This information applies only to the Original Course View. Your institution controls which tools are available.

Om bedömningsperioder

Du kan skapa bedömningsperioder i syfte att gruppera kolumner i Kursadministration och resultat enligt en tidsperiod, till exempel terminer eller kvartal. Du kan även skapa bedömningsperioder för att gruppera kolumner utifrån en gemensam egenskap, till exempel alla bedömningsbara kolumner för grupprojekt. När du skapar bedömningsperioder med datumintervall kan du ställa in att alla befintliga kolumner automatiskt ska kopplas till inlämningsdatum som faller inom datumintervallet.

Som standard finns inga bedömningsperioder i Kursadministration och resultat. Alla kolumner kan kopplas till en bedömningsperiod, utom användarkolumner. Du kan skapa så många bedömningsperioder du vill.

Bedömningsperioder kan användas för att göra följande:

 • Filtrera din vy över Kursadministration och resultat. Du kan till exempel visa bedömningsperioden det första kvartalet och de kolumner som hör till den perioden i rutnätet i Kursadministration och resultat.
 • Beräkna resultat. Du kan till exempel skapa en summakolumn som beräknar ett resultat för kolumnerna i det första kvartalet.
 • Skapa en smartvy. En smartvy är en fokuserad vy över Kursadministration och resultat där du enbart ser de kolumner som uppfyller vissa kriterier. Du kan till exempel skapa en smartvy som endast visar kolumner som gäller ”Kvartal 1”.
 • Skapa en rapport. Du kan skapa en rapport som visar prestationsstatistik för alla kolumner i en bedömningsperiod.

Ställa in bedömningsperioder

Kolumner kan inte kopplas till fler än en bedömningsperiod. En bedömningsperiod som precis har skapats och som har samma eller ett överlappande datumintervall kommer att åsidosätta inställningarna för en befintlig bedömningsperiod. Alla kolumner som är kopplade till den befintliga bedömningsperioden blir kopplade till den nya perioden.

 1. Öppna menyn Hantera i Kursadministration och resultat och välj alternativet Bedömningsperioder.
 2. På sidan Bedömningsperioder klickar du på Skapa bedömningsperiod och skriver in ett namn och eventuellt en beskrivning.
 3. Välj Datum för bedömningsperiod.
  • Välj Ingen för att manuellt koppla kolumner till bedömningsperioden. Du kan till exempel skapa en bedömningsperiod som heter ”Grupprojekt”. Sedan kan du manuellt koppla kolumnerna för projektet.
  • Om du väljer Intervall kan du ange ett datumintervall. Då kopplas alla kolumner som har inlämningsdatum inom det intervallet. Varje bedömningsperiod måste ha unika datum.
 4. Om du vill kan du även markera kryssrutan Koppla kolumner. Då kopplas alla befintliga kolumner med inlämningsdatum inom valt datumintervall. Om du skapar nya kolumner som faller inom det datumintervallet måste du koppla dem manuellt till bedömningsperioden.
 5. Klicka på Skicka.

Sortera, redigera och ta bort bedömningsperioder

Du kan sortera, redigera och ta bort bedömningsperioder på sidan Bedömningsperioder. Om du vill sortera efter en kolumn klickar du på kolumnrubriken. Om det finns många bedömningsperioder kan du klicka på Visa alla för att visa alla på en sida. Klicka på Redigera sidvisning om du vill ändra hur många poster som ska visas per sida.

Om du vill redigera eller ta bort en bedömningsperiod öppnar du menyn till den bedömningsperioden och väljer alternativet Redigera eller Ta bort. Alla kolumner i Kursadministration och resultat som är kopplade till en borttagen bedömningsperiod återställs och är inte längre kopplade till någon bedömningsperiod.

Du kan ändra datumintervallet för en bedömningsperiod och markera kryssrutan Koppla kolumner. Alla befintliga kolumner med inlämningsdatum inom det nya datumintervallet kopplas då till bedömningsperioden.


Visa bedömningsperioder och koppla kolumner

Det finns två sätt att visa kolumnerna som är kopplade till en bedömningsperiod i Kursadministration och resultat. Du kan filtrera vyn i Kursadministration och resultat och välja en bedömningsperiod. Du kan även visa alla bedömningsperioder och kopplade kolumner på sidan Kolumnorganisation. Du kan flytta en eller flera kolumner till en bedömningsperiod, en annan bedömningsperiod eller ingen bedömningsperiod. Du öppnar den här sidan från menyn Hantera.

Om kolumner inte kopplats automatiskt till en bedömningsperiod genom inlämningsdatumen kan du koppla dem manuellt på sidan Kolumnorganisation. Du kan även redigera inställningarna för en kolumn. Du kan till exempel skapa en bedömningsperiod för ett grupprojekt och koppla relevanta kolumner till den.