Deze informatie is alleen van toepassing op de originele cursusweergave. De instelling bepaalt welke tools beschikbaar zijn.

Met de volgende voorbeelden kun je bepalen of en hoe je gedelegeerde beoordeling wilt gebruiken in je cursus.

Lees de beschrijvingen en selecteer de titel om naar het voorbeeld te gaan. Volg de stappen om die variant van gedelegeerde beoordeling in te stellen voor de cursus.

Parallelle beoordeling

Twee beoordelaars beoordelen dezelfde inzendingen. Ze kunnen elkaars cijfers zien en eindcijfers bespreken.

Blinde parallelle beoordeling

Twee beoordelaars beoordelen dezelfde inzendingen. Ze kunnen elkaars cijfers niet zien of bespreken.

Dubbele beoordeling met steekproef

Twee beoordelaars: beoordelaar 1 beoordeelt alle inzendingen. Beoordelaar 2 beoordeelt een willekeurige set, maar kan zien wat beoordelaar 1 voor cijfers en feedback heeft gegeven.

Dubbele blinde beoordeling met steekproef

Twee beoordelaars: beoordelaar 1 beoordeelt alle inzendingen. Beoordelaar 2 beoordeelt een willekeurige set met inzendingen. Ze kunnen niet van elkaar zien wat voor cijfer ze hebben gegeven.

Cursusleider + collegabeoordelaar

De cursusleider beoordeelt alle inzendingen en bekijkt vervolgens de feedback van een collega voor een steekproef van cijfers. Als de cursusleider de eindcijfers gaat bepalen, neemt hij of zij de opmerkingen door en besluit dan om de suggesties van de collega al dan niet te accepteren.


Bij sommige rollen van beoordelaars kan afstemming of harmonisering van cijfers nodig zijn. Dit houdt in dat het eindcijfer moet worden bepaald door de cursusleider. Neem contact op met de beheerder als afstemmen niet mogelijk is voor de beoordelingsrollen die je toewijst.

Parallelle beoordeling

De cursusleider wijst twee beoordelaars aan die dezelfde inzendingen gaan beoordelen. Beide beoordelaars beoordelen alle inzendingen. Ze kunnen elkaars cijfers zien en eindcijfers bespreken. De cursusleider hoeft alleen in actie te komen als de beoordelaars er niet uitkomen.

  • Als de cijfers vergelijkbaar zijn, kunnen de beoordelaars besluiten het gemiddelde van de beide cijfers als eindcijfer te geven of ze kunnen in overleg tot een eindcijfer komen.
  • Als de cijfers flink afwijken of de beoordelaars het niet eens kunnen worden, bekijkt de cursusleider de vastgestelde cijfers en bepaalt hij of zij het eindcijfer. In dit scenario hoeft de cursusleider alleen cijfers af te stemmen.

Opties selecteren voor beoordelaars

Je kunt gedelegeerde beoordeling inschakelen tijdens het maken van een opdracht en dan ook opties selecteren voor beoordelaars.

Opties voor beoordelaars
Beoordelaar 1 Beoordelaar 2 Cursusleider
Beoordeelt alle inzendingen Beoordeelt alle inzendingen Beoordeelt geen inzendingen
Kan de scores, feedback en opmerkingen van andere beoordelaars zien Kan de scores, feedback en opmerkingen van andere beoordelaars zien Kan de scores, feedback en opmerkingen van andere beoordelaars zien
Kan cijfers afstemmen Kan cijfers afstemmen Kan cijfers afstemmen

Blinde parallelle beoordeling

De cursusleider wijst twee beoordelaars aan die, los van elkaar, inzendingen gaan beoordelen. Ze beoordelen allebei alle inzendingen voor opdrachten, maar ze kunnen niet elkaars cijfers of feedback zien. De cursusleider bekijkt de twee sets met cijfers en bepaalt de eindcijfers.

  • Als de cijfers vergelijkbaar zijn, wijst de cursusleider het gemiddelde van de beide cijfers als eindcijfer toe.
  • Als de cijfers flink afwijken, bepaalt de cursusleider het eindcijfer of roept hij of zij de hulp in van een derde beoordelaar om het eindcijfer te kunnen bepalen. Op de pagina Cijfers afstemmen kunt u een derde beoordelaar toevoegen aan pogingen. In dit scenario hoeft de cursusleider alleen cijfers af te stemmen.

Opties selecteren voor beoordelaars

Je kunt gedelegeerde beoordeling inschakelen tijdens het maken van een opdracht en dan ook opties selecteren voor beoordelaars.

