This information applies only to the Original Course View. Your institution controls which tools are available.

Nedanstående exempel kan vara till hjälp när du ska välja hur du ska använda delegerad bedömning i din kurs.

Läs beskrivningarna och gå till önskat exempel genom att klicka på länken under beskrivningen. Där finns instruktioner för hur du ställer in just den versionen av delegerad bedömning i en kurs.

Parallella bedömare

Två bedömare anger resultat för samma inlämningar. De kan se varandras resultat och diskutera slutresultatet.

Hemliga parallella bedömare

Två bedömare anger resultat för samma inlämningar. De kan inte se varandras resultat eller diskutera dem.

Dubbla bedömare med stickprov

Två bedömare: Bedömare 1 bedömer alla inlämningarna. Bedömare 2 bedömer en slumpmässig uppsättning men har möjlighet att se de resultat och den återkoppling som bedömare 1 har angett.

Hemliga dubbla bedömare med stickprov

Två bedömare: Bedömare 1 bedömer alla inlämningarna. Bedömare 2 bedömer en slumpmässig uppsättning inlämningar. De kan inte se varandras bedömningar.

Lärare och kollega som bedömare

Den ansvariga läraren bedömer alla inlämningarna och läser sedan en kollegas återkoppling om en exempeluppsättning med resultat. Den ansvariga läraren granskar kommentarerna och avgör om denne ska följa kollegans förslag eller inte för slutresultaten.


Vissa bedömningsroller måste eventuellt förena resultat – lärarens fastställande av slutresultat. Kontakta administratören om möjligheten att förena resultat inte finns tillgänglig för de bedömningsroller som du tilldelar.

Parallella bedömare

Den ansvariga läraren tilldelar två bedömare som ska bedöma uppgiftsinlämningar. Båda bedömarna bedömer alla inlämningar. Bedömarna kan se varandras resultat och diskutera vilka slutresultat som de ska tilldela. Den ansvariga läraren går endast in om de båda bedömarna inte är överens.

  • Om de båda bedömarnas resultat liknar varandra kan de ge deltagaren i fråga ett genomsnitt av båda resultaten som slutresultat eller så kan de komma överens om ett slutresultat.
  • Om det är stor skillnad på resultaten eller om bedömarna inte kan komma överens om ett slutresultat granskar den ansvariga läraren de två resultatuppsättningarna och fastställer slutresultatet. Den ansvariga läraren har inget bedömningsansvar förutom att förena resultat.

Välja alternativ för bedömare

Du kan aktivera delegerad bedömning när du skapar uppgifter samt välja alternativ för bedömare.

Alternativ för bedömare
Bedömare 1 Bedömare 2 Ansvarig lärare
Bedömer alla inlämningar Bedömer alla inlämningar Bedömer inga inlämningar
Kan se andra bedömares poäng, återkoppling och anteckningar Kan se andra bedömares poäng, återkoppling och anteckningar Kan se andra bedömares poäng, återkoppling och anteckningar
Kan förena resultat Kan förena resultat Kan förena resultat

Hemliga parallella bedömare

Den ansvariga läraren tilldelar två bedömare som ska bedöma uppgiftsinlämningar oberoende av varandra. Båda bedömarna bedömer alla uppgiftsinlämningar men de kan inte se varandras resultat eller återkoppling. Den ansvariga läraren granskar de två resultatuppsättningarna och tilldelar slutresultaten.

  • Om resultaten är lika, kan den ansvariga läraren tilldela ett genomsnitt av båda resultaten som slutresultat.
  • Om det är stor skillnad på resultaten bestämmer den ansvariga läraren slutresultatet eller ber en tredje bedömare att hitta en lösning innan resultaten förenas. Du kan lägga till bedömare 3 direkt till försök på sidan Förena resultat. Den ansvariga läraren har inget bedömningsansvar förutom att förena resultat.

Välja alternativ för bedömare

Du kan aktivera delegerad bedömning när du skapar uppgifter samt välja alternativ för bedömare.

