Deze informatie is alleen van toepassing op de originele cursusweergave. De instelling bepaalt welke tools beschikbaar zijn.

Je kunt regels definiëren om de cellen in Grade Center een bepaalde kleur te geven, afhankelijk van het cijfer in de cel of de status van de cel. Het toewijzen van kleuren aan cellen in Grade Center zorgt ervoor dat je snel bepaalde informatie kunt vaststellen. Je kunt bijvoorbeeld de kleur geel gebruiken om onvoldoendes te markeren, zodat je direct kunt zien welke studenten en kolommen extra aandacht vereisen.


Kleurcodes inschakelen en toepassen

 1. Open in Grade Center het menu Beheren en selecteer Kleurcodes voor cijferbereiken.
 2. Schakel op de pagina Kleurcodes voor cijferbereiken het selectievakje Kleurcodes voor cijferbereiken inschakelen in.
 3. Op de pagina Opties voor kleurcodering kun je deze taken uitvoeren:
  • Selecteer voor iedere cijferstatus de dubbele pijl omlaag in de kolom Achtergrondkleur om de kleurenstaal weer te geven.
  • Selecteer een kleur in de kleurenstaal en selecteer Toepassen om de kleur op te slaan.
 4. Op de pagina Cijferbereiken kun je deze taken uitvoeren:
  • Selecteer Criteria toevoegen om een regel voor kleurcodering te maken.
  • Selecteer in het menu Criteria de optie Tussen, Groter dan of Kleiner dan.
  • Typ een percentage in het vak of de vakken.
  • Selecteer voor Achtergrondkleur en Tekst de dubbele pijl omlaag om de kleurenstaal weer te geven.
  • Selecteer een kleur en selecteer Toepassen om de toewijzing op te slaan.
  • Selecteer Criteria toevoegen om een extra veld voor cijferbereiken toe te voegen. Als je een regel maakt die overlapt met een andere regel, verschijnt er een waarschuwing en kun je de regel aanpassen.
 5. Selecteer Verzenden.

De pagina van Grade Center wordt weergegeven met een melding dat de regel is gemaakt. De kleuren worden toegepast op de relevante cellen.


Kleurcodes voor cijferbereiken beheren

U kunt kleurcodering in- of uitschakelen en de regels voor kleurcodering wijzigen die u hebt opgesteld. Als je kleurcodering hebt ingeschakeld, komt de optie Kleurcodering weergeven/Kleurcodering verbergen beschikbaar in Grade Center.

Selecteer Kleurcodering verbergen in een weergave van Grade Center om cellen zonder kleuren weer te geven. De ingestelde regels voor kleurcodes blijven gewoon beschikbaar. Selecteer Kleurcodering weergeven om de ingestelde kleuren weer toe te passen op de relevante cellen.

Kleurcodes voor cijferbereiken bewerken

Je kunt de ingestelde kleuren wijzigen of bestaande criteria verwijderen. Uiteraard kunt u ook altijd criteria toevoegen.

 1. Selecteer Kleurcodes voor cijferbereiken in het menu Beheren.
 2. Schakel op de pagina Kleurcodes voor cijferbereiken het selectievakje Kleurcodes voor cijferbereiken inschakelen uit om geen kleuren toe te passen op de cellen in Grade Center. De gedefinieerde regels blijven gewoon beschikbaar op de pagina Kleurcodes voor cijferbereiken en je kunt ze opnieuw toepassen. Als kleurcodering is uitgeschakeld, zijn de opties voor het weergeven of verbergen van kleuren niet beschikbaar in Grade Center.
 3. Selecteer een nieuwe kleur of selecteer het pictogram Herstellen om een kleurregel te verwijderen.
 4. Wijzig bestaande criteria voor cijferbereiken. u kunt de gekozen kleuren bekijken in de kolom Voorbeeld van indicator.
 5. Selecteer Criteria verwijderen om bestaande criteria te verwijderen. Deze actie kan dus niet ongedaan worden gemaakt. Selecteer OK in het venster dat verschijnt om het verwijderen te bevestigen.
 6. Selecteer Criteria toevoegen om een extra veld voor cijferbereiken toe te voegen.
 7. Selecteer Verzenden.