Mae'r wybodaeth hon yn berthnasol i'r Wedd Cwrs Gwreiddiol yn unig. Eich sefydliad sy'n rheoli pa offer sydd ar gael.

Defnyddiwch yr enghreifftiau canlynol i'ch helpu i ddewis sut i ddefnyddio graddio dirprwyedig yn eich cwrs.

Adolygwch bod disgrifiad a dewiswch y teitl i fynd i’r enghraifft. Defnyddiwch y camau i osod y fersiwn hwnnw o raddio dirprwyedig yn eich cwrs.

Graddwyr Cyfochrog

Mae dau raddiwr yn graddio'r un cyflwyniad. Gallant edrych ar raddau ei gilydd a thrafod y graddau terfynol.

Graddwyr Cyfochrog Dall

Mae dau raddiwr yn graddio'r un cyflwyniad. Ni allant weld graddau ei gilydd neu eu trafod.

Enghraifft o Raddwyr Dwbl

Dau raddiwr: Mae Graddiwr 1 yn graddio'r holl gyflwyniadau. Mae Graddiwr 2 yn graddio set ar hap, ond gall weld yr hyn a neilltuir gan Raddiwr 1 ar gyfer graddau ac adborth.

Enghraifft o Ddau Raddiwr Dall

Dau raddiwr: Mae Graddiwr 1 yn graddio'r holl gyflwyniadau. Mae Graddiwr 2 yn graddio set o gyflwyniadau ar hap. Ni all y naill weld beth wnaeth y llall ei bennu.

Hyfforddwr + Graddiwr sy'n Gydweithiwr

Mae'r prif hyfforddwr yn graddio'r holl gyflwyniadau, ac yna'n edrych ar adborth cydweithiwr ynghylch sampl o raddau. Pan fyddwch yn darparu'r graddau terfynol, mae'r prif hyfforddwr yn adolygu'r sylwadau ac yn penderfynu p'un ai i dderbyn awgrymiadau'r cydweithiwr.


Efallai y bydd angen cysoni rhai rolau graddio—yr hyfforddwr sy'n penderfynu beth yw'r graddau terfynol. Cysylltwch â'ch gweinyddwr os nad yw'r gallu i gysoni ar gael ar gyfer graddio rolau a neilltuir gennych.

Graddwyr Cyfochrog

Mae'r prif hyfforddwr yn neilltuo dau raddiwr i raddio cyflwyniadau aseiniad. Mae'r ddau raddiwr yn graddio pob cyflwyniad. Gall y graddwyr edrych ar raddau ei gilydd a thrafod yr hyn i'w neilltuo ar gyfer y graddau terfynol. Mae'r prif hyfforddwr yn cyfrannu'n unig os oes angen "barn."

  • Os yw'r graddau'n debyg, mae'r graddwyr yn neilltuo sgôr o'r ddwy radd i fyfyrwyr ar gyfer y radd derfynol -NEU- maent yn cytuno ar radd derfynol.
  • Os oes gwahaniaethau arwyddocaol yn y graddau -NEU- ni all y graddwyr gytuno ar radd derfynol, mae'r prif hyfforddwr yn adolygu'r ddwy set o raddau ac yn neilltuo gradd derfynol. Nid oes gan y prif hyfforddwr unrhyw gyfrifoldebau graddio heblaw am gysoni graddau.

Dewis Opsiynau i Raddwyr

Galluogwch graddio dirprwyedig wrth greu'r aseiniad a dewiswch opsiynau i raddwyr.

Dewisiadau Graddwyr
Graddiwr 1 Graddiwr 2 Prif Hyfforddwr
Mae'n graddio pob cyflwyniad. Mae'n graddio pob cyflwyniad. Mae'n graddio dim cyflwyniad.
Mae'n gallu edrych ar sgoriau, adborth, a nodiadau graddwyr eraill. Mae'n gallu edrych ar sgoriau, adborth, a nodiadau graddwyr eraill. Mae'n gallu edrych ar sgoriau, adborth, a nodiadau graddwyr eraill.
Mae'n gallu cysoni graddau. Mae'n gallu cysoni graddau. Mae'n gallu cysoni graddau.

Graddwyr Cyfochrog Dall

Mae'r prif hyfforddwr yn neilltuo dau raddiwr i raddio cyflwyniadau aseiniad yn annibynnol ar ei gilydd. Mae'r ddau'n graddio'r holl gyflwyniadau aseiniad, ond nid yw'r naill neu'r llall yn gweld yr hyn a neilltuwyd gan y llall ar gyfer graddau neu adborth. Mae'r prif hyfforddwr yn adolygu'r ddwy set o raddau ac yn neilltuo'r graddau terfynol.

  • Os yw'r graddau'n debyg, mae'r prif hyfforddwr yn neilltuo cyfartaledd o'r ddwy radd ar gyfer y radd derfynol.
  • Os yw'r graddau'n amrywio'n arwyddocaol, mae'r prif hyfforddwr yn neilltuo'r graddau terfynol -NEU- yn gofyn am help gan Raddiwr 3 i "roi ei farn" cyn cysoni graddau. Ar y tudalen Cysoni Graddau, gallwch ychwanegu Graddiwr 3 yn uniongyrchol at ymgeisiau. Nid oes gan y prif hyfforddwr unrhyw gyfrifoldebau graddio heblaw am gysoni graddau.

Dewis Opsiynau i Raddwyr

Galluogwch graddio dirprwyedig wrth greu'r aseiniad a dewiswch opsiynau i raddwyr.

