This information applies only to the Original Course View. Your institution controls which tools are available.

Bu örnekler, kursunuzda vekaleten not vermenin nasıl kullanılacağını seçmenize yardımcı olabilir.

Her bir açıklamayı inceleyin ve örneğe gitmek için başlığı seçin. Kursunuzda vekaleten not verme sürümünü ayarlamak üzere bu adımları kullanın.

Paralel not verenler

İki not veren aynı gönderimlere not verir. Birbirlerinin notlarını görüntüleyebilir ve son notları tartışabilirler.

Kör paralel not verenler

İki not veren aynı gönderimlere not verir. Birbirlerinin notlarını göremez veya bunları tartışamazlar.

Örnek not veren çifti

İki not veren: Not Veren 1, tüm gönderimlere not verir. Not Veren 2, rastgele bir kümeye not verir ancak Not Veren 1'in atadığı notları ve geri bildirimini görüntüleyebilir.

Örnek çift kör not verenler

İki not veren: Not Veren 1, tüm gönderimlere not verir. Not Veren 2, rastgele bir gönderim kümesine not verir. Diğerinin ne atadığını göremez.

Eğitmen + iş arkadaşı not veren

Baş eğitmen tüm gönderimlere not verir ve ardından not örneklemeleriyle ilgili iş arkadaşının geri bildirimini görüntüler. Son notlar için baş eğitmen yorumları gözden geçirir ve iş arkadaşının önerilerini kabul edip etmeme konusunda karar verir.


Bazı not verme rolleri, notlar üzerinde uyuşma sağlanmasını (eğitmen tarafından verilen son notların belirlenmesi) gerektirebilir. Atadığınız not verme rolleri için uzlaştırma imkanı yoksa, yöneticinizle irtibata geçin.

Paralel not verenler

Baş eğitmen ödev gönderimlerine not vermek için iki not veren atar. Her iki not veren de tüm gönderimlere not verir. Not Verenler birbirlerinin notlarını görüntüleyebilir ve son notlar için ne atanacağını tartışabilirler. Baş eğitmen yalnızca "eşitliği bozmak" gerekirse katılır.

  • Notlar benzer ise not verenler öğrencilere son not için her iki notun ortalamasını atar veya son not üzerinde anlaşır.
  • Notlar önemli ölçüde farklıysa veya not verenler son not üzerinden anlaşamazsa baş eğitmen iki not kümesini gözden geçirir ve bir son not verir. Baş eğitmenin notları uzlaştırmanın dışında başka not verme sorumlulukları yoktur.

Not verenler için seçenekleri belirleyin

Ödev oluşturma sırasında vekaleten not vermeyi etkinleştirin ve not verenler için seçenekleri belirleyin.

Not Veren Seçimleri
Not Veren 1 Not Veren 2 Baş Eğitmen
Tüm gönderimlere not verir Tüm gönderimlere not verir Hiçbir gönderime not vermez
Diğer not verenlerin puanlarını, geri bildirimlerini ve notlarını görüntüleyebilir Diğer not verenlerin puanlarını, geri bildirimlerini ve notlarını görüntüleyebilir Diğer not verenlerin puanlarını, geri bildirimlerini ve notlarını görüntüleyebilir
Notları uzlaştırabilir Notları uzlaştırabilir Notları uzlaştırabilir

Kör paralel not verenler

Baş eğitmen, ödev gönderimlerine not vermesi için birbirinden bağımsız iki not veren atar. Tüm ödev gönderimlerine her ikisi de not verir ancak biri diğerinin notları veya geri bildirimleri için ne atadığını görmez. Baş eğitmen iki not kümesini gözden geçirir ve son notları atar.

  • Notlar benzer ise baş eğitmen son notlar için her iki notun ortalamasını atar.
  • Notlar önemli ölçüde farklı ise baş eğitmen son notları atar veya notları uzlaştırmadan önce "eşitliği bozmak" için Not Veren 3'e görev verir. Notları Uzlaştır sayfasında, Not Veren 3'ü doğrudan denemelere ekleyebilirsiniz. Baş eğitmenin notları uzlaştırmanın dışında başka not verme sorumlulukları yoktur.

Not verenler için seçenekleri belirleyin

Ödev oluşturma sırasında vekaleten not vermeyi etkinleştirin ve not verenler için seçenekleri belirleyin.

