De instelling bepaalt welke tools beschikbaar zijn in de originele cursusweergave. De cijferlijst is altijd beschikbaar voor cursusleiders in de Ultra-cursusweergave.

Drie soorten kolommen

In Grade Center worden drie soorten kolommen weergegeven: gebruiker, berekend en cijfer. Elke kolom heeft een menu met verschillende opties. De beschikbare opties verschillen per type kolom.

Wanneer je kolommen maakt of wijzigt, kun je instellingen selecteren om de gewenste gegevens weer te geven in Grade Center. Je hebt ook de mogelijkheid om kolommen te verbergen en weer te geven, te koppelen aan categorieën en cijfertoekenningsperioden, en om de volgorde van kolommen te wijzigen.

Meer informatie over berekende kolommen


Gebruikerskolommen

In een nieuwe cursus worden standaard zes gebruikerskolommen weergegeven in het raster van Grade Center:

 • Achternaam
 • Voornaam
 • Gebruikersnaam
 • Student-ID
 • laatst geopend
 • Beschikbaarheid

Deze standaardkolommen kun je niet verwijderen of wijzigen. Je kunt de gebruikerskolommen wel verbergen in het raster, behalve de eerste gebruikerskolom. Als je de eerste kolom niet wilt weergeven, kun je de volgorde van de gebruikerskolommen wijzigen op de pagina Kolomordening. Er moet altijd minimaal één gebruikerskolom zichtbaar zijn. Je kunt gebruikerskolommen ook bevriezen, zodat deze zichtbaar blijven terwijl je naar boven of beneden bladert in het raster.

Op de pagina Gebruikers kunt u gebruikers niet beschikbaar maken. In Grade Center wordt het pictogram Gebruiker is niet beschikbaar weergegeven in een kolom van een gebruiker die niet beschikbaar is. De rij van de gebruiker is echter gewoon zichtbaar in het raster. Niet-beschikbare gebruikers hebben geen toegang tot de cursus.

Je kunt een kolom sorteren door de kolomkop te selecteren. U kunt bijvoorbeeld de kolom Laatste toegang sorteren. Gebruikers die de cursus het meest recent hebben weergegeven, staan dan boven aan de lijst. De sorteervolgorde blijft van kracht totdat u deze aanpast of u afmeldt.


Kolom met extern cijfer

De resultaten in de kolom Extern cijfer worden binnen de instelling gehanteerd als het eindcijfer van studenten voor de cursus. Je bepaalt welke kolom wordt ingesteld als de kolom met het externe cijfer. In nieuwe cursussen is dit standaard de standaardkolom Totaal. De kolom met het externe cijfer wordt aangegeven met het pictogram Extern cijfer in de kolomkop. Je moet een andere kolom voor het externe cijfer kiezen voordat je de standaardkolom Totaal kunt verwijderen.

Als je het externe cijfer wilt instellen, open je het menu van een kolom en selecteer je Instellen als extern cijfer. Het pictogram Extern cijfer verschijnt in de gekozen kolomkop en er staat geen pictogram meer in de standaardkolom Totaal.

Als u een cursus kopieert of herstelt, blijft de kolom met het externe cijfer gehandhaafd en wordt deze niet ingesteld op de kolom Totaal.


Menu-opties

Het menu van een kolom bevat opties die specifiek zijn voor dat type kolom.

Voorbeeld: Kolomnamen wijzigen

In Grade Center is het niet mogelijk om de itemnaam te wijzigen van kolommen die automatisch zijn toegevoegd voor items met cijfertoekenning, zoals toetsen en opdrachten. U kunt de naam van een item met cijfertoekenning wel wijzigen in de cursus, en dan wordt de naam automatisch aangepast in Grade Center.

Op de pagina Kolom bewerken kun je voor automatisch toegevoegde kolommen een andere naam opgeven in het vak Weergavenaam Grade Center. De naam die je opgeeft, wordt alleen voor jou weergegeven in het raster van Grade Center. Studenten zien deze naam niet. De naam van het item in je cursus wordt niet gewijzigd.

Meer informatie over het openen van kolommenu's met JAWS®


Automatisch verwijderen van cijferkolommen

Als je een inhoudsmap verwijdert uit een inhoudsgebied met items met cijfertoekenning zonder pogingen, worden de bijbehorende kolommen ook verwijderd uit Grade Center.

Meer informatie over het verwijderen van containers en inhoud

Kolommen verbergen voor studenten


Kan ik bepalen wanneer studenten hun cijfers en feedback zien?