Dewisiadau Graddwyr
Graddiwr 1 Graddiwr 2 Dewisol: Graddiwr 3 Prif Hyfforddwr
Mae'n graddio pob cyflwyniad. Mae'n graddio pob cyflwyniad. Mae'n graddio'r ymgeisiau hynny'n unig lle mae graddau'n gwahaniaethu'n arwyddocaol ac mae angen mwy o fewnbwn ar y prif hyfforddwr. Mae'n graddio dim cyflwyniad.
Nid yw'n gallu edrych ar sgoriau, adborth, a nodiadau graddwyr eraill. Nid yw'n gallu edrych ar sgoriau, adborth, a nodiadau graddwyr eraill. Nid yw'n gallu edrych ar sgoriau, adborth, a nodiadau graddwyr eraill. Mae'n gallu edrych ar sgoriau, adborth, a nodiadau graddwyr eraill.
Amh Amh Amh Mae'n gallu cysoni graddau.

Enghraifft o Raddwyr Dwbl

Mae'r prif hyfforddwr yn neilltuo dau raddiwr i raddio cyflwyniadau aseiniad. Mae Graddiwr 1 yn graddio'r holl gyflwyniadau. Ar ôl i Raddiwr 1 orffen graddio, mae Graddiwr 2 yn dechrau graddio set o gyflwyniadau ar hap. Gall edrych ar yr hyn y neilltuodd Graddiwr 1 ar gyfer graddau ac adborth.

Mae'r prif hyfforddwr yn adolygu'r ddwy set o raddau ac yn neilltuo'r graddau terfynol. Nid oes gan y prif hyfforddwr unrhyw gyfrifoldebau graddio heblaw am gysoni graddau.

Dewis Opsiynau i Raddwyr

Galluogwch graddio dirprwyedig wrth greu'r aseiniad a dewiswch opsiynau i raddwyr.

Dewisiadau Graddwyr
Graddiwr 1 Graddiwr 2 Prif Hyfforddwr
Mae'n graddio pob cyflwyniad. Mae'n graddio set ar hap. Mae'n graddio dim cyflwyniad.
Nid yw'n gallu edrych ar sgoriau, adborth, a nodiadau graddwyr eraill. Mae'n gallu edrych ar sgoriau, adborth, a nodiadau graddwyr eraill. Mae'n gallu edrych ar sgoriau, adborth, a nodiadau graddwyr eraill.
Amh Amh Mae'n gallu cysoni graddau.

Enghraifft o Ddau Raddiwr Dall

Mae'r prif hyfforddwr yn neilltuo dau raddiwr i raddio cyflwyniadau aseiniad yn annibynnol ar ei gilydd. Mae Graddiwr 1 yn graddio'r holl gyflwyniadau. Mae Graddiwr 2 yn graddio set o gyflwyniadau ar hap. Ni all y graddwyr weld yr hyn a neilltuir gan y llall.

Mae'r prif hyfforddwr yn adolygu'r ddwy set o raddau ac yn neilltuo'r graddau terfynol. Nid oes gan y prif hyfforddwr unrhyw gyfrifoldebau graddio heblaw am gysoni graddau.

Dewis Opsiynau i Raddwyr

Galluogwch graddio dirprwyedig wrth greu'r aseiniad a dewiswch opsiynau i raddwyr.

Dewisiadau Graddwyr
Graddiwr 1 Graddiwr 2 Prif Hyfforddwr
Mae'n graddio pob cyflwyniad. Mae'n graddio set ar hap. Mae'n graddio dim cyflwyniad.
Nid yw'n gallu edrych ar sgoriau, adborth, a nodiadau graddwyr eraill. Nid yw'n gallu edrych ar sgoriau, adborth, a nodiadau graddwyr eraill. Mae'n gallu edrych ar sgoriau, adborth, a nodiadau graddwyr eraill.
Amh Amh Mae'n gallu cysoni graddau.

Hyfforddwr + Graddiwr sy'n Gydweithiwr

Mae'r hyfforddwr yn graddio pob cyflwyniad aseiniad. Mae cydweithiwr yn rhoi adborth am sampl o raddau. Wrth roi'r graddau terfynol, mae'r hyfforddwr yn adolygu'r sylwadau ac yn penderfynu p'un ai derbyn awgrymiadau'r cydweithiwr.

Wrth gysoni graddau, gall yr hyfforddwr guddio sylwadau ei gydweithiwr fel na all fyfyrwyr edrych ar yr awgrymiadau graddio.

  • Yn y dudalen Cysoni Graddau, dewiswch yr eicon Dangos Gwedd Manylion yn rhes myfyriwr a cliriwch y blwch ticio ar gyfer Dangos Adborth a Chyfeirebau Graddwyr (os yn berthnasol) i fyfyriwr.
  • O'r tudalen hwn, gall yr hyfforddwr ychwanegu adborth i gyd-fynd â'r radd a gysonir.

Dewis Opsiynau i Raddwyr

Galluogwch graddio dirprwyedig wrth greu'r aseiniad a dewiswch opsiynau i raddwyr.

Dewisiadau Graddwyr
Hyfforddwr Cydweithiwr
Mae'n graddio pob cyflwyniad. Mae'n darparu adborth ar gyfer set ar hap.
Mae'n gallu edrych ar sgoriau, adborth, a nodiadau graddwyr eraill. Mae'n gallu edrych ar sgoriau, adborth, a nodiadau graddwyr eraill.
Mae'n gallu cysoni graddau. Amh