Alternativ för bedömare
Bedömare 1 Bedömare 2 Valfritt: Bedömare 3 Ansvarig lärare
Bedömer alla inlämningar Bedömer alla inlämningar Bedömer endast de försök där det är stor skillnad på resultaten och den ansvariga läraren vill ha ytterligare en åsikt. Bedömer inga inlämningar
Kan inte se andra bedömares poäng, återkoppling och anteckningar Kan inte se andra bedömares poäng, återkoppling och anteckningar Kan inte se andra bedömares poäng, återkoppling och anteckningar Kan se andra bedömares poäng, återkoppling och anteckningar
Ej relevant Ej relevant Ej relevant Kan förena resultat

Dubbla bedömare med stickprov

Den ansvariga läraren tilldelar två bedömare som ska bedöma uppgiftsinlämningar. Bedömare 1 bedömer alla inlämningarna. När bedömare 1 har gjort sin bedömning, börjar bedömare 2 bedöma en slumpmässig uppsättning inlämningar. Bedömare 2 kan se de resultat och den återkoppling som bedömare 1 har angett.

Den ansvariga läraren granskar de två resultatuppsättningarna och tilldelar slutresultaten. Den ansvariga läraren har inget bedömningsansvar förutom att förena resultat.

Välja alternativ för bedömare

Du kan aktivera delegerad bedömning när du skapar uppgifter samt välja alternativ för bedömare.

Alternativ för bedömare
Bedömare 1 Bedömare 2 Ansvarig lärare
Bedömer alla inlämningar Bedömer ett slumpmässigt urval Bedömer inga inlämningar
Kan inte se andra bedömares poäng, återkoppling och anteckningar Kan se andra bedömares poäng, återkoppling och anteckningar Kan se andra bedömares poäng, återkoppling och anteckningar
Ej relevant Ej relevant Kan förena resultat

Hemliga dubbla bedömare med stickprov

Den ansvariga läraren tilldelar två bedömare som ska bedöma uppgiftsinlämningar oberoende av varandra. Bedömare 1 bedömer alla inlämningarna. Bedömare 2 bedömer en slumpmässig uppsättning inlämningar. Bedömarna kan inte se vad den andra bedömaren har satt för resultat

Den ansvariga läraren granskar de två resultatuppsättningarna och tilldelar slutresultaten. Den ansvariga läraren har inget bedömningsansvar förutom att förena resultat.

Välja alternativ för bedömare

Du kan aktivera delegerad bedömning när du skapar uppgifter samt välja alternativ för bedömare.

Alternativ för bedömare
Bedömare 1 Bedömare 2 Ansvarig lärare
Bedömer alla inlämningar Bedömer ett slumpmässigt urval Bedömer inga inlämningar
Kan inte se andra bedömares poäng, återkoppling och anteckningar Kan inte se andra bedömares poäng, återkoppling och anteckningar Kan se andra bedömares poäng, återkoppling och anteckningar
Ej relevant Ej relevant Kan förena resultat

Lärare och kollega som bedömare

Läraren bedömer alla uppgiftsinlämningar. En kollega ger återkoppling på en exempeluppsättning av resultat. Läraren granskar kommentarerna och avgör om kollegans förslag för slutresultaten ska följas.

När läraren förenar resultat kan denne dölja kollegans kommentarer så att deltagarna inte kan se resultatförslagen.

  • Klicka på ikonen för visning av detaljerad vy i en deltagarrad på sidan Förena resultat och avmarkera kryssrutan för Visa bedömarens återkoppling och kriterier (om tillämpligt) för deltagare.
  • Läraren kan skriva en egen återkoppling till det förenade resultatet på den här sidan.

Välja alternativ för bedömare

Du kan aktivera delegerad bedömning när du skapar uppgifter samt välja alternativ för bedömare.

Alternativ för bedömare
Lärare Kollega
Bedömer alla inlämningar Anger återkoppling för ett slumpmässigt urval inlämningar
Kan se andra bedömares poäng, återkoppling och anteckningar Kan se andra bedömares poäng, återkoppling och anteckningar
Kan förena resultat Ej relevant