Denne informasjonen gjelder bare for Original-emnevisningen. Institusjonen din bestemmer hvilke verktøy som er tilgjengelige.

Om vurderingsperioder

Du kan opprette vurderingsperioder for å gruppere kolonner i vurderingssenteret etter tidsperioder, for eksempel semestre eller kvartaler. Du kan også opprette vurderingsperioder for å gruppere kolonner etter fellestrekk, for eksempel alle kolonner som kan gis vurderinger for et gruppeprosjekt. For å opprette et datoområde for vurderingsperioder kan du velge en innstilling som knytter sammen alle eksisterende kolonner med innleveringsfrister innenfor datoområdet.

Som standard har ikke vurderingssenteret noen vurderingsperioder. Du kan knytte alle kolonner, bortsett fra brukerkolonner, til én vurderingsperiode. Du kan opprette så mange vurderingsperioder du vil.

Du kan bruke vurderingsperioder for de følgende oppgavene:

 • Filtrer visningen i vurderingssenteret. Du kan for eksempel bare se vurderingsperioden for det første kvartalet og relevante kolonner i rutenettet i vurderingssenteret.
 • Beregn vurderinger. Du kan for eksempel opprette en totalkolonne som beregner en vurdering for kolonnene i det første kvartalet.
 • Opprett en smartvisning. En smartvisning er en fokusert visning av vurderingssenteret som bare viser kolonnene som samsvarer med angitte kriterier. Du kan for eksempel opprette en smartvisning som bare viser kolonnene som er tilknyttet «1. kvartal».
 • Opprett en rapport. Du kan opprette en rapport som viser ytelsesstatistikk for alle kolonnene i en vurderingsperiode.

Opprett vurderingsperioder

Du kan ikke knytte kolonner til mer enn én vurderingsperiode. En nylig opprettet vurderingsperiode med samme navn eller et overlappende datoområde overstyrer innstillingene for den eksisterende vurderingsperioden. Alle kolonner som var tilknyttet den eksisterende vurderingsperioden, knyttes til den nye.

 1. Åpne Administrer-menyen i vurderingssenteret, og velg Vurderingsperioder.
 2. Velg Opprett vurderingsperiodeVurderingsperioder-siden, og skriv et navn og eventuelt en beskrivelse.
 3. Velg Datoer for vurderingsperiode.
  • Velg Ingen for å knytte kolonner til vurderingsperioden manuelt. Du kan for eksempel opprette en vurderingsperiode du kaller «Gruppeprosjekt». Senere kan du knytte kolonner til prosjektet manuelt.
  • Velg Område, og skriv et datoområde for å tilknytte kolonnene som har en leveringsfrist i den perioden. Alle vurderingsperioder må ha unike datoer.
 4. Hvis du vil, kan du merke av for Tilknytt kolonner for å tilknytte alle eksisterende kolonner med leveringsfrist i den perioden. Når du oppretter kolonner som faller innenfor datoområdet, må du knytte kolonnene til vurderingsperioden manuelt.
 5. Velg Send.

Sorter, rediger og slett vurderingsperidoer

Du kan sortere, redigere og slette vurderingsperioder på Vurderingsperioder-siden. Hvis du vil sortere en kolonne, velger du overskriften. Hvis det finnes mange vurderingsperioder, kan du velge Vis alle for å se alle på samme side. Velg Rediger sideinndeling for å endre antall elementer som vises per side.

For å redigere eller slette vurderingsperioder må du åpne menyen for vurderingsperioden og velge Rediger eller Slett. Alle vurderingssenterkolonner som er tilknyttet slettede vurderingsperioder, tilbakestilles og er ikke lenger tilknyttet noen vurderingsperiode.

Du kan endre datoområdet for en vurderingsperiode og merke av for Tilknytt kolonner. Alle eksisterende kolonner med leveringsfrister som samsvarer med det nye datoområdet, tilknyttes vurderingsperioden.


Se en vurderingsperiode, og tilknytt kolonner

I vurderingssenteret kan du se kolonnene som er tilknyttet en vurderingsperiode, på to måter: Du kan filtrere visningen av vurderingssenteret og velge en vurderingsperiode. Du kan også se alle vurderingsperioder og tilknyttede kolonner på Kolonneorganisering-siden. Du kan flytte én eller flere kolonner til en vurderingsperiode, en annen vurderingsperiode eller ingen vurderingsperiode. Åpne siden fra Administrer-menyen.

Hvis kolonnene ikke ble tilknyttet noen vurderingsperiode automatisk, kan du tilknytte kolonner automatisk på Kolonneorganisering-siden. Du kan også redigere kolonneinnstillingene. Du kan for eksempel opprette en vurderingsperiode for et gruppeprosjekt og tilknytte de relevante kolonnene.