Je kunt een kolom verbergen op de pagina Mijn cijfers van studenten tijdens het geven van cijfers en feedback. Wanneer je een kolom verbergt voor studenten, is de kolom voor jou nog steeds zichtbaar in het Grade Center-raster.

 1. Open in Grade Center het menu van een kolom en selecteer Kolomgegevens bewerken.
 2. Ga op de pagina Kolom bewerken naar het gedeelte Opties.
 3. Selecteer Nee voor Deze kolom opnemen in berekeningen voor Grade Center en Deze kolom weergeven aan studenten.
 4. Selecteer Verzenden.

Het beoordeelde werk wordt niet aan studenten weergegeven op hun pagina Mijn cijfers. Als een student het beoordeelde werk weergeeft vanuit een inhoudsgebied, wordt er geen cijfer of feedback weergegeven.

In het raster van Grade Center wordt de kolom weergegeven met het pictogram Kolom niet zichtbaar voor gebruikers naast de kolomtitel.

Wanneer je de cijfers en feedback wilt vrijgeven aan de studenten, ga je naar de pagina Kolom bewerken en selecteer je Ja voor de twee opties.


Automatisch gemaakte cijferkolommen

Wanneer je items met cijfertoekenning maakt in een cursus, worden er automatisch cijferkolommen voor de items toegevoegd aan Grade Center. Je kunt een cijferkolom bewerken om de naam te wijzigen, om de kolom aan een andere categorie te koppelen, of om er een rubriek en cijfertoekenningsperiode aan toe te wijzen. Je kunt ook bepalen of studenten de resultaten zien in Mijn cijfers, en de kolom al dan niet opnemen in berekeningen.

Wanneer studenten werk inleveren dat klaar is om te worden beoordeeld, verschijnt er een pictogram Cijfer nodig in de cel van de student.

 • Opdrachten: u kunt opdrachten aanbieden aan afzonderlijke studenten of groepen.
 • Enquêtes: enquêtes worden automatisch beoordeeld door het systeem. Wanneer een student een enquête heeft afgerond, verschijnt er een pictogram Voltooid in de cel van de student. Je kunt de resultaten van de enquête bekijken door het menu van de kolom te openen en Pogingstatistieken te selecteren. Je kunt het percentage studenten zien dat elk antwoord heeft geselecteerd. Je kunt geen afzonderlijke resultaten bekijken omdat antwoorden van studenten anoniem zijn.
 • Toetsen: de meeste toetsvragen worden automatisch beoordeeld door het systeem. Als je een toets maakt die uitsluitend uit vragen bestaat die automatisch worden beoordeeld, verschijnen de cijfers direct in de cellen van studenten. Als je een toets maakt die vragen bevat die handmatig moeten worden beoordeeld, zoals open vragen, wordt in de cellen van studenten het pictogram Cijfer nodig weergegeven. U moet die vragen dan eerst beoordelen voordat de toetsresultaten verschijnen in de cellen van studenten.
 • Discussieruimte: als u cijfertoekenning voor forums of discussielijnen hebt ingeschakeld, moet u gepubliceerde berichten handmatig beoordelen. als een groepslid een bericht plaatst in een groepsdiscussieruimte met cijfertoekenning, geldt het toegekende cijfer alleen voor dat groepslid.
 • Blogs, dagboeken en wiki's: als je cijfertoekenning hebt ingeschakeld, moet je ingezonden vermeldingen en bijdragen handmatig beoordelen.
 • Aanwezigheid: Als je de functie Aanwezigheid opent via Configuratiescherm > Cursustools, kun je aanwezigheidsgegevens bijhouden in Grade Center.

Handmatig gemaakte cijferkolommen

Je kunt cijferkolommen maken voor activiteiten die buiten de instelling hebben plaatsgevonden, zoals een seminar of een workshop. Je kunt ook studiepunten toekennen voor deelname aan een activiteit of het bijwonen van een evenement. Voor handmatig toegevoegde items bestaan geen inzendingen. De kolom wordt ingevuld wanneer je de cijfers toekent.