Not Veren Seçimleri
Not Veren 1 Not Veren 2 İsteğe Bağlı: Not Veren 3 Baş Eğitmen
Tüm gönderimlere not verir Tüm gönderimlere not verir Yalnızca notların önemli ölçüde farklı olduğu ve baş eğitmenin daha fazla giriş istediği denemelere not verir Hiçbir gönderime not vermez
Diğer not verenlerin puanlarını, geri bildirimlerini ve notlarını görüntüleyemez Diğer not verenlerin puanlarını, geri bildirimlerini ve notlarını görüntüleyemez Diğer not verenlerin puanlarını, geri bildirimlerini ve notlarını görüntüleyemez Diğer not verenlerin puanlarını, geri bildirimlerini ve notlarını görüntüleyebilir
- - - Notları uzlaştırabilir

Örnek not veren çifti

Baş eğitmen ödev gönderimlerine not vermek için iki not veren atar. Not Veren 1, tüm gönderimlere not verir. Not Veren 1 not verme işlemini bitirdikten sonra, Not Veren 2 rastgele bir gönderim kümesine not vermeye başlar. Not Veren 1'in notlar ve geri bildirimler için ne atadığını Not Veren 2 görüntüleyebilir.

Baş eğitmen iki not kümesini gözden geçirir ve son notları atar. Baş eğitmenin notları uzlaştırmanın dışında başka not verme sorumlulukları yoktur.

Not verenler için seçenekleri belirleyin

Ödev oluşturma sırasında vekaleten not vermeyi etkinleştirin ve not verenler için seçenekleri belirleyin.

Not Veren Seçimleri
Not Veren 1 Not Veren 2 Baş Eğitmen
Tüm gönderimlere not verir Rastgele bir kümeye not verir Hiçbir gönderime not vermez
Diğer not verenlerin puanlarını, geri bildirimlerini ve notlarını görüntüleyemez Diğer not verenlerin puanlarını, geri bildirimlerini ve notlarını görüntüleyebilir Diğer not verenlerin puanlarını, geri bildirimlerini ve notlarını görüntüleyebilir
- - Notları uzlaştırabilir

Örnek çift kör not verenler

Baş eğitmen, ödev gönderimlerine not vermesi için birbirinden bağımsız iki not veren atar. Not Veren 1, tüm gönderimlere not verir. Not Veren 2, rastgele bir gönderim kümesine not verir. Not verenler diğerinin ne atadığını göremez.

Baş eğitmen iki not kümesini gözden geçirir ve son notları atar. Baş eğitmenin notları uzlaştırmanın dışında başka not verme sorumlulukları yoktur.

Not verenler için seçenekleri belirleyin

Ödev oluşturma sırasında vekaleten not vermeyi etkinleştirin ve not verenler için seçenekleri belirleyin.

Not Veren Seçimleri
Not Veren 1 Not Veren 2 Baş Eğitmen
Tüm gönderimlere not verir Rastgele bir kümeye not verir Hiçbir gönderime not vermez
Diğer not verenlerin puanlarını, geri bildirimlerini ve notlarını görüntüleyemez Diğer not verenlerin puanlarını, geri bildirimlerini ve notlarını görüntüleyemez Diğer not verenlerin puanlarını, geri bildirimlerini ve notlarını görüntüleyebilir
- - Notları uzlaştırabilir

Eğitmen + iş arkadaşı not veren

Eğitmen tüm ödev gönderimlerine not verir. İş arkadaşı notların örneklemesiyle ilgili geri bildirim sağlar. Son notlar için eğitmen yorumları gözden geçirir ve iş arkadaşının önerilerini kabul edip etmeme konusunda karar verir.

Notları uzlaştırırken eğitmen meslektaşının yorumlarını gizleyebilir ve öğrenciler puanlama önerilerini görüntüleyemez.

  • Notları Uzlaştır sayfasında, öğrenci sırasındaki Ayrıntı Görünümü Göster simgesini tıklatın ve Not Verenin Geri Bildirimi ve Dereceli Puanlama Anahtarlarını (varsa) öğrenciye göster onay kutusunun işaretini kaldırın.
  • Bu sayfadan eğitmen, uzlaştırılan not için geri bildirim ekleyebilir.

Not verenler için seçenekleri belirleyin

Ödev oluşturma sırasında vekaleten not vermeyi etkinleştirin ve not verenler için seçenekleri belirleyin.

Not Veren Seçimleri
Eğitmen İş Arkadaşı
Tüm gönderimlere not verir Rastgele bir küme için geri bildirim sağlar
Diğer not verenlerin puanlarını, geri bildirimlerini ve notlarını görüntüleyebilir Diğer not verenlerin puanlarını, geri bildirimlerini ve notlarını görüntüleyebilir
Notları uzlaştırabilir -