Opties voor beoordelaars
Beoordelaar 1 Beoordelaar 2 Optioneel: Beoordelaar 3 Cursusleider
Beoordeelt alle inzendingen Beoordeelt alle inzendingen Beoordeelt alleen pogingen waarvoor de cijfers flink afwijken en waar de cursusleider om extra input heeft gevraagd Beoordeelt geen inzendingen
Kan de scores, feedback en opmerkingen van andere beoordelaars niet zien Kan de scores, feedback en opmerkingen van andere beoordelaars niet zien Kan de scores, feedback en opmerkingen van andere beoordelaars niet zien Kan de scores, feedback en opmerkingen van andere beoordelaars zien
Nvt Nvt Nvt Kan cijfers afstemmen

Dubbele beoordeling met steekproef

De cursusleider wijst twee beoordelaars aan die dezelfde inzendingen gaan beoordelen. beoordelaar 1 beoordeelt alle inzendingen. Als beoordelaar 1 klaar is met de beoordeling, begint beoordelaar 2 met het beoordelen van een willekeurige set met inzendingen. De tweede beoordelaar kan de cijfers en feedback van beoordelaar 1 zien.

De cursusleider bekijkt de twee sets met cijfers en bepaalt de eindcijfers. In dit scenario hoeft de cursusleider alleen cijfers af te stemmen.

Opties selecteren voor beoordelaars

Je kunt gedelegeerde beoordeling inschakelen tijdens het maken van een opdracht en dan ook opties selecteren voor beoordelaars.

Opties voor beoordelaars
Beoordelaar 1 Beoordelaar 2 Cursusleider
Beoordeelt alle inzendingen Beoordeelt een willekeurige set Beoordeelt geen inzendingen
Kan de scores, feedback en opmerkingen van andere beoordelaars niet zien Kan de scores, feedback en opmerkingen van andere beoordelaars zien Kan de scores, feedback en opmerkingen van andere beoordelaars zien
Nvt Nvt Kan cijfers afstemmen

Dubbele blinde beoordeling met steekproef

De cursusleider wijst twee beoordelaars aan die, los van elkaar, inzendingen gaan beoordelen. beoordelaar 1 beoordeelt alle inzendingen. Beoordelaar 2 beoordeelt een willekeurige set met inzendingen. De beoordelaars kunnen niet van elkaar zien wat voor cijfer ze hebben gegeven.

De cursusleider bekijkt de twee sets met cijfers en bepaalt de eindcijfers. In dit scenario hoeft de cursusleider alleen cijfers af te stemmen.

Opties selecteren voor beoordelaars

Je kunt gedelegeerde beoordeling inschakelen tijdens het maken van een opdracht en dan ook opties selecteren voor beoordelaars.

Opties voor beoordelaars
Beoordelaar 1 Beoordelaar 2 Cursusleider
Beoordeelt alle inzendingen Beoordeelt een willekeurige set Beoordeelt geen inzendingen
Kan de scores, feedback en opmerkingen van andere beoordelaars niet zien Kan de scores, feedback en opmerkingen van andere beoordelaars niet zien Kan de scores, feedback en opmerkingen van andere beoordelaars zien
Nvt Nvt Kan cijfers afstemmen

Cursusleider + collegabeoordelaar

De cursusleider beoordeelt alle inzendingen voor opdrachten. Een collega geeft feedback voor een steekproef van cijfers. Als de cursusleider de eindcijfers gaat bepalen, neemt hij of zij de opmerkingen door en besluit dan om de suggesties van de collega al dan niet te accepteren.

Tijdens het afstemmen van cijfers kan de cursusleider de opmerkingen van de collega verbergen, zodat studenten de feedback van die persoon niet zien.

  • Selecteer op de pagina Cijfers afstemmen het pictogram Detailweergave weergeven in de rij van een student en schakel het selectievakje Feedback en rubrieken (indien van toepassing) van beoordelaars weergeven voor student uit.
  • Vanaf deze pagina kan de cursusleider feedback toevoegen voor het afgestemde cijfer.

Opties selecteren voor beoordelaars

Je kunt gedelegeerde beoordeling inschakelen tijdens het maken van een opdracht en dan ook opties selecteren voor beoordelaars.

Opties voor beoordelaars
Cursusleider Collega
Beoordeelt alle inzendingen Geeft feedback voor een willekeurige set
Kan de scores, feedback en opmerkingen van andere beoordelaars zien Kan de scores, feedback en opmerkingen van andere beoordelaars zien
Kan cijfers afstemmen Nvt