studenten bekijken in het waarnemeroverzicht. Dit overzicht is toegankelijk via het tabblad Mijn instituut in het paneel Tools. Als je daarvoor toestemming hebt gegeven, kunnen waarnemers de beschikbare Grade Center-gegevens van hun studenten bekijken.

Meer informatie over toegang voor waarnemers


Gegevens en instellingen van Grade Center opslaan en hergebruiken

In deze tabel wordt beschreven hoe je instellingen en gegevens van Grade Center en gegevens binnen een cursus kunt opslaan en hergebruiken.

Opties voor opslaan van gegevens
Functie De verwerking van Grade Center-gegevens en -instellingen
Archief Archiveren maakt een complete kopie van de cursus. Deze kopie wordt opgeslagen in een zip-bestand. Alle cumulatieve cijferkolommen, studentencijfers en de bijbehorende instellingen in de gearchiveerde broncursus worden opgenomen in het cursuspakket.
Herstellen Met Herstellen kun je een gearchiveerde cursus gebruiken om een nieuwe cursus te maken. Alle kolommen met berekende cijfers, studentencijfers en de bijbehorende instellingen in de geselecteerde gearchiveerde cursus worden hersteld naar de doelcursus. De standaardkolommen met het uiteindelijke puntentotaal en de definitieve gewogen cijfers in de nieuwe cursus worden overschreven door de kolommen met cumulatieve cijfers in het gearchiveerde cursuspakket.
Cursusmateriaal kopiëren naar een nieuwe cursus U kunt bepaalde materialen uit een bestaande cursus kopiëren naar een nieuwe cursus. Grade Center-instellingen van de oorspronkelijke cursus worden ook naar de nieuwe cursus gekopieerd. Wanneer je Grade Center selecteert als onderdeel van de kopieerbewerking, worden alle kolommen met berekende cijfers en de bijbehorende instellingen in de broncursus naar de doelcursus gekopieerd. De standaardkolommen met het uiteindelijke puntentotaal en de definitieve gewogen cijfers in de nieuwe cursus worden overschreven door de kolommen met cumulatieve cijfers in de broncursus.
Cursusmateriaal kopiëren naar een bestaande cursus U kunt bepaalde materialen uit een bestaande cursus kopiëren naar een andere bestaande cursus. Grade Center-kolommen uit de gekopieerde cursus worden toegevoegd aan bestaande kolommen in de doelcursus. Wanneer je Grade Center selecteert als onderdeel van de kopieerbewerking, worden alle kolommen met berekende cijfers en de bijbehorende instellingen in de broncursus naar de doelcursus gekopieerd. De bron- en doelcursus worden samengevoegd en er wordt niets overschreven in de doelcursus. De doelcursus bevat alle kolommen met berekende cijfers uit beide cursussen. Dit kan tot gevolg hebben dat de doelcursus twee kolommen met het uiteindelijke puntentotaal en twee kolommen met de definitieve gewogen cijfers bevat.
Cursus kopiëren met gebruikers (exacte kopie) Hiermee wordt een exacte kopie gemaakt van een bestaande cursus, inclusief alle gebruikers en hun gegevens. Alle kolommen met cumulatieve cijfers, studentencijfers en de bijbehorende instellingen in de broncursus worden gekopieerd naar de doelcursus. De standaardkolommen met het uiteindelijke puntentotaal en de definitieve gewogen cijfers in de nieuwe cursus worden overschreven door de kolommen met berekende cijfers in de broncursus.
Exporteren Selecteer Exporteren om alle of bepaalde onderdelen van een bestaande cursus te selecteren en deze toe te voegen aan een geëxporteerd ZIP-bestand. Gegevens van studenten worden niet geëxporteerd. Wanneer je Grade Center selecteert als onderdeel van de exportbewerking, worden alle kolommen met berekende cijfers en de bijbehorende instellingen in de broncursus opgenomen in het cursuspakket.
Pakket importeren Gebruik Pakket importeren om geselecteerd cursusmateriaal vanuit een geëxporteerd ZIP-bestand te uploaden naar een cursus. Je kunt het hele ZIP-bestand of bepaalde onderdelen uploaden. Wanneer je Grade Center selecteert als onderdeel van de importbewerking, worden alle kolommen met berekende cijfers en de bijbehorende instellingen in het geëxporteerde cursuspakket geïmporteerd in de doelcursus. Het cursuspakket en de doelcursus worden samengevoegd en er wordt niets overschreven in de doelcursus. De doelcursus bevat alle kolommen met berekende cijfers uit beide cursussen. Dit kan tot gevolg hebben dat de doelcursus twee kolommen met het uiteindelijke puntentotaal en twee kolommen met de definitieve gewogen cijfers bevat. Dit is toegestaan.