 1. Selecteer Kolom maken in Grade Center.
 2. Typ op de pagina Cijferkolom maken een naam en eventueel een beschrijving. Deze naam wordt gebruikt als de kolomnaam in Grade Center en op de pagina Mijn cijfers van studenten. Als de naam te lang is om goed te worden weergegeven in Grade Center, kun je een kortere naam typen in het vak Weergavenaam Grade Center.
 3. Maak een keuze in het menu Primaire weergave. U kiest hier hoe het cijfer wordt weergegeven in Grade Center en op de pagina Mijn cijfers van studenten. Als je aangepaste cijfertoekenningsschema's hebt gemaakt, worden deze ook aangeboden in de lijst. De vervolgkeuzelijst bevat vijf standaardopties:
  • Score: Een numeriek cijfer is de standaardinstelling. Als je geen keuze maakt, wordt er dus een score weergegeven in het raster.
  • Letter: Er wordt een beoordeling in de vorm van een letter weergegeven. Het omzetten van cijfers in letters gebeurt aan de hand van het standaardcijfertoekenningsschema. Een score van bijvoorbeeld 21/30 komt overeen met 70% en wordt weergegeven als een C.
  • Tekst: Er wordt tekst weergegeven in de kolom als je een aangepast cijfertoekenningsschema met tekstwaarden maakt. Enkele voorbeelden van tekstwaarden: Uitstekend, Zeer goed, Goed, Redelijk en Slecht, of Voldoende en Onvoldoende. Als er geen cijfertoekenningsschema met tekstwaarden is gemaakt, en je toch de optie Tekst selecteert, kun je zelf tekst typen in de kolomcellen. Beperk je tekst tot 32 tekens. Als je besluit om de kolomresultaten in Mijn cijfers met studenten te delen, kunnen ze de tekstwaarden voor hun cijfers zien.

   Je kunt een numerieke score omzetten in tekst. Wanneer je dit doet zonder eerst een aangepast cijfertoekenningsschema met tekstwaarden te maken, en je vervolgens weer overstapt op numerieke scores, worden waarden die niet kunnen worden geconverteerd als nul weergegeven na de omzetting. Als je tekst wilt gebruiken voor cijfers, is het daarom raadzaam een cijfertoekenningsschema met tekstwaarden te maken en dit schema te koppelen aan de juiste kolommen.

  • Percentage: Er wordt een percentage weergegeven. Een score van 21/30 wordt dan bijvoorbeeld weergegeven als 70%.
  • Voltooid/niet voltooid: Als een student een item inlevert, verschijnt er een pictogram Voltooid in de kolom, ongeacht de behaalde score.
 4. Maak desgewenst een keuze in het menu Secundaire weergave. De standaardinstelling is Geen. De secundaire waarde wordt tussen aanhalingstekens weergegeven in de Grade Center-kolom. Studenten zien de secundaire waarde niet.
 5. Je kunt de kolom eventueel koppelen aan een categorie. De standaardinstelling is Geen categorie. Gebruik categorieën om gegevens in Grade Center te filteren, slimme weergave te maken en berekende kolommen te maken.
 6. Typ het totale aantal punten in het vak Mogelijk aantal punten. Je moet een numerieke waarde invoeren voor dit veld.

  Als je 0 instelt als het mogelijke aantal punten, worden cijfertoekenningsschema's die een percentage gebruiken, zoals Percentage of Letter, met een score weergegeven in de volledige weergave van Grade Center. Deze cijfertoekenningsschema's zijn gebaseerd op het percentage van de score in vergelijking met het mogelijke aantal punten. Wanneer het mogelijke aantal punten 0 is, kan er geen percentage worden berekend.

 7. Als er cijfertoekenningsperioden zijn gedefinieerd, kun je de kolom koppelen aan een cijfertoekenningsperiode. Als er geen cijfertoekenningsperioden bestaan, wordt het menu niet weergegeven. U kunt cijfertoekenningsperioden gebruiken om gegevens van Grade Center te filteren en berekende kolommen te maken.
 8. Geef desgewenst een einddatum op. Je kunt einddatums gebruiken met het Retentie Center om een waarschuwing te genereren als een toets of opdracht niet op tijd is ingeleverd. Einddatums worden ook opgenomen in de cursusagenda.
 9. Selecteer de gewenste opties:
  • Deze kolom opnemen in berekeningen voor Grade Center: selecteer Ja als u de kolom wilt kunnen kiezen wanneer u zelf berekende kolommen gaat maken.
  • Deze kolom weergeven aan studenten: selecteer Ja om de kolom weer te geven op de pagina Mijn cijfers van studenten.
  • Statistieken (gemiddelde en mediaan) voor deze kolom weergeven in Mijn cijfers: selecteer Ja om samen met het cijfer statistische gegevens weer te geven aan studenten.

  Als je in Grade Center de kolom voor een toets wijzigt, zijn de opties Deze kolom opnemen in berekeningen voor Grade Center en Statistieken (gemiddelde en mediaan) voor deze kolom weergeven in Mijn cijfers mogelijk niet beschikbaar. Dit is het geval als je op de pagina Toetsopties de optie Verberg de resultaten van deze toets voor de cursusleider en het Grade Center hebt geselecteerd.

 10. Selecteer Verzenden.